Перелік інфекційних хвороб, захворювання на які є підставою для відмови у наданні дозволу на імміграцію в Україну

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Н А К А З N 415 від 19.10.2001 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 листопада 2001 р. за N 932/6123 Про затвердження Переліку інфекційних хвороб захворювання на які є підставою для відмови у наданні дозволу на імміграцію в Україну На виконання Указу Президента України від 7 серпня 2001 року N 596/2001 596/2001 "Питання організації виконання Закону України "Про імміграцію" Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Перелік інфекційних хвороб захворювання на які є підставою для відмови у наданні дозволу на імміграцію в Україну додається . 2. Начальнику Головного санітарно-епідеміологічного управління Бережнову С.П. у п'ятиденний термін подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Контроль за виконанням наказу покласти на перших заступників Державного секретаря Бобильову О.О. та Поляченка Ю.В. Міністр В.Ф.Москаленко ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 19.10.2001 N 415 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 листопада 2001 р. за N 932/6123 Перелік інфекційних хвороб захворювання на які є підставою для відмови в наданні дозволу на імміграцію в Україну 1. Туберкульоз активна форма . 2. ВІЛ-інфекція. 3. Інші інфекційні захворювання що перебувають у стадії загострення до періоду одужання або закінчення періоду носійства збудників інфекційних хвороб відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб десятого перегляду що прийнята 43-ю Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я. Начальник Управління профілактики інфекційних хвороб Л.М.Мухарська