Рішення НТР N 105 від 14.12.2006 р.

Рішення НТР N 105 від 14.12.2006 р. Про проект національного стандарту

Рішення НТР від 14 грудня 2006 р. № 105 Про проект національного стандарту Рішення НТР від 14 грудня 2006 р. № 105 Розглянувши проект національного стандарту ДСТУ EN 196-1:2006 "Методи випробування цементу. Частина 1. Визначення міцності EN 196-1:2005 IDT " розроблений ДП "Орган з сертифікації "СЕПРОЦЕМ" науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити та рекомендувати до прийняття проект національного стандарту ДСТУ EN 196-1:2006 "Методи випробування цементу. Частина 1. Визначення міцності EN 196-1:2005 IDT ". 2. Управлінню технічного регулювання в будівництві Барзилович Д.В. підготувати в місячний термін наказ про прийняття зазначеного стандарту та сформувати Справу нормативного документа в установленому порядку. ГОЛОВА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИА. ОРЛОВ * * * Довідка Проекти національних стандартів розроблено ДП "Орган з сертифікації цементів "СЕПРОЦЕМ" на підставі рішення науково-технічної наради асоціації "Укрцемент" та технічного завдання погодженого з Мінбудом України. Виходячи з необхідності поступового переходу цементної промисловості України на європейські норми вже сьогодні багато українських підприємств виготовляють цемент на експорт а також застосовують європейські технології і матеріали в будівництві. Тому завданням цієї розробки є створення національних стандартів України на методи випробувань цементу. Фінансування розробок зазначених національних стандартів здійснюється за кошти підприємств асоціації "Укрцемент". Дані національні стандарти будуть чинні в Україні паралельно з чинними на цей час ГОСТ 310.4-81 "Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии" ГОСТ 310.2-76 "Цементы. Методы определения тонкости помола" ГОСТ 310.3-76 "Цементы. Методы определения нормальной густоты сроков схватывания и равномерности изменения объема". В залежності від вимог споживача і можливостей виробника при виготовленні цементу і оцінці його якості будуть застосовувати чинний ГОСТ або національний стандарт ідентичний EN. В ДСТУ EN 196-1 для приготування цементного розчину використовують стандартний поліфракційний пісок використання якого при випробуваннях цементу в більшій мірі моделює гранулометричний склад бетону. Це дозволяє визначені показники міцності цементу наблизити до реальної міцності цементу в бетоні. ГОСТ 310.4 передбачає застосування монофракційного піску для випробувань цементів. В ДСТУ EN 196-3 визначення рівномірності зміни об'єму виконують із застосуванням кілець Ле Шательє і вимірюванням величини розширення цементного тіста після витримки його в кільцях у водяній при температурі кипіння води. Результати вимірювань визнають позитивними якщо розширення становить не більше ніж 10 мм. В ГОСТ 310.3-76 це визначення виконують візуально оглядом тріщин і пошкоджень на коржиках із цементного тіста після кип'ятіння останніх у воді. В ДСТУ EN 196-6 при визначенні тонкості помелу цементу по залишку на ситах необхідною умовою є періодична перевірка стану сітки сита шляхом просіювання еталонного матеріалу з визначеним залишком на ситах. Результати контрольних просіювань використовують для коригування поточних визначень тонкості помелу цементу. В ГОСТ 310.2-76 такі вимоги відсутні. Проекти зазначених національних стандартів погоджено з усіма організаціями відповідно до технічного завдання. Державна експертиза вказаних проектів проведена в Науково-дослідному інституті в'яжучих речовин і матеріалів ім. В.Д. Глухівського. Відповідно до результатів експертизи проекти ДСТУ розглянуто на секції Управління технічного регулювання в будівництві та рекомендовано до розгляду на засіданні науково-технічної ради Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України з метою прийняття. Начальник Управліннятехнічного регулювання в будівництвіД. Барзилович