Про інформування органів державного пожежного нагляду про звернення чи доставку до медичних закладів осіб з тілесними ушкодженнями чи отруєннями, отриманими під час пожежі

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Н А К А З 07.06.2005 N 38/253 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 липня 2005 р. за N 711/10991 Про інформування органів державного пожежного нагляду про звернення чи доставку до медичних закладів осіб з тілесними ушкодженнями чи отруєннями отриманими під час пожежі Відповідно до пункту 22 Порядку обліку пожеж та їх наслідків затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року N 2030 2030-2003-п з метою інформування органів державного пожежного нагляду про звернення чи доставку до медичних закладів незалежно від форм власності для надання медичної допомоги осіб з тілесними ушкодженнями чи отруєнням отриманими під час пожежі її вторинних проявів або тих що померли від травм і впливу небезпечних факторів пожежі з поданням висновку про причину смерті Н А К А З У Є М О: 1. Затвердити облікову форму медичної документації N 0921-III/о "Повідомлення про звернення чи доставку до медичного закладу для надання медичної допомоги осіб з тілесними ушкодженнями чи отруєнням отриманими під час пожежі її вторинних проявів або тих що померли від травм і впливу небезпечних факторів пожежі" далі - Повідомлення що додається. 2. Керівникам закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування: організувати забезпечення затвердженою формою Повідомлення підпорядкованих закладів; забезпечити протягом доби оформлення Повідомлення та направлення його до територіальних підрозділів МНС України органів державного пожежного нагляду . 3. Начальникам територіальних підрозділів МНС України: установити види зв'язку між підрозділами МНС України і закладами охорони здоров'я та механізм передачі Повідомлення з метою своєчасного інформування про звернення чи доставку до медичного закладу для надання медичної допомоги осіб з тілесними ушкодженнями чи отруєнням отриманими під час пожежі її вторинних проявів або тих що померли від травм і впливу небезпечних факторів пожежі; забезпечити підготовку згідно із статтею 10 Указу Президента України від 04.02.2003 N 76 76/2003 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 листопада 2002 року "Про стан техногенної та природної безпеки в Україні" особового складу підрозділів які гасять пожежу з оволодіння навичками надання першої медичної допомоги ураженим при пожежах та надання її при необхідності в межах чинного законодавства України; забезпечити своєчасну реєстрацію та негайне реагування на повідомлення з медичних закладів про надання медичної допомоги особам з тілесними ушкодженнями чи отруєнням отриманими під час пожежі її вторинних проявів або померлих від травм і впливу небезпечних факторів пожежі в Книзі обліку заяв та повідомлень про пожежі. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на Державний департамент пожежної безпеки МНС України та Департамент організації і розвитку медичної допомоги населенню МОЗ України. Міністр України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Д.В.Жванія Міністр охорони здоров'я України М.Є.Поліщук ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МНС і МОЗ України 07.06.2005 N 38/253 Код форми за ДКУД ---------------------- ---------------------- Ідентифікаційний ------------------------- код за ЄДРПОУ ------------------------- ------------------------------------------------------------------ | Міністерство охорони | | МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ | | здоров'я України | | | |------------------------| | ФОРМА N 0921-III/о | | Найменування закладу | | | |----------------------------------------------------------------| | ПОВІДОМЛЕННЯ | | про звернення чи доставку до медичного закладу | | для надання медичної допомоги осіб з тілесними | | ушкодженнями чи отруєнням отриманими під час пожежі | | її вторинних проявів або тих що померли від травм | | і впливу небезпечних факторів пожежі | | " " 20 р. | |----------------------------------------------------------------| |Медичний заклад куди звернувся або доставлений потерпілий | | | | | |Повідомлення направлено | | | | назва органу державного пожежного нагляду | | | |1. Прізвище ім'я по батькові потерпілого | | | | | |2. Стать: ч. - 1 ж. - 2 | | | |3. Дата народження ------------------- | | ------------------- | | число місяць рік | | | |4. Дата звернення ------------------- | | ------------------- | | число місяць рік | | | |5. Дата травмування ------------------- год. хв. | | ------------------- | | число місяць рік | | | |6. Місце проживання потерпілого | | населений пункт вулиця | | | | будинок квартира | | | | область район | | | |7. Житель: міський - 1 сільський - 2 | | | |8. Місце роботи | |професія | | | |9. Обставини травмування та/або отруєння під час пожежі | | її вторинних проявів | | | | | |10. Діагноз з яким госпіталізовано | | | |11. Ступінь тяжкості ураження: легкий середній важкий | | підкреслити | | | |12. Смерть від травм і впливу небезпечних | |факторів пожежі її вторинних проявів | | | | висновок про причину смерті | | | |13. Прізвище ім'я по батькові лікаря який заповнив | |повідомлення | | підпис | | | | дата | ------------------------------------------------------------------ Зворотний бік ------------------------------------------------------------------ | | | ІНСТРУКЦІЯ | | щодо заповнення повідомлення | | | | 1. Повідомлення заповнюється лікарями медичного закладу куди| |доставлені особи з тілесними ушкодженнями чи отруєнням | |отриманими під час пожежі її вторинних проявів або ті що| |померли від травм і впливу небезпечних факторів пожежі. | | | | 2. Повідомлення про осіб що померли від травм і впливу| |небезпечних факторів пожежі з поданням висновку про причину| |смерті заповнюють лікарі закладів судово-медичної експертизи. | | | ------------------------------------------------------------------