Лист N 179 від 24.03.2004 р.

Лист N 179 від 24.03.2004 р. Щодо бактеріологічного контролю в аптеках

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ Л И С Т 24.03.2004 За дорученням Міністерства охорони здоров'я України Ваш запит щодо бактеріологічного контролю в аптеках розглянутий в Центральній санепідстанції МОЗ України. За результатами розгляду повідомляємо наступне. Згідно з положенням про державний санітарно-епідеміологічний нагляд затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 22.06.1999 р. N 1109 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 р. N 1217 обстеження та перевірка об'єктів нагляду установами державної санітарно-епідеміологічної служби проводиться за планами і позапланово з періодичністю встановленою Головним державним санітарним лікарем відповідної адміністративної території. Виходячи з того що постановами Кабінету Міністрів України від 15.10.2002 р. N 1544 "Про затвердження переліку робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення які виконуються і надаються за плату" та від 27.08.2003 р. N 1351 "Про затвердження тарифів прейскурантів на роботи і послуги що виконуються і надаються за плату установами та закладами санітарно-епідеміологічної служби" визначені перелік і тарифи платних послуг які надаються установами державної санітарно-епідеміологічної служби - проведення бактеріологічних досліджень в аптеках Крім планових досліджень здійснюється за плату. Що стосується роз'яснення з цього питання у журналі "Провізор" N 4'2003 р. то воно відповідає викладеній у цьому листі відповіді. Головний лікар Л.С.Некрасова