Про затвердження максимально допустимого рівня використання харчового барвника Е-129 у безалкогольних напоях

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А 13.05.2002 N 17 Про затвердження значень гігієнічних нормативів Про затвердження максимально допустимого рівня використання харчового барвника Е-129 у безалкогольних напоях. Я Головний державний санітарний лікар України Бобильова Ольга Олександрівна розглянувши надані Комітетом з питань регламентування МОЗ України матеріали: 1. Наукове обгрунтування максимально допустимого рівня використання у безалкогольних напоях барвника "Спеціальний червоний АС" Е-129. 2. Директиву ЕС 94/36 стосовно застосування харчових барвників у продуктах харчування. перелік матеріалів обґрунтування ким розроблені ким прорецензовані 3. Додаток V до Директиви ЕС 94/36 який містить вказівки до застосування харчових барвників та гранично допустимі рівні барвників у продуктах харчування. 4. Специфікацію на барвник "Спеціальний червоний АС" Allura Red-Е-129 . 5. Рецензію Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя та додаток до неї від 28.02.02. 6. Рецензію зав. відділом гігієни харчування токсикології та екології харчових продуктів ДНДЦ харчування д.м.н. І.Т.Матасара. 7. Звіт Наукового комітету по харчуванню Комісії Свропейського співтовариства N 14 1983 EUR 8752 EM. який містить інформацію по результатам токсикологічних досліджень барвника Е-129. 8. Протокол N 2 засідання Комісії по нормуванню та регламентуванню хімічних та біологічних речовин у харчових продуктах та продовольчій сировині від 4 березня 2002 року. номер і дата протоколу профільної комісії Комітету встановила що надані матеріали відповідають вимогам коротка констатація щодо відповідності обґрунтувань чинним Директиви ЕС 94/36 стосовно застосування харчових барвників у продуктах харчування. Медичним вимогам за якими встановлювався норматив На підставі викладеного та керуючись "Положенням про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні" затвердженим постановою кабінету Міністрів України від 22.06.99. N 1109 ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Затвердити рекомендовані Комітетом з питань гігієнічного регламентування МОЗ України максимально допустимий рівень використання барвника "Спеціальний червоний АС" Е-129 у безалкогольних напоях - 100 мг/куб. дм. назва нормативів шкідливих факторів та їх цифрові значення 2. Головному санепідуправлінню цю постанову довести до Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України і встановити контроль за доведенням затверджених гігієнічних нормативів до установ і закладів санітарно-епідеміологічної служби наукових установ та закладів міністерств інших зацікавлених установ та організацій у встановленому порядку. Головний державний санітарний лікар України О.О.Бобильова