Звіт про осіб із станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) квартальний

ЗВІТНІСТЬ Подають Терміни подання 1. Міські крім Київського та Севастопольського центри профілактики і боротьби зі СНІД що перебувають у сфері управління МОЗ України та їх відділення де діє комп’ютерна програма обліку ВІЛ-інфікованих осіб - Кримському Республіканському обласним центрам профілактики і боротьби зі СНІД. 2. Кримський Республіканський обласні Київський Севастопольський міські центри профілактики і боротьби зі СНІД що перебувають у сфері управління МОЗ України та їх відділення де діє комп’ютерна програма обліку ВІЛ-інфікованих осіб зведені звіти – Українському центру профілактики і боротьби зі СНІД Кримській Республіканській обласним Київській та Севастопольській міським санепідстанціям органу управління охорони здоров'я території та головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим областях місті Києві та Управлінню статистики в місті Севастополі. 3. Український Центр профілактики і боротьби зі СНІД зведений звіт по Україні та регіонах - Міністерству охорони здоров'я України Центральній санепідстанції МОЗ України Держкомстату України. 5 квітня 5 липня 5 жовтня 10 квітня 10 липня 10 жовтня 15 квітня 15 липня 15 жовтня Форма № 1 – ВІЛ/СНІД ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ України та Держкомстату України 24.12.2004 № 640/663 Квартальна Поштова Найменування організації – складача інформації Місцезнаходження поштова адреса зазначена в установчих документах Коди організації – складача за ЄДРПОУ території КОАТУУ виду економічної діяльності КВЕД форми власності КФВ організаційно-правової форми господарювання КОПФГ 1 2 3 4 5 6 7 2 Розділ 1. Результати сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ-інфекції в Україні Таблиця 1000 Контингенти що обстежені на ВІЛ Коди обстеже-них контин-гентів Кількість скринінго-вих обсте-жень на ВІЛ З них обстеження що ними було підтверджено ВІЛ А Б 1 2 Усього 000 у тому числі: громадяни України усього 100 з них: особи які мали гетеросексуальні контакти з ВІЛ-інфікованими 101 споживачі наркотичних речовин ін’єкційним шляхом 102 особи які мали гомосексуальні контакти з ВІЛ-інфікованими 103 особи у яких виявлені хвороби що передаються статевим шляхом 104 особи які мають численні незахищені сексуальні контакти 105 призовники 106 особи обстежені з метою одержання довідки про свій ВІЛ-статус 107 донори усього 108 з них: первинний разовий донор крові 108.1 постійний кадровий донор крові 108.2 донор органів тканин клітин біологічних рідин 108.3 вагітні усього 109 з них: обстежені первинно 109.1 обстежені повторно 109.2 діти народжені ВІЛ-інфікованими жінками усього 110 з них: обстежені первинно 110.1 обстежені повторно 110.2 діти обстежені за епідеміологічними показаннями 111 особи які перебувають в місцях позбавлення волі 112 особи обстежені за клінічними показаннями усього 113 з них: діти віком до 17 років включно 113.1 дорослі віком 18 років і старші 113.2 особи обстежені анонімно 114 особи які мають ризик інфікування ВІЛ унаслідок медичних маніпуляцій за епідеміологічними показаннями усього 115 з них: медичні працівники із професійним ризиком зараження 115.1 реципієнти компонентів та препаратів крові органів тканин клітин біологічних рідин 115.2 пацієнти яким проводилися інші медичні маніпуляції 115.3 особи обстежені з профілактичною метою 116 померлі 119 інші особи що не належать до контингентів перелічених вище 120 іноземні громадяни 200 3 Розділ 2. Шляхи інфікування ВІЛ серед громадян України Таблиця 2000 Назва шляху інфікування Номер рядка Узято під нагляд протягом звітного року осіб з уперше в житті встановленим діагнозом Перебуває під наглядом на кінець звітного року осіб з діагнозом ВІЛ-інфекція незалежно від стадії захворювання; шифри за МКХ-10: В20 – В24 Z21 СНІД шифри за МКХ-10: В20.0– 20.9 В 21.0– 21.2 В21.8-21.9 В22.0- 22.2 В23.2 ВІЛ-інфекція шифри за МКХ-10: В20 – В24 Z21 у тому числі СНІД шифри за МКХ-10: В20.0 – 20.9 В21.0 – 21.2 В21.8 - 21.9 В22.0 - 22.2 В23.2 А Б 1 2 3 4 Усього інфікованих осіб 1.0 у тому числі: статевим шляхом 1.1 з них: гомосексуальним 1.1.1 гетеросексуальним 1.1.2 парентеральним шляхом 1.2 з них унаслідок: уведення наркотичних речовин ін`єкційним шляхом 1.2.1 переливання препаратів або компонентів крові 1.2.2 трансплантації донорських органів клітин тканин біологічних рідин 1.2.3 інших медичних маніпуляцій 1.2.4 професійного інфікування 1.2.5 інших не медичних втручань 1.2.6 від ВІЛ-інфікованої матері до дитини 1.3 з них: діагноз ВІЛ-інфекції підтверджено 1.3.1 діагноз ВІЛ-інфекції в стадії підтвердження 1.3.2 шлях інфікування не визначено 1.4 Дата 20 Керівник цифровим способом підпис прізвище ім’я по батькові М. П. Виконавець прізвище номер телефону Начальник Центру медичної статистики МОЗ України М.В. Голубчиков