Про обстеження донорів на гепатит С

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ від 20 червня 1994 року N 106 Про обстеження донорів на гепатит С За даними світової літератури у багатьох країнах в тому числі і СНД має місце значне інфікування населення вірусом гепатиту С - від 1 до 12 %. Враховуючи що основний шлях його передачі як і вірусу гепатиту В є парентеральний для попередження розповсюдження гепатиту С трансфузійним шляхом серед населення пропоную: 1. Міністерству охорони здоров'я Республіки Крим начальникам управлінь охорони здоров'я обласних і міських державних адміністрацій: 1.1. Організувати починаючи з 01.09.94 р. обстеження донорів на наявність у крові антитіл до гепатиту С використовуючи для цього чутливий метод індикації - імуноферментний аналіз ІФА а також виявлення активності аланінамінотрансферази АЛТ . З 01.01.95 р. перейти на 100 % обстеження донорської крові на гепатит С. 1.2. Вжити заходів щодо забезпечення установ служби крові комплектами апаратури для ІФА та імуноферментними тест-системами для обстеження донорів на наявність антитіл до гепатиту С. 1.3. Закупівлю імуноферментних тест-систем на гепатит С проводити за рахунок місцевих бюджетів централізовано через ДП "Укрвакцина" МОЗ України або самостійно через підприємства і їх представництва що реалізують тест-системи які зареєстровані Фармакологічним комітетом МОЗ України. 1.4. Визначити потребу в імуноферментних тест-системах на гепатит С та подати на них заявку ДП "Укрвакцина" МОЗ України. 1.5. У місячний строк організувати навчання лікарів-лаборантів служби крові лабораторній діагностиці гепатиту С. 1.6. Донорську кров позитивну на антитіла до вірусу гепатиту С вважати потенційно інфікованою і знешкоджувати або передавати для виготовлення діагностикумів з неї. Не допускати в трансфузійній практиці використання крові та плазми від людей у яких виявлено антитіла до вірусу гепатиту С або встановлено підвищений рівень АЛТ. 1.7. Дотримуватися в установах служби крові відповідно до інструкцій по гепатиту В протиепідемічного режиму який виключає можливість інфікування вірусом гепатиту С персоналу донорів донорської крові та плазми. 1.8. Забезпечити реєстрацію виявлених випадків гепатиту С в установах служби крові та передачу інформації щодо них в територіальні санепідстанції та інші державні установи в порядку встановленому для гепатиту В наказую: 1. Київському НДІ гематології та переливання крові П. М. Перехрестенко : 1.1. Проводити методичну та консультативну роботу щодо профілактики гепатиту С в службі крові України постійно . 1.2. Забезпечити розробку інструктивних матеріалів по профілактиці гепатитів в установах служби крові 01.01.95 р. . 1.3. Брати участь у вивченні пріоритетних імуноферментних тест-систем для гепатиту С які випускають різні підприємства України СНД та інших держав для застосування їх в службі крові. 2. Київському інституту удосконалення лікарів В. М. Гирін : проводити навчання лікарів закладів служби крові лабораторній діагностиці гепатиту С. 3. Державному підприємству "Укрвакцина" МОЗ України Г. Ф. Бруй організувати замовлення тест-систем на гепатит С на підприємствах та доставку їх на місце призначення відповідно до заявок обласних та міських державних адміністрацій. 4. Київському НДІ епідеміології та інфекційних захворювань А. М. Щербинська : 4.1. Проводити вивчення гепатиту С з метою розробки заходів його профілактики. 4.2. Розробити відомчий статистичний звіт по обліку випадків виявлення носіїв та хворих гепатитами В і С та інструкцію по його заповненню і подати на затвердження в установленому порядку до 01.01.95 р. . 4.3. Провести разом з Київським НДІ гематології та переливання крові протягом ІІІ та ІV кварталів 1994 року порівняльну характеристику та експертну оцінку тест-систем на гепатит С які випускають різні підприємства України СНД та інших держав. Результати оцінки та свої пропозиції подати до Головного санепідуправління МОЗ України для визначення пріоритету тест-систем та використання даних для їх заявки. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на начальника Головного управління організації медичної допомоги та медичного страхування МОЗ України. Міністр Ю. П. Спіженко