Припис. Служба охорони праці. Форма 1-ОП

Додаток До Типового положення про службу охорони праці Форма 1-ОП СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ найменування підприємства установи організації якій належить служба охорони праці ПРИПИС № від “ ” 200 року Кому прізвище ім'я та по батькові посада особи якій видається припис Відповідно до Закону України «Про охорону праці» з метою створення належних безпечних і здорових умов праці пропоную Вам усунути такі порушення та недоліки: № з/п Виявлені порушення зазначається сутність правопорушення а також недоліки системи управління Нормативно-правовий акт пункт абзац вимоги яких порушено Запропонований термін усунення порушень зазначається дата місяць та рік усунення порушень Відмітка про виконання зазначається дата фактичного виконання заходів і ставиться підпис особи яка видала припис і особи яка отримала припис 1 2 3 4 5 Порушення що вказані в пунктах припису призвели до створення виробничої ситуації що загрожує життю здоров'ю працюючих. Керуючись статтею 15 Закону України «Про охорону праці» забороняю з годин “ ” 200 року експлуатацію виконання робіт вказати назву об'єкта дільниці цеху виробництва машини механізму устатковання Зупинені роботи можуть бути поновлені з мого письмового дозволу після усунення вказаних порушень. Про виконання припису після закінчення вказаних у ньому термінів прошу письмово повідомити мене. Припис видав прізвище ім'я та по батькові посада підпис Припис одержав прізвище ім'я та по батькові посада підпис У разі відмови від підпису в одержанні припису робиться запис: “Від підпису відмовився” та вказується дата . 1