Обліковий перелік дезінфекційних засобів в Україні. Положення

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ П О Л О Ж Е Н Н Я Затверджено Наказ Міністерства охорони здоров'я  України 24.04.99 № 97   Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 квітня 1999 р. за № 267/3560 Положення про Обліковий перелік дезінфекційних засобів в Україні Із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 92 від 03.03.2003 У тексті Положення слова "Рада з регламентації застосування та впровадження дезінфекційних засобів Міністерства охорони здоров'я" "Рада РЗВД" замінено відповідно словами "Державне підприємство "Науково-експертний Центр з регламентації застосування та впровадження дезінфекційних засобів Міністерства охорони здоров'я України" та "ДП "Центр РЗВД" а слова "Голова науково-впроваджувального підприємства "Рада з регламентації застосування та впровадження дезінфекційних засобів" Міністерства охорони здоров'я України" "Голова Ради РЗВД" відповідно словами "Керівник державного підприємства "Науково-експертний Центр з регламентації застосування та впровадження дезінфекційних засобів" Міністерства охорони здоров'я України" "Керівник ДП "Центр РЗВД" згідно з Наказом МОЗ N 92 від 03.03.2003 1. Обліковий перелік дезінфекційних засобів в Україні далі - Обліковий перелік ведеться з метою створення єдиної системи впровадження та застосування дезінфекційних засобів далі - Засоби вітчизняного та зарубіжного виробництва забезпечення спільних методичних підходів до оцінки їх специфічних властивостей та ефективності додаток 1 . 2. Обліковий перелік є невід'ємною частиною системи контролю ефективності та безпечності застосування Засобів у закладах охорони здоров'я та в інших підприємствах установах і організаціях незалежно від форми власності. На Засіб який внесено до Облікового переліку видається Посвідчення про можливість щодо застосування далі - Посвідчення додаток 2 . 3. Обліковий перелік - це документи суворого обліку та звітності в формі журналів які прошнуровані пронумеровані та скріплені печаткою Державного підприємства "Науково-експертний Центр з регламентації застосування та впровадження дезінфекційних засобів Міністерства охорони здоров'я України далі - ДП "Центр РЗВД" : журнал № 1 - Обліковий перелік дезінфекційних засобів вітчизняного виробництва; журнал № 2 - Обліковий перелік дезінфекційних засобів зарубіжного виробництва. У журнали № 1 та № 2 вносяться такі дані: графа 1 - номер за Обліковим переліком номер Посвідчення ; графа 2 - назва Засобу; графа 3 - назва установи-виробника; країна-виробник Засобу; графа 4 - код класифікації згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-97 затвердженим Держстандартом України в 1998 р.; графи 5 6 - дата та номер протоколу засідання ДП "Центр РЗВД" на якому прийнято рішення про можливість застосування Засобу та внесення його до Облікового переліку або вилучення Засобу з Облікового переліку при прийнятті рішення про неможливість його застосування та анулювання Посвідчення; графи 7 8 - дата та номер методичних указівок інструкції щодо застосування затверджених Головним державним санітарним лікарем України або його заступником; графа 9 - примітка дата та номер наказу ДП "Центр РЗВД" про призупинення дії Посвідчення та інше . 4. До Облікового переліку вносяться всі без винятку вітчизняні та зарубіжні Засоби дозволені до застосування при здійсненні медичної практики. 5. Рішення про внесення до Облікового переліку приймається за умови позитивних результатів спеціалізованої оцінки експертизи ДП "Центр РЗВД" комплекту документів контролю якості випробувань у практичних умовах державної санітарно-гігієнічної експертизи. 6. Пропозиції щодо внесення Засобів до Облікового переліку або вилучення з нього розглядаються та затверджуються ДП "Центр РЗВД" на підставі рішень відповідної експертної комісії ДП "Центр РЗВД". 7. Посвідчення - обов'язковий документ що дає право щодо можливості застосування Засобу при здійсненні медичної практики в Україні підписується Головним державним санітарним лікарем України та керівником ДП "Центр РЗВД" і завіряється печаткою МОЗ України. 8. Видачу Посвідчення ДП "Центр РЗВД" здійснює після внесення Засобу до Облікового переліку. Керівник ДП "Центр РЗВД" А.М.Зарицький доктор медичних наук професор Додаток 1 до п.1 Положення про Обліковий перелік дезінфекційних засобів в Україні Обліковий перелік дезінфекційних засобів вітчизняного виробництва журнал № 1 Номер за Обліковим переліком N посвід- чення Назва засобу Назва установи- виробника та краї- на-вироб- ник засобу Код класи- фіка- ції Дата та номер протоколу засідання ДП "Центр РЗВД МОЗ України про: Дата та номер наказу МОЗ України про: Примітка внесення засобу до Облікового переліку анулювання посвідчення та вилучен- ня засобу з Облікового переліку внесення засобу до Облікового переліку вилучення засобу з Облікового переліку 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Обліковий перелік дезінфекційних засобів зарубіжного виробництва журнал № 2 Номер за Обліковим переліком N пос- відчення Назва засобу Назва установи- виробника та краї- на-вироб- ник засобу Код класи- фіка- ції Дата та номер протоколу засідання ДП "Центр РЗВД" МОЗ України про: Дата та номер наказу МОЗ України про: Примітка внесення засобу до Облікового переліку анулювання посвідчення та вилучен- ня засобу з Облікового переліку внесення засобу до Облікового переліку вилучення засобу з Облікового переліку 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Додаток 2 до п.2 Положення про Обліковий перелік дезінфекційних засобів в Україні Міністерство охорони здоров'я України Посвідчення N     Це посвідчення видане про те  що  відповідно  до  порядку  встановленого  наказом  МОЗ України N від " " дезінфекційний засіб                           повна назва складу може застосовуватися в Україні у вигляді препаративної форми     Об'єкти застосування:     Посвідчення видане Посвідчення дійсне до Головний державний санітарний лікар України                                               підпис КерівникДП "Центр РЗВД" проф.                                         підпис М.П. Примітка. Посвідчення не є гарантією закупівлі зазначеного засобу.