Інструкція з охорони праці для робітника, зайнятого на розвантажуванні залізничних вагонів

повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ДЛЯ РОБІТНИКА ЗАЙНЯТОГО НА РОЗВАНТАЖУВАННІ ЗАЛІЗНИЧНИХ ВАГОНІВ місце видання повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ посада роботодавця і найменування підприємства № число місяць рік Інструкція з охорони праці № для робітника зайнятого на розвантажуванні залізничних вагонів 1. Загальні положення 1.1. До виконання робіт по розвантажуванню вагонів допускаються особи не молодше 18 років та визнані медичною комісією придатними до цієї роботи. 1.2. Приступаючи до роботи робітник повинен пройти вступний інструктаж з охорони праці пожежної безпеки виробничої санітарії прийомів і способів надання долікарської допомоги потерпілим та бути ознайомлений під розпис з умовами праці правами та пільгами щодо роботи в шкідливих та небезпечних умовах праці про правила поведінки при виникненні аварій. 1.3. До початку роботи безпосередньо на робочому місці робітник повинен пройти первинний інструктаж з безпечних прийомів виконання робіт. Про проведення вступного інструктажу та інструктажу на робочому місці робляться відповідні записи в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці і Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці. При цьому обов’язкові підписи як того кого інструктували так і того хто інструктував. 1.4. Робітник зайнятий на розвантажуванні залізничних вагонів після первинного інструктажу на робочому місці має протягом 2–15 змін залежно від стажу досвіду і характеру роботи пройти стажування під керівництвом досвідченого бригадира який призначається наказом розпорядженням по підприємству. 1.5. Повторний інструктаж з правил і прийомів безпечного ведення роботи і охорони праці робітник повинен проходити: – періодично не рідше одного разу на квартал; – при незадовільних знаннях з охорони праці не пізніше місячного строку; – у зв’язку з допущеним випадком травматизму або порушенням вимог охорони праці що не призвело до травми. 1.6. Робітник повинен працювати у спецодязі спецвзутті що передбачені Типовими галузевими нормами: комбінезоні бавовняному з капюшоном із пилонепроникної тканини черевиках шкіряних та рукавицях брезентових. При роботі з пиловими сипучими та твердими їдкими речовинами необхідно користуватися засобами індивідуального захисту: захисними окулярами респіратором. Спецодяг і спецвзуття повинні бути справними і відповідати зросту та розміру робітника. 1.7. Робітники які зайняті на роботах по вивантаженню пеку повинні проходити медогляд відповідно до термінів встановлених Положенням про медичний огляд працівників певних категорій. 1.8. Якщо існує небезпека падіння предметів зверху робітник повинен на місці ведення розвантажувальних робіт носити каску. 1.9. Місця проведення робіт повинні бути обладнані знаками безпеки. У відповідних місцях повинні бути встановлені таблички з написами “В’їзд” “Виїзд” “Розворот” та ін. 1.10. Під час роботи на залізничних коліях забороняється: – сідати і ставати на рейки вістряки і хрестовини стрілочних переводів; – проходити між розчепленими вагонами що стоять якщо відстань між ними менше 10 м; – перебігати колії перед рухомими одиницями поїздом локомотивом і т.п. ; – їздити на підніжках буферах головках автозчепок рухомих одиниць а також входити на них і сходити з них під час руху. 1.11. Місця проведення розвантажувальних робіт включаючи проходи і проїзди повинні мати достатнє природне або штучне освітлення не менше 50 лк. Освітленість повинна бути рівномірна без сліпучої дії світильників. 1.12. Роботи по розвантаженню вагонів необхідно виконувати механізованим способом за допомогою кранів навантажувачів і засобів малої механізації лебідки блоки домкрати . Механізований спосіб розвантаження обов’язковий для вантажів вагою понад 30 кг а також для підняття вантажів на висоту понад 3 м. Забороняється працювати несправними інструментами і механізмами. 1.13. Переносити матеріали на носилках слід по горизонтальному шляху тільки у виняткових випадках на відстань не більше 25 м забороняється переносити матеріали на носилках по сходах і драбинах. 1.14. При перенесенні вантажів вручну по горизонтальній поверхні необхідно додержувати таких граничних норм: 10 кг – для жінок; 30 кг – для чоловіків понад 18 років . 1.15. Не допускається перебування робітника у зоні можливого падіння вантажів при розвантажуванні з вагонів а також при переміщенні вантажів підйомно-транспортним обладнанням. 1.16. Вивантаження вагонів на станціях і під’їзних коліях допускається тільки під керівництвом особи відповідальної за ці роботи. Робітник повинен знати послідовність операцій і узгоджувати дії з іншими робітниками. 1.17. Усі вантажно-розвантажувальні роботи що пов’язані з вантажним залізничним рухомим складом повинні виконуватись на дільницях: – піввагони з навалочним вантажем з естакад або підвищених колій колій із підвищеними укосами а при крановому вивантаженні – безпосередньо з колій; – вагони платформи і піввагони зі штучним вантажем у стаціонарній чи переносній рампі безпосередньо з колій близьких від місць складування вантажів. 1.18. Перед подачею локомотива на підвищеній колії при наявності на ній вагонів під вивантаженням після попередження складача поїзда про маневр який буде здійснюватись робітники повинні припинити всі роботи пов’язані з розвантаженням і відійти у безпечну зону. 1.19. Забороняється пересувати вагони назустріч один одному чи один за одним коли відстань між ними менше 15 м або знаходитись робітнику попереду вагону що рухається. 1.20. Забороняється допуск сторонніх осіб а також робітників у нетверезому стані в місця де проводиться вивантаження вагонів. 2. Вимоги безпеки перед початком роботи 2.1. Перед початком роботи робітники зайняті на розвантаженні залізничних вагонів повинні виконувати такі заходи безпеки: – одержати засоби індивідуального захисту залежно від характеру роботи окуляри респіратори одягти спецодяг спецвзуття тощо; – перевірити наявність і справність вантажно-розвантажувального інвентарю та інструменту; – очистити і вирівняти територію на якій ведуться роботи по завантаженню вивантаженню і переробці вантажів. В зимовий період площадку необхідно очистити від снігу і посипати протиожеледним матеріалом; – перед початком робіт з пеком робітники повинні змастити обличчя і відкриті частини тіла захисною маззю ХІОТ-6 ланоліном або іншою нейтральною маззю . 2.2. Розвантаження залізничних вагонів дозволяється починати тільки після повної зупинки вагонів і укладення під колеса з двох боків гальмових башмаків. Забороняється використовувати замість гальмових башмаків лаги клини та інші предмети. На рейках на відстані не менше 5 м від вагона щоб уберегти його від поштовхів переміщуваними суміжними вагонами встановлюються огороджуючі башмаки. 2.3. При виявленні несправностей і недоліків робітники повинні повідомити про них особу яка керує вивантаженням вагонів і до їх усунення до роботи не приступати. 2.4. При відкриванні і закриванні дверей критого вагона робітники повинні знаходитися по правий бік від дверей і в разі необхідності користуватися спеціальними ломиками. 3. Вимоги безпеки під час виконання роботи 3.1. Заходи безпеки під час вивантаження сипких вантажів 3.1.1. Вивантажувати сипкі вантажі слід механізованим способом що виключає забруднення повітря робочої зони. 3.1.2. Відкривати люки піввагонів при вивантаженні навалочних вантажів на естакадах і підвищених коліях заввишки понад 2 5 м треба зі спеціальних містків а закривати – за допомогою спеціальних люкопідіймачів. На підвищених коліях заввишки до 2 5 м відкривати люки можна з землі за допомогою штанг чи спеціально призначених для цього пристроїв. При закритті люку вручну треба виконувати це не менш ніж двом працюючим. 3.1.3. Містки або сходні для переходу з вагону на склад чи з вагону на штабель повинні бути із дощок товщиною не менше 60 мм скріплені з нижнього боку металевими чи дерев’яними планками з інтервалом не більше 500 мм і мати ширину не менше 1 000 мм. 3.1.4. Якщо склад розташований нижче рівня підлоги вагона навантаження і вивантаження катно-бочкових вантажів вручну допускається по трапах двома робітниками при масі одного місця не більше 55 кг а при масі одного місця понад 55 кг навантаження проводять за допомогою міцних канатів. 3.1.5. Вивантаження навалочних вантажів проводять з дотримуванням габаритів наближення до будівель згідно з Правилами технічної експлуатації залізниць. 3.1.6. При розвантажуванні залізничних платформ з наваленим вантажем за допомогою трактора з навісним устаткуванням необхідно дотримуватися таких вимог: – майданчик уздовж платформи з боку де належить переміщатися трактору повинен бути звільнений від залишків вантажу що складувався раніше; – перед подаванням платформи на підвищені колії їх треба уважно оглянути додаткові кріплення бортів і дерев’яні стояки необхідно зняти; – підготовка трактора до розвантаження платформи і саме розвантаження повинно виконуватися під контролем відповідального виконавця робіт; – роботою тракториста керує вантажник який повинен розміщуватися або на сусідній платформі або на підвищених коліях не ближче 2 м від платформи що розвантажується; – вжити заходів щодо попередження появи сторонніх осіб і транспорту в зоні роботи трактора; – під’їзд трактора до платформи дозволяється робити тільки при піднятому скребку на висоту не менше 500 мм від підлоги платформи. Опускати скребок треба за командою сигнальника і тоді коли скребок розташується над платформою. 3.1.7. При використанні трактора з навісним устаткуванням забороняється: – виконувати вивантаження змерзлих вантажів; – просуватися трактором при зштовхуванні вантажу на підвищених передачах; – працювати скребком не обладнаним пристроєм що попереджає розриви продовжених притискних кутових рейок підлоги платформи; – проводити переміщення трактора якщо в небезпечній зоні знаходяться люди чи машини; – робити повороти трактора при зануреному у вантаж скребку. 3.1.8. Під час вантажно-розвантажувальних робіт з сипкими злежалими і особливо змерзлими вантажами не допускається вибирати вантаж “підкопом”. 3.1.9. Вивантаження змерзлого вантажу проводять під наглядом майстра. Розпушування сильно змерзлого вантажу вібророзпушувачем повинно проводитися до подачі вагонів на підвищені колії. В разі незначної змерзлості вантажу робочі при розпушуванні його штангою повинні знаходитися збоку від люку. 3.1.10. Для зачищення піввагонів від залишків вантажу вантажники входять у середину піввагона крізь відкриті люки. При необхідності для цього використовують переносні східці. Усі люки повинні бути відкритими. Відкривати люки при знаходженні людей у середині піввагона заборонено. 3.1.11. При відкриванні бортів платформи необхідно спочатку відкривати середні закладки – запори платформи а потім крайні стоячи при цьому збоку від борта. При одночасному розвантаженні кількох вагонів їх слід розвантажувати через один. 3.1.12. При вивантаженні щебеню з саморозвантажних вагонів необхідно мати дистанційне управління відкриванням течок. Забороняється робітникам перебувати на розвантажувальній площадці з боку фронту розвантаження. 3.1.13. При розвантаженні щебеневих матеріалів із залізничних піввагонів необхідно додержуватися таких заходів охорони праці: – перевірити справність замків і петель люків; – встановити дерев’яні укісні щити під люки піввагонів; – люки піввагонів повинні відкриватись двома робітниками одночасно з одного боку піввагона; – при відкриванні люків і бортів треба користуватися захисними окулярами; – при відмиканні замків робітники які виконують цю роботу повинні стояти по краях люка що відчиняється поза смугою його падіння решта робітників повинні перебувати на відстані не ближче 10 м від вагонів; – входити у піввагон для вивантаження матеріалу і очищення підлоги з торця піввагона по скобах а при їх відсутності – по приставних драбинах надійно укріплених до його борту; – перед початком вивантаження і очищення піввагонів оглянути справність кріплення торцевих дверей при виявленні дефектів кріплення дверей вивантаження припинити до усунення дефектів; – прибирати щити і закривати люки піввагонів а також очищати колії від матеріалу що просипався після закінчення прибирання матеріалу; – перед встановленням люків на місце очистити напрямні люків і замки; – при подаванні і відкочуванні піввагонів тепловозом або лебідкою перебувати на відстані не ближче 10 м від піввагона. 3.1.14. Штабелі сипких вантажів повинні мати укоси крутістю яка відповідає куту природного укосу для вантажів даного виду або повинні бути обгороджені міцними підпірними стінками. 3.1.15. При веденні робіт по розвантаженню цементу пневматичними розвантажувачами забороняється: – підходити до забірного пристрою ближче 1 м; – знаходитися стороннім особам на місці ведення робіт при розвантаженні цементу; – при шнековому вивантаженні відкривати люки камери шнека до повної зупинки двигуна привода шнека. 3.1.16. При розвантаженні пеку робітники повинні знаходитися з навітряного боку. 3.1.17. При роботі з пеками повинні бути вжиті заходи які запобігають їх розпиленню і попаданню на незахищені ділянки шкіри. 3.1.18. При розвантаженні пеку з критих вагонів необхідно вжити заходів які виключають вільне падіння матеріалу зв’язане з великим пилоутворюванням. Повітря яке витісняється з вагону повинно відсмоктуватися і очищатися. Розвантаження пеку треба робити механізованим способом і під наглядом відповідальної особи. Розвантаження пеку вручну допускається у виняткових випадках і проводиться у літній час вночі чи за відсутністю прямого впливу сонячного світла. Під час навантаження і вивантаження необхідно періодично змочувати пек водою щоб уникнути результату дії опромінення. 3.1.19. Місця робіт з пеками повинні бути ізольовані від інших робочих місць. 3.1.20. Працювати з пеками дозволяється в костюмі спеціального покрою з капюшоном у рукавицях із щільного просоченого брезенту і захисних окулярах. 3.1.21. Особи які страждають хворобою шкіри чи запаленням слизової оболонки очей до роботи з пеком не допускаються. 3.1.22. На тимчасових площадках як виняток допускається ручне вивантаження пилових вантажів при обов’язковому застосуванні вантажниками респіраторів захисних окулярів. 3.1.23. Для захисту органів дихання від пилу при розвантаженні пилоподібних речовин цемент вапно алебастр та ін. слід користуватись протипиловими респіраторами “Лепесток” У-2К Ф-62Ш РПП-57 або ПРБ-5 тощо . 3.2. Вимоги безпеки під час вивантаження великовагових і довгомірних вантажів 3.2.1. Вивантаження великовагових і довгомірних вантажів повинно виконуватись механізованим способом. Вручну вивантаження виконується у виняткових випадках при обов’язковій наявності лаг і міцних мотузок пасів. 3.2.2. При переміщенні великовагових вантажів вручну під переміщуваний вантаж слід укладати міцні рівні достатньої довжини котки труби а за їх відсутності – круглий ліс з віддаленою корою і зачищеними сучками . Довжина котків не повинна перевищувати 300 – 400 мм габариту вантажу з кожного боку. 3.2.3. Для підведення котка під вантаж необхідно користуватись ломами або рейковими домкратами. Застосовувати для цього випадкові предмети бруски або обрізки труб тощо забороняється. При м’якому ґрунті і нерівній поверхні на шляху переміщення вантажу необхідно укладати дошки бруси або шпали. 3.2.4. При переміщенні вантажу по похилій площині вниз необхідно застосовувати пристрої які утримують вантаж лебідки мотузки тощо . Робітники повинні бути позаду вантажу що опускається. Під час пересування вантажу необхідно берегтися виштовхнутих з-під вантажу котків. 3.2.5. Великовагові вантажі можна переміщувати на невеликі відстані по горизонтальній поверхні на санях або стальному листі із загнутим переднім краєм за допомогою тягача трактора бульдозера або лебідки. 3.2.6. Кантувати великовагові вантажі підводити під них стропи слід тільки за допомогою спеціальних пристроїв і домкратів на спеціально відведеній площадці в присутності керівника робіт. 3.2.7. При вивантаженні важких вантажів котли трансформатори необхідно застосовувати лежні-спуски. Для вантажів вагою до 2 т можна використовувати дерев’яні бруси або колоди а для важчих – стальні балки або настили що спираються на клітки з шпал. Верхні кінці лежнів повинні мати гаки для опори на платформи вагона. Вантаж слід однією лебідкою стягувати а тросом другої – утримувати з протилежного боку. 3.2.8. Важкі конструкції дозволяється укладати в кілька рядів за умов збереження проектного або монтажного положення конструкцій забезпечення їх стійкості і передачі навантаження через дерев’яні прокладки в призначених для цього точках. Гранична висота штабеля для елементів довжиною до 1 5 м – в три ряди на дерев’яних прокладках довжиною до 20 м – у два ряди. 3.2.9. Вантажі при висоті штабеля до 1 2 м повинні перебувати від зовнішньої грані головки найближчої до вантажу рейки залізничної колії на відстані не менш як 2 0 м а при більшій висоті – не менш як 2 5 м з розривами між штабелями не менш як 2 5 м і проходами в 1 0 м. 3.2.10. При укладанні вантажів мають бути вжиті заходи які не допускають защемлення або примерзання їх до покриття площадки. 3.2.11. При вивантаженні довгомірних балок і колод вручну за допомогою лаг з рейок або колод необхідно стежити щоб кінці лаг які лежать на землі були міцно закріплені упорами. Рейки і балки слід зсувати до краю платформи і опускати по лагах за допомогою ломів і спеціальних захватів. 3.2.12. При вивантаженні труб необхідно стежити за стійкістю штабеля. При нестійкому положенні штабеля стояки слід обіперти на рогачі а під крайню трубу підбити клини. Потім спилюють верхні кінці стояків на рівні другого ряду згори і по лагах за допомогою ломів скочують крайню трубу. Щоб за першою трубою не покотились інші під другу необхідно підкласти клин. Стояки спилюють послідовно після вивантаження кожного ряду. 3.2.13. Кожне місце довгомірного вантажу при вивантаженні опускається по лагах після того як з лаг буде забраний попередній вантаж. Забороняється одночасно спускати кілька місць довгомірного вантажу. 3.2.14. Нахилені площини чи трапи по яких спускається вантаж повинні бути достатньо міцними і мати пристрої для запобігання зісковзуванню. Забороняється знаходитися попереду вантажу що скочується по нахиленій площині. 3.2.15. Переміщення бочкових вантажів шляхом перекочування допустимо лише на одному рівні. При різних рівнях вантаж вагою понад 30 кг повинен переміщуватись по трапах. Забороняється перенесення бочкових вантажів на спині. 3.2.16. При перекочуванні бочок рулонів барабанів тощо робітник повинен знаходитися за вантажем що переміщується та не допускати щоб він котився швидше кроку працюючого. 4. Вимоги безпеки після закінчення роботи 4.1. По закінченні роботи необхідно: – очистити і прибрати інструменти і пристрої у відведене для зберігання місце; – зняти спецодяг спецвзуття і засоби індивідуального захисту очистити їх від пилу та іншого бруду і сховати у відведене для зберігання місце; – вимити обличчя і руки теплою водою з милом або прийняти душ. 5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 5.1. При непередбачених маневрах локомотива в робочій зоні вивантаження вагонів негайно припинити розвантажування і вийти з небезпечної зони. 5.2. В разі виявлення деформацій порушення зсув нахил стійкості штабеля матеріалів вийти з небезпечної зони. 5.3. При різкій зміні метеорологічних умов гроза туман снігопад припинити роботи по розвантажуванню. 5.4. При розгерметизації пневмопроводів розрив шланга в момент вивантаження цементу відключити подачу повітря. 5.5. При нещасному випадку робітник повинен уміти надати першу медичну допомогу потерпілому викликати швидку медичну допомогу і повідомити адміністрацію про нещасний випадок. посада керівника підрозділу особистий підпис прізвище ініціали /організації/ - розробника УЗГОДЖЕНО: Керівник спеціаліст служби охорони праці підприємства особистий підпис прізвище ініціали Юрисконсульт особистий підпис прізвище ініціали Головний технолог особистий підпис прізвище ініціали 5