Рішення НТР N 106 від 14.12.2006 р.

Рішення НТР N 106 від 14.12.2006 р. Про проект національного стандарту

Рішення НТР від 14 грудня 2006 р. № 106 Про проект національного стандарту Рішення НТР від 14 грудня 2006 р. № 106 Розглянувши проект національного стандарту ДСТУ EN 196-3:2006 "Методи випробування цементу. Частина 3. Визначення строків тужавлення та рівномірності зміни об`єму EN 196-3:2005 IDT " розроблений ДП "Орган з сертифікації "СЕПРОЦЕМ" науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити та рекомендувати до прийняття проект національного стандарту ДСТУ EN 196-3:2006 "Методи випробування цементу. Частина 3. Визначення строків тужавлення та рівномірності зміни об`єму EN 196-3:2005 IDT ". 2. Управлінню технічного регулювання в будівництві Барзилович Д.В. підготувати в місячний термін наказ про прийняття зазначеного стандарту та сформувати Справу нормативного документа в установленому порядку. ГОЛОВА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИА. ОРЛОВ * * * Довідка Проект національного стандарту ДСТУ EN 196-3:2006 "Методи випробування цементу. Частина 3. Визначення строків тужавлення та рівномірності зміни об'єму EN 196-1:2005 IDT " розроблено ДП "Орган з сертифікації цементів "СЕПРОЦЕМ" на підставі рішення науково-технічної наради асоціації "Укрцемент" та технічного завдання погодженого з Мінбудом України. Виходячи з необхідності поступового переходу цементної промисловості України на європейські норми вже сьогодні багато українських підприємств виготовляють цемент на експорт а також застосовують європейські технології і матеріали в будівництві. Тому завданням цієї розробки є створення національного стандарту України на методи визначення строків тужавлення та рівномірності зміни об'єму цементу ідентичного відповідному Європейському стандарту EN 196-3:2005. Даний національний стандарт буде чинний в Україні паралельно з чинним на цей час ГОСТ 310.3-76 "Цементы. Методы определения нормальной густоты сроков схватывания и равномерности изменения объема". В залежності від вимог споживача і можливостей виробника при виготовленні цементу і оцінці його якості будуть застосовувати чинний ГОСТ 310.3-76 або національний стандарт ідентичний EN 196-1:2005. Проект зазначеного національного стандарту погоджено з усіма організаціями відповідно до технічного завдання на розроблення ДСТУ. Державна експертиза вказаного проекту проведена в Науково-дослідному інституті в'яжучих речовин і матеріалів ім. В.Д. Глухівського. Відповідно до результатів експертизи проект ДСТУ розглянуто на секції Управління технічного регулювання в будівництві та рекомендовано до розгляду на засіданні науково-технічної ради Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України з метою прийняття. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В БУДІВНИЦТВІД. БАРЗИЛОВИЧ