Рішення НТР N 103 від 14.12.2006 р.

Рішення НТР N 103 від 14.12.2006 р. Про проект національного стандарту

Рішення НТР від 14 грудня 2006 р. № 103 Про проект національного стандарту Рішення НТР від 14 грудня 2006 р. № 103 Розглянувши проект національного стандарту ДСТУ-Н Б А.1.1- "Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова з розроблення технічних умов на добавки для цементів сухих будівельних сумішей розчинів і бетонів" розроблений Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити та рекомендувати до прийняття проект національного стандарту ДСТУ-Н Б А.1.1- "Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова з розроблення технічних умов на добавки для цементів сухих будівельних сумішей розчинів і бетонів". 2. Управлінню технічного регулювання в будівництві Барзилович Д.В. підготувати в місячний термін наказ про прийняття національного стандарту та сформувати Справу нормативного документа в установленому порядку. ГОЛОВА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИА. ОРЛОВ * * * Довідка Проект національного стандарту ДСТУ-Н Б А.1.1-… "Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова з розроблення технічних умов на добавки для цементів сухих будівельних сумішей розчинів та бетонів" розроблено згідно з наказом Держбуду України № 56 від 29.03.2005 р. Розроблений проект нормативного документа має встановлювати вимоги щодо викладення технічних умов стосовно добавок відповідати чинним в Україні нормативним документам та вимогам у частині "Технічні вимоги" аналогічних документів Євросоюзу а також сприятиме підвищенню якості будівельних матеріалів у яких добавки застосовуються. Зараз імпортуються та створюються нові вітчизняні добавки в досить великих об'ємах. Тому виникає необхідність в їх ідентифікації шляхом наведення в нормативних документах результатів їх хімічного або мінералогічного аналізів в достатньому об'ємі що дозволить відрізнити одну добавку від іншої. В той же час в чинній нормативній базі не уточненні вимоги до наведення в технічних умовах складу добавок та сировинних матеріалів з огляду на те що багато з них виробляються з відходів виробництва і вміщують як корисні речовини так і шкідливі. Підготовку проекту національного стандарту виконано Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій. Проект зазначеного нормативного документа погоджено МОЗ України Держспоживстандартом Корпорацією "Укрбуд" АТ ХК "Київміськбуд" заводом ЗБК ім. С. Ковальської. Державна експертиза вказаного проекту проведена в Українському науково-дослідному та проектно-конструкторському інституті будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ". Відповідно до результатів експертизи проект ДСТУ-Н розглянуто на секції Управління технічного регулювання в будівництві та рекомендовано до розгляду на засіданні науково-технічної ради Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України з метою прийняття. Проект рішення науково-технічної ради та проект національного стандарту додаються. ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В БУДІВНИЦТВІМ. ЗАХАРЧУК