Про реорганізацію протичумних закладів МОЗ України

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Н А К А З № 181 від 11.06.97 м.Київ Про реорганізацію протичумних закладів МОЗ України В останні 10 років на земній кулі спостерігається різке загострення епідемічного процесу при карантинних інфекціях. Так кількість захворювань на чуму підвищилась в 1.5 рази на жовту гарячку - у 12 разів на холеру - у 9.3 рази. Виявлені та набули епідемічного розповсюдження понад 30 нових висококонтагіозних захворювань для багатьох з яких не існує засобів знешкодження лікування або вакцинації. Це СНІД гарячки Ласса Ебола хвороба Марбурга та інші. Зважаючи на інтенсифікацію міжнародних зв'язків України з державами де розповсюджені вищеперелічені хвороби санітарна охорона території країни від їх занесення та розповсюдження має велике значення і актуальність. З метою організації єдиного організаційно-методичного центру що здійснюватиме розробку та керівництво системою профілактичних і протиепідемічних заходів спрямованих на попередження занесення із-за кордону та розповсюдження в Україні карантинних та інших небезпечних інфекцій НАКАЗУЮ: 1. Одеську протичумну станцію перейменувати в Українську державну протичумну станцію Міністерства охорони здоров'я України. 2. Реорганізувати Кримську протичумну станцію з 10 липня 1997 р. шляхом приєднання до Української державної протичумної станції. 3. Вважати Українську державну протичумну станцію правонаступником майнових прав і обов'язків Кримської протичумної станції. 4. Визначити основними завданнями Української державної протичумної станції: 4.1. Надання методичної консультативної та практичної допомоги закладам охорони здоров'я з питань санітарної охорони території від занесення та розповсюдження чуми холери жовтої гарячки висококонтагіозних вірусних геморагічних гарячок Ласса Ебола хвороби Марбурга та інших екзотичних для країни захворювань. 4.2. Розробку та впровадження у практику профілактичних і протиепідемічних заходів спрямованих на попередження занесення та розповсюдження карантинних висококонтагіозних вірусних геморагічних гарячок Ласса Ебола хвороби Марбурга та інших особливо небезпечних інфекцій. 4.3. Аналіз та узагальнення матеріалів епідеміологічного нагляду за чумою висококонтагіозними вірусними геморагічними гарячками Ласса Ебола хворобою Марбурга та іншими карантинними хворобами з метою удосконалення системи профілактичних та протиепідемічних заходів науково обгрунтованих короткочасного та довгострокового прогнозів епідемічної ситуації. 4.4. Розробку та внесення до Міністерства охорони здоров'я пропозицій щодо пріоритетних напрямів наукових досліджень з проблем санітарної охорони території для виконання їх на своїй базі із залученням провідних фахівців інших науково-дослідних закладів. 4.5. Участь у підготовці проектів законодавчих та у розробці відомчих нормативних актів інструктивно-методичних вказівок щодо санітарної охорони території та профілактики карантинних захворювань висококонтагіозних вірусних геморагічних гарячок Ласса Ебола хвороби Марбурга і подання їх на розгляд у встановленому порядку. 4.6. Створення постійних спеціалізованих протиепідемічних бригад СПЕБ та бригад швидкого реагування БШР для ліквідації вогнищ карантинних та інших особливо небезпечних інфекцій. 4.7. Лабораторну діагностику захворювань викликаних бактеріями та вірусами першої та другої груп патогенності ідентифікацію збудників особливо небезпечних інфекцій та їх переносників. 4.8. Контроль за дотриманням протиепідемічного режиму у лабораторіях що проводять дослідження із збудниками I та II груп патогенності та інфікованими ними матеріалами. 5. Для проведення реорганізації Кримської протичумної станції утворити комісію додається якій забезпечити у встановленому порядку: 5.1. Повідомлення працівників Кримської протичумної станції про її реорганізацію та скорочення чисельності у зв'язку з цим. 5.2. Повідомлення державної служби зайнятості про вивільнення працівників Кримської протичумної станції у зв'язку з її реорганізацією. 5.3. Проведення інвентаризації та оцінки наявного майна Кримської протичумної станції складання передаточного акта на дату її реорганізації в обсязі річного звіту та передачу цього майна Українській державній протичумній станції у день підписання передаточного акта. 5.4. Здійснення заходів щодо скорочення документів Кримської протичумної станції архіви підпорядкувати згідно з наказом МОЗ України від 12.05.94 № 67 та передати Українській державній протичумній станції по описах із складанням акта - передачі справ. 5.5. Повідомлення органів державної статистики про реорганізацію Кримської протичумної станції. 6. Начальнику Української державної протичумної станції Бощенку Ю.А.: 6.1. У строк до 1 липня 1997 року розробити та подати до Міністерства охорони здоров'я на затвердження статут Української державної протичумної станції структуру штатний розклад. 7. Головному управлінню економіки Барановій Т.Ф. визначити обсяги фінансування Української державної протичумної станції згідно з кошторисом. 8. Начальнику Головного управління держслужби та медичних кадрів Мельнику Ю.В. внести відповідні зміни до номенклатури посад та закладів МОЗ України. 9. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Головного санітарно-епідеміологічного управління Бережнова С.П. Головний державний санітарний лікар України перший заступник Міністра Л.С.Некрасова Додаток до наказу МОЗ України від 11.06.1997 р. № 181 Склад комісії з організаційних питань по реорганізації Одеської протичумної станції та Кримської протичумної станції 1. Падченко   А.Г. - заступник начальника Головного санепідуправління голова комісії 2. Лузан В.І. - заступник начальника управління бухгалтерського обліку і звітності; 3. Жовтуха М.А. - головний спеціаліст управління експлуатації і капітального будівництва; 4. Бощенко Ю.А. - начальник Одеської протичумної станції; 5. Кустова Л.І. - головний бухгалтер Одеської протичумної станції; 6. Євстратов Ю.В. - начальник Кримської протичумної станції; 7. Нечипорук Є.П. - головний бухгалтер Кримської протичумної станції Начальник Головного С.П.Бережнов санепідуправління