Про затвердження форм первинної облікової документації та форм звітності з питань ВІЛ-інфекції/СНІД та інструкцій щодо їх заповнення

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З 24.12.2004  № 640/663 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 січня 2005 р. за № 62/10342 Про затвердження форм первинної облікової документації та форм звітності з питань ВІЛ-інфекції/СНІД та інструкцій щодо їх заповнення На виконання пункту 32 Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 264 та з метою удосконалення системи обліку й звітності з питань ВІЛ-інфекції/СНІД і приведення їх у відповідність до міжнародних стандартів  НАКАЗУЄМО: 1. Затвердити: 1.1. Форму первинної облікової документації № 502-1/о "Реєстраційна карта ВІЛ-інфікованої особи" далі - облікова форма додається . 1.2. Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації № 502-1/о "Реєстраційна карта ВІЛ-інфікованої особи" додається . 1.3. Форму первинної облікової документації № 502-2/о "Повідомлення про зміни в Реєстраційній карті ВІЛ-інфікованої особи" далі - облікова форма . 1.4. Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації № 502-2/о "Повідомлення про зміни в Реєстраційній карті ВІЛ-інфікованої особи". 1.5. Форму звітності № 1 ВІЛ/СНІД "Звіт про осіб із станами та хворобами що зумовлені вірусом імунодефіциту людини ВІЛ за квартал 20 року" квартальна далі - звітна форма . 1.6. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 1 ВІЛ/СНІД "Звіт про осіб із станами та хворобами що зумовлені вірусом імунодефіциту людини ВІЛ за квартал 20 року" квартальна . 1.7. Форму звітності № 2 ВІЛ/СНІД "Звіт про осіб із станами та хворобами що зумовлені вірусом імунодефіциту людини ВІЛ за 20 рік" річна далі - звітна форма . 1.8. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 2 ВІЛ/СНІД "Звіт про осіб із станами та хворобами що зумовлені вірусом імунодефіциту людини ВІЛ за 20 рік" річна . 2. Увести в дію з 1 лютого 2005 року: 2.1. Облікові форми та інструкції затверджені підпунктами 1.1-1.4 пункту 1 цього наказу. 2.2. Звітні форми та інструкції затверджені підпунктами пункту 1 цього наказу: 1.5 та 1.6 - зі звіту за I квартал 2005 року; 1.7 та 1.8 - зі звіту за 2005 рік. 3. Встановити що: облікові форми та інструкції затверджені підпунктами 1.1-1.4 пункту 1 цього наказу розповсюджуються на заклади охорони здоров'я що здійснюють диспансерний нагляд за ВІЛ-інфікованими особами незалежно від форми власності та підпорядкування; звітні форми та інструкції затверджені підпунктами 1.5-1.8 пункту 1 цього наказу розповсюджуються на центри профілактики і боротьби зі СНІД та їх відділення що перебувають у сфері управління Міністерства охорони здоров'я України далі відповідно - центри СНІД та МОЗ України . 4. Установити що МОЗ України здійснює контроль за збором облікових і звітних форм затверджених підпунктами 1.1-1.8 пункту 1 цього наказу їх обробкою та достовірністю. 5. Відділу профілактики інфекційних соціально небезпечних хвороб МОЗ України Александріна Т.А. забезпечити в установленому порядку державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України та доведення його до Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим управлінь охорони здоров'я обласних Севастопольської міської державної адміністрації Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації. 6. Українському центру профілактики і боротьби зі СНІД МОЗ України Щербінська А.М. організувати: 6.1. Методологічне керівництво та контроль за організацією збирання та обробки інформації щодо ВІЛ-інфікованих осіб в Україні. 6.2. Подання зведеної інформації за звітними формами затвердженими підпунктами 1.5 та 1.7 пункту 1 цього наказу у встановлені терміни Державному комітетові статистики України - у цілому щодо стану в Україні у розрізі територій: Автономній Республіці Крим областям містам Києву й Севастополю на паперових носіях а також в електронному вигляді. 6.3. Упровадження комп'ютерної програми щодо обліку ВІЛ-інфікованих осіб і її супровід у центрах СНІД Міністерстві оборони України та Державному департаменті України з питань виконання покарань з 1 лютого 2005 року. 6.4. Подання Міністерству оборони України та Державному департаменту України з питань виконання покарань до 10 числа кожного місяця засобами електронного зв'язку комп'ютерної бази кодованих даних інформації щодо ВІЛ-інфікованих осіб які знаходяться на диспансерному обліку в закладах охорони здоров'я що перебувають у сфері управління зазначених центральних органів виконавчої влади. 6.5. Облік ВІЛ-інфікованих осіб у комп'ютерній базі кодованих даних які перебувають або перебували під диспансерним наглядом з 1987 року в закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування. 6.6. Щорічний аналіз даних щодо поширення епідемії ВІЛ-інфекції в Україні та надання відповідної інформації регіонам. 7. Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим управлінням охорони здоров'я обласних Севастопольської міської державних адміністрацій Головному управлінню охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації забезпечити: 7.1. Своєчасне тиражування та доставку бланків облікових звітних форм та інструкцій затверджених підпунктами 1.1-1.8 пункту 1 цього наказу відповідним закладам що перебувають у сфері управління МОЗ України. 7.2. Збирання та оброблення облікових форм затверджених підпунктами 1.1 та 1.3 пункту 1 цього наказу. 7.3. Організацію впровадження комп'ютерної програми обліку ВІЛ-інфікованих осіб у центрах СНІД. 7.4. Подання Українському центру профілактики і боротьби зі СНІД до 5 числа кожного місяця засобами електронного зв'язку комп'ютерної бази кодованих даних щодо ВІЛ-інфікованих осіб. 7.5. Подання зведеної інформації за формами звітності затвердженими підпунктами 1.5 та 1.7 пункту 1 цього наказу у встановлені терміни на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим областях місті Києві та Управління статистики в місті Севастополі на паперових носіях а також в електронному вигляді. 8. Скасувати наказ Міністерства статистики України від 10.10.95 № 257 "Про затвердження форм державної статистичної звітності про ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД". 9. Скасувати наказ Національного комітету боротьби із захворюванням на СНІД при Президентові України від 30.01.96 № 55/05 "Про порядок надання інформації та обліку ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД". 10. Визнати таким що втратив чинність наказ Міністерства статистики України від 18.11.96 № 340 "Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державної статистичної звітності про ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД" зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.11.96 за № 679/1704. 11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра охорони здоров'я України Орду О.М. та заступника Голови Державного комітету статистики України Власенко Н.С. Міністр охорони здоров'я України А.В.Підаєв Голова Державного комітету статистики України О.Г.Осауленко ПОГОДЖЕНО: Міністр оборони України О.І.Кузьмук Голова Державного департаменту України з питань виконання покарань В.А.Льовочкін