Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 30 липня 1996 р. N 854 Київ Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями Додатково див. Постанову ВР N 363/96-ВР від 12.09.96 Із змінами внесеними згідно з Постановами КМ N 1440 1440-96-п від 02.12.96 N 59 59-97-п від 24.01.97 N 313 313-98-п від 17.03.98 N 1336 1336-98-п від 25.08.98 N 1809 1809-98-п від 16.11.98 N 1956 1956-98-п від 10.12.98 N 370 370-99-п від 15.03.99 N 450 450-2001-п від 06.05.2001 N 1669 1669-2001-п від 13.12.2001 N 1178 1178-2002-п від 17.08.2002 N 1067 1067-2003-п від 17.07.2003 N 787 787-2005-п від 18.08.2005 Відповідно до статті 22 Закону України "Про захист прав споживачів" 1023-12 Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Затвердити Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями додаються . 2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим обласним Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям Міністерству внутрішніх справ Державному комітетові з питань технічного регулювання та споживчої політики Державній податковій адміністрації Міністерству охорони здоров'я забезпечити у межах своїх повноважень постійний контроль за виконанням вимог Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями. Пункт 2 із змінами внесеними згідно з Постановами КМ N 1336 1336-98-п від 25.08.98 N 1669 1669-2001-п від 13.12.2001 N 1067 1067-2003-п від 17.07.2003 3. Суб'єктам господарської діяльності у сфері роздрібної торгівлі алкогольними напоями привести свою діяльність у відповідність із зазначеними Правилами. Пункт 3 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 1178 1178-2002-п від 17.08.2002 4. Ця постанова набуває чинності з 1 вересня 1996 року. Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО Інд.23 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 р. N 854 ПРАВИЛА роздрібної торгівлі алкогольними напоями У тексті Правил слова "суб'єкт підприємницької діяльності" "суб'єкт господарювання" та "суб'єкт підприємництва" в усіх відмінках і формах числа замінено словами "суб'єкт господарської діяльності" у відповідному відмінку і формі числа згідно з Постановою КМ N 1178 1178-2002-п від 17.08.2002 1. Ці Правила визначають основні вимоги до роздрібної торгівлі горілкою і лікеро-горілчаними виробами вином виноградним та плодово-ягідним коньяком шампанським вином ігристим далі - алкогольні напої і спрямовані на забезпечення прав споживачів щодо належної якості товару і рівня торгівельного обслуговування. Алкогольні напої - продукти одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 1 2 відсотка об'ємних одиниць які відносяться до товарних груп Гармонізованої системи опису і кодування товарів під кодами 22 04 22 05 22 06 22 08. Абзац другий пункту 1 в редакції Постанови КМ N 1956 1956-98-п від 10.12.98 2. Роздрібна торгівля алкогольними напоями - діяльність з продажу алкогольних напоїв безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків у тому числі на розлив у ресторанах кафе барах інших підприємствах громадського харчування. Абзац перший пункту 2 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 1067 1067-2003-п від 17.07.2003 Роздрібна торгівля алкогольними напоями здійснюється через спеціалізовані підприємства в тому числі фірмові спеціалізовані відділи секції підприємств з універсальним асортиментом продовольчих товарів підприємства чи спеціалізовані відділи секції магазинів споживчої кооперації а також підприємства громадського харчування. Абзац другий пункту 2 із змінами внесеними згідно з Постановами КМ N 1669 1669-2001-п від 13.12.2001 N 1067 1067-2003-п від 17.07.2003 3. Ці правила поширюються на всіх суб'єктів господарської діяльності на території України незалежно від форм власності які зареєстровані в установленому порядку і мають ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями отриманий згідно з вимогами законодавства. Працівники суб'єкта господарської діяльності які безпосередньо здійснюють зберігання та продаж алкогольних напоїв повинні мати спеціальну професійну освіту підготовку : знати асортимент і якісні характеристики напоїв ознаки браку правила підготовки напоїв до продажу принципи їх розміщення і викладення; правила зберігання та терміни реалізації напоїв; правила роботи з реєстраторами розрахункових операцій порядок розрахунків з покупцями; види торговельного обладнання інвентарю і правила користування ними; правила санітарії і гігієни; правила техніки безпеки правила пожежної безпеки тощо. Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1067 1067-2003-п від 17.07.2003 Пункт 3 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 1067 1067-2003-п від 17.07.2003 4. Суб'єкт господарської діяльності зобов'язаний забезпечити стан приміщень для роздрібної торгівлі алкогольними напоями згідно із санітарно-технічними санітарно-гігієнічними технологічними протипожежними та іншими нормами. Суб'єкт господарської діяльності повинен мати торговельне приміщення будівлю площею не менш як 20 кв. метрів обладнане відповідним торгівельно-технологічним устаткуванням вітрини прилавки пристінні гірки тощо охоронною і протипожежною сигналізацією з достатнім освітленням опаленням і вентиляцією а у випадках передбачених законодавством забезпечити умови для застосування реєстраторів розрахункових операцій зберігання матеріальних цінностей. Пункт 4 із змінами внесеними згідно з Постановами КМ N 450 450-2001-п від 06.05.2001 N 1669 1669-2001-п від 13.12.2001 - зміни набувають чинності через 180 днів з дня опублікування N 1067 1067-2003-п від 17.07.2003 5. У документах згідно з якими до торговельної мережі надійшли алкогольні напої повинні зазначатися реєстраційні номери сертифіката відповідності або свідоцтва про відповідність. Пункт 5 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 1809 1809-98-п від 16.11.98 в редакції Постанов КМ N 1067 1067-2003-п від 17.07.2003 N 787 787-2005-п від 18.08.2005 6. Суб'єкт господарської діяльності зобов'язаний забезпечити згідно із статтями 18 та 19 Закону України "Про захист прав споживачів" 1023-12 надання споживачам необхідної доступної та достовірної і своєчасної інформації про товари а також на вимогу споживачів - додаткової інформації про наявність сертифіката відповідності документи що підтверджують якість та ціну товару. Пункт 6 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 1178 1178-2002-п від 17.08.2002 7. Режим роботи спеціалізованих магазинів спеціалізованих відділів секцій встановлюється суб'єктом господарської діяльності за погодженням з органами місцевого самоврядування. Пункт 7 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 1067 1067-2003-п від 17.07.2003 8. Суб'єкту господарської діяльності який здійснює роздрібну торгівлю алкогольними напоями забороняється приймати для продажу та зберігання алкогольні напої від юридичних і фізичних осіб які не мають ліцензії на виробництво або на право імпорту чи оптової торгівлі алкогольними напоями. Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 1067 1067-2003-п від 17.07.2003 9. Роздрібна торгівля спиртом етиловим коньячним і плодовим спиртом етиловим ректифікованим виноградним спиртом етиловим ректифікованим плодовим забороняється. Роздрібна торгівля алкогольними напоями забороняється: у приміщеннях та на території дошкільних навчальних закладів і закладів охорони здоров'я; у приміщеннях спеціалізованих торговельних підприємств які здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами а також у відповідних відділах секціях універсальних торговельних підприємств; у місцях проведення спортивних змагань; в інших місцях визначених органами місцевого самоврядування; з торговельних автоматів; з рук та у невизначених для цього місцях. Пункту 9 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 1669 1669-2001-п від 13.12.2001 в редакції Постанови КМ N 1067 1067-2003-п від 17.07.2003 10. Продаж алкогольних напоїв громадянам які не досягли 18-річного віку забороняється. В разі виникнення сумніву щодо віку покупця продаж алкогольних напоїв здійснюється за умови пред'явлення документа що засвідчує його вік. 11. Не дозволяється здійснювати продаж алкогольних напоїв працівниками суб'єкта господарської діяльності яким не виповнилося 18 років. 12. Зберігання та реалізація алкогольних напоїв крім алкогольних напоїв з вмістом спирту етилового від 1 2 до 8 5 відсотка об'ємних одиниць вироблених в Україні дозволяється тільки за наявності марки акцизного збору встановленого зразка на пляшці або на іншій тарі згідно із законодавством. Абзац перший пункту 12 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 1067 1067-2003-п від 17.07.2003 Порядок запровадження марок акцизного збору регулюється законодавством. 13. Пакування маркування транспортування приймання зберігання продаж алкогольних напоїв здійснюються відповідно до вимог передбачених законодавством та нормативними документами. Пункт 13 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 1067 1067-2003-п від 17.07.2003 14. Алкогольні напої повинні бути марковані в доступній для споживача формі згідно із законодавством про мови. На лицьовій стороні етикетки кожної пляшки або самої пляшки іншого посуду горілки та лікеро-горілчаних виробів зазначаються: Абзац другий пункту 14 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 1067 1067-2003-п від 17.07.2003 загальна та власна назви виробу; найменування виробника; знак для товарів і послуг; географічна назва місця виготовлення виробу якщо найменування виробника не відображає місця розташування підприємства; вміст спирту % об. ; місткість посуду; штриховий код повинен бути нанесений на видиму сторону етикетки або контретикетки чи пляшки іншого посуду ; Абзац дев'ятий пункту 14 в редакції Постанов КМ N 1669 1669-2001-п від 13.12.2001 N 1067 1067-2003-п від 17.07.2003 вміст цукру якщо це регламентується нормативними документами ; позначення нормативного документа для продукції вітчизняного виробництва . На видимій стороні етикетки або контретикетки або корка або пляшки іншого посуду повинні бути зазначені дата виготовлення виробу код підприємства та номер ліцензії на виробництво. Абзац дванадцятий пункту 14 в редакції Постанови КМ N 1067 1067-2003-п від 17.07.2003 На лицьовій стороні етикетки кожної пляшки або самої пляшки іншого посуду продукції виноробства зазначаються: Абзац тринадцятий пункту 14 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 1067 1067-2003-п від 17.07.2003 назва держави; найменування підприємства та його місцезнаходження; знак для товарів і послуг; назва продукції; місткість посуду; вміст спирту % об. ; вміст цукру крім сухих вин шампанських ігристих вин та коньяку % мас. ; дата виготовлення на видимій стороні етикетки або контретикетки або корка або пляшки іншого посуду ; Абзац двадцять перший пункту 14 в редакції Постанови КМ N 1067 1067-2003-п від 17.07.2003 позначення нормативного документа для продукції вітчизняного виробництва ; штриховий код повинен бути нанесений на видиму сторону етикетки або контретикетки або пляшки іншого посуду ; Абзац двадцять третій пункту 14 в редакції Постанов КМ N 1669 1669-2001-п від 13.12.2001 N 1067 1067-2003-п від 17.07.2003 наявність ароматизаторів барвників у разі їх використання . Пункт 14 доповнено абзацом двадцять четвертим згідно з Постановою КМ N 1669 1669-2001-п від 13.12.2001 Термін витримки марочних вин та позначення "Марочне" вік коньячних спиртів марочних коньяків і коньяків спеціальних назв повинні бути зазначені на кольєретці. На пляшках з колекційними винами та коньяками повинні бути наклеєні додаткові ярлики із зазначенням "Колекційне колекційний додатково витримане витриманий в колекції років". На шийку пляшки з колекційним вином повинна бути наклеєна кольєретка із зазначенням року урожаю винограду з якого виготовлене вино. На етикетках пляшок з вином контрольованих за походженням назв обов'язково повинен бути напис "Вино контрольованих за походженням назв" а на контретикетках - схематичне зображення території району де виготовлене вино із позначенням виноградних ділянок. На пляшці з вермутом повинна бути контретикетка або додаткова етикетка на якій зазначаються дані про основний склад напою і погоджені з Міністерством охорони здоров'я рекомендації щодо його вживання. На пляшки з усіма видами продукції виноробства можуть бути наклеєні контретикетки які містять додаткову інформацію про напої. Абзац тридцять перший пункту 14 виключено на підставі Постанови КМ N 1067 1067-2003-п від 17.07.2003 Етикетки на алкогольні напої які реалізуються в підприємствах громадського харчування повинні бути марковані штампом печаткою цього підприємства. Пункт 14 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 59 59-97-п від 24.01.97 в редакції Постанови КМ N 313 313-98-п від 17.03.98 15. Не дозволяється продаж алкогольних напоїв у пляшках іншій тарі без етикеток або чіткого маркування з наявними ознаками бою тріщини сколювання шийки пошкодження закорковування тощо у негерметично закоркованих пляшках з наявністю сторонніх і завислих частинок або каламуті осаду з простроченим терміном придатності якщо це не передбачено стандартом. Продаж колекційних вин з осадами що швидко осідають і не створюють муті дозволяється якщо це передбачено стандартом. Продаж горілки та лікеро-горілчаних виробів здійснюється виключно у передбаченій діючими стандартами скляній тарі бляшанках із харчового алюмінію а також у сувенірних пляшках та художньо оформленому посуді із скла чи глазурованої кераміки місткістю 0 05 л 0 1 л 0 2 л 0 25 л 0 33 л 0 37 л 0 375 л 0 4 л 0 45 л 0 5 л 0 61 л 0 7 л 0 75 л 1 0 л і більше. Абзац третій пункту 15 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 1067 1067-2003-п від 17.07.2003 Продаж виноробної продукції здійснюється виключно у передбаченій діючими стандартами скляній тарі а також у сувенірних пляшках художньо оформленому посуді із скла глазурованої кераміки або дерева упаковці типу "Tetra-Pak" місткістю 0 05 л 0 1 л 0 2 л 0 25 л 0 375 л 0 4 л 0 45 л 0 5 л 0 61 л 0 7 л 0 75 л 1 0 л і більше. Продаж вин виноградних натуральних сухих здійснюється також у тарі посуді місткістю від 100 до 500 л виготовленій з матеріалів дозволених для контакту з алкогольними напоями і у такому випадку передбачені пунктом 14 вимоги щодо маркування виноробної продукції не застосовуються. Абзац четвертий пункту 15 в редакції Постанови КМ N 1067 1067-2003-п від 17.07.2003 Продаж вин сухих із доданням спирту виноматеріалів оброблених виноградних ординарних і марочних здійснюється також у тарі посуді місткістю від 50 до 600 л виготовленій з матеріалів дозволених для контакту з алкогольними напоями. При цьому суб'єкти господарської діяльності повинні дотримуватися вимог законодавства щодо умов та термінів зберігання зазначеної продукції наявності необхідної доступної та достовірної інформації про товар із супровідних документів передбачених законодавством санітарно-епідеміологічних вимог. Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 787 787-2005-п від 18.08.2005 Установлені цим пунктом вимоги до місткості тари посуду не застосовуються до алкогольних напоїв імпортного виробництва. Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1067 1067-2003-п від 17.07.2003 Пункт 15 із змінами внесеними згідно з Постановами КМ N 1440 1440-96-п від 02.12.96 N 59 59-97-п від 24.01.97 в редакціЇ Постанови КМ N 313 313-98-п від 17.03.98 16. Алкогольні напої зберігаються у спеціальних приміщеннях відомості про місцезнаходження яких заносяться до Єдиного державного реєстру місць зберігання. Приміщення для зберігання алкогольних напоїв повинні добре вентилюватися не мати стороннього запаху бути непроникними для прямих променів світла обладнані охоронною сигналізацією. Абзац перший пункту 16 в редакції Постанови КМ N 1067 1067-2003-п від 17.07.2003 Алкогольні напої розміщуються в приміщеннях для зберігання за групами видами марками. 17. Закорковані пляшки з алкогольними напоями зберігають у горизонтальному положенні з метою запобігання висиханню корку а пляшки з іншою укупоркою - у вертикальному положенні. 18. Алкогольні напої зберігають при температурі: горілку та горілку особливу - від -5 градусів С до +25 градусів С; лікеро-горілчані вироби - від +10 градусів С до +20 градусів С і відносній вологості повітря не більш як 85 відсотків; вино - від +8 градусів С до +16 градусів С напівсолодке напівсухе - від -2 градусів С до +8 градусів С ; коньяк - не менш як +5 градусів С. 19. У торгівельному залі на відповідному торгівельному обладнанні повинні бути виставлені алкогольні напої у повному асортименті наявному у суб'єкта господарської діяльності. Алкогольні напої розміщують за групами видами і марками на пристінних гірках столах прилавках. 20. Перед продажем алкогольних напоїв продавцем обов'язково перевіряється їх якість за зовнішнім виглядом прозорість колір інші ознаки які піддаються перевірці без відкупорювання одиниці паковання . 21. Суб'єкт господарської діяльності повинен забезпечити інформування споживача про роздрібні ціни на алкогольні напої за допомогою ярликів цін цінників на зразках напоїв що перебувають у продажу. На ціннику чітко зазначається назва напою місткість ціна за одиницю товару у грошовій одиниці України. На зворотному боці цінника повинен бути підпис особи відповідальної за визначення ціни і дата скріплені печаткою або штампом суб'єкта господарської діяльності. Для підприємств системи споживчої кооперації крім розташованих у містах наявність печатки або штампа не є обов'язковою. Пункт 21 із змінами внесеними згідно з Постановами КМ N 450 450-2001-п від 06.05.2001 N 1067 1067-2003-п від 17.07.2003 22. Продаж алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці здійснюється тільки підприємствами громадського харчування та спеціалізованими відділами підприємств що мають статус підприємств громадського харчування підприємств з універсальним асортиментом товарів. Абзац перший пункту 22 із змінами внесеними згідно з Постановами КМ N 370 370-99-п від 15.03.99 N 1067 1067-2003-п від 17.07.2003 в редакції Постанови КМ N 787 787-2005-п від 18.08.2005 Продаж на розлив вин виноградних натуральних сухих з тари посуду місткістю від 50 до 600 л виготовленої з матеріалів дозволених для контакту з алкогольними напоями може здійснюватися підприємствами громадського харчування якщо в ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями про це є відповідний запис органу що видав таку ліцензію. Пункт 22 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 787 787-2005-п від 18.08.2005 Продаж вин сухих із доданням спирту виноматеріалів оброблених виноградних власного виробництва ординарних та марочних на розлив з тари посуду місткістю від 50 до 600 л виготовленої з матеріалів дозволених для контакту з алкогольними напоями здійснюється підприємствам первинного та змішаного виноробства виключно за місцем їх розташування у межах адміністративно-територіальних одиниць міст селищ сіл якщо в ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями про це є відповідний запис органу що видав таку ліцензію. Річні обсяги продажу вин виноматеріалів оброблених на розлив такими підприємствами не можуть перевищувати 20 відсотків річного обсягу вироблених виноматеріалів. Пункт 22 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 787 787-2005-п від 18.08.2005 Забороняється торгівля алкогольними напоями на розлив у підприємствах громадського харчування за відсутності належних санітарно-гігієнічних умов та обладнання забезпеченість проточною питною водою посудом мірними місткостями одноразовим посудом тощо наявність умов для миття посуду та інших вимог передбачених законодавством. Забороняється під час продажу алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці мити посуд у тазах відрах тощо. Перед використанням посуд небхідно промивати чистою проточною водою чи за допомогою спеціальних пристроїв. Посуд для відпуску алкогольних напоїв мірні ємкості інший інвентар торгівельно-технологічне обладнання повинні утримуватися в чистоті відповідно до санітарних правил затверджених в установленому порядку. Забороняється повторне використання одноразового посуду. 23. Забороняється під час продажу алкогольних напоїв на розлив у підприємствах громадського харчування змішувати напої різних видів і марок крім виготовлення коктейлів. Технологічні калькуляційні картки на коктейлі погоджуються із санітарно-епідеміологічною службою затверджуються керівником підприємства бухгалтером та скріплюються печаткою. 24. Наповнення мірних ємкостей колб циліндрів тощо проводять до мірної позначки риски відповідного об'єму при цьому мірні ємкості повинні знаходитися на горизонтальній поверхні. Мірою місткості повинен бути посуд який має шкалу або відмітки з нанесеними цифровими значеннями місткості та тавро державної повірки. 25. Підприємства громадського харчування повинні мати прейскуранти цін на алкогольні напої де зазначаються назва напою вміст пляшки ціна за пляшку ціна за 50 та 100 мілілітрів напою у грошовій одиниці України. Абзац перший пункту 25 із змінами внесеними згідно з Постановами КМ N 370 370-99-п від 15.03.99 N 450 450-2001-п від 06.05.2001 Прейскуранти на алкогольні напої підписуються керівником та бухгалтером суб'єкта господарської діяльності скріплюються печаткою і повинні бути доступні для ознайомлення споживача. Пункт 26 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 450 450-2001-п від 06.05.2001 26. Під час продажу алкогольних напоїв продавець зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми що засвідчує факт купівлі з позначкою про дату продажу. Пункт 26 в редакції Постанови КМ N 1178 1178-2002-п від 17.08.2002 27. У разі виявлення недоліків фальсифікації алкогольних напоїв продажу їх неналежної якості споживач має право вимагати від суб'єкта господарської діяльності: заміни на аналогічний товар належної якості; заміни на товар іншого виду марки з відповідним перерахуванням купівельної ціни; повернення коштів; відшкодування заподіяних йому збитків та шкоди в порядку передбаченому законодавством. 28. Алкогольні напої належної якості обміну та поверненню не підлягають. 29. Суб'єкти господарської діяльності юридичні та фізичні особи які мають право на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та їх працівники зобов'язані дотримуватись Законів України "Про захист прав споживачів" 1023-12 "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового коньячного і плодового алкогольних напоїв та тютюнових виробів" 481/95-ВР "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" 4004-12 цих Правил Порядку заняття торгівельною діяльністю і правил торгівельного обслуговування населення затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 108 108-95-п та інших нормативних документів прямо чи/та побічно регламентуючих торгівельну діяльність. За їх порушення працівники несуть відповідальність згідно із законодавством. Пункт 29 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 1067 1067-2003-п від 17.07.2003 30. Ці Правила а також виписки із статей 18 і 19 Закону України "Про захист прав споживачів" повинні знаходитися в торгівельному залі магазина відділу секції підприємства громадського харчування в доступному для ознайомлення споживачів місці. 31. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється посадовими особами органів виконавчої влади у межах їхньої компетенції та в установленому порядку.