Звіт про осіб із станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) річний

ЗВІТНІСТЬ Подають Терміни подання Форма № 2 – ВІЛ/СНІД ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ України та Держкомстату України 24.12.2004 № 640/663 Річна Поштова 1. Міські крім Київського та Севастопольського центри профілактики і боротьби зі СНІД що перебувають у сфері управління МОЗ України та їх відділення де діє комп’ютерна програма обліку ВІЛ-інфікованих осіб - Кримському Республіканському обласним центрам профілактики і боротьби зі СНІД. 2. Кримський Республіканський обласні Київський Севастопольський міські центри профілактики і боротьби зі СНІД що перебувають у сфері управління МОЗ України та їх відділення де діє комп’ютерна програма обліку ВІЛ-інфікованих осіб зведені звіти – Українському центру профілактики і боротьби зі СНІД Кримській Республіканській обласним Київській та Севастопольській міським санепідстанціям органу управління охорони здоров'я території та головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим областях місті Києві та Управлінню статистики в місті Севастополі. 3. Український центр профілактики і боротьби зі СНІД зведений звіт по Україні та регіонах - Міністерству охорони здоров'я України Центральній санепідстанції МОЗ України Державному комітету статистики України. 5 січня 10 січня 15 січня Найменування організації-складача інформації Місцезнаходження поштова адреса зазначена в установчих документах Коди організації-складача за ЄДРПОУ території КОАТУУ виду економічної діяльності КВЕД форми власності КФВ організаційно-правової форми господарювання КОПФГ 1 2 3 4 5 6 7 2 Розділ 1. Результати сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ-інфекції в Україні Таблиця 1000 Контингенти що обстежені на ВІЛ Коди обстеже-них контин-гентів Кількість скринінго-вих обсте-жень на ВІЛ З них обстеження що ними було підтверджено ВІЛ А Б 1 2 Усього 000 у тому числі: громадяни України усього 100 з них: особи які мали гетеросексуальні контакти з ВІЛ-інфікованими 101 споживачі наркотичних речовин ін’єкційним шляхом 102 особи які мали гомосексуальні контакти з ВІЛ-інфікованими 103 особи у яких виявлені хвороби що передаються статевим шляхом 104 особи які мають численні незахищені сексуальні контакти 105 призовники 106 особи обстежені з метою одержання довідки про свій ВІЛ-статус 107 донори усього 108 з них: первинний разовий донор крові 108.1 постійний кадровий донор крові 108.2 донор органів тканин клітин біологічних рідин 108.3 вагітні усього 109 з них: обстежені первинно 109.1 обстежені повторно 109.2 діти народжені ВІЛ-інфікованими жінками усього 110 з них: обстежені первинно 110.1 обстежені повторно 110.2 діти обстежені за епідеміологічними показаннями 111 особи які перебувають в місцях позбавлення волі 112 особи обстежені за клінічними показаннями усього 113 з них: діти віком до 17 років включно 113.1 дорослі віком 18 років і старші 113.2 особи обстежені анонімно 114 особи які мають ризик інфікування ВІЛ унаслідок медичних маніпуляцій за епідеміологічними показаннями усього 115 з них: медичні працівники із професійним ризиком зараження 115.1 реципієнти компонентів та препаратів крові органів тканин клітин біологічних рідин 115.2 пацієнти яким проводилися інші медичні маніпуляції 115.3 особи обстежені з профілактичною метою 116 померлі 119 інші особи що не належать до контингентів перелічених вище 120 іноземні громадяни 200 3 Розділ 2. ВІЛ-інфіковані особи Таблиця 2000 ВІЛ-інфіковані особи незалежно від стадії захворювання шифри за МКХ-10: В20 – В24 Z21 Назва показника Номер рядка Громадяни України осіб Іноземні громадяни осіб Усього з графи 1 Усього у тому числі чоловіки жінки мешканці міста мешканці села чоловіки жінки А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 Перебувало під наглядом на початок звітного року 1.0 у тому числі особи віком: 0-14 років включно 1.1 15 - 17 років включно 1.2 18 - 24 років включно 1.3 25 - 49 років включно 1.4 50 років і старші 1.5 Узято під нагляд протягом звітного року усього 2.0 у тому числі: з уперше в житті встановленим діагнозом 2.1 у тому числі особи віком: 0–14 років включно 2.1.1 15 – 17 років включно 2.1.2 18 – 24 років включно 2.1.3 25 – 49 років включно 2.1.4 50 років і старші 2.1.5 Знято з обліку протягом звітного року 3.0 у тому числі у зв`язку: зі смертю від СНІД 3.1 зі смертю від іншого захворювання 3.2 зі зникненням антитіл до ВІЛ у крові дитини 3.3 зі зміною місця проживання 3.4 з іншої причини 3.5 Перебуває під наглядом на кінець звітного року 4.0 у тому числі особи віком: 0-14 років включно 4.1 15-17 років включно 4.2 18 – 24 років включно 4.3 25 – 49 років включно 4.4 50 років і старші 4.5 4 Таблиця 2001 Хворі на СНІД шифри за МКХ-10: В20.0 – 20.9 В21.0 – 21.2 В21.8 - 21.9 В22.0 – 22.2 В23.2 Назва показника Номер рядка Громадяни України осіб Іноземні громадяни осіб Усього з графи 1 Усього у тому числі чоловіки жінки мешканці міста мешканці села чоловіки жінки А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 Перебувало під наглядом на початок звітного року 1.0 у тому числі особи віком: 0-14 років включно 1.1 15 - 17 років включно 1.2 18 - 24 років включно 1.3 25 - 49 років включно 1.4 50 років і старші 1.5 Узято під нагляд протягом звітного року усього 2.0 у тому числі з уперше в житті встановленим діагнозом 2.1 з них особи віком: 0-14 років включно 2.1.1 15 – 17 років включно 2.1.2 18 – 24 років включно 2.1.3 25 – 49 років включно 2.1.4 50 років і старші 2.1.5 Знято з обліку протягом звітного року 3.0 у тому числі у зв`язку: зі смертю від СНІД 3.1 з них особи віком 0 - 14 років включно 3.1.1 15 – 17 років включно 3.1.2 18 – 24 років включно 3.1.3 25 – 49 років включно 3.1.4 50 років і старші включно 3.1.5 зі смертю від іншого захворювання 3.2 зі зміною місця проживання 3.3 з іншої причини 3.4 Перебуває під наглядом на кінець звітного року 4.0 у тому числі особи віком 0- 14 років включно 4.1 15-17 років включно 4.2 18 – 24 років включно 4.3 25 – 49 років включно 4.4 50 років і старші 4.5 5 Таблиця 2002 ВІЛ-інфіковані громадяни України що перебувають під наглядом у закладах охорони здоров’я іншого підпорядкування крім МОЗ України Назва показника Номер рядка Громадяни України осіб А Б 1 Узято під нагляд протягом звітного року з уперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції в закладах охорони здоров’я крім МОЗ України усього 1.0 у тому числі: у закладах Державного департаменту України з питань виконання покарань 1.1 у закладах Міністерства оборони України 1.2 Узято під нагляд протягом звітного року з уперше в житті встановленим діагнозом СНІД у закладах охорони здоров’я крім МОЗ України усього 2.0 у тому числі: у закладах Державного департаменту України з питань виконання покарань 2.1 у закладах Міністерства оборони України 2.2 Перебуває під наглядом на кінець звітного року з встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції в закладах охорони здоров’я крім МОЗ України усього 3.0 у тому числі: у закладах Державного департаменту України з питань виконання покарань 3.1 у закладах Міністерства оборони України 3.2 Перебуває під наглядом на кінець звітного року з встановленим діагнозом СНІД у закладах охорони здоров’я крім МОЗ України усього 4.0 у тому числі: у закладах Державного департаменту України з питань виконання покарань 4.1 у закладах Міністерства оборони України 4.2 6 Розділ 3. Шляхи інфікування ВІЛ серед громадян України Таблиця 3000 Назва шляху інфікування Номер рядка Узято під нагляд протягом звітного року осіб з уперше в житті встановленим діагнозом Перебуває під наглядом на кінець звітного року осіб з діагнозом ВІЛ-інфекція незалежно від стадії захворювання шифри за МКХ-10: В 20 – В 24 Z 21 СНІД шифри за МКХ-10: В 20.0– 20.9 В 21.0– 21.2 В 21.8-21.9 В 22.0 – 22.2 В 23.2 ВІЛ-інфекція шифри за МКХ-10: В 20 – В 24 Z 21 у тому числі СНІД шифри за МКХ-10: В 20.0 – 20.9 В 21.0 – 21.2 В 21.8 - 21.9 В 22.0 – 22.2 В 23.2 А Б 1 2 3 4 Усього інфікованих осіб 1.0 у тому числі: статевим шляхом 1.1 з них: гомосексуальним 1.1.1 гетеросексуальним 1.1.2 парентеральним шляхом 1.2 з них унаслідок: уведення наркотичних речовин ін`єкційним шляхом 1.2.1 переливання препаратів або компонентів крові 1.2.2 трансплантації донорських органів клітин тканин біологічних рідин 1.2.3 інших медичних маніпуляцій 1.2.4 професійного інфікування 1.2.5 інших не медичних втручань 1.2.6 від ВІЛ-інфікованої матері до дитини 1.3 з них: діагноз ВІЛ-інфекції підтверджено 1.3.1 діагноз ВІЛ-інфекції в стадії підтвердження 1.3.2 шлях інфікування не визначено 1.4 7 Розділ 4. Стани та хвороби зумовлені ВІЛ у ВІЛ-інфікованих громадян України Таблиця 4000 Назва показника Номер рядка Шифр за МКХ - 10 Узято під нагляд протягом звітного року з уперше в житті встановленим діагнозом Перебуває під наглядом на кінець звітного року з діагнозом ВІЛ-інфекція незалежно від стадії захворювання ВІЛ-інфекція незалежно від стадії захворювання СНІД А Б В 1 2 3 Стани та хвороби що зумовлені ВІЛ 1.0 В20 – В 24 Z21 у тому числі: гострий ВІЛ-інфекційний синдром 2.0 В23.0 Х безсимптомна ВІЛ-інфекція 3.0 Z21 Х персистуюча генералізована лімфаденопатія ПГЛ 4.0 В23.1 Х поширена ВІЛ-інфекція 5.0 В20-В23 Х СНІД-індикаторні захворювання СНІД 6.0 В20.0 – 20.9 В21.0 – 21.2 В21.8 - 21.9 В22.0 – 22.2 В23.2 у тому числі: туберкульоз легеневий 6.1 В20.0 туберкульоз позалегеневий 6.2 В20.0 інфекції викликані М.kansasii поширені або позалегеневі 6.3 В20.0 інші захворювання спричиненні мікобактерією крім M. tuberculosis поширені або позалегеневі 6.4 В20.0 бактеріальні інфекції множинні чи рецидивуючі 6.5 В20.1 сальмонельозна септицемія рецидивуюча крім спричиненої S.typhy murium. 6.6 В20.1 CMV-інфекція у хворих з ураженням внутрішніх органів крім печінки селезінки чи лімфатичних вузлів 6.7 В20.2 CMV-реніт з втратою зору 6.8 В20.2 герпетична інфекція з хронічними виразками що не виліковуються протягом 1місяця або з ураженням бронхів легень стравоходу 6.9 В20.3 прогресуюча множинна лейкоенцефалопатія 6.10 В20.3 кандидоз трахеї бронхів або легень 6.11 В20.4 кандидоз стравоходу 6.12 В20.4 криптококоз позалегеневий 6.13 В20.5 гістоплазмоз поширений або позалегеневий 6.14 В20.5 кокцидіомікоз поширений або позалегеневий 6.15 В20.5 пневмоцистна пневмонія 6.16 В20.6 криптоспоридіоз з діареєю тривалістю понад 1 місяць 6.17 В20.8 токсоплазмоз мозку 6.18 В20.8 ізоспороз з діареєю що триває понад 1 місяць 6.19 В20.8 опортуністичні інфекції невстановленої етіології 6.20 В20.9 повторні пневмонії 6.21 В20.1 В 20.3 В20.7 - В 20.9 саркома Капоші 6.22 В 21.0 лімфома Беркітта 6.23 В 21.1 лімфома імунобластна 6.24 В 21.2 лімфома мозку первинна 6.25 В 21.2 цервікальний інвазивний рак 6.26 В 21.8 лімфома невстановленого походження 6.27 В 21.9 енцефалопатія пов’язана з ВІЛ 6.28 В 22.0 лімфоїдна інтерстиціальна пневмонія 6.29 В 22.1 синдром виснаження обумовлений ВІЛ слім-хвороба схуднення 6.30 В 22.2 СД4 < 200/мкл без наявності СНІД-індикаторних хвороб у дорослих 6.31 В 23.2 СД4 < 20 % без наявності СНІД-індикаторних хвороб у дітей < 18 місяців 6.32 В 23.2 СД4 < 15 % без наявності СНІД-індикаторних хвороб у дітей > 18 місяців 6.33 В 23.2 ВІЛ що призводить до інших уточнених станів 7.0 В 23.8 Х хвороба спричинена ВІЛ неуточнена 8.0 В 24 Х Дата 20 Керівник цифровим способом підпис прізвище ім’я по батькові Виконавець М.П. прізвище номер телефону виконавця Начальник Центру медичної статистики МОЗ України М.В. Голубчиков