Застосування засобу “Неохлор” з метою дезинфекції криниць. Методичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ “Застосування засобу “Неохлор” з метою дезинфекції криниць” Київ - 2000 Передмова Методичні вказівки розроблені в ЗАТ “Український науково-виробничий центр проблем дезинфекції” за участю Українського науково-дослідного інституту загальної та комунальної гігієни ім. О.М.Марзеєва. При розробці методичних вказівок використана за основу “Временная инструкция по дезинфекции шахтных колодцев и обеззараживания воды в них” № 633-67 від 18.01.67 р. Методичні вказівки встановлюють обов’язкові до виконання вимоги щодо способів режимів та умов застосування засобу “Неохлор” модифікації Б базовий засіб без функціональних добавок по тУ. У 25636704.011-99 для дезинфекції криниць з метою забезпечення населення питною водою що безпечна в епідемічному відношенні. Методичні вказівки призначені для працівників санітарно-епідеміологічних дезинфекційних станцій та інших закладів що мають право здійснювати дезинфекцію криниць. “Затверджую” Головний державний санітарний лікарУкраїни Бобильова О.О. 11 липня 2000 р. № 1-03.44 Методичні вказівки “Застосування засобу “Неохлор” з метою дезинфекції криниць” 1. Загальні положення 1.1. Дезинфекцію криниць засобом “Неохлор” здійснюють: * по епідпоказаннях - при зараженні води збудниками інфекційних захворювань при попаданні у воду криниць стічних або зливових вод фекалій трупів тварин тощо; * з профілактичною метою - після проведення ремонту очистки криниць або по закінченню будівництва нової криниці. 1.2. Необхідність дезинфекції криниць визначає санітарно-епідеміологічна служба. 1.3. При дезинфекції криниць по епідемічних показниках проводять: * попередню дезинфекцію криниці; * очистку криниці; * повторну дезинфекцію криниці. 1.4. При дезинфекції криниці з профілактичною метою проводять: * очистку криниці; * дезинфекцію криниці. 1.5. Для забезпечення ефективної дезинфекції попередньо визначають об’єм криниці м3 шляхом множення площі перетину криниці м2 на глибину водяного стовпа м який визначають за допомогою млтузки з вантажем або чистої рейки. Площу перетину криниці визначають шляхом множення ширини на довжину перетину криниці при квадратній або прямокутній формі зрубу а при циліндричній - за формулою: S=3 14 R2 де: S - площа перетину м2 ; R - радіус перетину криниці м 2. Загальні відомості про засіб “Неохлор” 2.1. Засіб “Неохлор” модифікації Б базовий засіб без функціональних добавок по ТУ У 25636704.011-99 виробництва ЗАТ “Український науково-виробничий центр проблем дезинфекції” представляє собою прозору рідину жовтуватого кольору з характерним запахом хлору. Активно діючою речовиною є гіпохлорит натрію. Початковий вміст активного хлору у засобі - 7-9 % концентрат . Добре змішується з водою у будь-яких співвідношеннях. Засіб та його робочі розчини мають лужну реакцію. Термін зберігання засобу у вигляді концентрату - не менше 6 місяців вміст активного хлору не нижче 5 5?0 5%. При зберіганні допускається поява незначного осаду. Перед початком використання та по закінченні 6 місяців від дати виготовлення визначають вміст активного хлору у даній партії засобу “Неохлор” за методикою що викладена у Додатку 1. Робочі розчини засобу “Неохлор” готують у спеціально виділеному посуді шляхом розчинення засобу водою. Засіб та його робочі розчини не займисті вибухонебезпечні. 2.2. “Неохлор” активний по відношенню до широкого спектру мікроорганізмів; грампозитивних і грамнегативних бактерій вірусів грибів та плісняви. 2.3. Засіб “Неохлор” у вигляді концентрату за ГОСТ 12.1.007-76 належить до ІІІ класу небезпечних помірно небезпечні речовини ; подразнює шкіру і слизові оболонки; має слабкі кумулятивні властивості; не виявляє сенсабілізуючої дії; не має мутагенних властивостей. 2.4. Засіб призначений для дезинфекції у всіх випадках вказаних у пункті 1.2. Знезараження води при місцевому водопостачанні здійснюється згідно методичних вказівок “Застосувіання засобу “Неохлор” для знезаражування господарсько-питної води та дезинфекції водопровідних споруд при централізованому та місцевому водопостачанні” затверджених Головним державним санітарним лікарем України. 3. Дезинфекція криниці по епідемічних показаннях. 3.1. Попередня дезинфекція криниці. 3.1.1. Попередню дезинфекцію криниці починають з дезинфекції зовнішньої і внутрішньої поверхні зрубу. Для цього методом зрошування використовують розчини засобу “Неохлор” в концентрації 1 25% по активному хлору з розрахунком 500 см3 на 1 м3 поверхні. 3.1.2. Потім здійснюють дезинфекцію підводної частини криниці. Дезинфекцію проводять об’ємним методом шляхом внесення засобу із розрахунку створення у воді криниці концентрації активного хлору 100-150 мг/м3. Після внесення засобу воду в криниці ретельно перемішують чистою рейкою або олускаючи та підіймаючи відро. Потім криницю закривають кришкою і залишають на 1 5-2 години не допускаючи користування криницею. 3.2. Очистка криниці. 3.2.1. Після попередньої дезинфекції криницю повністю звільняють від води очищують від сторонніх предметів і мулу що потрапили до неї. Стіни зрубу очищують механічно від забруднень та наростань. 3.2.2 Вибраний з криниці бруд та мул поміщають в яму на відстані не менше 20 м від криниці на глибину 0 5 м заливають 2 5 % по активному хлору розчином засобу “Неохлор” і закопують. 3.2.3. Зруб криниці при необхідності ремонтують пісдя чого зрошують його внутрішні і зовнішні поверхні 1 25% по активному хлору розчином з розрахунку 500 см3 на 1 м2 поверхні. 3.3. Повторна дезинфекція криниці. 3.3.1. Після очистки дезинфекція зрубу і наступного заповнення криниці водою до звичайного рівня здійснюють заключну дезинфекцію криниці об’ємним методом. Для цього визначають об’єм води в криниці і додають засіб у кількості необхідній для досягнення концентрації активного хлору у воді 100-150 мг/м3. 3.3.2. Після внесення засобу воду в криниці ретельно перемішують на протязі 15 хвилин потім криницю закривають на 6 годин не допускаючи користування нею. 3.3.3. По закінченні вказаного часу визначають по запаху наявність залишкового активного хлору у воді. При відсутності запаху додають 1/4 або 1/3 первісної кількості засобу і очікують не менше 3-4 години. Після цього воду можна використовувати для господарсько-побутових цілей. 3.3.4. Для прискорення усунення різкого запаху хлору у воді при необхідності використання її для пиття проводять відкачування води будь-яким механічним способом або вносять гіпосульфіт натрію. Необхідну кількість його визначають дослідним шляхом з проби відібраної з криниці або вносять орієнтовано 100 мг гіпосульфіту натрію на 1 дм3 води. 4. Профілактична дезинфекція криниці. 4.1. При дезинфекції криниці з профілактичною метою попередньо дезинфекцію не здійснюють. 4.2. Дезинфекцію криниці здійснюють об’ємним способом після попередньої очистки криниці і дезинфекції зрубу дивись розділ 3.2 3.3. 5. Запобіжні заходи. 5.1. Всі роботи із засобом “Неохлор” та його робочими розчинами слід проводити у спецодязі окулярах захистивши шкіру рук гумовими рукавичками. 5.2. При виконанні робіт методом зрошування слід використовувати засоби захисту органів дихання респіратори типу РНГ-67 РУ-60М з патроном марки В чи аналогічним та очей герметичні окуляри . 5.3. Уникати попадання засобу на шкіру і в очі. 5.4. При проведенні всіх робіт із засобом дотримуватись правил особистої гігієни забороняється курити пити і приймати їжу. Після роботи обличчя і руки слід промити водою з милом. 6. Ознаки гострого отруєння і заходи першої допомоги. 6.1. За умови порушення заходів безпеки при роботі із засобом можливе подразнення слизових оболонок очей та органів дихання може виникнути головний біль. 6.2. При появі перших ознак отруєння потерпілому необхідно прополоскати рот горло ніс дати тепле пиття. 6.3. При попаданні засобу до шлунку необхідно дати випити потерпілому декілька склянок води у разі необхідності звернутись до лікаря. 6.4. При випадковому забрудненні шкіри засобом “Неохлор” слід добре промити уражену ділянку проточною водою. При попаданні засобу на робочий одяг потрібно його зняти а ділянку шкіри під одягом ретельно промити проточною водою. 6.5. Якщо засіб потрапив у очі їх необхідно негайно добре промити проточною водою на протязі 10-15 хвилин після чого закапати 1-2 краплі 30% розчину сульфацилу натрію. При необхідності звернутись до лікаря. 7. Упаковка. Транспортування. Зберігання. 7.1. Засіб “Неохлор” постачається у полімерних ємкостях об’ємом від 1 дм3 до 10 дм3. За узгодженням з користувачем можливе збільшення об’єму фасування а також використання інших видів тари. 7.2. Засіб транспортують в упаковці виробника автомобільним або залізничним транспортом по правилам перевезення відповідної категорії вантажів. 7.3. Засіб зберігати у прохолодному темному приміщенні що провітрюється недоступному для дітей окремо від лікарських препаратів. Додаток 1 Методика визначення масової концентрації активного хлору у засобі “Неохлор” Метод грунтується на гіпохлоритом натрію з йодистого калію вільного йоду який титрують розчином тіосульфіту натрію у присутності крохмалю. Р е а к т и в и: 1. Сірчана кислота водний розчин з масовою часткою 5% і 10%. 2. Тіосульфат натрію 5-водний розчин концентрації С Na2S2O35H2O =0 1 моль/дм3 0 1 Н. 3. Калій йодистий водний розчин з масовою часткою 10%. 4. Крохмаль розчинний розчин з масовою часткою 1%. 5. Вода дистильована. Х і д а н а л і з у: а 10 см3 засобу “Неохлор” піпеткою переносять у мірну колбу з об’ємом 250 см3 доводять об’єм розчину дистильованою водою до мітки та перемішують; б 10 см3 приготовленого розчину переносять у конічну колбу додають 10 см3 йодистого калію 20 см3 розчину сірчаної кислоти з масовою часткою 5 % або 10 см3 з масовою часткою 10% добре пеермішують закривають колбу пробкою та витримують 5 хв у темному місці; в йод що виділився титрують розчином тіосульфату натрію до світло-жовтого кольору додають 2-3 см3 розчину крохмалю та продовжують титрувати до зникнення блактиного забарвлення розчину. Р о з р а х у н о к: Масову концентрацію активного хлору Х1 в г/дм3 розраховують за формулою: Х1= V- 8 8625 де V - об’єм розчину тіосульфату натрію см3 концентрації точно с Na2S2O35H2O =0 1 моль/дм3 що витрачено на титрування.