Перелік частіше застосовуваних при здійсненні державного санепіднагляду законодавчих, директивних і нормативних документів з гігієни праці (станом на 01.05.2005 р.)

П Е Р Е Л І К частіше застосовуваних при здійсненні державного санепіднагляду законодавчих директивних і нормативних документів з гігієни праці станом на 01.05.2005 р. № з/п Назва нормативно-правового акту Вид нормативно-правового акту Закон України постанова КМУ наказ СанПіН методичні вказівки рекомендації тощо № нормативно - правового акту дата затвердження 1 2 3 4 1. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Зміни і доповнення внесені Законами України від 17.12.96р. №607/96-ВР від 11.06.97р. №331/97-ВР від 18.11.97р. №642/97-ВР від 30.06.99р. №783-ХІV від 14.12.99р. №1288-ХІV від 21.12.00р. №2171-III від 15.11.01р. №2788-III від 07.02.02р. №3037-III від 22.05.03р. №860-ІV від 03.06.04р. № 1745-IV від 02.11.04р. №2137-IV. Закон України №4004-ХП від 24.02.94 2. Основи законодавства України про охорону здоров’я Із змінами внесеними Законами України від 03.02.93р. №2978-ХІІ від 25.02.94р. №4039А-ХІІ від 23.09.94р. №183/94-ВР від 13.10.94р. №200/94-ВР від 14.02.97р. №70/97-ВР від 22.02.2000р. №1489-ІІІ від 26.12.02 р. №380-ІV від 27.11.03 р. №1344-ІV від 20.04.04 р. №1694-ІV від 17.06.04 р. №1801-ІV від 23.12. 04р. №2285-ІV. Закон України №2801-ХП від 19.11.92 3. Про пестициди і агрохімікати Із змінами внесеними згідно із Законодавством України від 18.03.04р. №1628-IV. Закон України №86/95-ВР від 02.03.95 4. Про інвестиційну діяльність. Із змінами і доповненнями внесеними Законами України від 10.12.1991р. №1955-ХІІ від 05.03.98р. №185/98-вр від 21.05.99р. №697-XIV від 20.12.01р. №2899-III від 04.07.02 р. №40-ІV від 26.12.02 р. №380-ІV від 15.05.03 р. №762-ІV від 20.11.03р. №1294- ІV від 27.11.03р. №1344- ІV від 03.02.04р. №1407- ІV від 23.12.04р. №2285- ІV До компетенції державної санепідслужби мають відношення статті 4 8 9 15 21. Закон України №1560-ХІІ від 18.09.91 5. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності Із змінами і доповненнями внесеними Законом України від 21.12.00р. № 2180-III від 22.02.01р. №2272-ІІІ від 10.01.02р. №2921-III від 17.01.02р. № 2980-III від 03.04.03 р. №660-ІV від 25.03.05р. №2505- ІV. Закон України №1105-XIV від 23.09.99 6. Про стандартизацію Закон України №2408 від 17.05.2001 7. Про охорону праці Із змінами внесеними згідно із Законодавством України від 15.05.96р. №196/96-ВР від 30.06.99р. №783-XIV від 25.11.03р. №1331- IV від 27.11.03р. №1344- IV від 23.12.04р. №2285- IV від 25.03.05р. №2505- IV Закон України №2694-XII від 14.10.92 8. Про об’єкти підвищеної небезпеки Із змінами внесеними згідно із Законодавством України від 15.05.03р. №762-IV Закон України №2245-III від 18.01.2001 9. Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР Постанова ВР України №1545-ХП від 12.09.91 10. Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні у редакції постанови Кабміну України від 19.08.02 №1217 Постанова КМУ №1109 від 22.06.99 11. Про затвердження Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу Постанова КМУ №1272 від 24.09.2004 12. Про затвердження Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу України у редакції Постанови КМУ від 24.09.2004 №1273 Постанова КМУ №1218 від 19.08.2002 13. Про затвердження Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу Міністерства охорони здоров’я України Наказ МОЗ України №420 від 19.11.2002 14. Про затвердження переліку робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення які виконуються і надаються за плату Постанова КМУ №1544 від 15.10.2002 15. Про затвердження тарифів прейскурантів на роботи і послуги що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санепідслужби. Постанова КМУ №1351 від 27.08.2003 16. Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки Постанова КМУ №956 від 11.07.02 17. Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру Постанова КМУ №1788 від 16.11.2002 18. Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів Постанова КМУ №1243 від 22.09.2004 19. Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи Постанова КМУ №483 від 11.04.2002 20. Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці Постанова Ради Міністрів України №442 від 01.08.92 21. Про довгострокову програму поліпшення становища жінок охорони материнства і дитинства Постанова КМУ №431 від 28.07.92 22. Про удосконалення обстежень умов праці та складання санітарно-гігієнічних характеристик умов праці Постанова Головного держсанлікаря України №46 від 07.02.01р. 23. Про затвердження переліку професійних захворювань Постанова КМУ №1662 від 08.11.00р. 24. Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві Постанова КМУ №1112 від 25.08.2004р. 25. Положення про порядок накладення штрафів на підприємства устави і організації за порушення нормативних актів про охорону праці Постанова КМУ №754 від 17.09.93р. 26. Про затвердження Національної програми поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 роки Постанова КМУ №1320 від 10.10.2001 р. 27. Положення про Національну раду з питань безпечної життєдіяльності населення при Кабінеті Міністрів України Постанова КМУ №733 від 15.09.93р. 28. Порядок перевірки проектів будівництва реконструкції на відповідність нормам охорони праці Постанова КМУ №431 від 23.06.94 29. Про затвердження Положення про гігієнічну регламентацію і державну реєстрацію небезпечних факторів Постанова КМУ № 420 від 13.06.95 30. Про заходи щодо поліпшення держ. реєстрації речовин хім. та біологічного походження Припис №1 Головного держсанлікаря України від 15.02.96 31. Про затвердження “Карти даних небезпечного фактору речовини матеріалу ” Постанова Головного держсанлікаря України №19 від 20.05.2002 32. Про удосконалення діяльності в галузі державної реєстрації небезпечних факторів і ведення Державного реєстру небезпечних факторів Постанова Головного держсанлікаря України №32 від 15.08.2002 33. Про затвердження “Переліку подразнюючих речовин” Постанова Головного держсанлікаря України №110 від 20.06.2000 34. Про затвердження “Переліку шкідливих речовин односпрямованої дії у повітрі робочої зони” перелік №1 Постанова Головного держсанлікаря України №17 від 13.02.2002 35. Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин у повітрі робочої зони Постанова Головного держсанлікаря України №31 від 30.10.2003 36. Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин у повітрі робочої зони Постанова Головного держсанлікаря України №8 від 09.03.2004 37. О порядке бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов работникам учреждений организаций и предприятий занятым на работах с вредными условиями труда. Медицинские показания … утв. МЗ СССР 22.05.68г. утратили силу. Постанова Держкомпраці СРСР №731/П-13 від16.12.87 38. Перечень химических веществ во время работы с которыми с профилактической целью рекомендуется употребление молока или других равноценных продуктов Перечень МЗ СССР №4430-87 от 04.11.87 39. Про затвердження переліку об’єктів з особливим режимом роботи Постанова КМУ №973 від 11.07.2002 40. Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці на яких забороняється застосування праці жінок Наказ МОЗ України №256 від 29.10. 93 41. Норми гранично допустимих навантажень для жінок при переміщенні важких речей вручну Наказ МОЗ України №241 від 10.12.93 42. Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці на яких забороняється використання праці неповнолітніх Наказ МОЗ України №46 від 31.03.94 43. Про затвердження граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми Наказ МОЗ України №59 від 22.03.96 44. Об усовершенствовании системы медицинских осмотров работающих и водителей индивидуальных транспортных средств Приказ МЗ СССР №555 от 29.09.89 45. Положення про медичний огляд працівників певних категорій Наказ МОЗ України №45 від 31.03.94 46. Про затвердження Порядку складання та вимоги до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці. Зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.02.2005 за №260/10540 Наказ МОЗ України №614 від 13.12.2004 47. Про удосконалення автоматизованої системи обліку та аналізу профзахворюваності в Україні Наказ МОЗ України №31 від 10.02.98 48. Про затвердження інструкції про застосування переліку професійних захворювань Наказ МОЗ України АМН України Мінпраці №374/68/338 від 29.12.2000 49. Про затвердження Переліку спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів які мають право встановлювати остаточний діагноз щодо професійних захворювань. Зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.04.2003 за №283/7604 Наказ МОЗ України №133 від 25.03.2003 50. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища важкості та напруженості трудового процесу ГН 3.3.5-8-6.6.1-2001 Наказ МОЗ України №528 від 27.12.2001 51. Про затвердження форм облікової статистичної документації що використовується в санітарно-епідеміологічних закладах. Наказ МОЗ України №160 від 11.07.2000 52. Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи. Зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.01.2001 за №4/5195 Наказ МОЗ України №247 від 09.10.2000 53. Про затвердження Переліку об’єктів затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи Наказ Держбуд України №179 від 12.09.2001 54. Про атестацію сан. лабораторій підприємств і організацій з метою надання їм права проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці Наказ МОЗ України №91 від 21.04.99 55. Про затвердження інструкції про порядок накладення і стягнення штрафів за порушення санітарного законодавства Наказ МОЗ України №64 від 14.04.95 56. Про затвердження Порядку зупинення або припинення інвестиційної діяльності при порушенні санітарного законодавства Наказ МОЗ України №65 від 14.04.95 57. Про затвердження Інструкції про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності Наказ МОЗ України №66 від 14.04.95 58. Про затвердження Інструкції про порядок застосування державною санепідслужбою України адміністративно-запобіжних заходів обмеження тимчасова заборона заборона припинення зупинення Наказ МОЗ України №67 від 14.04.95 59. Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці. ДНАОП 0.00-4.12-99 Наказ Держнагляд- охоронпраці №27 від 17.02.99 60. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за №667/1692 Наказ Держнагляд- охоронпраці №170 від 29.10.96 61. Про затвердження списків гігієнічних регламентів ГДК ОБРВ у повітрі робочої зони та атмосферному повітрі населених місць Наказ МОЗ України №8 від 15.01.97 62. Про затвердження списків і введення в дію гігієнічних регламентів шкідливих речовин у повітрі робочої зони і атмосферному повітрі населених місць Наказ МОЗ України №30 від 23.02.2000 63. Про невідкладні заходи щодо запобігання виробничому травматизму та професійним захворюванням Указ Президента України №515/2001 від 13.07.01 64. Про невідкладні заходи щодо запобігання виробничому травматизму та професійним захворюванням Наказ МОЗ України №391 від 29.09.2001 65. Санитарные правила устройства и оборудования кабин машинистов кранов СП МЗ СССР №1204-74 66. Изменения к санитарным правилам устройства и оборудования кабин машинистов кранов СП МЗ СССР №1520-76 67. Санитарные правила для предприятий цветной металлургии СП МЗ СССР №2528-82 68. Державні санітарні правила для підприємств чорної металургії ДСП МОЗ України 3.3.1.038-99 69. Державні санітарні правила для підприємств порошкової металургії ДСП МОЗ України №235-96 70. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПіН МОЗ України 3.3.2.007-98 71. Санитарные правила для производства основных свинецсодержащих пигментов СП МЗ СССР №1983-79 72. Санитарные правила для нефтяной промышленности СП МЗ СССР №4156-86 73. Державні санітарні правила та норми „Підприємства вугільної промисловості”. Затверджені наказом МОЗ України 13.12.2002 №468. Зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20.06.2003 за № 498/7819 ДСП МОЗ України №3.3.1.095-2002 74. Санитарные правила при работе со смазочно-охлаждающими жидкостями СП МЗ СССР №3935-85 75. Санитарные правила устройства оборудования и эксплуатации предприятий по производству стекловолокна и стеклопластиков СП МЗ СССР №2400-81 76. Санитарные нормы и правила по применению полимерных материалов в строительстве. Гигиенические требования СанПиН МЗ СССР 6027 А-91 77. Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели Инструкция МЗ СССР №6035-А-91 от 12.08.91 78. Санитарные правила для процессов обработки металлов резанием СП МЗ СССР №4224-86 79. Санитарные правила для механических цехов обработка металлов резанием СП МЗ СССР №5160-89 80. Санитарные правила при работе с метанолом СП МЗ СССР №4132-86 81. Санитарные правила при транспортировке и работе с пеками СП МЗ СССР №1131-73 82. Санитарные правила для производств по выплавке и прокатке свинецсодержащих сталей СП МЗ СССР №2162-80 83. Санитарные правила при окрасочных работах с применением ручных распылителей СП МЗ СССР №991-72 84. Санитарные правила для производства фосфора и его неорганических соединений СП МЗ СССР №4155-86 85. Организация процессов пайки мелких изделий сплавами содержащими свинец СП МЗ СССР №952-72 86. Санитарные правила при работе с бериллием и его соединениями СП МЗ СССР №993-72 87. Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию СП МЗ СССР №1042-73 88. Санитарные правила организации работы по напылению жесткого пенополиуретана СП МЗ СССР №1122-73 89. Правила промышленной санитарии для строительства и эксплуатации заводов шинной промышленности СП МЗ СССР №1148-74 90. Санитарные правила при сварке наплавке и резке металлов СП МЗ СССР №1009-73 91. Санитарные правила по проектированию оборудованию эксплуатации и содержанию предприятий производящих ртуть СП МЗ СССР №2116-79 92. Санитарные нормы и правила при работе со ртутью ее соединениями и приборами с ртутным наполнением СанПиН МЗ СССР №4607-88 93. Державні санітарні правила по обладнанню та експлуатації засобів малої механізації для сільськогосподарського виробництва ДСП МОЗ України 3.3.2.040-99 94. Державні санітарні правила по обладнанню та влаштуванню тракторів і сільськогосподарських машин ДСП МОЗ України 3.3.2.041-99 95. Санитарые правила для предприятий по добыче и обогащению рудных нерудных и рассыпных полезных ископаемых СП МЗ СССР №3905-85 96. Гигиенические требования к машинам и механизмам используемым при разработке рудных нерудных и рассыпных месторождений полезных ископаемых ГВ МЗ СССР №1964-79 97. Державні санітарні правила для підприємств по виробництву зварювальних матеріалів електродів порошкового дроту і флюсів ДСП МОЗ України 3.3.3.034-99 98. Санитарные правила для предприятий по производству лекарственных препаратов СП МЗ СССР №4079-86 99. Гигиена труда на предприятиях белково-витаминных концентратов СП МЗ СССР №2984-84 100. Санитарные правила при производстве эпоксидных смол и материалов на их основе СП МЗ СССР №5159-89 101. Санитарные правила для производства полупроводниковых приборов и интегральных микросхем СП МЗ СССР №5181-90 102. Санитарные правила для швейных предприятий СП МЗ СССР №5182-90 103. Санитарные правила для мебельного производства СП МЗ СССР №5183-90 104. Санитарные правила при производстве синтетических моющих средств СП МЗ СССР №5199-90 105. Санитарные правила для катализаторных производств нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СП МЗ СССР №5206-90 106. Санитарные правила при работе с асбестом СП МЗ СССР №5809-91 107. Санитарные правила для производства материалов на основе углерода угольных графитованых волокнистых композиционных материалов СП МЗ СССР №4950-89 108. Санитарные правила для медно-никелевой промышленности СП МЗ СССР №5312-91 109. Санитарные требования к организации опытных лабораторий и полупроизводственных работ по изготовлению контактным методом образцов и изделий из стеклопластика на основе ненасыщенных полиэфирных смол холодного отвердения СП МЗ СССР №342-60 110. Санитарные правила по устройству оборудованию и эксплуатации цехов производства литья по пенополистироловым моделям СП МЗ СССР №1981-79 111. Санитарные правила для производств синтетических полимерных материалов и предприятий по их переработке СП МЗ СССР №4783-88 112. Гигиена труда для обувных предприятий СанПиН МЗ СССР №5047-89 113. Державні санітарні норми і правила при виконанні робіт в невимкнених електро- установках напругою до 750 кВ включно Наказ МОЗ України №198 від 09.07.97 114. Санитарные правила по устройству оборудованию и содержанию предприятий изготовляющих люминофоры и люминесцентные лампы СП МЗ СССР №984-72 115. Временные санитарные правила по устройству оборудованию и содержанию предприятий по производству синтомицина и левомицитина СП МЗ СССР №1055-73 116. Транспортування зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві СанПіН МОЗ України 8.8.1.002-98 117. Санитарные правила хранения транспортирования и применения минеральных удобрений в сельском хозяйстве СП МЗ СССР №1049- 73 118. Державні санітарні правила авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України ДГН МОЗ України 382-96 119. Санитарные правила и нормы по устройству и эксплуатации теплиц и тепличных комбинатов СП МЗ СССР №5791-91 120. Державні санітарні правила проектування упорядкування та експлуатації виробництва біологічних засобів захисту рослин та стимуляторів росту рослин у виробничих біолабораторіях та біофабриках ДСП МОЗ України 254-97 121. Санитарные правила проектирования оборудования и эксплуатации производственных береговых и судовых помещений предназначенных для работ по изготовлению технической бумаги марки ЭХБ электрохимическая СП МЗ СССР №4606-88 122. Санитарные правила для авиатехнических баз эксплуатационных предприятий гражданской авиации СП МЗ СССР №5059-89 123. Державні санітарні правила обладнання та утримання підприємств шкіряного виробництва ДСП МОЗ України 3.3.1.066-2000 124. Санитарные правила по устройству и эксплуатации оборудования для плазменной обработки материалов СП МЗ СССР №4053-85 125. Временные правила и гигиенические требования к условиям труда на размещенных в недрах производственных объектах народного хозяйства не связанных с добычей полезных ископаемых СП МЗ СССР №4063-85 126. Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів ДСНіП МОЗ України 3.3.6-096-2002 127. Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях СН МЗ СССР №4557-88 128. Допустимые уровни напряженности электрических полей и плотности ионного тока для персонала подстанций и ВЛ постоянного тока ультравысокого напряжения СН МЗ СССР №6032-91 129. Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації ДСН МОЗ України №3.3.6.039-99 130. Державні санітарні норми виробничого шуму ультразвуку та інфразвуку ДСН МОЗ України №3.3.6.037-99 131. Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН МОЗ України №3.3.6.042-99 132. Санитарные нормы по ограничению вибрации на рабочих местах для обслуживающего персонала и пассажиров в подвижном составе железнодорожного транспорта СН МЗ СССР №1209-74 133. Санитарные нормы допустимой напряженности электростатического поля СН МЗ СССР №1757-77 134. Санитарные нормы допустимых уровней ионизации воздуха производственных и общественных помещений СН МЗ СССР №2152-80 135. Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров СанПиН МЗ СССР №5804-91 136. Гигиенические требования к горным машинам и механизмам для угольных шахт СН МЗ СССР №1115-73 137. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення ДСанПіН МОЗ України №2.2.7.029-99 138. Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання ДСанПіН МОЗ України №383-96 139. Державні санітарні правила для ковальсько-пресових цехів ДСП МОЗ України 200-97 140. Державні гігієнічні нормативи “Перелік речовин продуктів виробничих процесів побутових та природних факторів канцерогенних для людини” ДГН МОЗ України 25-97 141. Державні санітарні правила “Безпека роботи з мікроорганізмами І-ІІ групи патогенності” ДСП МОЗ України 9.9.5.035-99 142. Список ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны ПДК МЗ СССР №4617-88 143. Дополнение №1 к Списку № 4617-88 ПДК МЗ СССР №4696-88 144. Дополнение №2 к Списку № 4617-88 ПДК МЗ СССР №4952-89 145. Дополнение №3 к Списку № 4617-88 ПДК МЗ СССР №5147-89 146. Дополнение №4 к Списку № 4617-88 ПДК МЗ СССР №5149-89 147. Дополнение №5 к Списку № 4617-88 ПДК МЗ СССР №5201-90 148. Дополнение №6 к Списку № 4617-88 ПДК МЗ СССР №5800-91 149. Дополнение №7 к Списку № 4617-88 ПДК МЗ СССР №6061-91 150. Список №1 затверджений Наказом №8 від 15.01.97 ГДК ОБРВ Наказ МОЗ України №8 від 15.01.97 151. Предельно допустимые уровни загрязнения кожи рук ПДУ МЗ СССР №4618-88 152. Предельно допустиме уровни плотности потока электромагнитной энергии создаваемой метеорологическими радиолокаторами 3см и 0 8см диапазона ПДУ МЗ СССР № 2623-82 153. Предельно допустиме урони воздействия прерывистых неоднородных магнитных полей при работе с магнитными матеріалами ПДУ МЗ СССР №1837-88 154. Предельно допустимые уровни плотности потока энергии создаваемой микроволновыми печами ПДУ МЗ СССР №2666-83 155. Предельно допустимые уровни электрических полей диапазона от 10кГц до 60 кГц ПДУ МЗ СССР №5803-90 156. Предельно допустимые уровни воздействия электрических полей диапазона частот 0 06-30МГц ПДУ МЗ СССР №4131-86 157. По нормализации электромагнитной обстановки в местах размещения двухканальных метеорологических РЛС ПДУ МЗ СССР №4562-88 158. Методические указания о проведении гигиенической оценки новых сельскохозяйственных машин и орудий МУ МЗ СССР №986-72 159. Профилактика светового голодания у людей Указания МЗ СССР №547-65 160. Указания по проектированию и эксплуатации установок искусственного ультрафиолетового облучения на промышленных предприятиях Указания МЗ СССР №1158-74 161. Методические указания по оздоровлению условий труда на производстве и при применении ингибиторов атмосферной коррозии металлов и ингибированной бумаги МУ МЗ СССР №1321-75 162. Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці МР Мінпраці МОЗ України затв. пост. №41 від 01.09.92 163. Инструкция по очистке спецодежды загрязненной металлической ртутью или ее соединениями Инструкция МЗ СССР №1442-76 164. Методические указания по проведению предупредительного и текущего санитарного надзора за искусственным освещением на промышленных предприятиях МУ МЗ СССР №1322-75 165. Методические указания по гигиене труда в пищевой промышленности при работах на установках оборудованных генераторами электро-магнитных полей сверхвысоких частот СВЧ МУ МЗ СССР №1837-78 166. Методические указания по гигиенической оценке сварочных материалов и способов сварки наплавки и резки металлов МУ МЗ СССР №1924-78 167. Методические указания по проведению госсан-эпиднадзора за объектами с источниками электромагнитных полей неионизирующей части спектра МУ МЗ СССР №2055-79 168. Методические указания. Условия труда в производстве синтетических витаминов МУ МЗ СССР №2157-80 169. Методические указания по гигиенической оценке основных параметров магнитных полей образующихся машинами контактной сварки переменным током частотой 50Гц МУ МЗ СССР №3207-85 170. Методические указания по определению свободного оксида кремния в некоторых видах пыли МУ МЗ СССР №2391-81 171. Методические указания. Оздоровление условий труда на предприятиях изготовляющих и применяющих люминофоры МУ МЗ СССР №2942-83 172. Предупредительный и текущий санитарный надзор за условиями труда на свиноводческих и скотоводческих предприятиях МУ МЗ СССР №3256-85 173. Гигиенические мероприятия по оздоровлению условий труда работающих в овцеводческих комплексах МУ МЗ СССР №3867-85 174. Методические указания по профилактике неблагоприятного воздействия локальной вибрации МУ МЗ СССР №3926-85 175. Методические указания. Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны МУ МЗ СССР №5910-91 176. Измерение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия МУ МЗ СССР №4436-87 177. Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле твердая фаза и газы МУ МЗ СССР №4915-88 178. Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений МУ МЗ СССР №4425-87 179. Методические указания . Оздоровление условий труда работников птицефабрик МУ МЗ СССР №4145-86 180. Методические указания. Гигиенические требования к проектированию и эксплуатации оборудования на предприятиях порошковой металлургии МУ МЗ СССР №2665-83 181. Методические указания по оздоровлению производственной среды на предприятиях по переработке вторичных текстильных материалов МУ МЗ СССР №4219-86 182. Методические указания по проведению предупредительного и текущего саннадзора за проектируемым выпуском ручных машин и условиями труда работающих с ними МУ МЗ СССР №3927-85 183. Определение уровня электромагнитных полей и гигиенические требования к размещению СВЧ- УВЧ- ВЧ - радиотехнических средств МУ МЗ СССР №2284-81 184. Осуществление предупредительного санитарного надзора в производстве формалина МУ МЗ СССР №368-61 185. Гигиенические требования к технологическим процессам изготовления и применения ванадия его соединений и сплавов МУ МЗ СССР №4218-86 186. Основные принципы и методы эргономической оценки рабочих мест для выполнения работ сидя и стоя МУ МЗ СССР №3212-85 187. Методика гигиенической оценки машин и механизмов применяющихся при разработке рудных нерудных и рассыпных месторождений Методика МЗ СССР №1965-79 188. Гигиенические требования к конструированию и эксплуатации установок с искусственными источниками ультрафиолетового излучения МУ МЗ СССР №1854-78 189. Контроль воздуха на предприятиях по переработке пластмасс полиолефинов полистиролов и фенопластов МУ МЗ СССР № 3141-84 190. Предупредительный госсаннадзор за проекти-рованием цехов и участков сварки разработкой технологических процессов и оборудования МУ МЗ СССР №4428-87 191. Осуществление предупредительного и текущего госсаннадзора за установками непрерывной разливки стали МУ МЗ СССР №515-64 192. Гігієнічна оцінка і методи контролю оптичного випромінювання виробничих джерел МВ МОЗ України від 27.12.85 193. Гігієнічні вимоги до виробництва полівінілхлоридних плівок МВ №6 МОЗ України від 17.02.75 194. Гігієнічні вимоги до проектування тваринницьких комплексів великої рогатої худоби МВ №27 МОЗ України від 11.09.80 195. Гигиенические требования к объединениям нефтеперерабатывающих нефтехимических и химических предприятий в промышленные узлы и комплексы МУ МЗ СССР №4064-85 196. По санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели Инструкция МЗ СССР №6035а-91 197. Методические указания по санитарно-гигиенической оценке полимерных строительных материалов предназначенных для применения в строительстве МУ МЗ СРСР №2158-80 198. Контроль организации текущей и заключительной демеркуризации и оценка ее эффективности МУ МЗ СССР №4545-87 199. Гигиена труда и оздоровительные мероприятия при работе с соединениями бария МУ МЗ СССР №1192-74 200. Оздоровительные мероприятия при производстве и применении органических фосфитов МУ МЗ СССР №2617-82 201. Гигиенические требования к технологическим процессам получения и применения ванадия его соединений и сплавов МУ МЗ СССР № 4218-86 202. Методические рекомендации. Охрана труда и здоровья работниц теплиц МР МЗ СССР №4264-87 203. Про зниження шкідливих викидів і покращання умов праці при тушінні коксу на коксохімічному виробництві МВ МОЗ України від 11.01.85 204. Методичні вказівки. Визначення професійно важливих якостей оператора МВ МОЗ України №7.7.5.044-99 205. Санитарный надзор за состоянием воздушной среды на территориях химических нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий МУ МЗ СССР №2152-89 206. Методы определения вредных веществ в воздухе рабочей зоны на предприятиях микробиологической промышленности МУ МЗ СССР №1996-79 207. Методические указания по контролю содержания вредных веществ на коже и спецодежде МУ МЗ СССР №5105-44-89 208. Національна стандартизація. Основні положення. – На заміну ДСТУ 1.0-93 ДСТУ Держспоживстандарт України 1.0-2003 209. Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів. - На заміну ДСТУ 1.2-93 ДСТУ Держспоживстандарт України 1.2-2003 210. Національна стандартизація. Правила побудови викладання оформлення та вимоги до змісту нормативних документів ISO/IEC Directives part 2 2001 NEQ . – На заміну ДСТУ 1.5-93 ДСТУ Держспоживстандарт України 1.5-2003 211. Державна система стандартизації України. Порядок розроблення побудови викладу оформлення узгодження затвердження позначення та реєстрації технічних умов ДСТУ Держспоживстандарт України 1.3-93 212. Методичні вказівки. Типова побудова технічних умов КНД Держспоживстандарт України 50-009-93 213. Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации ГОСТ Госстандарт СССР 3.1120-83 214. Керівний нормативний документ. Положення про технологічні регламенти для виробництва продукції на підприємствах в організаціях хімічної промисловості Погоджено першим заст. Гол. держ. сан. лікаря України висновок №5.05.07-44/2842 від 17.07.99 КНД Держком- промполітики України 6-001-2000 215. Система стандартів безпеки праці. Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення ДСТУ Держспоживстандарт України 2156-93 216. Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги ДСТУ Держспоживстандарт України 3273-95 217. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять ДСТУ Держспоживстандарт України 2293-99 218. Гігієна. Терміни та визначення основних понять. ДСТУ Держспоживстандарт України 3038-95 219. Шум. Терміни та визначення ДСТУ Держспоживстандарт України 2325-93 220. Вібрація. Терміни та визначення ДСТУ Держспоживстандарт України 2300-93 221. Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення ДСТУ Держспоживстандарт України 2462-94 222. Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення ДСТУ Держспоживстандарт України 3410-96 223. ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности ГОСТ Госстандарт СССР 12.2.064-81 224. Роботи фарбувальні. Методи і засоби вимірювання рівнів небезпечних та шкідливих факторів ДСТУ Держспоживстандарт України 2591-94 225. ССБП. Машини сільськогосподарські навісні та причіпні. Загальні вимоги безпеки. - На заміну ГОСТ 12.2.111-85 ДСТУ Держспоживстандарт України 2189-93 226. ССБТ. Техника сельскохозяйственная. Методы оценки безопасности ГОСТ Госстандарт СССР 12.2.002-91 227. ССБТ. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Метод определения характеристик систем обогрева и микроклимата на рабочем месте оператора в холодный период года ГОСТ Госстандарт СССР 12.2.002.5-91 228. Машины сельскохозяйственные самоходные. Методы определения вибрационных и шумовых характеристик. - Взамен ГОСТ 16529-70 ГОСТ Госстандарт СССР 12.4.095-80 229. Процессы производственные. Общие требования безопасности ГОСТ Госстандарт СССР 12.3.002-75 230. Оборудование производственное. Общие требования безопасности ГОСТ Госстандарт СССР 12.2.003-91 231. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам ГОСТ Госстандарт СССР 12.2.061-81 232. Оборудование производственное. Общие эргономические требования ГОСТ Госстандарт СССР 12.2.049-80 233. ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования. ГОСТ Госстандарт СССР 12.2.032-78 234. ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования. ГОСТ Госстандарт СССР 12.2.033-78 235. ССБТ. Машины и механизмы применяемые при разработке рудных нерудных и рассыпных месторождений полезных ископаемых. Общие гигиенические требования и методы оценки. Национальное изменение №1 ІПС 12-2000 ГОСТ Госстандарт СССР 12.2.106-85 236. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности ГОСТ Госстандарт СССР 12.1.007-76 237. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны ГОСТ Госстандарт СССР 12.1.005-88 238. Системы вентиляционные. Общие требования ГОСТ Госстандарт СССР 12.4.021-75 239. Обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції. Загальні вимоги безпеки ДСТУ Держспоживстандарт України 3191-95 ГОСТ 12.2.137-96 240. Шум. Методи оцінювання виробничого шумонавантаження. Загальні вимоги ДСТУ Держспоживстандарт України 2867-94 241. Обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції. Методи визначення шумових характеристик кондиціонерів ДСТУ Держспоживстандарт України 3010-95 242. Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості. - На заміну ГОСТ 24940-81 ДСТУ Держспоживстандарт України Б В.2.2-6-97 ГОСТ24940-96 243. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками ГОСТ Госстандарт СССР 12.1.014-84 244. Шум. Общие требования безопасности ГОСТ Госстандарт СССР 12.1.003-83 245. Средства и методы защиты от шума. Классификация ГОСТ Госстандарт СССР 12.1.029-80 246. ССБТ. Машины ручные. Шумовые характеристики. Нормы. Методы испытаний.- Взамен ГОСТ 12.2.030-83 ГОСТ Держспожив-стандарт України 12.2.030-2000 247. ССБТ. Шум. Методы установления значений шумовых характеристик стационарных машин в части пп. 2.4 2.6 2.7 2.8 заменен ГОСТ 30530-97 ГОСТ Держстандарт СССР 12.1.023-80 248. Шум. Методы расчета предельно допустимых шумовых характеристик стационарных машин. - Взамен ГОСТ 12.1.023-80 в части пп. 2.4 2.6 2.7 2.8 В Украине не введен . ГОСТ Держспоживстандарт України 30530-97 249. ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах ГОСТ Госстандарт СССР 12.1.050-86 250. Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний ГОСТ Госстандарт СССР 17187-81 251. Шум. Методы определения шумовых характеристик. Общие требования. ГОСТ Госстандарт СССР 23941-79 252. Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций зданий. Методы измерения. ГОСТ Госстандарт СССР 27296-87 СТ СЭВ 4866-84 253. Вентиляторы общего назначения. Методы определения шумовых характеристик ГОСТ Госстандарт СССР 12.2.028-84 254. ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические требования и методы испытаний. ГОСТ Госстандарт СССР 12.4.051-87 255. ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия. ГОСТ Госстандарт СССР 12.4.010-75 256. ССБТ. Одежда специальная защитная средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация ГОСТ Госстандарт СССР 12.4.103-83 257. ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия. ГОСТ Госстандарт СССР 12.4.013-85 258. ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация ГОСТ Госстандарт СССР 12.4.011-89 259. ССБТ. Респираторы фильтрующие противогазовые РПГ-67. Технические условия ГОСТ Госстандарт СССР 12.4.004-74 260. ССБТ. Применение пестицидов для защиты растений. Требования безопасности ГОСТ Госстандарт СССР 12.3.041-86 261. ССБТ. Применение минеральных удобрений в сельском и лесном хозяйстве. Общие требования безопасности ГОСТ Госстандарт СССР 12.3.037-84 262. ССБТ. Переработка пластических масс. Требования безопасности. ГОСТ Госстандарт СРСР 12.3.030-83 263. ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности ГОСТ Госстандарт СССР 12.1.001-89 264. ССБТ. Ультразвук. Метод измерения звукового давления на рабочих местах ГОСТ Госстандарт СССР 12.4.077-79 265. Оборудование технологическое ультразвуковое. Требования безопасности ГОСТ Госстандарт СССР 12.2.051-80 266. Вибрационная безопасность. Общие требования. ГОСТ Госстандарт СССР 12.1.012-90 267. Машины ручные. Требования к вибрационным характеристикам ГОСТ Госстандарт СССР 17770-86 268. Вибрация. Средства измерения и контроля вибрации на рабочих местах. Технические требования ГОСТ Госстандарт СССР 12.4.012-83 269. Вибрация. Методы и средства защиты. Классификация. - Взамен ГОСТ 12.4.046-78 ГОСТ Госстандарт СССР 26568-85 270. Средства защиты рук от вибрации. Технические требования и методы испытаний ГОСТ Держстандарт України 12.4.002-97 271. ССБТ. Обувь специальная виброзащитная. Общие технические требования. ГОСТ Госстандарт СССР 12.4.024-76 272. ССБТ. Лазерная безопасность. Общие положения ГОСТ Госстандарт СССР 12.1.040-83 273. Лазерна безпека. Терміни та визначення ДСТУ Держспоживстандарт України 3941-2000 274. ССБТ. Лазеры. Методы дозиметрического контроля лазерного излучения. ГОСТ Госстандарт СССР 12.1.031-81 275. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля ГОСТ Госстандарт СССР 12.1.006-84 276. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля ГОСТ Госстандарт СССР 12.1.045-84 277. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах ГОСТ Госстандарт СССР 12.1.002-84 278. Защита оборудования проводной связи и обслуживающего персонала от влияния магнитных полей. Методы измерений ГОСТ Госстандарт СССР 26797-85 279. Работы электросварочные. Требования безопасности ГОСТ Госстандарт СССР 12.3.003-86 280. ССБТ. Термическая обработка металлов. Общие требования безопасности. ГОСТ Госстандарт СССР 12.3.004-75 281. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности ГОСТ Госстандарт СССР 12.3.009-76 282. ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности ГОСТ Госстандарт СССР 12.3.020-80 283. ССБТ. Строительство. Работы окрасочные. Требования безопасности ГОСТ Госстандарт СССР 12.3.035-84 284. ССБТ. Контактная сварка. Требования безопасности ГОСТ Держспоживстандарт України 12.3.047-94 285. Паспорт безопасности вещества материала . Основные положения. Информация по обеспечению безопасности при производстве применении хранении транспортировании утилизации ГОСТ Держспоживстандарт України 30333-95 286. ССБТ. Плазменная обработка металлов. Требования безопасности ГОСТ Госстандарт СССР 12.3.039-85 287. ССБТ. Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности ГОСТ Госстандарт СССР 12.3.036-84 288. ССБТ. Оборудование для дуговой и контактной электросварки. Допустимые уровни шума и методы измерений. ГОСТ Госстандарт СССР 12.1.035-81 289. ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности ГОСТ Госстандарт СССР 12.3.005-75 290. ССБТ. Обработка металлов резанием. Требования безопасности ГОСТ Госстандарт СССР 12.3.025-80 291. Работы кузнечно-прессовые. Требования безопасности ГОСТ Госстандарт СССР 12.3.026-81 292. ССБТ. Работы со ртутью. Требования безопасности ГОСТ Госстандарт СССР 12.3.031-83 293. ССБТ. Респираторы ШБ-1 “Лепесток”. Технические условия ГОСТ Госстандарт СССР 12.4.028-76 294. ССБТ. Опасные и вредные произ-водственные факторы. Классификация ГОСТ Госстандарт СССР 12.0.003-74 295. ССБТ. Биологическая безопасность. Общие требования ГОСТ Госстандарт СРСР 12.1.008-76 296. Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения ГОСТ Госстандарт СССР 15.001-88 297. Репрография. Копирография. Аппараты копировальные электрофотографические. Общие технические требования. – Взамен ГОСТ 13.2.001-90 ГОСТ Держспоживстандарт України 13.2.001-2001 298. ССБТ. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности. – Вамен ГОСТ 12.2.019-76 ГОСТ 16327-80 ГОСТ Госстандарт СССР 12.2.019-86 299. ССБТ. Кабины и рабочие места операторов тракторов самоходных строительно-дорожных машин одноосных тягачей карьерных самосвалов и самоходных сельскохозяйственных машин. Общие требования безопасности. ГОСТ Госстандарт СССР 12.2.120-88 ИСО 3411-82 ИСО 3449-80 ИСО 3457-79 ИСО 3471-80 ИСО 3789-1-81 ИСО 3789-2-82 ИСО 4253-77 ИСО 4552-82 ИСО 5353-78 ИСО 5700-84 ИСО 6011-78 ИСО 6405-82 ИСО 6682-86 ИСО 6683-81 300. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством. ГОСТ Госстандарт СССР №2874-82 301. Порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт ДБН Держбуд України А.3.1-2-93 302. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення. Зміни №1 №2 №3. На заміну СНіП 3.01.04-87 ДБН Держбуд України А.3.1-3-94 303. Генеральные планы промышленных предприятий. Зміна – БСТ №4 1985р. БСТ №7 1986р.; Зміна №2 – БСТ №3 1987р.; Зміна №3 – БСТ №11 1990р. СНиП Госстрой СССР II-89-80 304. Генеральні плани сільськогосподарських підприємств. На заміну СНіП ІІ-97-76 ДБН Держбуд України Б.2.4-3-95 305. Производственные здания СНиП Госстрой СССР 2.09.02-85* изд. 1991 г. 306. Сооружения промышленных предприятий. Розділ 6 втратив силу з введенням ВБН В.2.2-58.2-94 СНиП Госстрой СРСР 2.09.03-85 307. Отопление вентиляция и кондиционирование. Додаток №3. Зміни №1 і №2 діють тільки в Україні міждержавна зміна №2 СНиП Госстрой СССР 2.04.05-91 308. Защита от шума СНиП Госстрой СССР II-12-77 309. Естественное и искусственное освещение. Зміни – БСТ №8 10 1986р. СНиП Госстрой СССР II-4-79 310. Административные и бытовые здания зі Зміною №1 СНиП Госстрой СССР 2.09.04-87 311. Складские здания Зміна №1 – БСТ №6 1991р. СНиП Госстрой СССР 2.11.01-85* изд.1991г. 312. Складские здания и сооружения общего назначения СНиП Госстрой СССР II-104-76 313. Підприємства будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна. На заміну СНіП 2.10.05-85 ДБН Держбуд України В.2.2-8-97 314. Будівлі і споруди по зберіганню мінеральних добрив та засобів захисту рослин. На заміну СНіП ІІ-108-78 ДБН Держбуд України В.2.2-7-98 315. Будівлі і споруди для тваринництва. На заміну СНіП 2.10.03-84 ДБН Держбуд України В.2.2-1-95 316. Організація будівельного виробництва. На заміну СНіП 3.01.01-85* ДБН Держбуд України А.3.1-5-96 317. Будівлі і споруди для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції ДБН Держбуд України В.2.2-12-2003 318. Планування і забудова малих сільськогос-подарських підприємств та селянських фермерських господарств ДБН Держбуд України Б.2.4-4-97 319. Склад порядок розроблення погодження та затвердження проектної документації для будівництва. На заміну А.2.2-3-97 ДБН Держбуд України А.2.2-3-2004 320. Система межгосударственных нормативных документов в строительстве. Основные поло-жения МСН Держбуд України 1.01-01-96 321. Теплиці та парники. На заміну СНіП 2.10.04-85 ДБН Держбуд України В.2.2-2-95 322. Подземные горные выработки СНиП Госстрой СССР 3.02.03-84 323. Техника безопасности в строительстве СНиП Госстрой СССР III-4-80* вид. 1989р. 324. Благоустройство территорий СНиП Госстрой СССР ІІІ-10-75 325. Склад зміст порядок розроблення погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів ДБН Держбуд України Б.1-3-97 326. Планування і забудова сільських поселень ДБН Держбуд України Б.2.4-1-93 327. Инструкция по разработке схем генеральных планов групп предприятий с общими объектами промышленных узлов . Зміни та доповнення – БСТ №6 №10 1982р. СН Госстрой СССР 387-78 328. Инструкция о порядке проведения экспертизы проектов и смет на строительство реконструкцию предприятий зданий и сооружений. Зміни затв. постановою Держбуду СРСР від 31.12.75р. та опублік. в БСТ №10 1979р. БСТ №4 1986р. та БСТ №12 1987р. Діє в частині що не суперечить постанові Кабміну України від 17.08.98р. №1308 СН Госстрой СССР 213-73 329. Инструкция по типовому проектированию. Зміна №1 СН Госстрой СССР 227-82 330. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию СНиП Госстрой СССР 2.01.28-85 331. Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд ДБН Держбуд України А.2.2-4-2003 332. Система стандартизації та нормування в будівництві. Порядок розробки вимоги до побудови викладу та оформлення нормативних документів ДБН Держбуд України А.1.1-2-93 333. Система стандартизації та нормування в будівництві. Порядок проведення експертизи узгодження затвердження реєстрації видання та скасування нормативних документів ДБН Держбуд України А.1.1-3-93 1