Рішення НТР N 107 від 14.12.2006 р.

Рішення НТР N 107 від 14.12.2006 р. Про проект національного стандарту

Рішення НТР від 14 грудня 2006 р. № 108 Про проект Зміни № 1 до ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва" Рішення НТР від 14 грудня 2006 р. № 108 Розглянувши проект Зміни № 1 до ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва" розроблений Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки МНС України науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити проект Зміни №1 до ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва" розроблений Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки МНС України відповідно до п. 1.1.2 плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт УкрНДІПБ МНС України на 2005 рік. 2. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Авдієнко О.П. Управлінню технічного регулювання в будівництві Барзилович Д.В. протягом одного місяця підготувати наказ про надання чинності зазначеній Зміні та сформувати "Справу НД" в установленому порядку. Заступник голови науково-технічної радиГ. Махов * * * Довідка ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва" введені в дію на території України з 01.05.2003 року на заміну СНиП 2.01.02-85* "Противопожарные нормы". ДБН В.1.1-7-2002 є основоположним документом з питань пожежної безпеки у галузі будівництва. У проекті Змін № 1 враховані пропозиції територіальних органів державного пожежного нагляду щодо внесення змін та доповнень до ДБН В.1.1-7-2002 які були надані до УкрНДІПБ. Також під час розробки проекту Зміни № 1 враховано проведену УкрНДІПБ розробником ДБН В.1.1-7-2002 протягом 2003-2005 роках роботу щодо роз'яснення окремих вимог ДБН В.1.1-7-2002 які надавалися на звернення проектних будівельних і інших організацій та вимоги наказу МНС України від 14.03.2005 року № 89 "Про стан протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості та висотних". Зміна розроблена на підставі: плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт УкрНДІПБ МНС України на 2005 рік п.1.1.2 ; заявки Державного департаменту пожежної безпеки Держпожбезпеки МНС України; Програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року пункт 5 затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.02 рю № 870. Проект Зміни розроблено відповідно до Технічного завдання яке було погоджено Держбудом України та погоджено з Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи МНС України ВАТ "КиївЗНДІЕП" Інститутом технічної теплофізики НАН України та Інститутом "Харківський ПромбудНДІпроект". Проект Зміни № 1 до ДБН В.1.1-7-2002 за результатами державної експертизи проведеної Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій НДІБК рекомендовано до затвердження Мінбудом України. Із введенням в дію Зміни № 1 до ДБН В.1.1-7-2002 не передбачається внесення змін до інших нормативних документів що діють у галузі будівництва. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИХТА ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ БУДИНКІВ І СПОРУДО. АВДІЄНКО