ДСТУ Б В.2.7-43-96

ДСТУ Б В.2.7-43-96 Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-43-96 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Будівельні матеріали БЕТОНИ ВАЖКІ Технічні умови Передмова 1 РОЗРОБЛЕНО Науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій НДІБК Держкоммістобудування України 2 ВНЕСЕНО Управлінням будівельної індустрії механізації і промисловості будівельних матеріалів Державного комітету України у справах містобудування і архітектури 3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказом Державного комітету України у справах містобудування і архітектури N 157 від 2.09.96 р. 4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 3 наданням чинності цьому стандарту на території України припиняє дію ГОСТ 26633-91 Зміна № 1 Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови 1 РОЗРОБЛЕНО: Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій Мінбуду України 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінбуду України від 27 квітня 2006 р. № 148 Чинна від 2006-07-01 ТЕКСТ ЗМІНИ Розділ 1. Перший абзац доповнити словами: "... окрім шлаколужних". Четвертий абзац. Вилучити посилання на додаток А. Розділ 2. Вилучити посилання на такі нормативні документи: ГОСТ 7473-85; ГОСТ 8267-82; ГОСТ 8268-82; ГОСТ 8269-87; ГОСТ 10060-87; ГОСТ 10178-85; ГОСТ 10181.0-81; ГОСТ 10181.2-81; ГОСТ 10181.3-81; ГОСТ 10181.4-81; ГОСТ 10260-82; ГОСТ 22236-85; ГОСТ 22266-76; ГОСТ 23254-78; ГОСТ 23464-79; ГОСТ 23845-86; ГОСТ 24211-91; ГОСТ 26193-84; РСТ 356-91; РСТ УССР 5024-83. Доповнити посилання на такі нормативні документа: ДСТУ Б В.2.7-29-95 ДСТУ Б В.2.7-39-95 ГОСТ 5578-94 ДСТУ Б В.2.7-46-96 ДСТУ Б В.2.7-47-96 ГОСТ 10060.0-95 ДСТУ Б В.2.7-48-96 ГОСТ 10060.1-95 ДСТУ Б В.2.7-49-96 ГОСТ 10060.2-95 ДСТУ Б В.2.7-50-96 ГОСТ 10060.3-95 ДСТУБ В.2.7-51-96 ГОСТ 10060.4-95 ДСТУ Б В.2.7-65-97 ДСТУ Б В.2.7-69-98 ГОСТ 30459-96 ДСТУ Б В.2.7-71-98 ГОСТ 8269.0-97 ДСТУ Б В.2.7-74-98 ДСТУ Б В.2.7-75-98 ДСТУ Б В.2.7-85-99 ГОСТ 22266-94 ДСТУ Б В.2.7-96-2000 ГОСТ 7473-94 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 ДСТУ Б В.2.7-114-2002 ГОСТ 10181-2000 ГОСТ 17623-87 ГОСТ 21718-84 ГОСТ 23422-87 ГОСТ 27677-88 ГОСТ 29167-91 ДБН В. 1.4-1.01-97 ДБН В. 1.4-2.01 -97 Будівельні матеріали. Дрібні заповнювачі природні із відходів промисловості штучні для будівельних матеріалів виробів конструкцій та робіт. Класифікація Будівельні матеріали. Щебінь і пісок із шлаків чорної та кольорової металургії для бетонів. Технічні умови Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення морозостійкості. Загальні вимоги Будівельні матеріали. Бетони. Базовий перший метод визначення морозостійкості Будівельні матеріали. Бетони. Прискорені методи визначення морозостійкості при багаторазовому заморожуванні та відтаванні Будівельні матеріали. Бетони. Дилатометричний метод прискореного визначення морозостійкості Будівельні матеріали. Бетони. Структурно-механічний метод прискореного визначення морозостійкості Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Класифікація Будівельні матеріали. Добавки для бетонів. Методи визначення ефективності Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механіч-них випробувань Будівельні матеріали. Крупні заповнювачі природні із відходів промисловості штучні для будівельних матеріалів виробів конструкцій та робіт. Класифікація Будівельні матеріали. Щебінь і гравій щільні природні для будівельних матеріалів виробів конструкцій та робіт. Технічні умови Будівельні матеріали. Цементи сульфатостійкі. Технічні умови Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Технічні умови Будівельні матеріали. Цементи. Загальні технічні умови. Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Методи випробувань Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней плотности Бетони. Радіоізотопний метод визначення середньої густини Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности Матеріали будівельні. Діелькометричний метод вимірювання вологості Материалы строительные. Нейтронный метод измерения влажности Матеріали будівельні. Нейтронний метод вимірювання вологості Защита от коррозии в строительстве. Бетоны. Общие требования к проведе- нию испытаний Захист від корозії в будівництві. Бетони. Загальні вимоги до проведення випробувань Бетоны. Методы определения характеристик трещиностойкости вязкости разрушения при статическом нагружении Бетони. Методи визначення характеристик тріщиностійкості в'язкості руйнування при статичному навантаженні Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва Підпункт 3.1.8 доповнити абзацом: "Значення нормованих відпускної передавальної для попередньо напружених конструкцій міцності бетону встановлюють у проекті конкретної конструкції і вказують їх у стандарті або технічних умовах на цю конструкцію". Підпункт 3.2.1 викласти в новій редакції: "Бетонні суміші повинні відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-96 ГОСТ 7473 ". Підпункт 3.2.4. Замінити посилання ГОСТ 10178 на ДСТУ Б В.2.7-46; ГОСТ 22266 на ДСТУ Б В.2.7-7-85 ГОСТ 22266 . Таблиця 1. Графа "Вид та витрати цементу кг/м3" замінити позначення згідно з ДСТУ Б В.2.7-46: ПЦ-ДО ПЦ-Д5 на ПЦІ; ПЦ-Д20 на ПЦII/А-Ш ПЦII-П ПЦII-3; ССПЦ-ДО на ПЦСС-ДО ССПЦ-Д20 на ПЦСС-Д20; ШПЦ на ШПЦIII/А ШПЦIII/Б; Пуц ПЦ на ПЦЦІV/А. Примітку 4 викласти в новій редакції: "Примітка 4. Види цементів: ПЦІ - портландцемент з добавками до 5 % ПЦII/А-Ш - портландцемент з добавкою шлаку 6-20 %; ПЦІІ-П - портландцемент з добавкою пуцолани 6 - 20 %; ПЦII-3 -портландцемент з добавкою золи-виносу 6-20 %; ПЦСС-ДО - сульфатостійкий портландцемент ПЦСС-Д2О - сульфатостійкий портландцемент з добавками до 20 %; ШПЦIII/А та ШПЦIII/Б - шлакопортландцемент ССШПЦ - сульфатостійкий шлакопортландцемет ПЦЦIV/А - пуцолановий цемент з добавками до 35 %". Підпункт 3.3.1 викласти в новій редакції: "Як в'яжучі матеріали слід використовувати цементи загальнобудівельного призначення за ДСТУ Б В.2.7-46 ДСТУ Б В.2.7-112 сульфатостійкі цементи за ДСТУ Б В.2.7-85 ГОСТ 22266 та інші цементи за стандартами і технічними умовами у відповідності з рекомендаціями з їх використання для конструкцій конкретних видів". Підпункт 3.3.3. Замінити цифри "І II III" на "1 2 3"; замінити посилання ГОСТ 22236 на ДСТУ Б В.2.7-112. Підпункт 3.3.4. Замінити посилання ГОСТ 10178 на ДСТУ Б В.2.7-46; ГОСТ 24211 на ДСТУ Б В.2.7-65. Другий абзац викласти в новій редакції: "Для бетону дорожніх основ допускається застосування шлакопортландцементу типу ШПЦ III/А за ДСТУ Б В.2.7-46". Підпункт 3.4.1 викласти в новій редакції: "Як крупні заповнювачі для важких бетонів використовують щебінь та гравій із щільних гірських порід за ДСТУ Б В.2.7-75 щебінь із шлаків чорної та кольорової металургії за ДСТУ Б В.2.7-39 ГОСТ 5578 а також щебінь із шлаків ТЕЦ за ГОСТ 26644". Підпункт 3.4.3. Замінити слова "... середню густину від 2000 до 2800 кг/м3" на "...середню густину зерен від 2 0 г/см3 до 2 8 г/см3 включно". Підпункт 3.4.8. Замінити марки за подрібнюваністю: Дріб на 600; Др12 на 800; Др8 на 1000 згідно з ДСТУ Б В.2.7-29. Підпункт 3.4.10 доповнити словами: "...а також пісок із шлаків чорної та кольорової металургії за ДСТУ Б В.2.7-39 ГОСТ 5578 ". Підпункт 3.4.11. Другий абзац викласти у новій редакції: "Дрібні заповнювачі повинні мати середню густину зерен від 2 0 г/см3 до 2 8 г/см3 відповідно до ДСТУ Б В.2.7-29". Пункт 3.6 викласти у новій редакції: "Бетонні суміші для бетонів до яких пред'являють спеціальні вимоги за довговічністю висока морозостійкість та водонепроникність готують з повітровтягувальними або пластифікуючо-повітро-втягувальними хімічними добавками у тих випадках коли бетон без добавок заданого класу за міцністю не задовольняє вимоги за довговічністю за ДСТУ Б В.2.7-96 ГОСТ 7473 ". Пункт 4.8. Замінити посилання: РСН 356 на ДБН В.1.4-1.01-97. Пункт 5.5. Замінити посилання: ГОСТ 7473 на ДСТУ Б В.2.7-96 ГОСТ 7473 . Пункт 6.1. Замінити слова:"... ГОСТ 22783" на "... або прискореним методом за ГОСТ 22783". Пункт 6.2. Замінити посилання ГОСТ 10060 на ДСТУ Б В.2.7-47 ГОСТ 10060.0 ДСТУ Б В.2.7-48 ГОСТ 10060.1 ДСТУ Б В.2.7-49 ГОСТ 10060.2 ДСТУ Б В.2.7-50 ГОСТ 10060.3 ДСТУ Б В.2.7-51 ГОСТ 10060.4 . Пункт 6.3. Другий абзац доповнити словами:"... або ГОСТ 17623"; третій абзац доповнити словами: "або ГОСТ 21718 або ГОСТ 23422" пункт доповнити абзацами: - характеристику тріщиностійкості бетону за ГОСТ 29167; - корозійну стійкість бетону - за ГОСТ 27677". Пункт 6.4. Замінити посилання: ГОСТ 10181.0 - ГОСТ 10181.4 на ДСТУ Б В.2.7-114 ГОСТ 10181 . Пункт 6.5. Замінити посилання: РСН 356 на ДБН В.1.4-2.01-97. Пункт 6.6 викласти у новій редакції: "Показники якості крупного заповнювача для бетону визначають за ДСТУ Б В.2.7-71 ГОСТ 8269.0 дрібного заповнювача - за ГОСТ 8735". Пункт 6.7. Замінити посилання: ГОСТ 24211 на ДСТУ Б В.2.7-65; доповнити словами: "Ефективність дії добавок на властивості бетону визначають за ДСТУ Б В.2.7-69 ГОСТ 30459 ". Додаток А. Замінити статус "обов'язковий" на "довідковий". Додаток В. Пункт 1.3. Таблиця В.1. Заголовок четвертої колонки доповнити словами: марка за подрібнюваністю "; замінити марки: Др8 на 1000; Др12 на 800; Др16 на 600; пункт 1.4. Замінити посилання: ГОСТ 8267 на ДСТУ Б В.2.7-74; Таблиця В.2. Замінити позначення марки на стираність у поличному барабані GІ на СтІ G II на СтІІ GIII на СтІІІ GІV на Ст IV; пункт 1.7. Таблиця В.4. Замінити марки: Др8 на 1000; Др16 на 600; пункт 2.3. Замінити слова і марку: "... марки не нижче Др8..." на "... марки за дробильністю не нижче 1000..."; пункт 2.4. Замінити слова "... щебінь із гравію марки не нижче Др8" на "... щебінь із гравію марки за подрібнюваністю не нижче 1000"; пункт 3.4. Другий абзац. Замінити слова і марку: "Марки гравію і щебеню із гравію повинні бути не нижче Др 12" на "Марки за подрібнюваністю гравію і щебеню із гравію повинні бути не нижче 800"; Др8 на 1000; пункт 3.5. Замінити слова і марку: "Марка нижче Др8" на "марка за подрібнюваністю нижче 1000"; пункт 3.7. Замінити посилання: ГОСТ 8267 на ДСТУ Б В.2.7-74; замінити позначення: GІ на СтІ; GII на СтІІ; пункт 4.3. Замінити слова і марки:"... не нижче Др8" на"... марки за подрібнюваністю не нижче 1000"; "... - марки не нижче Др12" на "... - марки за подрібнюваністю не нижче 800". ДСТУ Б В.2.7-43-96 Зміст С. 1 Галузь використання.......................................... 1 2 Нормативні посилання......................................... 2 3 Технічні вимоги.............................................. 5 3.1 Вимоги до бетонів ....................................... 5 3.2 Вимоги до бетонних сумішей .............................. 6 3.3 Вимоги до в'яжучих матеріалів............................ 7 3.4 Вимоги до заповнювачів................................... 7 4 Вимоги безпеки і охорони навколишнього середовища .......... 10 5 Правила приймання........................................... 10 6 Методи контролю............................................. 11 Додаток А Співвідношення між класами бетону за міцністю на стиск та розтяг і марками ........................................ 12 Додаток Б Види шкідливих домішок та характер можливого впливу їх на бетон.................................................... 15 Додаток В Додаткові вимоги до заповнювачів для бетонів що призначаються для різних видів будівництва............... 16 ДСТУ Б В.2.7-43-96 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ =========================================================== Будівельні матеріали Бетони важкі Технічні умови Строительные материалы Бетоны тяжелые Технические условия Вuіldіпg mаteгials Неаvy weight concretes Sресіfісаtions ------------------------------------------------------------------- Чинний від 1997-01-01 ----------- 1 Галузь використання Цей стандарт поширюється на конструкційні важкі та дрібнозернисті бетони далі - бетони на цементах різних видів які використовуються в усіх видах будівництва. Вимог цього стандарту треба додержуватись при розробці нових та перегляді діючих стандартів проектної та технологічної документації на збірні і монолітні бетонні і залізобетонні вироби конструкції та споруди далі в цьому стандарті - конструкції . Бетони треба виготовляти у відповідності з вимогами цього стандарту за нормативно-технічною документацією на конструкції ко- нкретних видів яка затверджена у встановленому порядку. Вимоги 3.і.З 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.2.1 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.5 3.4.6 3.4.7 3.4.8 3.4.9 3.4.10 3.4.11 3.4.12 3.4.14 3.6 3.7 розділу 4 додатків А та В є обов'язковими. ------------------------------------------------------------- Видання офіційне - 2 - ДСТУ Б В.2.7-43-96 2 Нормативні посилання В цьому стандарті є посилання на такі документи: ГОСТ 12.1.005-88 | ССБТ. Общие санитарно-гигиенические | требования к воздуху рабочей зоны. ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 12.1.014-84 | ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения | концентраций вредных веществ индикаторными | трубками ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 12.2.003-91 | ССБТ. Оборудование производственное. Общие | требования безопасности. ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 12.3.002-75 | ССБТ. Процессы производственные. Общие | требования безопасности ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 12.4.013-85 Е | ССБТ. Очки защитные. Общие технические | условия. ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 12.4-041-89 | ССБТ. Средства индивидуальной защиты | органов дыхания фильтрующие. Общие | технические требования ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 12.4.103-83 | ССБТ. Одежда специальная защитная | средства индивидуальной защиты ног и рук. | Классификация ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 7473-85 | Смеси бетонные. Технические условия ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 8267-82 | Щебень из природного камня для строитель- | ных работ. Технические условия ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 8268-82 | Гравий для строительных работ. | Технические условия ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 8269-87 | Щебень из природного камня гравий и | щебень из гравия для строительных работ. | Методы испытаний ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы | испытаний ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 10060-87 | Бетоны. Методы контроля морозостойкости ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 10178-85 | Портландцемент и шлакопортландцемент | Технические условия ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 10180-90 | Бетоны. Методы определения прочности по | контрольным образцам ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 10181.0-81 | Смеси бетонные. Общие требования к методам | испытаний ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 10181.2-81 | Смеси бетонные. Методы определения | плотности ------------------------------------------------------------------ - 3 - ДСТУ Б В.2.7-43-96 ГОСТ 10181.3-81 | Смеси бетонные. Методы определения | пористости ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 10181.4-81 | Смеси бетонные. Методы определения | расслаиваемости ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 10260-82 | Щебень из гравия для строительных | работ. Технические условия ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 12730.1-78 | Бетоны. Методы определения плотности ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 12730.2-78 | Бетоны. Методы определения влажности ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 12730.3-78 | Бетоны. Методы определения водопоглощения. ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 12730.4-78 | Бетоны. Методы определения показателей | пористости. ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 12730.5-84 | Бетоны. Методы определения водонепрони- | цаемости ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 13087-81 | Бетоны. Методы определения истираемости ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 17624*87 | Бетоны. Ультразвуковой метод определения | прочности ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 18105-86 | Бетоны. Правила контроля прочности ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 22236-85 | Цементы. Правила приемки ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 22266-76 | Цементы сульфатостойкие. Технические | условия ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 22690-88 | Бетоны. Определение прочности механиче- | скими методами неразрушающего контроля ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 22783-77 | Бетоны. Метод ускоренного определения | прочности на сжатие. ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 23254-78 | Щебень для строительных работ из попутно | добываемых пород и отходов горнообогати- | тельных предприятий. Технические условия ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 23464-79 | Цементы. Классификация ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 23732-79 | Вода для бетонов и растворов. | Технические условия ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 23845-86 | Породы горные скальные для производства | щебня для строительных работ. Технические | требования и методы испытаний ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 24211-91 | Добавки для бетонов. Общие технические | требования ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 24316-80 | Бетоны. Методы определения тепловыделения | при твердении ------------------------------------------------------------------- - 4 - ДСТУ Б В.2.7-43-96 ГОСТ 24452-80 | Бетоны. Методы определения призменной | прочности модуля упругости и | коэффициента Пуассона ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 24544-81 | Бетоны. Методы определения деформации и | усадки и ползучести ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 24545-81 | Бетоны. Методы испытаний на выносливость ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 25192-82 | Бетоны. Классификация и общие технические | требования ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 25592-91 | Смеси золошлаковые тепловых электростан- | ций для бетонов. Технические условия ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 25818-91 | Золы-уноса тепловых электростанций для | бетона. Технические условия -------------------------------------------------------------------- ГОСТ 26134-84 | Бетоны. Ультразвуковой метод определения | морозостойкости ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 26193-84 | Материалы из отсевов дробления изверженных | горных пород для строительных работ. | Технические условия ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 26644-85 | Щебень и песок из шлаков тепловых | электростанций для бетона. | Технические условия ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 27006-86 | Бетоны. Правила подбора состава ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 28570-90 | Бетоны. Методы определения прочности по | образцам отобранным из конструкций ----------------------------------------------------------------- СНиП ІІІ-4-80* | Техника безопасности в строительстве ----------------------------------------------------------------- СНиП 2.03.01-84* | Бетонные и железобетонные конструкции. | Нормы проектирования ------------------------------------------------------------------ СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от | коррозии ------------------------------------------------------------------ ДСТУ Б В.2.6-2-95 | Вироби бетонні і залізобетонні. | Технічні умови ----------------------------------------------------------------- ДСТУ Б В.2.7-32-95 | Пісок щільний природний для будівельних | матеріалів виробів конструкцій і | робіт. Технічні умови ----------------------------------------------------------------- РСН 356-91 | Положение о радиационном контроле на | обьектах строительства и предприятиях | стройиндустрии и стройматериалов Украины ----------------------------------------------------------------- РСТ УССР 5024-83 | Вяжущее шлакощелочное. Технические | условия ---------------------------------------------------------------- - 5 - ДСТУ Б В.2.7-43-96 ИСО 3893-78 | Основы расчета строительных | конструкций ---------------------------------------------------------------- | Руководство по подбору составов тяжелого | бетона. НИИЖБ изд. 1979. ---------------------------------------------------------------- | Правила техники безопасности и произ- | водственной санитарии в производстве | сборных бетонных и железобетонных | конструкций и изделий. 1988. 3 Технічні вимоги 3.1 Вимоги до бетонів 3.1.1 Вимоги до бетону встановлені у відповідності з ГОСТ 25192 і міжнародного стандарту ІСО 3893. 3.1.2 Основними показниками якості бетону є: - середня густина; - міцність на стиск; - міцність на осьовий розтяг; - міцність на розтяг при згині; - морозостійкість; - водонепроникність. 3.1.3 Середня густина важких бетонів знаходиться у межах від 2200 до 2500 кг/м3 включно дрібнозернистого - вище 1800 кг/3м. 3.1.4 Міцність бетону у проектному віці характеризується кла- сами міцності на стиск та осьовий розтяг. Для бетонів встановлені такі класи: а за міцністю на стиск: В3 5; В5; В7 5; В10; В12 5; В15; В20; В25; ВЗО; В35; В40; В45; В50; В55; В60; В65; В70; В75; В80. б за міцністю на осьовий розтяг: Вt0 4; Вt0 8; Вt1 2; Вt1 6; Вt2 0; Вt2 4; Вt2 8; Вt3 2; ВtЗ 6; Вt4 0. в за міцністю на розтяг при згині: Вtь0 4; Вtь0 8; Вtь1 2; Вtь1 6; Вtь2 0; Вtь2 4; Вtь2 8; Вtь3 2; Вtь3 6; Вtь4 0; Вtь4 4; Вtь4 8; Вtь5 2; Вtь5 6; Вtь 6 О; Вtь6 4; Вtь6 8; Вtь7 2; Вtь8 0. Співвідношення між класами та марками бетону за міцністю на стиск осьовий розтяг та розтяг при згині при нормативному коефіцієнтові варіації 13 5 % наведено у додатку А. 3.1.5 Для бетонів які піддаються у процесі експлуатації поперемінному заморожуванню та відтаванню призначають такі марки бетону за морозостійкістю: F50; F75; FІОО; F150; F200; FЗОО; F400; F500; F600; F800; F1000. 3.1.6 Для бетонів до яких встановлюються вимоги щодо обмеже- ння проникності або підвищеної щільності та корозійної стійкості призначають марки за водонепроникністю. Встановлені такі марки за водонепроникністю: W2; W4; W6; W8; W10; W12; W14; W16; W18; W20. 3.1.7 Класи за міцністю марки за морозостійкістю та водонепроникністю бетонів у конструкціях конкретних видів встанов- люють відповідно до норм проектування і наводять у стандартах та у проектній документації на ці конструкції. 3.1.8 Технічні вимоги до бетону які встановлені у 3.1.1-3.1.7 повинні забезпечуватись його виробником в проектному - 6 - ДСТУ Б В.2.7-43-96 віці який зазначають у проектній документації на конструкції. Як- що проектний вік не зазначено технічні вимоги до бетону повинні забезпечуватись у віці 28 діб. 3.2 Вимоги до бетонних сумішей 3.2.1 Якість бетонних сумішей та технологія їх приготування повинні забезпечувати одержання бетонів які задовольняють вимоги до всіх показників якості що нормуються. Виготовлення та транспо- ртування бетонних сумішей проводиться згідно з вимогами ГОСТ 7473. 3.2.2 Підбір складу бетону виконують за ГОСТ 27006 "Керівництвом по підбору складу важкого бетону" або іншими діючими методиками. Необхідні значення водоцементного відношення та об'єму втяг- нутого повітря в бетонних сумішах встановлюють для окремих видів бетону в залежності від умов роботи конструкцій. 3.2.3 Для дорожніх і аеродромних одношарових та верхнього ша- ру двошарових покриттів водоцементне відношення у бетонній суміші повинно бути не більше 0 50 а для нижнього шару двошарових покриттів - не більше 0 60. 3.2.4 Мінімальну витрату цементу за ГОСТ 10178 і ГОСТ 22266 приймають у відповідності з таблицею 1 в залежності від виду арму- вання та умов експлуатації конструкцій. Таблиця 1 ------------------------------------------------------------------- | | | Вид та витрата цементiв кг/м3 | | | |------------------------------------| |Вид армування| Умови | ПЦ-ДО | ПЦ-Д20 | ШПЦ | | конструкції | експлуатацiї | ПЦ-Д5 | ССПЦ-Д20 | ССШПЦ | | | | ССПЦ-ДО | | ПУцПЦ | |-----------------------------------------------------------------| | |Без атмосфер- | не нормують | | |ного впливу | | |Неармовані |---------------------------------------------------| | |При атмосфер- | | | | | |ному впливі| 150 | 170 | 170 | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------| | |Без атмосфер- | | | | |Армовані з |ного впливу | 150 | 170 | 180 | |ненапруженою |---------------------------------------------------| |арматурою |При атмосфер- | | | | | |ному впливі | 200 | 220 | 240 | |-----------------------------------------------------------------| | |Без атмосфер- | | | | |Армовані з |ного впливу | 220 | 240 | 270 | |попередньо |---------------------------------------------------| |напруженою |При атмосфер- | | | | |арматурою |ному впливі | 240 | 270 | 300 | |-----------------------------------------------------------------| |Примітка 1. Допускається виготовлення армованих бетонів з ви- | |тратою цементу менше за мінімально допустиму при умові поперед- | |ньої перевірки забезпеченості захисних властивостей бетону по | |відношенню до сталевої арматури. | ------------------------------------------------------------------- - 7 - ДСТУ Б В.2.7-43-96 Таблиця 1 закінчення ------------------------------------------------------------------- |Примітка 2. Мінімальну витрату цементу інших видів встановлю- | |ють на основі результатів оцінки захисних властивостей бетону на| |цих цементах по відношенню до сталевої арматури. | | | |Примітка 3. Мінімальна витрата цементу для бетонів які ек- | |сплуатуються в агресивних середовищах визначають з урахуванням | |вимог СНиП 2.03.11. | | | |Примітка 4. Види цементів: ПЦ-ДО портландцемент бездомішковий | |ПЦ-Д5 -портландцемент з домішками до 5% ПЦ-Д20 - портландцемент| |з домішками до 20 % ССПЦ -сульфатостійкий портландцемент | |ССПЦ-Д20 - сульфатостійкий портландцемент з домішками до 20% | |ШПЦ -шлакопортландцемент ССШПЦ - сульфатостійкий шлакопор- | |тландцемент ПуцПЦ - пуцолановий портландцемент. | ------------------------------------------------------------------- 3.3 Вимоги до в'яжучих матеріалів 3.3.1 Як в'яжучі матеріали слід застосовувати портландцементи та щлакопортландцементи за ГОСТ 10178 сульфатостійкі та пуцоланові цементи за ГОСТ 22266 шлаколужні за РСТ 5024 та інші цементи за стандартами та технічними умовами у відповідності з га- лузями їх застосування для конструкцій конкретних видів. 3.3.2 Вид і марку цементу треба вибирати у відповідності з призначенням та умовами експлуатації конструкцій за ГОСТ 23464 прийнятою технологією виготовлення потрібним класом бетону за міцністю маркою за морозостійкістю а також впливом шкідливих домішок у заповнювачах на бетон див. додаток Б . Застосування пуцоланових цементів для виробництва конструкцій без техніко-економічного обгрунтування не допускається. 3.3.3 Для конструкцій які підлягають тепловій обробці треба використовувати цементи І і ІІ груп ефективності при пропарюванні за ГОСТ 22236. Застосування цементів ІІІ групи допускається при наявності технікоекономічного обгрунтування. 3.3.4 Для бетону дорожніх і аеродромних покриттів димових і вентиляційних труб вентиляторних та баштових градирень опор ви- соковольтних ліній електропередач залізобетонних напірних і безнапірних труб залізобетонних шпал мостових конструкцій стояків опор необхідно застосовувати портландцемент на основі клінкеру з нормованим мінералогічним складом за ГОСТ 10178. Для бетону дорожніх основ допускається застосування шлакопор- тландцементу за ГОСТ 10178. Для регулювання та поліпшення властивостей бетонної суміші підвищення якості і економічності бетонів зниження витрат цементу та енергетичних затрат треба використовувати хімічні добавки які задовольняють вимоги ГОСТ 24211. Вид та об'єм масу добавок що вводяться уточнюють дослідним шляхом в залежності від застосованої технології виготов- лення виду та якості вихідних матеріалів які застосовуються для виготовлення бетонної суміші і режимів тверднення бетону. 3.4 Вимоги до заповнювачів 3.4.1 Як крупний заповнювач для важких бетонів використову- ють щебінь з природного каменю за ГОСТ 8267 щебінь з гравію за ГОСТ 10260 щебінь з порід що попутно видобуваються та відходів - 8 - ДСТУ Б В.2.7-43-96 гірничозбагачувальних підприємств за ГОСТ 23254 гравій за ГОСТ 8268 а також щебінь з шлаків ТЕЦ за ГОСТ 26644. 3.4.2 У випадку необхідності застосування заповнювачів з по- казниками якості нижче вимог державних стандартів зазначених у 3.4.1 а також вимог цього стандарту мають бути проведені їх попередні дослідження в бетонах у базовій організації по нормуван- ню та стандартизації бетонів для підтвердження можливості і техніко-економічної доцільності отримання бетонів з нормованими показниками якості. 3.4.3 Крупний заповнювач в залежності від вимог до бетону ви- бирають за такими показниками: зерновим складом та найбільшою крупністю вмістом пиловидних та глинистих часток шкідливих домішок формою зерен міцністю вмістом зерен слабких порід петрографічним складом та радіаційно-гігієнічною характеристикою. При підборі складу бетону враховують також густину пористість водопоглинання пустотність. Крупні заповнювачі повинні мати сере- дню густину від 2000 до 2800 кг/м3. 3.4.4 Крупний заповнювач рекомендується застосовувати у вигляді окремо дозованих фракцій. Найбільша крупність заповнювача повинна визначатись в стандартах або робочих кресленнях на бетонні та залізобетонні вироби. 3.4.5 Вміст окремих фракцій у крупному заповнювачі в складі бетону повинен відповідати зазначеному у таблиці 2 Таблиця 2 ------------------------------------------------------------------- |Найбільша | Вміст фракцій в крупному заповнювачі % | |крупність |------------------------------------------------------| |заповнюва-|від 5 3 до | понад 10 |понад 20 |понад 40 | понад 80 | |ча мм | 10 мм | до 20 мм |до 40 мм |до 80 мм |до 120 мм | |-----------------------------------------------------------------| | 10 | 100 | - | - | - | - | |-----------------------------------------------------------------| | 20 | 25-40 | 60-76 | - | - | - | |-----------------------------------------------------------------| | 40 | 12-25 | 20-35 | 40-65 | - | - | |-----------------------------------------------------------------| | 80 | 10-20 | 15-25 | 20-35 | 35-55 | - | |-----------------------------------------------------------------| | 120 | 5-10 | 10-20 | 15-25 | 20-30 | 30-40 | ------------------------------------------------------------------- 3.4.6 Вміст пиловидних та глинистих часток у щебені з вивер- жених та метаморфічних порід у щебені з гравію та в гравії не по- винен перевищувати для бетонів всіх класів 1 % по масі. Вміст пиловидних та глинистих часток у щебені з осадових порід не повинен перевищувати для бетонів класу В25 і вище - 2 % по масі; класу В20 та нижче - 3 % по масі. Вміст глини в грудках не повинен перевищувати 0 25 %. 3.4.7 Вміст зерен пластинчастої лещадної та голчастої форм в крупному заповнювачі не повинен перевищувати 35 % по масі. 3.4.8 Марка щебеню з природного каменю за міцністю повинна бути не нижче: 300 - для бетону класу В15 і нижче; 400 - " " " В20; 800 - " " класів В25 ВЗО; 1000 - " " класу В40; 1200 - " " " В45 і вище. - 9 - ДСТУ Б В.2.7-43-96 Марки гравію та щебеню з гравію за подрібнюваністю мають бути не нижче: Др16 -для бетону класу В20 і нижче; Др12 - " " " В25; Др8 - " " " ВЗО і вище. 3.4.9 Вміст зерен слабких порід у щебені з природнього каменю не повинен перевищувати % по масі: 5 - для бетону класу В40 та вище; 10 - " " " В20 В25 та ВЗО; 15 - " " " В15 і нижче. Вміст зерен слабких порід в гравії та щебені з гравію не по- винен перевищувати 10 % по масі для бетонів всіх класів. 3.4.10 Як дрібний заповнювач для бетонів застосовують природ- ний пісок пісок з відсівів подрібнення вивержених гірських порід з порід що попутно видобуваються та їх суміші з модулем крупності від 1 5 до 3 25 які задовольняють вимоги ДСТУ Б В.2.7-32 зола і золошлакові суміші за ГОСТ 25818 і ГОСТ 25592. 3.4.11 Дрібний заповнювач для бетону підбирають за зерновим складом вмістом пиловидних та глинистих часток петрографічним складом радіаційно-гігієнічною характеристикою. При підборі скла- ду бетону враховують густину водопоглинання для пісків з відсівів подрібнення пустотність а також міцність вихідної гірської породи на стиск в насиченому водою стані для пісків з відсівів подрібнення . Дрібні заповнювачі повинні мати середню густину зерен від 2000 до 2800 кг/м3 . 3.4.12 У бетонах класу за міцністю до ВЗО допускається вико- ристання дуже дрібних пісків з модулем крупності від 1 0 до 1 5 з вмістом зерен менше 0 16 мм до 20% по масі і пиловидних та глинис- тих часток не більше 3% по масі згідно з 3.4.2. 3.4.13 Види шкідливих домішок і характер можливого впливу їх на бетон зазначені у додатку Б. Вміст у заповнювачах порід і мінералів які віднесені до шкідливих домішок не повинен перевищувати: - аморфних різновидів диоксиду кремнію розчинного у лугах халцедон опал кремній та інші - 50 ммоль/л; - сірки сульфідів окрім піриту марказит пиротин та інші та сульфатів гіпс ангідрит та інші у перерахунку на SОз-1 5% по масі для крупного заповнювача і 1 0 % по ма- сі для дрібного заповнювача; - піритів у перерахунку на SОз - 4% по масі; - шаруватих силікатів слюди гідрослюди хлорити та інші які є породоутворюючими мінералами - 15 % по об'єму для крупного заповнювача і 2 % по масі - для дрібного заповнювача; - магнетитів гідрооксидів заліза гетит та інші апатитів нефелінів фосфоритів які є породоутворюючими мінералами -окремо один від одного 10 % а у сумі - 15 % по об'єму; - галоідів наліт сильвін та інші які включають водорозчинні хлориди у перерахунку на іон хлору - 0 1 % по масі для крупного заповнювача і 0 15 % по масі - для дрібного заповнювача; - вільного волокна азбесту - 0 25 % по масі; - вугілля - 1 % по масі. 3.4.14 Додаткові вимоги до заповнювачів для бетонів що приз- начаються для різних видів будівництва встановлені у додатку В. - 10 - ДСТУ Б В.2.7-43-96 3.5 Для зниження витрат цементу і заповнювачів при приготуванні бетонних сумішей рекомендується використовувати зо- ли-винесення шлаки та золошлакові суміші ТЕС які відповідають вимогам ГОСТ 25592 ГОСТ 25818 ГОСТ 26644. 3.6 Бетони марки за морозостійкістю F200 і вище а також бе- тони марки за морозостійкістю F1ОО і вище для дорожних та аеродро- мних покриттів гідротехнічних споруд треба виготовляти з обов'яз- ковим застосуванням повітровтягувальних чи газоутворюючих добавок. 3.7 Вода для замішування бетонної суміші та приготування розчинів хімічних добавок повинна відповідати вимогам ГОСТ 23732. 4 Вимоги безпеки і охорони навколишнього середовища 4.1 Виробничі процеси повинні відповідати вимогам безпеки ГОСТ 12.3.002. 4.2 Виробниче обладнання повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003. 4.3 При виготовленні бетонної суміші вміст шкідливих речовин у викидах не повинен приводити до їх концентрації в атмосфері вище допустимих величин відповідно до "Списка предельно допустимых кон- центраций веществ в атмосферном воздухе населенных мест" N3086-84 та Доповнень до цього списку затверджених Міністерством охорони здоров'я СРСР 1984 р. 4.4 Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин в повітрі робочої зони повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005. При перевантаженні цементу гранично допустимі концентрації цементного пилу в робочій зоні допускаються 6 мг/м3 і 0 3 мг/м3 для атмосфери населених місць. Цементний пил має фіброгенні якості клас небезпеки - 4. 4.5 Виробничі приміщення повинні бути обладнані загальнообмінною припливно-витяжною вентиляцією що забезпечує стан повітря робочої зони згідно з ГОСТ 12.1.005. 4.6 Для індивідуального захисту при виготовленні бетонних сумішей слід використовувати респіратори фільтруючі згідно з ГОСТ 12.4.041 захисні окуляри згідно з ГОСТ 12.4.013 спецодяг згідно з ГОСТ 12.4.103 а також виконувати правила особистої гігієни. 4.7. Усі роботи пов'язані з виготовленням важких бетонів слід проводити у відповідності до вимог СНиП ІІІ-4-89 по техніці безпеки у будівництві. 4.8 Матеріали які застосовуються при виготовленні важких бетонів за сумарною питомою активністю природних радіонуклідів повинні відповідати вимогам РСН 356 для відповідної галузі викори- стання в будівництві. 5 Правила приймання 5.1 Вхідним контролем матеріалів цементу заповнювачів во- ди добавок які застосовуються для приготування бетонних сумішей встановлюють їх відповідність вимогам розділу 3. 5.2 Якість бетону в конструкціях контролюють при їх прийманні за ДСТУ Б В.2.6-2. 5.3 Приймання бетону в монолітних конструкціях за міцністю морозостійкістю водонепроникністю та іншим нормативним показни- кам які встановлені проектом проводяться у відповідності з нор- мами по організації виробництва та прийманню робіт. 5.4 Бетони за морозостійкістю водонепроникністю середньою густиною водопоглинанням і стираністю оцінюють при підборі складу бетону. При необхідності бетон за показниками вологості - 11 - ДСТУ Б В.2.7-43-96 деформації усадки повзучості витривалості тепловиділення призматичної міцності модуля пружності коефіцієнта Пуассона за- хисних властивостей бетону по відношенню до арматури та за іншими показниками що нормуються оцінюють у відповідності з вимогами стандартів та робочих креслень на конструкції конкретного виду. 5.5 Бетонну суміш приймають за ГОСТ 7473. 6 Методи контролю 6.1 Міцність бетону на стиск та розтяг за контрольними зраз- ками визначають згідно з ГОСТ 10180 ГОСТ 18105 ГОСТ 28570 неруйнівними методами визначають згідно з ГОСТ 17624 ГОСТ 22690 ГОСТ 22783. 6.2 Морозостійкість бетону визначають за ГОСТ 10060 або ГОСТ 26134 водонепроникність - за ГОСТ 12730.5. 6.3 Інші показники якості визначають у відповідності з вимо- гами встановленими у стандартах та робочих кресленнях на вироби конкретних видів: - середню густину - за ГОСТ 12730.1; - вологість - за ГОСТ 12730.2; - водопоглинання - за ГОСТ 12730.3; - показники пористості - за ГОСТ 12730.4; - міцність на стирання - за ГОСТ 13087; - призматичну міцність модуль пружності та коефіцієнт Пуас- сона - за ГОСТ 24452; - деформації усадки та повзучості - за ГОСТ 24544; - витривалість - за ГОСТ 245.45; - тепловиділення - за ГОСТ 24316. 6.4 Якість бетонної суміші визначають за ГОСТ 10181.0 - ГОСТ 10181.4. 6.5 Питому активність природних радіонуклідів у матеріалах що застосовуються для виготовлення бетонів визначають у відповідності з РСН 356. 6.6 Показники якості крупного заповнювача для бетону визнача- ють за ГОСТ 8269 дрібного заповнювача - за ГОСТ 8735 матеріалів з відсівів подрібнення вивержених гірських порід - за ГОСТ 26193. 6.7 Показники якості добавок перевіряють за ГОСТ 24211 а во- ди - за ГОСТ 23732. 6.8 Концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони ви- значають за діючими методиками у відповідності з ГОСТ 12.1.014. 6.9 Концентрацію пилу у повітрі робочої зони та атмосфері повітря населених місць визначають у відповідності з вимогами ГОСТ 12.1.014. - 12 - ДСТУ Б В.2.7-43-96 Д О Д А Т О К А обов'язковий Співвідношення між класами бетону за міцністю на стиск і розтяг та марками Таблиця А.1 ------------------------------------------------------------------- |Клас бетону за | Середня | Найближча |Відхилення сере-| | міцністю |міцність бетону |марка бетону |дньої міцності | | | R кгс/см2 | за міцністю |класу від най- | | | | |ближчої марки | | | | |бетону % | | | | | R - м | | | | |--------- х 100 | | | | | м | |-----------------------------------------------------------------| | С т и с к | |-----------------------------------------------------------------| | В3 5 | 45 8 | М50 | - 8 3 | |-----------------------------------------------------------------| | В5 | 65 5 | М75 | -12 7 | |-----------------------------------------------------------------| | В7 5 | 98 2 | М100 | - 1 8 | |-----------------------------------------------------------------| | В10 | 131 0 | М150 | - 12 7 | |-----------------------------------------------------------------| | В12 5 | 163 7 | М150 | + 9 1 | |-----------------------------------------------------------------| | В15 | 196 5 | М200 | - 1 8 | |-----------------------------------------------------------------| | В20 | 261 9 | М250 | + 4 8 | |-----------------------------------------------------------------| | В25 | 327 4 | М300 | + 9 1 | |-----------------------------------------------------------------| | В25 | 327 4 | М350 | - 6 4 | |-----------------------------------------------------------------| | В30 | 392 9 | М400 | - 1 8 | |-----------------------------------------------------------------| | В35 | 458 4 | М450 | + 1 9 | |-----------------------------------------------------------------| | В40 | 523 9 | М500 | + 4 8 | |-----------------------------------------------------------------| | В45 | 589 4 | М600 | - 1 8 | |-----------------------------------------------------------------| | В50 | 654 8 | М700 | - 6 4 | |-----------------------------------------------------------------| | В55 | 720 3 | М700 | + 2 9 | |-----------------------------------------------------------------| | В60 | 785 8 | М800 | - 1 8 | |-----------------------------------------------------------------| | В65 | 851 5 | М900 | - 5 4 | |-----------------------------------------------------------------| | В70 | 917 0 | М900 | + 1 9 | |-----------------------------------------------------------------| | В75 | 982 5 | М1000 | - 1 8 | |-----------------------------------------------------------------| | В80 | 1048 0 | М1000 | + 4 8 | ------------------------------------------------------------------- - 13 - ДСТУ Б В.2.7-43-96 Таблиця А.1 продовження ------------------------------------------------------------------- |Клас бетону за | Середня | Найближча |Відхилення сере-| | міцністю |міцність бетону |марка бетону |дньої міцності | | | R кгс/см2 | за міцністю |класу від най- | | | | |ближчої марки | | | | |бетону % | | | | | R - м | | | | |--------- х 100 | | | | | м | |-----------------------------------------------------------------| | Осьовий розтяг | |-----------------------------------------------------------------| | Вt 0 4 | 5 2 | Рt5 | + 4 8 | |-----------------------------------------------------------------| | Вt 0 8 | 10 5 | Рt10 | + 5 0 | |-----------------------------------------------------------------| | Вt 1 2 | 15 7 | Рt15 | + 4 7 | |-----------------------------------------------------------------| | Вt 1 6 | 21 0 | Рt20 | + 4 8 | |-----------------------------------------------------------------| | Вt 2 0 | 26 2 | Рt25 | + 4 8 | |-----------------------------------------------------------------| | Вt 2 4 | 31 4 | Рt30 | + 4 8 | |-----------------------------------------------------------------| | Вt 2 8 | 36 7 | Рt35 | + 4 8 | |-----------------------------------------------------------------| | Вt 3 2 | 41 9 | Рt40 | + 4 8 | |-----------------------------------------------------------------| | Вt 3 6 | 47 2 | Рt45 | + 4 8 | |-----------------------------------------------------------------| | Вt 4 0 | 52 4 | Рt50 | + 4 8 | |-----------------------------------------------------------------| | Р о з т я г п р и в и г и н і | |-----------------------------------------------------------------| | Вtь 0 4 | 5 | Рtь5 | 0 0 | |-----------------------------------------------------------------| | Вtь 0 8 | 10 5 | Рtь10 | + 5 0 | |-----------------------------------------------------------------| | Вtь 1 2 | 15 7 | Рtь15 | + 4 6 | |-----------------------------------------------------------------| | Вtь 1 6 | 20 9 | Рtь20 | + 4 5 | |-----------------------------------------------------------------| | Вtь 2 0 | 26 2 | Рtь25 | + 4 8 | |-----------------------------------------------------------------| | Вtь 2 4 | 31 4 | Рtь30 | + 4 7 | |-----------------------------------------------------------------| | Вtь 2 8 | 36 7 | Рtь35 | + 4 8 | |-----------------------------------------------------------------| | Вtь 3 2 | 41 9 | Рtь40 | + 4 7 | |-----------------------------------------------------------------| | Вtь 3 6 | 47 2 | Рtь45 | + 4 9 | |-----------------------------------------------------------------| | Вtь 4 0 | 52 4 | Рtь50 | + 4 8 | |-----------------------------------------------------------------| | Вtь 4 4 | 57 6 | Рtь60 | - 4 0 | ------------------------------------------------------------------- - 14 - ДСТУ Б В.2.7-43-96 Таблиця А.1 закінчення ------------------------------------------------------------------- |Клас бетону за | Середня | Найближча |Відхилення сере-| | міцністю |міцність бетону |марка бетону |дньої міцності | | | R кгс/см2 | за міцністю |класу від най- | | | | |ближчої марки | | | | |бетону % | | | | | R - м | | | | |--------- х 100 | | | | | м | |-----------------------------------------------------------------| | Вtь 4 8 | 62 9 | Рtь65 | - 3 2 | |-----------------------------------------------------------------| | Вtь 5 2 | 68 1 | Рtь70 | - 2 7 | |-----------------------------------------------------------------| | Вtь 5 6 | 73 4 | Рtь75 | - 2 1 | |-----------------------------------------------------------------| | Вtь 6 0 | 78 6 | Рtь80 | - 1 7 | |-----------------------------------------------------------------| | Вtь 6 4 | 83 8 | Рtь85 | - 1 4 | |-----------------------------------------------------------------| | Вtь 6 8 | 89 1 | Рtь90 | - 1 0 | |-----------------------------------------------------------------| | Вtь 7.2 | 94 3 | Рtь90 | + 4 8 | |-----------------------------------------------------------------| | Вtь 8 0 | 104 8 | Рtь100 | + 4 8 | |-----------------------------------------------------------------| |Примітка. Д- середня міцність бетону яка розрахована при | |коефіцієнті варіації У що дорівнює 13 5% та забезпеченості 95% | |для всіх видів бетонів. В реальних умовах виробництва при | |коефіцієнті варіації який відрізняється від нормативного середня| |міцність умовна марка бетону може бути визначена за формулою | | | | В | | R = ------------------------- | | 0 0980665 1 - 1 64 x V | | | |де В - числове значення класу бетону в МПа; | | 0 0980665 - перехідний коефіцієнт від МПа до кгс/см2; | | V - фактичне значення коефіцієнта варіації міцності | | бетону. | ------------------------------------------------------------------- - 15 - ДСТУ Б В.2.7-43-96 ДОДАТОК Б довідковий Види шкідливих домішок та характер можливого впливу їх на бетон 1. До шкідливих домішок відносять включення таких порід та мінералів: аморфні різновидності діоксиду кремнію халцедон опал кремінь та інші сульфати гіпс ангідрит та інші шаруваті силікати слюди гідрослюди хлорити та інші магнетит гідрооксиди заліза гетит та інші апатит нефелін фосфорит галоїди галіт сильвін та інші цеоліти азбест графіт вугілля горючі сланці. 2. Шкідливі домішки в заповнювачах що застосовуються для ви- робництва бетону можуть викликати: - зниження міцності та довговічності бетону; - погіршення якості поверхні виробів та внутрішню корозію бе- тону; - корозію арматури в бетоні. 3. Основні шкідливі домішки які знижують міцність та довговічність бетону: вугілля графіт горючі сланці шаруваті силікати слюди гідрослюди хлорити та інші ; цеоліти апатит нефелін фосфорит. 4. Основні шкідливі домішки які викликають погіршення якості поверхні виробів та внутрішню корозію бетону: -аморфні різновиди діоксиду кремнію розчинного у лугах хал- цедон опал кремінь та інші хлорит та деякі цеоліти; - сірка сульфіди пірит марказит пирротин та інші ; - сульфати гіпс ангідрит та інші ; - магнетит гідроксид заліза гетит та інші . 5. Основні шкідливі домішки які викликають корозію арматури в бетоні: - галоїди галіт сильвін та інші які включають водорозчинні хлориди; -сірка сульфіди та сульфати. - 16 - ДСТУ Б В.2.7-43-96 ДОДАТОК В обов'язковий Додаткові вимоги до заповнювачів для бетонів що призначаються для різних видів будівництва 1. Заповнювачі для бетонів дорожніх та аеродромних покриттів і основ. 1.1 При найбільшій крупності зерен заповнювача що дорівнює 80 мм допускається за узгодженням виготовлювача зі споживачем по- стачання суміші фракцій розміром від 5 до 40 мм. 1.2 Вміст пиловидних та глинистих часток у щебені з осадових порід не повинен перевищувати відсотків по масі: 2 - для одношарових і верхнього шару двошарових покриттів доріг; 3 - для нижнього шару двошарових покриттів та основ удос- коналених капітальних покриттів доріг. 1.3 Марки щебеню гравію та щебеню з гравію мають бути не ни- жчими від зазначених у таблиці В.1 Таблиця В.1 ------------------------------------------------------------------- | | Марка крупного заповнювача за | | Призначення бетону | міцністю не нижче | | |--------------------------------------------| | | Щебінь | Гравій та | | |-----------------------------| щебінь з | | | із вивержених | із осадових | гравію | | | та метамор- | порід | | | | фічних порід | | | |-----------------------------------------------------------------| |Одношарові покриття | | | | |та верхній шар дво- | | | | |шарових покриттів | 1200 | 800 | Др8 | |доріг | | | | |-----------------------------------------------------------------| |Нижній шар двошаро- | | | | |вих покриттів доріг | 800 | 600 | Др12 | |-----------------------------------------------------------------| |Основи удосконалених| | | | |капітальних покрит- | 800 | 300 | Др16 | |тів доріг | | | | ------------------------------------------------------------------- 1.4 Щебінь та гравій крім марок за міцністю які зазначені в таблиці В.1 повинні мати марки за стираністю у поличному барабані за ГОСТ 8267 не нижче від зазначених у таблиці В.2. - 17 - ДСТУ Б В.2.7-43-96 Таблиця В.2 ------------------------------------------------------------------- | | Марка за стираністю у поличному барабані | | Призначення бетону | не нижче | | |--------------------------------------------| | | Щебінь | Гравій | | |-----------------------------| щебінь з | | | із вивержених | із осадових | гравію | | | порід | порід | | |-----------------------------------------------------------------| |Одношарові покриття | | | | |та верхній шар дво- | | | | |шарових покриттів | G - 1 | G - ІІ | G - ІІ | |доріг | | | | |-----------------------------------------------------------------| |Нижній шар двошаро- | | | | |вих покриттів доріг | G - ІІІ | G - ІІІ | G - ІІІ | |-----------------------------------------------------------------| |Основи удосконалених| | | | |капітальних покрит- | G - ІІІ | G - ІV | G - ІV | |тів доріг | | | | ------------------------------------------------------------------- 1.5 Вміст в крупних заповнювачах зерен пластинчастої лещадної і голчастої форми для бетону дорожніх та аеродромних од- ношарових і верхнього шару двошарових покриттів не повинен переви- щувати 25 % по масі. 1.6 Морозостійкість щебеню та гравію повинна бути не нижче вимог зазначених у таблиці В.З. Таблиця В.З ------------------------------------------------------------------- | | Марка за морозостійкістю щебеню та гравію | | Призначення бетону | для бетону що експлуатуєтьсья в районах з| | | середньомісячною температурою найбільш | | | холодного місяця | | |--------------------------------------------| | |від 0 до мінус 5 град.С|нижче мінус 5 град.С| |-----------------------------------------------------------------| |Одношарові покриття | | | |та верхній шар дво- | | | |шарових покриттів | F 50 | F 100 | |-----------------------------------------------------------------| |Нижній шар двошаро- | | | |вих покриттів доріг | F 25 | F 50 | |-----------------------------------------------------------------| |Основи удосконалених| | | |капітальних покрит- | | | |тів доріг | F 15 | F 25 | ------------------------------------------------------------------- 1.7 Пісок з відсіву подрібнення та збагачений пісок з відсіву подрібнення для бетонів дорожніх та аеродромних покриттів і основ повинні мати марки за міцністю гірської породи або гравію не нижче зазначених у таблиці В.4. - 18 - ДСТУ Б В.2.7-43-96 Таблиця В.4 ------------------------------------------------------------------- | | Марка за міцністю вихідної гірської породи| | Призначення бетону | або гравію з яких виготовлений пісок | | |--------------------------------------------| | | вивержені |осадові та | | | | породи |метаморфічні | гравій | | | | породи | | |-----------------------------------------------------------------| |Одношарові покриття | | | | |і верхній шар дво- | | | | |шарових покриттів | 800 | 800 | Др8 | |доріг | | | | |-----------------------------------------------------------------| |Нижній шар двошаро- | | | | |вих покриттів та | | | | |основ доріг | | | Др16 | ------------------------------------------------------------------- 2. Заповнювачі для бетону транспортного будівництва 2.1 Вміст пиловидних та глинистих часток у щебені з осадових порід не повинен перевищувати таких значень відсотків по масі 1 - для бетону прогонових споруд мостів мостових конструкцій зони змінного рівня води водопропускних труб залізобетонних шпал опор контактної мережі ліній зв'язку та автоблокування опор ЛЕП; 2 - для бетону монолітних опор мостів та фундаментів водопро- пускних труб розташованих поза зоною змінного рівня води. 2.2 Вміст у крупних заповнювачах зерен пластинчастої лещадної і голчастої форми для бетонів залізобетонних шпал опор ЛЕП контактної мережі ліній зв'язку та автоблокування не повинен перевищувати 25% по масі. 2.3 Для бетону мостових конструкцій розташованих в зоні змінного рівня води конструкцій мостового полотна прогонових спо- руд мостів а також водопропускних труб повинен використовуватись щебінь марки 1000 та вище із вивержених порід щебінь марки 800 та вище із метаморфічних і осадових порід щебінь з гравію та гравій марки не нижче Др8 - для бетону класу за міцністю до В25 включно. Заповнювачі міцність яких при насиченні водою знижується більш ніж на 20% порівняно з їх міцністю в сухому стані не допускається застосовувати для бетону конструкцій розташованих у зоні змінного рівня води та в підводній зоні. 2.4 Для бетону залізобетонних шпал треба використовувати щебінь із вивержених порід марки не нижче 1200 метаморфічних та осадових порід марки не нижче 1000 щебінь з гравію марки не нижче Др8. 2.5 Вміст зерен слабких порід у щебені та гравії не повинен перевищувати 5% по масі для бетонів конструкцій мостів розташова- них в зоні змінного рівня води та бетонів водопропускних труб під насипами. 2.6 Застосування гравію не допускається для бетонів: - транспортних споруд з маркою за морозостійкістю F 200 та ви- ще; -транспортних конструкцій що розраховуються на витривалість. - 19 - ДСТУ Б В.2.7-43-96 2.7 Вміст в дрібному заповнювачі пиловидних та глинистих час- ток для бетону прогонових споруд та мостових конструкцій що ек- сплуатуються в умовах змінного рівня води не повинен перевищувати 2 % по масі. 3. Заповнювачі для бетонів гідротехнічних споруд 3.1 Допускається при будівництві масивних гідротехнічних спо- руд застосування щебеню та гравію розміром: - від 120 до 150 мм; - понад 150 мм що вводяться безпосередньо при укладанні бетонної суміші в споруду. 3.2 Для бетону гідротехнічних споруд вміст пиловидних і гли- нистих часток в щебені та в гравії не повинен перевищувати відсотків по масі: 1 - для бетону зони змінного рівня води та надводної зони; 2 - для підводної і внутрішньої зон. 3.3 Для бетону гідротехнічних споруд що експлуатуються в зоні змінного рівня води наявність в крупному заповнювачі глини у вигляді окремих грудок не допускається. 3.4 Марки щебеню із природного каменю мають бути не нижче 600 для бетону класу за міцністю В15 та нижче 800 - для бетону класу за міцністю від В20 до ВЗО включно 1200 - для бетону класу за міцністю вище ВЗО. Марки гравію та щебеню із гравію мають бути не нижче Др12 для бетону класу за міцністю В15 і нижче Др8 - для бетону класу за міцністю В20 і вище. 3.5 Для бетону гідротехнічних споруд до яких ставляться ви- моги за морозостійкістю кавітаційною стійкістю треба використо- вувати щебінь із вивержених порід марки не нижче 1000. Застосуван- ня щебеню із гравію чи гравію марки не нижче Др8 допускається тільки після проведення спеціальних досліджень з врахуванням умов роботи конструкцій за вимогами 3.4.2 цього стандарту. 3.6 Для бетону гідротехнічних споруд зони змінного рівня води треба використовувати щебінь або гравій із середньою густиною зе- рен не нижче 2 5 г/см3 та водопоглинанням не більше відсотків: 0 5 - для щебеню з вивержених та метаморфічних порід; 1 0 - для щебеню осадових порід. Для бетону внутрішньої підводної та надводної зон густина зерен повинна бути не нижче 2 3 г/см3 та водопоглинан- ня не більше відсотків: 0 8 - для щебеню із вивержених та метаморфічних порід; 2 0 - для щебеню осадових порід. 3.7 Щебінь та гравій для зносостійкого гідротехнічного бетону повинні мати марки по зносу в поличному барабані за ГОСТ 8267 не нижче: G - І - для щебеню із вивержених та метаморфічних порід; G -ІІ - для щебеню осадових порід а також гравію та щебеню з гравію. 3.8 Вміст зерен слабких порід в щебені та гравії для бетонів гідротехнічних споруд зони змінного рівня води не повинен переви- щувати 5 % по масі. - 20 - ДСТУ Б В.2.7-43-96 3.9 Морозостійкість щебеню та гравію для бетону гідротехнічних споруд повинна бути не нижче від зазначених в таблиці В.5. Таблиця В.5 ------------------------------------------------------------------ | Середньомісячна температура| Від 0 до мінус 10 | Нижче мінус 10| | найбільш холодного місяця | | | | оС | | | |----------------------------|-------------------|---------------| | Морозостійкість щебеню та | F 100 | F 200 | | гравію | | | ------------------------------------------------------------------ Для бетону гідротехнічних споруд з нормованою морозостійкістю F 300 та вище і бетону зони змінного рівня води застосування гравію як крупного заповнювача допускається тільки після проведення випро- бування бетону на морозостійкість. 3.10 Для бетонів гідротехнічних споруд допускається застосову- вати піски з модулем крупності від 1 5 до 3 5 повні залишки на ситі з отворами розміром 2 5 мм від 0 до 30 % 1 25 мм - від 5 до 55% 0 63 мм - від 20 до 75 % 0 315 мм - від 40 до 90 % і 0 14 мм - від 85 до 100 % . При цьому піски 3 модулем крупності що дорівнює або менше 2 0 повинні використовуватись при обов'язковому застосуванні поверхнево-активних добавок. 3.11 Для бетону гідротехнічних споруд вміст в піску пиловидних та глинистих часток не повинен перевищувати відсотків по масі: 2 - для бетонів зони змінного рівня води; 3 - " " надводної зони; 5 - " " підводної та внутрішньої зон. Для бетонів гідротехнічних споруд застосування дрібного запов- нювача з вмістом глини у вигляді окремих грудок не допускається. 3.12 Вміст слюди в дрібному заповнювачі для бетонів гідротехнічних споруд не повинен перевищувати відсотків по масі: 1 - для бетону зони змінного рівня води; 2 - " " надводної зони; 3 - " " підводної та внутрішньої зон. 4. Заповнювачі для бетону бетонних та залізобетонних труб 4.1 Вміст пилоподібних та глинистих часток в крупних заповню- вачах для бетону залізобетонних і бетонних труб не повинен переви- щувати 1 % по масі. 4.2 Вміст зерен пластинчастої лещадної і голчастої форми в крупних заповнювачах для бетону безнапірних і напірних залізобетонних труб не повинен перевищувати 25 % по масі. 4.3 Для бетону напірних та низьконапірних залізобетонних труб треба застосовувати щебінь із природного каменю марки не нижче 1000 і щебінь із гравію марки не нижче Др8. Для бетону безнапірних труб треба застосовувати щебінь із вивержених порід марки не нижче 800 із осадових та метаморфічних порід - не нижче 600 щебінь із гравію та гравій марки не нижче Др12. 4.4 Вміст пиловидних та глинистих часток у піску не повинен перевищувати відсотків по масі: 2 - для бетону напірних труб; 3 - " " низьконапірних та безнапірних труб. - 21 - ДСТУ Б В.2.7-43-96 4.5 Пісок з відсіву подрібнення та збагачений пісок з відсіву подрібнення що використовується для бетону залізобетонних і бетон- них труб повинен мати марку за міцністю вихідної гірської породи або гравію не нижче 600. Використання зазначених пісків із гірських порід афанітової або скловидної структури не допускається. УДК 91.100.30 Ж13 Ключові слова: технічні вимоги в'яжуче заповнювачі хімічні добавки бетонні суміші бетони клас морозостійкість водоне- проникність методи контролю. ДСТУ Б В.2.7-43-96 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ ================================================================ Строительные материалы БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ Технические условия Издание официальное Государственный комитет Украины по делам градостроительства и архитектуры Киев 1997 ДСТУ Б В.2.7-43-96 Предисловие 1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским институтом строительных конструкций НИИСК Госкомградостроительства Украины 2 ВНЕСЕН Управлением строительной индустрии механизации и промышленности строительных материалов Государственного комитета Украины по делам градостроительства и архитектуры 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Государственного комитета Украины по делам градостроительства и архитектуры N 157 от 2.09.96 г. 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ С введением данного стандарта на территории Украины прекращает действовать ГОСТ 26633-91 Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен тиражирован и распространен без разрешения Госкомградостроительства Украины ДСТУ Б В.2.7-43-96 ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ Раздел 1. Первый абзац дополнить словами: „кроме шлакощелочных". Четвертый абзац. Исключить ссылку на приложение А. Раздел 2. Исключить ссылки на следующие нормативные документы: „ГОСТ 7473-85; ГОСТ 8267-82; ГОСТ 8268-82; ГОСТ 8269-87; ГОСТ 10060-87; ГОСТ 10178-85; ГОСТ 10181.0-81; ГОСТ 10181.2-81; ГОСТ 10181.3-81; ГОСТ 10181.4-81; ГОСТ 10260-82; ГОСТ 22236-85; ГОСТ 22266-76; ГОСТ 23254-78; ГОСТ 23464-79; ГОСТ 23845-86; ГОСТ 24211-91; ГОСТ 26193-84; РСН 356-91; РСТ УССР 5024-83". Дополнить ссылками на следующие нормативные документы: ДСТУ Б В.2.7-29-95 Строительные материалы. Мелкие заполнители природные из отходов промышленности искусственные для строительных материалов изделий конструкций и работ. Классификация ДСТУ Б В.2.7-39-95 ГОСТ 5578-94 Щебень и песок из шлаков чёрной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия ДСТУ Б В.2.7-46-96 Строительные материалы. Цементы общестроительного назначения. Технические условия ДСТУ Б В.2.7-47-96 ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования ДСТУ Б В.2.7-48-96 ГОСТ 10060. 1-95 Бетоны. Базовый первый метод определения морозостойкости ДСТУ Б В.2.7-49-96 ГОСТ 10060.2-95 Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном замораживании и оттаивании ДСТУ Б В.2.7-50-96 ГОСТ 10060.3-95 Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения морозостойкости ДСТУБВ.2.7-51-96 ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости ДСТУ Б В.2.7-65-97 Строительные материалы. Добавки для бетонов и строительных растворов. Классификация ДСТУ Б В.2.7-69-98 ГОСТ 30459-96 Добавки для бетонов. Методы определения эффективности. ДСТУБВ.2.7-71-98 ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний ДСТУ Б В.2.7-74-98 Строительные материалы. Крупные заполнители природные из отходов промышленности искусственные для строительных материалов изделий конструкций и работ. Классификация ДСТУ Б В.2.7-75-98 Строительные материалы. Щебень и гравий плотные природные для строительных материалов изделий конструкций и работ. Технические условия ДСТУ Б В.2.7-85-99 ГОСТ 22266-94 Цементы сульфатостойкие. Технические условия ДСТУ Б В.2.7-96-2000 ГОСТ 7473-94 Смеси бетонные. Технические условия ДСТУ Б В.2.7-1 12-2002 Строительные материалы. Цементы. Общие технические условия ДСТУ Б В.2.7-1 14-2002 ГОСТ 101 8 1-2000 Смеси бетонные. Методы испытаний ГОСТ 17623-87 Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней плотности ГОСТ 2 171 8-84 Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности ГОСТ 23422-87 Материалы строительные. Нейтронный метод измерения влажности ГОСТ 27677-88 СТ СЭВ 5852-86 Защита от коррозии в строительстве. Бетоны. Общие требования к проведению испытаний ГОСТ 29 167-91 Бетоны. Методы определения характеристик трещиностойкости /вязкости разрушения/ при статическом нагружении ДБНВ.1.4-1.01-97 Система радиационной безопасности в строительстве. Регламентированные радиационные параметры. Допустимые уровни ДБН В. 1.4-2.0 1-97 Система радиационной безопасности в строительстве. Радиационный контроль строительных материалов и объектов строительства Подпункт 3.L8 дополнить абзацем: „Значения нормируемых отпускной передаточной для преднапряжённых конструкций прочности бетона устанавливают в проекте конкретной конструкции и указывают их в стандарте или технических условиях на эту конструкцию". Подпункт 3.2.1 изложить в новой редакции: „3.2.1 Бетонные смеси должны соответствовать требованиям ДСТУ Б В.2.7-96". Подпункт 3.2.4. Заменить ссылки: „ГОСТ 10178" на „ДСТУ Б В.2.7-46"; „ГОСТ 22266" на „ДСТУ Б В.2.7-85". Таблица 1 графа „Вид и расход цементов кг/м3". Заменить обозначения в соответствии с ДСТУ Б В. 2.7-46 : «ПЦ-ДО ПЦ-Д5» на «ПЦ1»; "ПЦ-Д20" на "ПЦ ІІ/А-Ш ПІД ІІ-П ПЦ ІІ-3"; "ССПЦ-ДО" на "ПЦСС-ДО"; "ССПЦ-Д20" на "ПЦСС-Д20"; "ШПЦ" на "ШПЦ ІІІ/А ШПЦ ІІІ/Б"; "ПуццПЦ" на "ПЦЦ IV/A". Примечание 4 изложить в новой редакции: „Примечание 4. Виды цементов: ПЦ I - портландцемент с добавками до 5 %; ?Ц ІІ/А-Ш - портландцемент с добавкой шлака 6 - 20 %; ?Ц ІІ-П - портландцемент с добавкой пуццоланы 6 - 20 %; ?Ц ІІ-3 - портландцемент с добавкой золы-уноса 6 - 20 %; ПЦСС-ДО сульфатостойкий портландцемент без добавок; ПЦСС-Д20 - сульфатостойкий портландцемент с добавками до 20 %; ШПЦ IІІ/A и ШПЦ ІІІ/Б - шлакопортландцемент; ССШПЦ сульфатостойкий шлакопортландцемент; ПЦЦ IV/A - пуццолановый цемент с добавками до 35 %. Подпункт 3.3.1 изложить в новой редакции: „3.3.1 В качестве вяжущих материалов следует использовать цементы общестроительного назначения по ДСТУ Б В.2.7-46 ДСТУ Б В.2.7-112 сульфатостойкие цементы по ДСТУ Б В.2.7-85 и другие цементы по стандартам и техническим условиям в соответствии с рекомендациями по их использованию для конструкций конкретных видов". Подпункт 3.3.3. Заменить цифры „I II III" на „1 2 3"; заменить ссылку „ГОСТ 22236" на „ДСТУ Б В.2.7-112". Подпункт 3.3.4. Заменить ссылки: „ГОСТ 10178" на „ДСТУ Б В.2.7-46"; „ГОСТ 24211" на „ДСТУ Б В.2.7-65". Второй абзац изложить в новой редакции: „Для бетона дорожных оснований допускается применение шлакопортландцемента типа ШПЦ ІІІ/А по ДСТУ Б В.2.7-46". Подпункт 3.4.1 изложить в повой редакции: „3.4.1 В качестве крупных заполнителей для тяжёлых бетонов используют щебень и гравий из плотных горных пород по ДСТУ Б В.2.7-75 щебень из шлаков чёрной и цветной металлургии по ДСТУ Б В.2.7-39 а также щебень из шлаков ТЭЦ по ГОСТ 26644". Подпункт 3.4.3. Заменить слова: „среднюю плотность от 2000 до 2800 кг/м3" на „среднюю плотность зёрен от 2 0 г/см3 до 2 8 г/см3 включительно". Подпункт 3.4.8. Заменить марки по дробимости в соответствии ДСТУ Б В.2.7-29 : „Др16" на „600"; „Др12" на „800"; „ДР8" на „1000" Подпункт 3.4.10 дополнить словами: „а также из шлаков чёрной и цветной металлургии по ДСТУ Б В.2.7-39". Подпункт 3.4.11. Второй абзац изложить в новой редакции: „Мелкие заполнители должны иметь среднюю плотность зёрен от 2 0 г/см3 до 2 8 г/см3 включительно в соответствии с ДСТУ Б В.2.7-29". Пункт 3.6 изложить в новой редакции: „3.6 Бетонные смеси для бетонов к которым предъявляют специальные требования по долговечности высокая морозостойкость и водонепроницаемость приготавливают с возду-хововлекающими либо пластифицирующее-воздухововлекающими химическими добавками в тех случаях когда бетон без добавок заданного класса по прочности не удовлетворяет требованиям по долговечности по ДСТУ Б В.2.7-96". Пункт 4.8. Заменить ссылку „РСН 356" на „ДБН В. 1.4-1.01". Пункт 5.5. Заменить ссылку „ГОСТ 7473" на „ДСТУ Б В.2.7-96". Пункт 6.1. Заменить ссылку „ГОСТ 22783" словами: „или ускоренным методом по ГОСТ 22783". Пункт 6.2. Заменить ссылку „ГОСТ 10060" на „ДСТУ Б В.2.7-47 ДСТУ Б В.2.7-48 ДСТУ Б В.2.7-49 ДСТУ Б В.2.7-50 ДСТУ Б В.2.7-51". Пункт 6.3. Второй абзац дополнить словами: „или ГОСТ 17623". Третий абзац дополнить словами: „или ГОСТ 21718 либо ГОСТ 23422". Пункт дополнить абзацами: „ - характеристику трещиностойкости бетона - по ГОСТ 29167; - коррозионную стойкость бетона - по ГОСТ 27677". Пункт 6.4. Заменить ссылку „ГОСТ 10181.0 -ГОСТ 10181.4" на „ДСГУ Б В.2.7-114". Пункт 6.5. Заменить ссылку „РСН 356" на „ДБН В. 1.4-2.01". Пункт 6.6 изложить в новой редакции: „6.6 Показатели качества крупного заполнителя для бетона определяют по ДСТУ Б В.2.7-71 мелкого заполнителя по ГОСТ 8735". Пункт 6.7. Заменить ссылку „ГОСТ 24211" на „ДСТУ Б В.2.7-65". Пункт дополнить предложением: „Эффективность воздействия добавок на свойства бетона определяют по ДСТУ Б В.2.7-69". Приложение А. Заменить статус „обязательное" на „справочное". Приложение В. Пункт 1.3 таблица В.1. Подзаголовок четвёртой колонки дополнить словами в скобках: „ марки по дробимости "; заменить марки: „Др8" на „1000"; „Др12" на „800"; „Др16" на „600". Пункт 1.4. Заменить ссылку „ГОСТ 8267" на „ДСТУ Б В.2.7-74". Таблица В.2. Заменить обозначения марки по истираемости в полочном барабане: „G-I" на „СТ I"; „G-II" на „СТ II"; „G-III" на „СТ III"; „G-IV" на „СТ IV". Пункт 1.7 таблица В.4. Заменить марки: „Др8" на „1000"; „Дріб" на „600". Пункт 2.3. Заменить слова: „марки не ниже Др8" на „марки по дробимости не ниже 1000". Пункт 2.4. Заменить слова: „марки не ниже Др8" на „марки по дробимости не ниже 1000". Пункт 3.4 второй абзац. Заменить слова: „Марки гравия и щебня из гравия полжны быть не ниже Др12" на „Марки по дробимости гравия и щебня из гравия должны быть не ниже 800"; заменить марку „Др8" на „1000". Пункт 3.5. Заменить слова: „ниже Др8" на „марки по дробимости ниже 1000". Пункт 3.1. Заменить ссылку „ГОСТ 8267" на „ДСТУ Б В.2.7-74"; заменить обозначения: „G-I" на „СТ I"; „G-II" на „СТ II". Пункт 4.3. Заменить слова: „марки не ниже Др8" на „марки по дробимости не ниже 1000"; „марки не ниже Др12" на „марки по дробимости не ниже 800". Содержание С. 1 Область применения ......................................... 1 2 Нормативные ссылки.......................................... 1 3 Технические требования...................................... 4 3.1 Требования к бетонам.................................... 4 3.2 Требования к бетонным смесям............................ 5 3.3 Требования к вяжущим материалам......................... 6 3.4 Требования к заполнителям............................... 7 4 Требования безопасности и охраны окружающей среды.......... 10 5 Правила приемки............................................ 11 6 Методы контроля............................................ 11 Приложение А Соотношение между классами бетона по прочности на сжатие и растяжение и марками........................... 13 Приложение Б Виды вредных примесей и характер возможного воздействия их на бетон ............................................... 15 Приложение В Дополнительные требования к заполнителям для бетонов предназначенных для различных видов строительства.......... 16 ДСТУ Б В.2.7-43-96 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ =================================================== Будівельні матеріали Бетони важкi Технічні умови Строительные материалы Бетоны тяжелые Технические условия Вuilding mаtеriаls Неаvу weight соnсrеtеs Specifications ================================================================== Дата введения 1997-01-01 ----------- 1 Область применения Настоящий стандарт распространяется на конструкционные тяже- лые и мелкозернистые бетоны далее - бетоны на цементах различ- ных видов применяемые во всех видах строительства. Требования настоящего стандарта следует соблюдать при разра- ботке новых и пересмотре действующих стандартов и технических ус- ловий проектной и технологической документации на сборные и моно- литные бетонные и железобетонные изделия конструкции и сооружения далее в настоящем стандарте - конструкции . Бетоны следует изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта по нормативно-технической документации на ко- нструкции конкретных видов утвержденной в установленном порядке. Требования 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.2.1 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.5 3.4.6 3.4.7 3.4.8 3.4.9 3.4.10 3.4.11 3.4.12 3.4.14 3.6 3.7 ра- здела 4 приложений А и В являются обязательными. ------------------------------------------------------------------ Издание официальное - 2 - ДСТУ Б В.2.7-43-96 2 Нормативные ссылки В данном стандарте сделаны ссылки на следующие документы: ГОСТ 12.1.005-88 | ССБТ. Общие санитарно-гигиенические | требования к воздуху рабочей зоны. ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 12.1.014-84 | ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения | концентраций вредных веществ индикаторными | трубками ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 12.2.003-91 | ССБТ. Оборудование производственное. Общие | требования безопасности. ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 12.3.002-75 | ССБТ. Процессы производственные. Общие | требования безопасности ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 12.4.013-85 Е | ССБТ. Очки защитные. Общие технические | условия. ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 12.4-041-89 | ССБТ. Средства индивидуальной защиты | органов дыхания фильтрующие. Общие | технические требования ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 12.4.103-83 | ССБТ. Одежда специальная защитная | средства индивидуальной защиты ног и рук. | Классификация ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 7473-85 | Смеси бетонные. Технические условия ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 8267-82 | Щебень из природного камня для строитель- | ных работ. Технические условия ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 8268-82 | Гравий для строительных работ. | Технические условия ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 8269-87 | Щебень из природного камня гравий и | щебень из гравия для строительных работ. | Методы испытаний ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы | испытаний ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 10060-87 | Бетоны. Методы контроля морозостойкости ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 10178-85 | Портландцемент и шлакопортландцемент | Технические условия ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 10180-90 | Бетоны. Методы определения прочности по | контрольным образцам ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 10181.0-81 | Смеси бетонные. Общие требования к методам | испытаний ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 10181.2-81 | Смеси бетонные. Методы определения | плотности ------------------------------------------------------------------- - 3 - ДСТУ Б В.2.7-43-96 ГОСТ 10181.3-81 | Смеси бетонные. Методы определения | пористости ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 10181.4-81 | Смеси бетонные. Методы определения | расслаиваемости ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 10260-82 | Щебень из гравия для строительных | работ. Технические условия ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 12730.1-78 | Бетоны. Методы определения плотности ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 12730.2-78 | Бетоны. Методы определения влажности ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 12730.3-78 | Бетоны. Методы определения водопоглощения. ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 12730.4-78 | Бетоны. Методы определения показателей | пористости. ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 12730.5-84 | Бетоны. Методы определения водонепрони- | цаемости ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 13087-81 | Бетоны. Методы определения истираемости ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 17624*87 | Бетоны. Ультразвуковой метод определения | прочности ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 18105-86 | Бетоны. Правила контроля прочности ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 22236-85 | Цементы. Правила приемки ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 22266-76 | Цементы сульфатостойкие. Технические | условия ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 22690-88 | Бетоны. Определение прочности механиче- | скими методами неразрушающего контроля ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 22783-77 | Бетоны. Метод ускоренного определения | прочности на сжатие. ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 23254-78 | Щебень для строительных работ из попутно | добываемых пород и отходов горнообогати- | тельных предприятий. Технические условия ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 23464-79 | Цементы. Классификация ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 23732-79 | Вода для бетонов и растворов. | Технические условия ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 23845-86 | Породы горные скальные для производства | щебня для строительных работ. Технические | требования и методы испытаний ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 24211-91 | Добавки для бетонов. Общие технические | требования ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 24316-80 | Бетоны. Методы определения тепловыделения | при твердении ------------------------------------------------------------------- - 4 - ДСТУ Б В.2.7-43-96 ГОСТ 24452-80 | Бетоны. Методы определения призменной | прочности модуля упругости и | коэффициента Пуассона ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 24544-81 | Бетоны. Методы определения деформации и | усадки и ползучести ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 24545-81 | Бетоны. Методы испытаний на выносливость ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 25192-82 | Бетоны. Классификация и общие технические | требования ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 25592-91 | Смеси золошлаковые тепловых электростан- | ций для бетонов. Технические условия ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 25818-91 | Золы-уноса тепловых электростанций для | бетона. Технические условия -------------------------------------------------------------------- ГОСТ 26134-84 | Бетоны. Ультразвуковой метод определения | морозостойкости ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 26193-84 | Материалы из отсевов дробления изверженных | горных пород для строительных работ. | Технические условия ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 26644-85 | Щебень и песок из шлаков тепловых | электростанций для бетона. | Технические условия ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 27006-86 | Бетоны. Правила подбора состава ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 28570-90 | Бетоны. Методы определения прочности по | образцам отобранным из конструкций ----------------------------------------------------------------- СНиП ІІІ-4-80* | Техника безопасности в строительстве ----------------------------------------------------------------- СНиП 2.03.01-84* | Бетонные и железобетонные конструкции. | Нормы проектирования ------------------------------------------------------------------ СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от | коррозии ------------------------------------------------------------------ ДСТУ Б В.2.6-2-95 | Вироби бетонні і залізобетонні. | Технічні умови ----------------------------------------------------------------- ДСТУ Б В.2.7-32-95 | Пісок щільний природний для будівельних | матеріалів виробів конструкцій і | робіт. Технічні умови ----------------------------------------------------------------- РСН 356-91 | Положение о радиационном контроле на | обьектах строительства и предприятиях | стройиндустрии и стройматериалов Украины ----------------------------------------------------------------- РСТ УССР 5024-83 | Вяжущее шлакощелочное. Технические | условия ---------------------------------------------------------------- - 5 - ДСТУ Б В.2.7-43-96 ИСО 3893-78 | Основы расчета строительных | конструкций ---------------------------------------------------------------- | Руководство по подбору составов тяжелого | бетона. НИИЖБ изд. 1979. ---------------------------------------------------------------- | Правила техники безопасности и произ- | водственной санитарии в производстве | сборных бетонных и железобетонных | конструкций и изделий. 1988. 3 Технические требования 3.1 Требования к бетонам 3.1.1 Требования к бетону установлены в соответствии с ГОСТ 25192 и международным стандартом ИСО 3893. 3.1.2 Основными показателями качества бетона являются: - средняя плотность; - прочность на сжатие; - прочность на осевое растяжение; - прочность на растяжение при изгибе; - морозостойкость; - водонепроницаемость. 3.1.3 Средняя плотность тяжелых бетонов находится в пределах от 2200 до 2500 кг/м3 включительно мелкозернистого - свыше 1800 кг/м3. 3.1.4 Прочность бетона в проектном возрасте характеризуется классами прочности на сжатие и осевое растяжение. Для бетонов установлены следующие классы: а по прочности на сжатие: В3 5; В5; В7 5; В10; В12 5; В15; В20; В25; ВЗО; В35; В40; В45; В50; В55; В60; В65; В70; В75; В80. б по прочности на осевое растяжение: Вt0 4; Вt0 8; Вt1 2; Вt1 6; Вt2 0; Вt2 4; Вt2 8; Вt3 2; Вt3 6; Вt4 0. в по прочности на растяжении при изгибе: Вtь0 4; Вtь0 8; Вtь1 2; Вtь1 6; Вtь2 0; Вtь2 4; Вtь2 8; Вtь3 2; Вtь3 6; Вtь4 0; Вtь4 4; Вtь4 8; Вtь5 2; Вtь5 6; Вtь6 0; Вtь6 4; Вtь6 8; Вtь7 2; Вtь8 0. Соотношение между классами и марками бетона по прочности на сжатие и осевое растяжение и растяжение при изгибе при нормативном коэффициенте вариации 13 5 % приведено в приложении А. 3.1.5 Для бетонов подвергающихся в процессе эксплуатации по- переменному замораживанию и оттаиванию назначают следующие марки бетона по морозостойкости: F50; F75; F100; F150; F200; FЗОО; F400; F500; F600; F800; F1000. 3.1.6 Для бетонов к которым предъявляются требования по ог- раничению проницаемости или повышенной плотности и коррозионной стойкости назначают марки по водонепроницаемости. Установлены следующие марки по водонепроницаемости: W2; W4; W6;W8; W10; W12; W16; W18; W20. 3.1.7 Классы по прочности марки по морозостойкости и водоне- проницаемости бетонов в конструкциях конкретных видов устанавлива- ют в соответствии с нормами проектирования и указывают в стандар- тах и в проектной документации на эти конструкции. - 6 - ДСТУ Б В.2.7-43-96 3.1.8 Технические требования к бетону установленные в 3.1.1-3.1.7 должны быть обеспечены его изготовителем в проектном возрасте который указывают в проектной документации на конструк- ции. Если проектный возраст не указан технические требования к бетону должны быть обеспечены в возрасте 28 суток. 3.2 Требования к бетонным смесям 3.2.1 Качество бетонных смесей и технология их приготовления должны обеспечивать получение бетонов удовлетворяющих требования всех показателей качества которые нормируются. Приготовление и транспортирование бетонных смесей производится согласно требовани- ям ГОСТ 7473. 3.2.2 Подбор состава бетона производят в соответствии с ГОСТ 27006 "Руководством по подбору составов тяжелого бетона" или дру- гими действующими методиками. Требуемые значения водоцементного отношения и объема вовлече- нного воздуха в бетонных смесях устанавливают для отдельных видов бетона в зависимости от условий работы конструкций и сооружений. 3.2.3 Для дорожных и аэродромных однослойных и верхнего слоя двухслойных покрытий водоцементное отношение в бетонной смеси дол- жно быть не более 0 50 а для нижнего слоя двухслойных покрытий- не более 0 60. 3.2.4 Минимальный расход цементов по ГОСТ 10178 и ГОСТ 22266 принимают в соответствии с таблицей 1 в зависимости от вида арми- рования и условий эксплуатации конструкций. Таблица 1 ------------------------------------------------------------------- | | | Вид и расход цемента кг/м3 | | | |------------------------------------| |Вид армирова-| Условия | ПЦ-ДО | ПЦ-Д20 | ШПЦ | |ния конструк-| експлуатации | ПЦ-Д5 | ССПЦ-Д20 | ССШПЦ | | ции | | ССПЦ-ДО | | ПУццПЦ | |-----------------------------------------------------------------| | |Без атмосфер- | не нормируют | | |ных воздейст- | | | |вий | | |Неармирован- |---------------------------------------------------| | ные |При атмосфер- | | | | | |ных воздейст- | 150 | 170 | 170 | | |виях | | | | |-----------------------------------------------------------------| | |Без атмосфер- | | | | |Армированные |ных воздейст- | 150 | 170 | 180 | |с ненапрягае-|вий | | | | |мой арматурой|---------------------------------------------------| | |При атмосфер- | | | | | |ных воздейст- | 200 | 220 | 240 | | |виях | | | | |-----------------------------------------------------------------| | |Без атмосфер- | | | | |Армированные |ных воздейст- | 220 | 240 | 270 | |с преднапря- |вий | | | | |женной арма- |---------------------------------------------------| |турой |При атмосфер- | | | | | |ных воздейст- | 240 | 270 | 300 | | |виях | | | | ------------------------------------------------------------------- - 7 - ДСТУ Б В.2.7-43-96 таблица 1 окончание ------------------------------------------------------------------- |Примечание 1. Допускается изготовление армированных бетонов с | |расходом цемента менее минимально допустимого при условии пред- | |варительной проверки обеспечения защитных свойств бетона по от- | |ношению к стальной арматуре. | | | |Примечание 2. Минимальный расход цемента других видов устанавли- | |вают на основании результатов оценки защитных свойств бетона на | |этих цементах по отношению к стальной арматуре. | | | |Примечание 3. Минимальный расход цемента для бетонов эксплуати- | |рующихся в агрессивных средах определяют с учетом требований | |СНиП 2.03.11. | | | |Примечание 4. Виды цементов: ПЦ-ДО портландцемент бездобавочный | |ПЦ-Д5 -портландцемент з добавкой до 5% ПЦ-Д20 - портландцемент| |з добавкой до 20 % ССПЦ -сульфатостойкий портландцемент | |ССПЦ-Д20 - сульфатостойкий портландцемент з добавкой до 20% | |ШПЦ -шлакопортландцемент ССШПЦ - сульфатостойкий шлакопор- | |тландцемент ПуццПЦ - пуццолановый портландцемент. | ------------------------------------------------------------------- 3.3 Требования к вяжущим материалам 3.3.1 В качестве вяжущих материалов следует применять портла- ндцементы и шлакопортландцементы по ГОСТ 10178 сульфатостойкие и пуццолановые цементы по ГОСТ 22266 шлакощелочные по РСТ 5024 и другие цементы по стандартам и техническим условиям в соответствии с рекомендациями по их применению для конструкций конкретных ви- дов. 3.3.2 Вид и марку цемента следует выбирать в соответствии с назначением и условиями эксплуатации конструкций по ГОСТ 23464 принятой технологии изготовления требуемым классом бетона по про- чности марке по морозостойкости а также воздействием вредных примесей в заполнителях на бетон см. приложение Б . Применение пуццолановых цементов для производства конструкций без технико-экономического обоснования не допускается. 3.3.3 Для конструкций подвергаемых тепловой обработке сле- дует применять цементы І и ІІ групп эффективности при пропаривании по ГОСТ 22236. Применение цементов ІІІ группы допускается при на- личии технико-экономического обоснования. 3.3.4 Для бетона дорожных и аэродромных покрытий дымовых и вентиляционных труб вентиляторных и башенных градирен опор высо- ковольтных линий электропередач железобетонных напорных и безна- порных труб железобетонных шпал мостовых конструкций стоек опор должен применяться портландцемент на основе клинкера с нормирован- ным минералогическим составом по ГОСТ 10178. Для бетона дорожных оснований допускается применение шлакопо- ртландцемента по ГОСТ 10178. Для регулирования и улучшения свойств бетонной смеси повыше- ния качества и экономичности бетонов снижения расхода цемента и энергетических затрат следует применять химические добавки соот- ветствующие требованиям ГОСТ 24211. Виды и объемы массу вводимых добавок уточняют опытным путем в зависимости от применяемой технологии изготовления вида и каче- ства исходных материалов и режимов твердения бетона. - 8 - ДСТУ Б В.2.7-43-96 3.4 Требования к заполнителям 3.4.1 В качестве крупных заполнителей для тяжелых бетонов ис- пользуют щебень из природного камня по ГОСТ 8267 щебень из гравия по ГОСТ 10260 щебень из попутно добываемых пород и отходов горно- обогатительных предприятий по ГОСТ 23254 гравий по ГОСТ 8268 а также щебень из шлаков ТЭЦ по ГОСТ 26644. 3.4.2 В случае необходимости применения заполнителей с пока- зателями качества ниже требований государственных стандартов при- веденных в 3.4.1 а также требований настоящего стандарта должно быть проведено их предварительное исследование в бетонах базовой организацией по нормированию и стандартизации бетонов для подтвер- ждения возможности и технико-экономической целесообразности полу- чения бетонов с нормируемыми показателями качества. 3.4.3 Крупный заполнитель в зависимости от требований к бето- ну выбирают по следующим показателям: зерновому составу и наиболь- шей крупности содержанию пылевидных и глинистых частиц вредных примесей форме зерен прочности содержанию зерен слабых пород петрографическому составу и радиационно-гигиенической характерис- тике. При подборе состава бетона учитывают плотность пористость водопоглощение пустотность. Крупные заполнители должны иметь среднюю плотность от 2000 до 2800 кг/м3. 3.4.4 Крупный заполнитель рекомендуется применять в виде раз- дельно дозируемых фракций. Наибольшая крупность заполнителя должна быть установлена в стандартах технических условиях или рабочих чертежах бетонных и железобетонных конструкций. 3.4.5 Содержание отдельных фракций в крупном заполнителе в составе бетона должно соответствовать указанному в таблице 2. Таблица 2 ------------------------------------------------------------------- |Наибольшая| Содержание фракций в крупном заполнителе % | |крупность |------------------------------------------------------| |заполните-|от 5 3 до | св. 10 |св. 20 |св. 40 | св. 80 | |ля мм | 10 мм | до 20 мм |до 40 мм |до 80 мм |до 120 мм | |-----------------------------------------------------------------| | 10 | 100 | - | - | - | - | |-----------------------------------------------------------------| | 20 | 25-40 | 60-76 | - | - | - | |-----------------------------------------------------------------| | 40 | 12-25 | 20-35 | 40-65 | - | - | |-----------------------------------------------------------------| | 80 | 10-20 | 15-25 | 20-35 | 35-55 | - | |-----------------------------------------------------------------| | 120 | 5-10 | 10-20 | 15-25 | 20-30 | 30-40 | ------------------------------------------------------------------- 3.4.6 Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне из изверженных и метаморфических пород щебне из гравия и в гравии не должно превышать для бетонов всех классов 1 % по массе. Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне из осадочных пород не должно превышать для бетонов класса В25 и выше - 2 % по массе; класса В20 и ниже - 3 % по массе. Содержание глины в ком- ках не должно превышать 0 25 %. 3.4.7 Содержание зерен пластинчатой лещадной и игловатой формы в крупном заполнителе не должно превышать 35 % по массе. - 9 - ДСТУ Б В.2.7-43-96 3.4.8 Марка щебня из природного камня по прочности должна быть не ниже: 300 - для бетона класса В15 и ниже; 400 - " " " В20; 800 - " " классов В25 ВЗО; 1000 - " " класса В40; 1200 - " " " В45 и выше. Марки гравия и щебня из гравия по дробимости должны быть не ниже: Др16 - для бетона класса В20 и ниже; Др12 - " " " В25; Др8 - " " " ВЗО и выше. 3.4.9 Содержание зерен слабых пород в щебне из природного ка- мня не должно превышать процентов по массе: 5 - для бетона классов В40 и выше; 10 - " " " В20 В25 ВЗО; 15 - " " класса В15 и ниже. Содержание зерен слабых пород в гравии и щебне из гравия не должно превышать 10% по массе для бетонов всех классов. 3.4.10 В качестве мелких заполнителей для бетонов используют природный песок песок из отсевов дробления изверженных горных по- род из попутно добываемых пород и их смеси с модулем крупности от 1 5 до 3 25 удовлетворяющие требованиям ДСТУ Б В.2.7-32 золу и золошлаковые смеси - по ГОСТ 25818 и ГОСТ 25592. 3.4.11 Мелкий заполнитель для бетона выбирают по зерновому составу содержанию пылевидных и глинистых частиц петрографичес- кому составу радиационно-гигиенической характеристике. При подбо- ре состава бетона учитывают плотность водопоглощение для песков из отсевов дробления пустотность а также прочность исходной го- рной породы на сжатие в насыщенном водой состоянии для песков из отсевов дробления . Мелкие заполнители должны иметь среднюю плотность зерен от 2000 до 2800 кг/м3. 3.4.12 В бетонах класса по прочности до ВЗО допускается испо- льзование очень мелких песков с модулем крупности от 1 0 до 1 5 с содержанием зерен менее 0 16 мм до 20 % по массе и пылевидных и глинистых частиц не более 3 % по массе согласно 3.4.2. 3.4.13 Виды вредных примесей и характер возможного воздейс- твия их на бетон приведены в приложении Б. Содержание в заполнителях пород и минералов отнесенных к вредным примесям не должно превышать: - аморфные разновидности диоксида кремния растворимого в ще- лочах халцедон опал кремень и др. - 50 ммоль/л; - сера сульфиды кроме пирита марказит пирротин и др. и сульфаты гипс ангидрит и др. в пересчете на SОз- 1 5 % по массе для крупного заполнителя и 1 0 % по массе для мелкого заполнителя; - пирит в пересчете на SОз - 4% по массе; - слоистые силикаты слюды гидрослюды хлориты и др. являю- щиеся породообразующими минералами - 15 % по объему для крупного заполнителя и 2 % по массе - для мелкого заполните- ля; - магнетит гидрооксиды железа гетит и др. апатит нефе- лин фосфорит являющиеся породообразующими минералами каждый в отдельности не более 10 % а в сумме - 15 % по объему; - 10 - ДСТУ Б В.2.7-43-96 - галоиды галит сильвин и др. включающие водорастворимые хлориды в пересчете на ион хлора - 0 1 % по массе для крупного заполнителя и 0 15 % по массе - для мелкого запол- нителя; - свободное волокно асбеста - 0 25 % по массе; - уголь - 1 % по массе. 3.4. 14 Дополнительные требования к заполнителям для бетонов предназначенных для различных видов строительства установлены в приложении В. 3.5 Для снижения расхода цемента и заполнителей при приготов- лении бетонных смесей рекомендуется использовать золы-уноса шлаки и золошлаковые смеси ТЭС отвечающие требованиям ГОСТ 25592 ГОСТ 25818 ГОСТ 26644. 3.6 Бетоны марки по морозостойкости Р200 и выше а также бе- тоны марки по морозостойкости Р100 и выше для дорожных и аэродром- ных покрытий гидротехнических сооружений следует изготавливать с обязательным применением воздухововлекающих или газообразующих до- бавок. 3.7 Вода для затворения бетонной смеси и приготовления рас- творов химических добавок должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732. 4 Требования безопасности и охраны окружающей среды 4.1 Производственные процессы должны соответствовать требова- ниям безопасности ГОСТ 12.3.002. 4.2 Производственное оборудование должно соответствовать ГОСТ 12.2.003. 4.3 При приготовлении бетонной смеси содержание вредных ве- ществ в выбросах не должно вызывать увеличение их концентрации в атмосфере выше допустимых величин согласно "Списку предельно допу- стимых концентраций веществ в атмосферном воздухе населенных мест N 3086-84" и Дополнений к этому списку утвержденных Минздравом СССР 1984 г. 4.4 Предельно допустимые концентрации ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005. При перегрузке цемента предельно допустимые концентрации цементной пыли в рабочей зоне допускаются 6 мг/м3 и 0 3 мг/м3 для атмосферного воздуха населенных мест. Цементная пыль обладает фибрагенным действием класс опаснос- ти 4. 4.5 Производственные помещения должны быть оборудованы общео- бменной приточно-вытяжной вентиляцией обеспечивающей состояние воздуха рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005. 4.6 В качестве индивидуальной защиты при приготовлении бетон- ных смесей следует использовать респираторы фильтрующие по ГОСТ 12.4.041 защитные очки по ГОСТ 12.4.013 спецодежду по ГОСТ 12.4.103 а также соблюдать правила личной гигиены. 4.7 Все работы связанные с приготовлением тяжелых бетонов следует производить с соблюдением требований СНиП III-4-80 по тех- нике безопасности в строительстве. 4.8 Материалы применяемые при изготовлении тяжелых бетонов по суммарной удельной активности естественных радионуклидов должны соответствовать требованиям РСН 356 для соответствующей области применения в строительстве. - 11 - ДСТУ Б В.2.7-43-96 5 Правила приемки 5.1 Входным контролем материалов цемента заполнителей во- ды добавок применяемых для приготовления бетонных смесей уста- навливают их соответствие требованиям раздела 3. 5.2 Качество бетона в конструкциях контролируют при их прием- ке согласно ДСТУ Б В.2.6-2. 5.3 Приемка бетона в монолитных конструкциях по прочности морозостойкости водонепроницаемости и другим нормируемым показа- телям установленных проектом производится в соответствии с нормами по организации производству и приемке работ. 5.4 Бетоны по морозостойкости водонепроницаемости средней плотности водопоглощению и истираемости оценивают при подборе со- става бетона. При необходимости бетон по показателям влажности деформации усадки ползучести выносливости тепловыделению призменной проч- ности модулю упругости коэффициенту Пуассона защитным свойствам бетона по отношению к арматуре и другим показателям которые нор- мируются оценивают в соответствии с требованиями стандартов и ра- бочих чертежей на конструкции конкретного вида. 5.5 Бетонную смесь принимают по ГОСТ 7473. 6 Методы контроля 6.1 Прочность бетона на сжатие и растяжение по контрольным образцам определяют по ГОСТ 10180 ГОСТ 18105 и ГОСТ 28570 нераз- рушающими методами определяют по ГОСТ 17624 ГОСТ 22690 ГОСТ 22783. 6.2 Морозостойкость бетона определяют по ГОСТ 10060 или ГОСТ 26134 водонепроницаемость - по ГОСТ 12730.5. 6.3 Другие показатели качества определяют в соответствии с требованиями установленными в стандартах и рабочих чертежах на конструкции конкретных видов: - среднюю плотность - по ГОСТ 12730.1; - влажность - по ГОСТ 12730.2; - водопоглощение - по ГОСТ 12730.3; - показатели пористости - по ГОСТ 12730.4; - истираемость - по ГОСТ 13087; - призменную прочность модуль упругости и коэффициент Пуассо- на - по ГОСТ 24452; - деформации усадки и ползучести - по ГОСТ 24544; - выносливость - по ГОСТ 24545; - тепловыделение - по ГОСТ 24316. 6.4 Качество бетонной смеси определяют по ГОСТ 10181.0 - ГОСТ 10181.4. 6.5 Удельную активность естественных радионуклидов в материа- лах применяемых для приготовления бетона определяют в соответ- ствии с РСН 356. 6.6 Показатели качества крупного заполнителя для бетона опре- деляют по ГОСТ 8269 ГОСТ 23845 мелкого заполнителя - по ГОСТ 8735 материалов из отсевов дробления изверженных горных пород - по ГОСТ 26193. 6.7 Показатели качества добавок проверяют по ГОСТ 24211 а воды - по ГОСТ 23732. 6.8 Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны опре- деляют по существующим методикам в соответствии с ГОСТ 12.1.014. 6.9 Концентрацию пыли в воздухе рабочей зоны и атмосфере воз- духа населенных мест определяют в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.014. - 12 - ДСТУ Б В.2.7-43-96 ПРИЛОЖЕНИЕ А обязательное Соотношение между классами бетона по прочности на сжатие и растяжение и марками Таблица А.1 ------------------------------------------------------------------- |Класc бетона | Средняя | Ближайшая |Отклонение сред-| |по прочности |прочность бетона |марка бетона |ней прочности | | | R кгс/см2 |по прочности |класса от ближа-| | | | |йшей марки бето-| | | | |на % | | | | | R - м | | | | | --------- x 100| | | | | м | |-----------------------------------------------------------------| | С ж а т и е | |-----------------------------------------------------------------| | В3 5 | 45 8 | М50 | - 8 3 | |-----------------------------------------------------------------| | В5 | 65 5 | М75 | -12 7 | |-----------------------------------------------------------------| | В7 5 | 98 2 | М100 | - 1 8 | |-----------------------------------------------------------------| | В10 | 131 0 | М150 | - 12 7 | |-----------------------------------------------------------------| | В12 5 | 163 7 | М150 | + 9 1 | |-----------------------------------------------------------------| | В15 | 196 5 | М200 | - 1 8 | |-----------------------------------------------------------------| | В20 | 261 9 | М250 | + 4 8 | |-----------------------------------------------------------------| | В25 | 327 4 | М300 | + 9 1 | |-----------------------------------------------------------------| | В25 | 327 4 | М350 | - 6 4 | |-----------------------------------------------------------------| | В30 | 392 9 | М400 | - 1 8 | |-----------------------------------------------------------------| | В35 | 458 4 | М450 | + 1 9 | |-----------------------------------------------------------------| | В40 | 523 9 | М500 | + 4 8 | |-----------------------------------------------------------------| | В45 | 589 4 | М600 | - 1 8 | |-----------------------------------------------------------------| | В50 | 654 8 | М700 | - 6 4 | |-----------------------------------------------------------------| | В55 | 720 3 | М700 | + 2 9 | |-----------------------------------------------------------------| | В60 | 785 8 | М800 | - 1 8 | |-----------------------------------------------------------------| | В65 | 851 5 | М900 | - 5 4 | |-----------------------------------------------------------------| | В70 | 917 0 | М900 | + 1 9 | |-----------------------------------------------------------------| | В75 | 982 5 | М1000 | - 1 8 | |-----------------------------------------------------------------| | В80 | 1048 0 | М1000 | + 4 8 | ------------------------------------------------------------------- - 13 - ДСТУ Б В.2.7-43-96 Таблица А.1 продолжение ------------------------------------------------------------------- |Класc бетона | Средняя | Ближайшая |Отклонение сред-| |по прочности |прочность бетона |марка бетона |ней прочности | | | R кгс/см2 |по прочности |класса от ближа-| | | | |йшей марки бето-| | | | |на % | | | | | R - м | | | | | --------- x 100| | | | | м | |-----------------------------------------------------------------| | Осевое растяжение | |-----------------------------------------------------------------| | Вt 0 4 | 5 2 | Рt5 | + 4 8 | |-----------------------------------------------------------------| | Вt 0 8 | 10 5 | Рt10 | + 5 0 | |-----------------------------------------------------------------| | Вt 1 2 | 15 7 | Рt15 | + 4 7 | |-----------------------------------------------------------------| | Вt 1 6 | 21 0 | Рt20 | + 4 8 | |-----------------------------------------------------------------| | Вt 2 0 | 26 2 | Рt25 | + 4 8 | |-----------------------------------------------------------------| | Вt 2 4 | 31 4 | Рt30 | + 4 8 | |-----------------------------------------------------------------| | Вt 2 8 | 36 7 | Рt35 | + 4 8 | |-----------------------------------------------------------------| | Вt 3 2 | 41 9 | Рt40 | + 4 8 | |-----------------------------------------------------------------| | Вt 3 6 | 47 2 | Рt45 | + 4 8 | |-----------------------------------------------------------------| | Вt 4 0 | 52 4 | Рt50 | + 4 8 | |-----------------------------------------------------------------| | Р а с т я ж е н и е п р и и з г и б е | |-----------------------------------------------------------------| | Вtь 0 4 | 5 | Рtь5 | 0 0 | |-----------------------------------------------------------------| | Вtь 0 8 | 10 5 | Рtь10 | + 5 0 | |-----------------------------------------------------------------| | Вtь 1 2 | 15 7 | Рtь15 | + 4 6 | |-----------------------------------------------------------------| | Вtь 1 6 | 20 9 | Рtь20 | + 4 5 | |-----------------------------------------------------------------| | Вtь 2 0 | 26 2 | Рtь25 | + 4 8 | |-----------------------------------------------------------------| | Вtь 2 4 | 31 4 | Рtь30 | + 4 7 | |-----------------------------------------------------------------| | Вtь 2 8 | 36 7 | Рtь35 | + 4 8 | |-----------------------------------------------------------------| | Вtь 3 2 | 41 9 | Рtь40 | + 4 7 | |-----------------------------------------------------------------| | Вtь 3 6 | 47 2 | Рtь45 | + 4 9 | |-----------------------------------------------------------------| | Вtь 4 0 | 52 4 | Рtь50 | + 4 8 | |-----------------------------------------------------------------| | Вtь 4 4 | 57 6 | Рtь60 | - 4 0 | ------------------------------------------------------------------- - 14 - ДСТУ Б В.2.7-43-96 Таблица А.1 окончание ------------------------------------------------------------------- |Класc бетона | Средняя | Ближайшая |Отклонение сред-| |по прочности |прочность бетона |марка бетона |ней прочности | | | R кгс/см2 |по прочности |класса от ближа-| | | | |йшей марки бето-| | | | |на % | | | | | R - м | | | | | --------- x 100| | | | | м | |-----------------------------------------------------------------| | Вtь 4 8 | 62 9 | Рtь65 | - 3 2 | |-----------------------------------------------------------------| | Вtь 5 2 | 68 1 | Рtь70 | - 2 7 | |-----------------------------------------------------------------| | Вtь 5 6 | 73 4 | Рtь75 | - 2 1 | |-----------------------------------------------------------------| | Вtь 6 0 | 78 6 | Рtь80 | - 1 7 | |-----------------------------------------------------------------| | Вtь 6 4 | 83 8 | Рtь85 | - 1 4 | |-----------------------------------------------------------------| | Вtь 6 8 | 89 1 | Рtь90 | - 1 0 | |-----------------------------------------------------------------| | Вtь 7.2 | 94 3 | Рtь90 | + 4 8 | |-----------------------------------------------------------------| | Вtь 8 0 | 104 8 | Рtь100 | + 4 8 | |-----------------------------------------------------------------| |Примечание. R - средняя прочность бетона которая рассчитана | |при коэффициенте вариации V равном 13 5% и обеспеченности 95% | |для всех видов бетона. В реальных условиях производства при | |коэффициенте вариации отличающемся от нормативного средняя | |прочность условная марка бетона может быть определена по | |формуле | | В | | R = ------------------------- | | 0 0980665 1 - 1 64 х V | | | |где В - численное значение класса бетона в МПа; | | 0 0980665 - переходной коэффициент от МПа к кгс/см2; | | V - фактическое значение коэффициента вариации | | прочности бетона. | ------------------------------------------------------------------- - 15 - ДСТУ Б В.2.7-43-96 ПРИЛОЖЕНИЕ Б справочное Виды вредных примесей и характер возможного воздействия их на бетон 1. К вредным примесям относят включения следующих пород и ми- нералов: аморфные разновидности диоксида кремния халцедон опал кремень и др. сульфаты гипс ангидрит и др. слоистые силикаты слюды гидрослюды хлориты и др. магнетит гидрооксиды железа гетит и др. апатит нефелин фосфорит галоиды салит сильвин и др. цеолиты асбест графит уголь горючие сланцы. 2. Вредные примеси в заполнителях применяемые для производ- ства бетона могут вызывать: - снижение прочности и долговечности бетона; - ухудшение качества поверхности изделий и внутреннюю корро- зию бетона; - коррозию арматуры в бетоне. 3. Основные вредные примеси снижающие прочность и долговеч- ность бетона: уголь графит горючие сланцы слоистые силикаты слюды гидрослюды хлориты и др. ; цеолиты апатит нефелин фос- форит. 4. Основные вредные примеси вызывающие ухудшение качества поверхности изделий и внутреннюю коррозию бетона: - аморфные разновидности диоксида кремния растворимого в ще- лочах халцедон опал кремень и др. хлорит и некоторые цеолиты; - сера сульфиды пирит марказит пирротин и др. ; - сульфаты гипс ангидрит и др. ; - магнетит гидроксиды железа гетит и др. . 5. Основные вредные примеси вызывающие коррозию арматуры в бетоне: - галоиды галит сильвин и др. включающие водораство- римые хлориды; - сера сульфиды и сульфаты. - 16 - ДСТУ Б В.2.7-43-96 ПРИЛОЖЕНИЕ В обязательное Дополнительные требования к заполнителям для бетонов предназначенных для различных видов строительства 1 Заполнители для бетонов дорожных и аэродромных покрытий и оснований 1.1 При наибольшей крупности зерен заполнителей равной 80 мм допускается по согласованию изготовителя с потребителем поста- вка смеси фракций размером от 5 до 40 мм. 1.2 Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне из оса- дочных пород не должно превышать процентов по массе: 2 - для однослойных и верхнего слоя двухслойных покрытий до- рог; 3 - для нижнего слоя двухслойных покрытий и оснований усове- ршенствованных капитальных покрытий дорог. 1.3 Марки щебня гравия и щебня из гравия должны быть не ниже указанных в таблице В.1. Таблица В.1 ------------------------------------------------------------------- | | Марка крупного заполнителя по прочности | | Назначение бетона | не ниже | | |--------------------------------------------| | | Щебень | Гравий и | | |-----------------------------| щебень из | | | из изверженных| из осадочных| гравия | | | и метаморфиче-| пород | | | | ских пород | | | |-----------------------------------------------------------------| |Однослойные покрытия| | | | |и верхний слой двух-| | | | |слойных покрытий | 1200 | 800 | Др8 | |-----------------------------------------------------------------| |Нижний слой двухсло-| | | | |йных покрытий | 800 | 600 | Др12 | |-----------------------------------------------------------------| |Основания усовершен-| | | | |ствованных капиталь-| 800 | 300 | Др16 | |ных покрытий | | | | ------------------------------------------------------------------- 1.4 Щебень и гравий кроме марок по прочности указанных в таблице В.1 должны иметь марки по истираемости в полочном бараба- не по ГОСТ 8267 не ниже указанных в таблице В.2. - 17 - ДСТУ Б В.2.7-43-96 Таблица В.2 ------------------------------------------------------------------- | | Марка по истираемости в полочном барабане | | Назначение бетона | не ниже | | |--------------------------------------------| | | Щебень | Гравий | | |-----------------------------| щебень из | | | из извержен- | из осадочных| гравия | | | ных пород | пород | | |-----------------------------------------------------------------| |Однослойные покрытия| | | | |и верхний слой двух-| | | | |слойных покрытий | G - 1 | G - ІІ | G - ІІ | |дорог | | | | |-----------------------------------------------------------------| |Нижний слой двухслой| | | | |ных покрытий дорог | G - ІІІ | G - ІІІ | G - ІІІ | |-----------------------------------------------------------------| |Основания усовершен-| | | | |ствованных капиталь-| G - ІІІ | G - ІV | G - ІV | |ных покрытий дорог | | | | ------------------------------------------------------------------- 1.5 Содержание в крупных заполнителях зерен пластинчатой лещадной и игловатой формы для бетона дорожных и аэродромных од- нослойных и верхнего слоя двухслойных покрытий не должно превышать 25 % по массе. 1.6 Морозостойкость щебня и гравия должна быть не ниже требо- ваний указанных в таблице В.З. Таблиця В.З ------------------------------------------------------------------- | | Марка по морозостойкости щебня и гравия | | Назначание бетона | для бетона эксплуатируемого в районах со | | | среднемесячной температурой наиболее | | | холодного месяца | | |--------------------------------------------| | | от 0 до минус | ниже минус 5 град.С | | | 5 град. С | | |-----------------------------------------------------------------| |Однослойные покрытия| | | |и верхний слой двух-| | | |слойных покрытий | F50 | F100 | |дорог | | | |-----------------------------------------------------------------| |Нижний слой двухслой| | | |ных покрытий дорог | F25 | F50 | |-----------------------------------------------------------------| |Основания усовершен-| | | |ствованных капиталь-| | | |ных покрытий дорог | F15 | F25 | ------------------------------------------------------------------- 1.7 Песок из отсевов дробления и обогащенный песок из отсевов дробления для бетонов дорожных и аэродромных покрытий и оснований должны иметь марки по прочности исходной горной породы или гравия не ниже указанных в таблице В.4. - 18 - ДСТУ Б В.2.7-43-96 Таблиця В.4 ------------------------------------------------------------------- | | Марка по прочности исходной горной породы | | Назначение бетона | или гравия из которых изготовлен песок | | |--------------------------------------------| | | изверженные |осадочные и | | | | породы |метаморфиче- | гравий | | | |ские породы | | |-----------------------------------------------------------------| |Однослойные покры- | | | | |тия и верхний слой | | | | |двухслойных покрытий| 800 | 800 | Др8 | |-----------------------------------------------------------------| |Нижний слой двух- | | | | |слойных покрытий и | 800 | 400 | Др16 | |оснований | | | | ------------------------------------------------------------------- 2 Заполнители для бетона транспортного строительства 2.1 Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне из оса- дочных пород не должно превышать следующих значений процентов по массе: 1 - для бетона пролетных строений мостов мостовых конструкций зоны переменного уровня воды водопропускных труб железобетонных шпал опор контактной сети линий связи и автоблокировки опор ЛЭП; 2 - для бетона монолитных опор мостов и фундаментов водопро- пускных труб расположенных вне уровня зоны переменного уровня воды. 2.2 Содержание в крупных заполнителях зерен пластинчатой лещадной и игловатой формы для бетонов железобетонных шпал опор ЛЭП контактной сети линий связи и автоблокировки не должно превышать 25 % по массе. 2.3 Для бетона мостовых конструкций расположенных в зоне пе- ременного уровня воды конструкций мостового полотна пролетных строений мостов а также водопропускных труб должен использоваться щебень марки 1000 и выше из изверженных пород щебень марки 800 и выше из метаморфических и осадочных пород щебень из гравия и гра- вий марки не ниже Др8 - для бетона класса по прочности В25 вклю- чительно. Заполнители прочность которых при насыщении водой снижается более чем на 20 % по сравнению с их прочностью в сухом состоянии не допускается применять для бетона конструкций расположенных в зоне переменного уровня воды и подводной зоне. 2.4 Для бетона железобетонных шпал следует использовать ще- бень из изверженных пород марки не ниже 1200 метаморфических и осадочных пород марки не ниже 1000 и щебень из гравия марки не ни- же Др8. 2.5 Содержание зерен слабых пород в щебне и гравии не должно превышать 5 % по массе для бетонов конструкций мостов расположен- ных в зоне переменного уровня воды и бетонов водопропускных труб под насыпями. 2.6 Применение гравия не допускается для бетонов: - транспортных сооружений с маркой по морозостойкости F200 и выше; - транспортных конструкций рассчитанных на выносливость. - 19 - ДСТУ Б В.2.7-43-96 2.7 Содержание в мелком заполнителе пылевидных и глинистых частиц для бетона пролетных сооружений и мостовых конструкций эк- сплуатируемых в условиях переменного уровня воды не должно превы- шать 2 % по массе. 3 Заполнители для бетонов гидротехнических сооружений 3.1 Допускается при строительстве массивных гидротехнических сооружений применение щебня и гравия размером: - от 120 до 150 мм; - св. 150 мм вводимых непосредственно при укладке бетонной смеси в сооружение. 3.2 Для бетона гидротехнических сооружений содержание пылеви- дных и глинистых частиц в щебне щебне из гравия и в гравии не до- лжно превышать процентов по массе: 1 - для бетона зоны переменного уровня воды и надводной зоны; 2 - для подводной и внутренней зоны. 3.3 Для бетона гидротехнических сооружений эксплуатируемых в зоне переменного уровня воды наличие в крупном заполнителе глины в виде отдельных комков не допускается. 3.4 Марки щебня из природного камня должны быть не ниже 600 для бетона класса по прочности В15 и ниже 800 - для бетона клас- са по прочности от В20 до ВЗО включительно 1200 - для класса по прочности выше ВЗО. Марки гравия и щебня из гравия должны быть не ниже Др12 для бетона класса по прочности В15 и ниже Др8 - для бетона класса по прочности В20 и выше. 3.5 Для бетона гидротехнических сооружений к которому пре- дъявляют требования по морозостойкости кавитационной стойкости следует использовать щебень из изверженных пород марки не ниже 1000. Применение щебня из гравия или гравия ниже Др8 допускается после проведения специальных исследований с учетом условий работы конструкций по требованиям п.3.4.2 настоящего стандарта. 3.6 Для бетона гидротехнических сооружений зоны переменного уровня воды следует использовать щебень или гравий со средней пло- тностью зерен не ниже 2 5 г/см3 и водопоглощением не более проце- нтов%: 0 5 -для щебня из изверженных и метаморфических пород; 1 0 - " " " осадочных пород. Для бетона внутренней подводной и надводной зон плотность зерен должна быть не ниже 2 3 г/см3 и водопоглощение не более процентов: 0 8 - для щебня из изверженных и метаморфических пород; 2 0 - " " " осадочных пород. 3.7 Щебень и гравий для износостойкого гидротехнического бе- тона должны иметь марку по истираемости в полочном барабане по ГОСТ 8267 не ниже: G- I - для щебня из изверженных и метаморфических пород; G-II - " " " осадочных пород а также гравия и щебня из гравия. 3.8 Содержание зерен слабых пород в щебне и гравии для бето- нов гидротехнических сооружений зоны переменного уровня воды не должно превышать 5 % по массе. - 20 - ДСТУ Б В.2.7-43-96 3.9 Морозостойкость щебня и гравия для бетона гидротехничес- ких сооружений должны быть не ниже указанной в таблице В.5. Таблица В.5 ------------------------------------------------------------------- Средняя температура | | | наиболее холодного | От О до минус 10 | Ниже минус 10 | месяца град.С | | | ------------------------------------------------------------------| Морозостойкость | | | щебня и гравия | F 100 | F 200 | ------------------------------------------------------------------- Для бетона гидротехнических сооружений с нормируемой моро- зостойкостью FЗОО и выше и бетона переменного уровня применение гравия в качестве крупного заполнителя допускается только после проведения испытаний бетона на морозостойкость. 3.10 Для бетонов гидротехнических сооружений допускается при- менять пески с модулем крупности от 1 5 до 3 5 полные остатки на сите с отверстиями размером 2 5 мм от 0 до 30 % 1 25 мм - от 5 до 55 % 0 63 мм - от 20 до 75 % 0 315 мм - от 40 до 90% и на 0 14 мм- от 85 до 100 % . При этом пески с модулем крупности равным или менее 2 0 должны использоваться при обязательном при- менении поверхностно-активных добавок. 3.11 Для бетона гидротехнических сооружений содержание в пес- ке пылевидных и глинистых частиц не должно превышать процентов по массе: 2 - для бетонов зоны переменного уровня воды; 3 - " " надводной зоны; 5 - " " подводной и внутренней зоны. Для бетонов гидротехнических сооружений применение мелкого заполнителя с содержанием глины в виде отдельных комков не допус- кается. 3.12 Содержание слюды в мелком заполнителе для бетона гидро- технических сооружений не должно превышать процентов по массе: 1 - для бетона зоны переменного уровня воды; 2 - " " надводной зоны; 3 - " " подводной и внутренней зон. 4 Заполнители для бетона бетонных и железобетонных труб 4.1 Содержание пылевидных и глинистых частиц в крупных за- полнителях для бетона железобетонных и бетонных труб не должно превышать 1% по массе. 4.2 Содержание зерен пластинчатой лещадной и игловатой фор- мы в крупных заполнителях для бетонов безнапорных и напорных желе- зобетонных труб не должно превышать 25 % по массе. 4.3 Для бетона напорных и низконапорных железобетонных труб следует применять щебень из природного камня марки не ниже 1000 и щебень из гравия марки не ниже Др8. Для бетона безнапорных труб - щебень из изверженных пород марки не ниже 800 из осадочных и ме- таморфических пород - не ниже 600 щебень из гравия и гравий - марки не ниже Др12. 4.4 Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц не дол- жно превышать процентов по массе: 2 - для бетона напорных труб; 3 - " " низконапорных и безнапорных труб. - 21 - ДСТУ Б В.2.7-43-96 4.5 Песок из отсевов дробления и обогащенный песок из отсевов дробления используемые для бетона железобетонных и бетонных труб должны иметь марку по прочности исходной горной породы или гравия не ниже 600. Использование указанных песков из горных пород афани- товой или стекловидной структуры не допускается. УДК 91.100.30 Ж13 Ключевые слова: технические требования вяжущее заполнители химические добавки бетонные смеси бетоны класс морозостойкость водонепроницаемость методы контроля.