Інструкція з охорони праці для паркетника

повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ДЛЯ ПАРКЕТНИКА місце видання повне найменування підприємства з указівкою підпорядкованості ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ посада роботодавця і найменування підприємства № число місяць рік Інструкція з охорони праці № для паркетника 1. Загальні положення 1.1. До виконання паркетних робіт допускаються особи не молодше 18 років які пройшли медичний огляд і визнані придатними до роботі за даною професією пройшли вступний інструктаж з охорони праці виробничої санітарії і пожежної безпеки первинний інструктаж навчання перевірку знань з питань охорони праці стажування на робочому місці і які отримали посвідчення на право самостійної роботи. 1.2. Допуск паркетника до самостійної роботи оформлюється письмовим розпорядженням по підприємству. 1.3. Повторний інструктаж проводиться через три місяці. Періодична перевірка з техніки безпеки проводиться через один рік. 1.4. При введенні в дію нових чи перероблених правил безпеки виконання робіт після нещасного випадку або аварії що трапилися на підприємстві чи в цеху дільниці через порушення працюючими правил охорони праці і при встановленні фактів незадовільного знання працівниками інструкцій з охорони праці може бути призначена позачергова перевірка знань. 1.5. Паркетник не допускається до роботи в таких випадках: - з появою на роботі в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння; - при відсутності спецодягу спецвзуття і інших засобів індивідуального захисту відповідно до діючих норм і правил з охорони праці; - при хворобливому стані; - при порушенні правил норм і інструкцій з охорони праці. 1.6. Паркетник є підлеглим виконробу ділянки а в процесі роботи – бригадиру і виконує тільки ту роботу яка йому доручена. 1.7. Паркетник зобов'язаний: - виконувати роботу по якій проінструктований і допущений майстром якісно та у встановлений термін; - утримувати устаткування і робоче місце в чистоті і порядку; - працювати тільки справними інструментами пристосуваннями і механізмами; - дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку правил безпечного ведення паркетних робіт і пожежної безпеки що діють на підприємстві. 1.8. Паркетник повинен бути ознайомлений з небезпечними і шкідливими виробничими факторами що діють на працюючого. Це – можливість отруєння шкідливими парами одержання травм небезпека виникнення пожежі. 1.9. При наявності небезпечних і шкідливих виробничих факторів паркетник повинен застосовувати додатково засоби індивідуального захисту: - при ручній і механічної остріжці і циклюванню паркетних підлог – захисні окуляри «Моноблок-2» чи З1-БЦ ; - при контакті з покриттям з нафтомаслостійкого і вогнестійкого матеріалів; - при наявності аерозолів пари органічних розчинників поліролів лаків готуванні мастик ґрунтуванню основ – автомат дихальний «АСМ» чи респіратор; - при роботі з електрифікованим інструментом – віброзахисні рукавиці. 1.10. За порушення правил охорони праці і цієї інструкції винні особи несуть відповідальність у порядку встановленому законодавством і правилами внутрішнього розпорядку. 2. Вимоги безпеки перед початком роботи 2.1. Перед початком роботи паркетник зобов'язаний: - одержати завдання у майстра; - надягти встановлений нормами спецодяг акуратно заправити його щоб не було звисаючих кінців; - оглянути робоче місце забрати непотрібні предмети і матеріали звільнити проходи переконатися в достатній освітленості робочого місця; - перевірити цілісність електрозахисних засобів на понижуючих трансформаторах перевірити справність ізоляції кабелю наявність заземлення корпуса трансформатора і вторинної обмотки наявність захисних щитків клем з високого і низького боку; - переконатися у справності інструментів і пристосувань. 2.2. Ручні інструменти повинні мати гладкі рукоятки з деревини твердих порід бука граба кизилу чи берези і надійно закріплені робочі частини. Різальні інструменти стругальні ножі струги стамески долота та ін. повинні бути гостро заточені. Напилки викрутки стамески долота і інші інструменти що мають гострі кінці для насадки ручок використовувати без ручок забороняється. 2.3. На циркулярних пилках і фугувальних верстатах повинні бути штовхальники для просування коротких заготівель. У машин верстатів і електроінструментів повинні бути справними ізоляція і штепсельні з'єднання а робочі частини диск циркулярної пилки ножі рубанків і стругальних машин добре заточені закріплені не мати тріщин. 2.4. Необхідно перевірити справність машини верстата електроінструмента на холостому ході переконатись у наявності і справності заземлення корпуса електродвигуна а також огороджень і пускових пристосувань. 2.5. До роботи на деревообробних верстатах допускається паркетник навчений за спеціальною програмою який має відповідне посвідчення і ознайомлений з інструкцією з охорони праці що вивішена на робочому місці. 2.6. Включати в електромережу механізовані інструменти механізми та інші струмоприймачі слід тільки за допомогою призначених для цієї мети пристроїв. 2.7. При проведенні робіт зв'язаних із застосуванням відкритого полум'я треба одержати дозвіл на виконання вогневих робіт. 2.8. Приміщення для збереження матеріалів повинні бути обладнані протипожежним інвентарем. 3. Вимоги безпеки під час виконання роботи 3.1. Утримувати робоче місце і проходи в чистоті. Відходи деревини в міру їх нагромадження на робочих місцях і по закінченні роботи необхідно видаляти в спеціально відведені місця. 3.2. Матеріали слід складувати у такий спосіб: - паркет у пачках – в окремому сухому закритому приміщенні з укладанням у штабель висота якого при рядовому укладанні складає не більше ширини штабеля; - лаки розчинники поліролі – у герметично закритій тарі в спеціально обладнаному вогнестійкому і вентильованому приміщенні. 3.3. Лаки поліролі що містять легкозаймисті і шкідливі речовини слід зберігати в закритій тарі в темному приміщенні на відстані не менше 2 м від приладів опалення. 3.4. При перенесенні вручну пиломатеріалів паркет дошки підношувачі повинні ставати по росту і нести вантаж тільки на правому або на лівому плечі. Скидати з пліч або опускати піднесений матеріал необхідно одночасно по команді на підготовлену поверхню чи площадку. 3.5. Піднімати паркетні вироби необхідно в пакетах за допомогою спеціальних пристосувань контейнерів що виключають випадання окремих елементів з пакета. Забороняється піднімати вантаж який подається краном безпосередньо в дверні віконні прорізи без пристрою виносних вантажоприймальних площадок. 3.6. Для перенесення і збереження інструментів паркетник повинен користуватися індивідуальною сумкою портативною ручною шухлядою. Гострі частини інструмента необхідно захищати чохлами. 3.7. При заточенні інструмента на верстаті з абразивним каменем паркетнику необхідно: - перевірити цілісність і міцність закріплення абразивного каменю і захисного кожуха; - користуватися захисними окулярами при відсутності захисного екрана; - під час заточення стояти збоку від круга; - відрегулювати підручник верстата так щоб зазор між підручником і кругом не перевищував 3 мм; - підводити інструмент що заточується до круга поступово щоб усунути можливість заклинювання інструмента і розриву круга; - не робити заточення на бічних поверхнях круга; - стежити за справністю заземлення корпуса електродвигуна. 3.8. При роботі ручним інструментом слід: - різальний інструмент у всіх випадках класти лезом униз; - направляти полотнина пилки по рисці за допомогою упора розпилювати матеріал на коліні направляти пилку рукою забороняється матеріал при розпилюванні укладати на прокладки чи на верстак; - стамеску при роботі направляти так щоб лезо проходило поза рукою оброблюваний предмет не підтримувати в напрямку леза; - забороняється очищати рубанок від стружки пальцями з боку підошви рубанка; - при роботі зі стругальним інструментом варто класти його лезом від себе. 3.9. При роботі на машинах верстатах і електроінструменті: - стежити за справністю і надійністю заземлень корпуса електродвигуна; - робочі частини повинні бути обгороджені захисними кожухами; - роботи виконувати після того як механізм набере нормальне число оборотів і буде видавати рівний звук; - під час роботи на циркулярній пилці і електрорубанку знаходитися осторонь і подавати оброблювані вироби за допомогою спеціального пристосування – колодці з рукояткою; - стежити щоб контактні силові проводи в місцях проходу були підвішені не піддавалися псуванню і мали справну ізоляцію; не допускати утворення петель і натягу живильного проводу. Зуби пилки повинні бути рівномірно розведені. Необхідно стежити щоб на пильному диску і ножі електрорубанка не було тріщин. 3.10. При виконанні робіт за допомогою електроінструмента і на верстатах забороняється: - допускати перегрів і перевантаження електроінструмента; - гальмувати обертові частини руками або будь-якими предметами; - змазувати електроінструмент під час роботи; - залишати без нагляду не відключені від електромережі верстати інструмент; - тримати руки близько від обертових частин; - стояти проти ріжучої частини; - обробляти зледенілий матеріал; - подавати оброблюваний матеріал ривками; - складувати оброблюваний матеріал на столі верстата чи на огородженні. 3.11. Забороняється чистити ремонтувати устаткування видаляти відходи підтягувати клини гайки до повної зупинки обертових частин а також використовувати верстати і механізми не по прямому призначенню. Застосовувати стиснене повітря для очищення верстатів і робочих місць від обпилювань і пилу не дозволяється. 3.12. Забороняється виправляти і регулювати інструмент користатися їм якщо відчувається навіть незначний витік струму. Паркетник не має права передавати електроінструмент іншим особам. Робити підключення механізмів і електроінструмента до електрорубильника а також робити ремонт повинен тільки електромонтер. 3.13. Перед струганням паркету необхідно утопити виступаючі цвяхи виправити виступаючі і заглиблені клепки. 3.14. При експлуатації паркетострогальної і паркетошлифувальної машин необхідно: - перевірити кріплення ножів і інших вузлів правильність підключення машин до електромережі правильність обертання ножового барабана по напрямку стрілки на кришці корпуса ; - регулярно змазувати машину підтягувати нарізні сполучення; - працювати в діелектричних рукавичках і калошах перевіривши надійність заземлення; - під час роботи не випускати рукоятки з рук а під час перерви відключати машину шляхом рознімання штепсельних з'єднань; - не допускати до роботи з машиною сторонніх осіб; - при струганні і шліфуванні паркету стружку або обпилювання з-під різальних інструментів забирати не ближче 1 м від машини. 3.15. При улаштуванні паркетних підлог на мастиці необхідно дотримуватися правил охорони праці при варінні розігріві транспортуванні і нанесенні гарячих мастик. 3.16. Готування бітумної мастики робити поза приміщенням у спеціально призначеній для цього тарі установленій від джерел відкритого вогню на відстані не ближче 50 м. При установці бітумного котла на відкритому повітрі над ним улаштовується неспалимий навіс. Розігрівати бітумні мастики усередині приміщення слід в електробитумоварках. Забороняється застосовувати для цієї мети прилади з відкритим вогнем відкриті електроплитки та ін. 3.17. При готуванні бітумної мастики необхідно: - користуватися справним інвентарем і пристосуваннями; - завантажувати котел не більше ніж на 3/4 його об’єму сухим бітумом; - при змішуванні розігрітий бітум вливати в бензин перемішуючи дерев'яними мішалками. Місце готування мастики повинно бути обгороджене. 3.18. Готову мастику слід розливати в тару з кришкою яка щільно закривається спеціальним черпаком з ручкою довжиною 1 6 м. Для перенесення бітумної мастики використовують спеціальні бачки конусоподібної форми які розширюються донизу із кришками що щільно закриваються. 3.19. При готуванні і використанні бітумних мастик забороняється: - вливати в гарячий бітум бензин і інші розчинники; - застосовувати етилований бензин і бензол; - відкривати тару з мастикою за допомогою зубила і молотка; - переносити мастику по сходах драбинах ; - передавати бачки з мастикою з рук у руки на висоту; - курити і знаходитися з відкритим вогнем у бідонів бачків з мастикою. 3.20. Розлиті на підлогу мастики треба збирати за допомогою дрантя обпилювань чи сухого піску. 3.21. При нанесенні ґрунтовки і укладанні паркету на гарячі мастики утворюється велика кількість пари легкозаймистих речовин яка з появою іскри може привести до вибуху і важких опіків працюючих. Для безпеки провадження робіт повинні виконуватися наступні вимоги; - приміщення в яких проводиться ґрунтовка настилання паркетних підлог на мастиках необхідно провітрювати; - паління запалювання сірників забороняється; - у секції де виконується укладання паркету плиток на гарячій мастиці робота калориферів газових пальників і інших джерел вогню не допускається а також не допускається проведення газозварювальних і електрозварювальних робіт незалежно від поверховості; - у секції повинні знаходитися тільки робітники які займаються укладанням паркету; - площа обклеювального шару мастики не повинна бути більше 0 6 м2 відстань між ланками працівників що одночасно наклеюють паркет на мастиці в одному приміщенні повинна бути не менше 6-8 м. 3.22. При настиланні підстави під паркетні підлоги забороняється ходити по незакріплених лагах. При цьому паркетник повинен підтримувати цвях не у нижнього кінця а під капелюшком шухляду з цвяхами розташовувати з лівого боку. 3.23. Забороняється прийом їжі і паління на робочих місцях. 4. Вимоги безпеки після закінчення роботи 4.1. Після закінчення роботи паркетнику необхідно: - відключити інструмент верстати від електромережі і замкнути пускові рубильники на замок; - протерти і змазати тертьові частини верстатів і механізмів; - очистити ручний і механізований інструмент пристосування і забрати їх у призначене для збереження місце. 4.2. По закінченні варіння або розігріву бітумної мастики погасити топку котла для чого спочатку перекрити паливний вентиль чи відключити від електромережі термос для підігріву мастик очистити бачок для нагрівання мастики і відключити його від електромережі. 4.3. Провітрити приміщення у якому виконувалася наклейка паркету на бітумній мастиці; 4.4. Промити дизельним паливом кисті для нанесення ґрунтовки і зберігати їх у закритій шухляді. 4.5. Упорядкувати робоче місце видалити будівельне сміття і сторонні предмети з проходів; про всі неполадки виявлені під час роботи повідомити майстра виконроба механіка. 4.6. Зняти спецодяг спецвзуття і привести їх у порядок очистити від пилу інші індивідуальні засоби захисту. Вимити теплою водою з милом обличчя і руки або прийняти душ. Не можна мити руки різними розчинниками. 5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 5.1. При виявленні диму чи виникненні загоряння пожежі необхідно негайно повідомити майстра оголосити пожежну тривогу і повідомити в пожежну охорону використовуючи найближчий телефон. Одночасно з цим припинити роботу і вжити заходів по ліквідації пожежі за допомогою наявних первинних засобів пожежегасіння вогнегасники вода пісок і т.д. відповідно джерелу пожежі. Гасити займисту мастику слід сухим піском або пінним вогнегасником. Водою гасити забороняється. 5.2. З несподіваною появою газу в діючих цехах треба негайно надягти протигаз припинити роботу і вийти з небезпечної зони повідомивши керівника робіт. 5.3. Про кожний нещасний випадок виникнення аварії пожежі і появі інших небезпек що загрожують аварією або нещасним випадком повідомити виконроба ділянки організувати першу допомогу постраждалим і направити їх до медичної установи зберегти до розслідування обстановку на робочому місці і стан устаткування такими якими вони були в момент події і не приступати до роботи до їх усунення. 5.4. Надання першої допомоги. 5.4.1. Перша допомога при ураженні електричним струмом. При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити постраждалого від дії електричного струму відключивши електроустановку від джерела харчування а при неможливості відключення - відтягнути його від струмопровідних частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал. При відсутності у постраждалого подиху і пульсу необхідно зробити йому штучне дихання і непрямий зовнішній масаж серця звертаючи увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення починати необхідно негайно після чого викликати швидку медичну допомогу. 5.4.2. Перша допомога при переломах вивихах ударах. При переломах і вивихах кінцівок необхідно ушкоджену кінцівку зміцнити шиною фанерною пластинкою ціпком картоном або іншим подібним предметом. Ушкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки чи хустки до шиї і прибинтувати до тулуба. При переломі черепа несвідомий стан після удару по голові кровотеча з ушей або рота необхідно прикласти до голови холодний предмет грілку зі льодом снігом чи холодною водою або зробити холодну примочку. При підозрі перелому хребта необхідно постраждалого покласти на дошку не піднімаючи його повернути постраждалого на живіт обличчям униз спостерігаючи при цьому щоб тулуб не перегинався з метою запобігання ушкодження спинного мозку. При переломі ребер ознакою якого є біль при подиху кашлі чханні рухах необхідно туго забинтувати груди чи стягти їх рушником під час видиху. 5.4.3. Перша допомога при опіках кислотами і лугами. У випадку влучення кислоти чи луги на шкіру ушкоджені ділянки необхідно ретельно промити водою протягом 15-20 хвилин після цього ушкоджену кислотою поверхню обмити 5%-им розчином питної соди а обпалену лугом - 3%-им розчином борної кислоти або розчином оцтової кислоти. У випадку влучення на слизову оболонку очей кислоти або луги необхідно очі промити ретельно цівкою води протягом 15-20 хвилин обмити 2%-им розчином питної соди а обпалену лугом - 3%-им розчином борної кислоти або 3%-им розчином оцтової кислоти. У випадку опіків порожнини рота лугом необхідно полоскати 3%-им розчином оцтової кислоти або 3%-им розчином борної кислоти при опіках кислотою - 5%-им розчином питної соди. У випадку влучення кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати розпиленим за допомогою пульверизатора 10%-им розчином питної соди при влученні лугу - розпиленим 3%-им розчином оцтової кислоти. 5.4.4. Перша допомога при теплових опіках. При опіках вогнем парою гарячими предметами ні в якому разі не можна розкривати міхури що утворилися і перев'язувати опіки бинтом. При опіках першого ступеня почервоніння обпалене місце обробляють ватою змоченою етиловим спиртом. При опіках другого ступеня міхурі обпалене місце обробляють спиртом чи 3%-им марганцевим розчином. При опіках третього ступеня руйнування шкіряної тканини рану накривають стерильною пов'язкою і викликають лікаря. 5.5. У всіх випадках виконувати вказівки керівника робіт з усунення наслідків аварійної ситуації. посада керівника підрозділу особистий підпис прізвище ініціали /організації/ - розробника УЗГОДЖЕНО: Керівник спеціаліст служби охорони праці підприємства особистий підпис прізвище ініціали Юрисконсульт особистий підпис прізвище ініціали Головний технолог особистий підпис прізвище ініціали 1