Рішення НТР N 109 від 14.12.2006 р.

Рішення НТР N 109 від 14.12.2006 р. Про проект ДБН В.2.3-…-2006 Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

Рішення НТР від 14 грудня 2006 р. № 109 Про проект ДБН В.2.3-…-2006 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів" Рішення НТР від 14 грудня 2006 р. № 109 Розглянувши проект державних будівельних норм ДБН В.2.3-…-2006 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів" розроблений згідно з переліком замовлень Мінбуду на виконання робіт із стандартизації Студією неординарного проектування Міжнародної академії архітектури на заміну ВСН 01-89 "Ведомственные строительные нормы предприятия по обслуживанию автомобилей" науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити і рекомендувати до затвердження проект ДБН В.2.3-…-2006 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів" доопрацьований згідно з рішенням президії науково-технічної ради від 23.11.2006 № 87. 2. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Авдієнко О.П. підготувати наказ про затвердження зазначених державних будівельних норм. 3. Управлінню технічного регулювання в будівництві Барзилович Д.В. у місячний термін сформувати Справу нормативного документа в установленому порядку. 4. Рекомендувати Студії неординарного проектування Міжнародної академії архітектури Бадаянц Т.П. підготувати та провести регіональні семінари з роз яснення положень нових державних будівельних норм та здійснювати постійний супровід зазначеного нормативного документа. ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИГ. МАХОВ * * * Довідка Розроблення державних будівельних норм ДБН В.2.3-…-2006 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів" на заміну ВСН 01-89 "Ведомственные строительные нормы предприятия по обслуживанию автомобилей" виконано згідно з планом розроблення нормативних документів для проектування сучасних будинків і споруд Студією неординарного проектування Міжнародної академії архітектури за власною ініціативою і за власні кошти виходячи з актуальності та відсутності в Україні оновлених нормативних документів з проектування автостоянок і гаражів будівництво яких набуває масового характеру в сучасній забудові населених пунктів. Розміщення відкритих автостоянок і гаражів у містах і окремих їх функціональних зонах у даний час здійснюється згідно з ДБН 360-92** "Планування і забудова міських і сільських поселень" а розроблення проектно-кошторисної документації з їх будівництва - згідно з ВСН 01-89 "Ведомственные строительные нормы предприятия по обслуживанию автомобилей" які застаріли і в Росії замінені на нові. Із збільшенням рівня автомобілізації потреба у місцях постійного і тимчасового зберігання легкових автомобілів зростає поступово ускладнюється і вимагає створення більш широкої мережі не тільки відкритих автостоянок але й більш перспективних багатоповерхових наземних і підземних гаражів і як наслідок оновленої нормативної бази з їх проектування. Метою розроблення ДБН є встановлення нормативних вимог з проектування автостоянок і гаражів з урахуванням сучасних містобудівних архітектурно-технічних аспектів забудови населених пунктів та нових соціально-економічних вимог а також удосконалення архітектурних техніко-економічних показників і параметрів з їх проектування при різних об'ємно-планувальних рішеннях. Вимоги ДБН поширюються на проектування нових та реконструкцію існуючих автостоянок і гаражів незалежно від форм їх власності та відомчої належності. Норми встановлюють основні положення та вимоги до об'ємно-планувальних рішень а також до інженерного обладнання автостоянок і гаражів які призначені для постійного й тимчасового зберігання легкових автомобілів та інших мототранспортних засобів з двигунами що працюють на бензині та дизельному паливі. Нормами регламентуються вимоги на проектування: відкритих автостоянок з можливістю обладнання їх механізованими засобами розташування автомобілів у двох рівнях відкрито; багаторівневих окремо розташованих гаражів наземних - до 9 поверхів підземних - до 5 поверхів та комбінованих ; гаражів вбудованих в підземні та перші поверхи житлових та громадських багатоповерхових будинків з врахуванням вимог чинних норм на проектування таких будинків. Проект ДБН розроблено за участю фахівців КиївНДПІмістобудування ЗАТ "ГІПРОцивільпромбуд" та КНУБА. З метою детального відпрацювання та врахування сучасних вимог до проектування автостоянок і гаражів проект був розісланий на погодження до Державного департаменту пожежної безпеки МНС України Департаменту державної автомобільної інспекції МВС України першого заступника головного державного санітарного лікаря України МОЗ України Міністерства екології та природних ресурсів України Служби "Київдержекспертиза" КМДА та на відгуки таким організаціям: ЗАТ "Гіпроцивільпромбуд" ВАТ "КиївЗНДІЕП" ВАТ "Київпроект" Інституту "УкрНДІпроектреконструкція" Інституту гігієни та медичної екології ім.Марзєєва АМН України від яких отримано відповідні погодження та позитивні відгуки. Проект ДБН розглянутий на засіданні секції "Архітектура та житлово-цивільне будівництво" НТР Держбуду України протокол від 10.02.2005 №2 засіданні узгоджувальної наради у заступника Голови Держбуду протокол від 26.10.2005 остаточна редакція погоджена в установленому порядку розглянута на спільному засіданні секції "Архітектура і будівництво житлових та громадських будинків і споруд" та секції "З питань технічного регулювання" НТР Мінбуду України протокол від 31.08.2006 № 6 рішеннями яких схвалено та рекомендовано до розгляду НТР Мінбуду України з урахуванням зауважень і пропозицій висловлених на засіданнях. Також проект ДБН було розглянуто на засіданні НТР Мінбуду 23.11.2006 та рекомендовано розробнику доопрацювати остаточну редакцію ДБН за зауваженнями та пропозиціями висловленими членами президії НТР для його схвалення. На проект ДБН отримано експертний висновок Служби "Київдержекспертиза" Київської міської державної адміністрації за № 09/105-951 від 10.10.2006 згідно з вимогами до розроблення нормативного документа. Остаточна редакція проекту ДБН складається з таких розділів: 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ. 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ. 3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ. 4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 5. ПЛАНУВАННЯ АВТОСТОЯНОК. 6. ВИМОГИ ДО ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ РІШЕНЬ ГАРАЖІВ. Загальні вимоги. Наземні гаражі закритого типу. Наземні гаражі відкритого типу. Підземні гаражі. Гаражі з механізованими пристроями розміщення автомобілів. 7. ПЛАНУВАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ПОСТІВ МИЙКИ ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ ТА РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ. 8. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ АВТОСТОЯНОК І ГАРАЖІВ. Загальні вимоги. Водопостачання та каналізація автостоянок і гаражів. Опалення вентиляція та протидимний захист гаражів. Електротехнічні пристрої гаражів. Автоматичні установки пожежогасіння та пожежної сигналізації. ДОДАТОК А Перелік нормативних документів на які є посилання у даних нормах. ДОДАТОК Б Основні терміни та визначення. ДОДАТОК В Основні типи гаражів. ДОДАТОК Г Основні габаритні характеристики легкових автомобілів і мікроавтобусів І категорії. ДОДАТОК Д Схеми розміщення автомобілів на відкритих стоянках і в гаражах. ДОДАТОК Є Габаритні наближення захисні зони автомобілів і ширина внутрішнього проїзду в приміщеннях їхнього зберігання та на постах ТО і ТР. ДОДАТОК Ж Класифікація і найбільш часто застосовувані типи рамп пандусів . При створенні ДБН В.2.3-…-2006 було враховано досвід проектування і будівництва 4-рівневої підземної автостоянки у складі громадського комплексу по вул.Фізкультурній автостоянок на перших поверхах житлово-офісних секцій-вставок між існуючими будинками № 19 25 та №№ 25 29/50 по вул.Тарасівській та підземного паркінгу під дорогою дублером магістралі просп. Бажана в м.Києві та досвід проектування висотних будинків із вбудованими автостоянками. На засіданні науково-технічної ради Мінбуду 23 листопада 2006 року розглянуто проект ДБН В.2.3-…-2006 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів" та рекомендовано розробнику даного нормативного документа - Студії неординарного проектування Міжнародної академії архітектури - у двотижневий термін доопрацювати остаточну редакцію ДБН за зауваженням та пропозиціями висловленими членами президії НТР під час обговорення документа для його схвалення. Зауваження та пропозиції щодо вдосконалення змісту документа опрацьовано розробником по суті наданих 23.11.2006 зауважень і пропозицій. Враховуючи що документ узгоджено з усіма організаціями визначеними технічним завданням та на підставі рішень секції "Архітектура та житлово-цивільне будівництво" НТР Держбуду України протокол від 10.02.2005 № 2 спільного засідання секції "Архітектура і будівництво житлових та громадських будинків і споруд" і секції "З питань технічного регулювання" НТР Мінбуду України протокол від 31.08.2006 № 6 та рішення засідання науково-технічної ради Мінбуду від 23.11.2006 проект рекомендується до схвалення на засіданні науково-технічної ради Мінбуду з метою затвердження його у встановленому порядку. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИХ ТА ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМБУДИНКІВ І СПОРУДО. АВДІЄНКО