ДСТУ Б В.2.7-66-98

ДСТУ Б В.2.7-66-98 Будівельні матеріали. Цементи. Номенклатура показників якості

Передмова 1. РОЗРОБЛЕНИЙ Відкритим акціонерним товариством "Укрдіцемент" Виконавці: А.Й. Здоров канд. техн. наук; М.В. Бабич інж. Е.Є. Кіряєва канд. техн. наук; І.Г. Меркулова; Л.С. Полонська інж. ВНЕСЕНИЙ Управлінням будівельної індустрії механїзації і промисловості будівельних матеріалів Держкоммістобудування України 2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказом Держкоммістобудування України від 30.03.1998 р. № 65 3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ З наданням чинності цьому стандарту на території України припиняє дію ГОСТ 4.214-80 Зміст 1 Галузь використання 2 Нормативні посилання 3 Вимоги 3.1 Номенклатура показників якості 3.2 Застосовність критеріїв і показників якості ДСТУ Б В.2.7-66-98 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Будівельні матеріали Цементи. Номенклатура показників якості Строительные материалы Цементы. Номенклатура показателей качества Building materials Cements. Nomenclature of quality ratings Чинний від 01.07.1998 1 Галузь використання Цей стандарт поширюється на всі типи і види цементів і встановлює номенклатуру показників їх якості для застосування при: - розробленні стандартів технічних умов і інших нормативних документів; - сертифікації цементів; - виборі оптимального варіанта виробництва нового типу цементу; розробленні систем керування якістю цементу; - складанні звітності та інформації про якість. Норми вимоги і методи контролю показників якості повинні встановлюватись відповідними стандартами і технічними умовами на окремі типи цементів. 2 Нормативні посилання У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: ГОСТ 4.200-78 Система показателей качества продукции. Строительство. Основные положения ГОСТ 8.417-81 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы физических величин ДСТУ 2462-94 Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення ГОСТ 15895-77 Статистические методы управления качеством продукции. Термины и определения 3 Вимоги 3.1 Номенклатура показників якості 3.1.1 Якість цементу характеризується такими критеріями: - технічний рівень; - стабільність якості; конкурентоспроможність; - стан стандартів технічних умов і інших нормативних документів. 3.1.2 Номенклатура показників якості за критеріями одиниці вимірювання І умовні позначення показників якості відповідають вимогам ГОСТ 4.200 ГОСТ 8.417 ДСТУ 2462 ГОСТ 15895 і наведені в таблиці 1. Таблиця 1 Найменування критерію показника якості і одиниці вимірювання Умовне позначення показників якості 1 ТЕХНІЧНИЙ РІВЕНЬ 1.1 Показники призначення 1.1.1 Показники призначення загальні 1.1.1.1 Стандартна міцність при стиску 28 діб МПа Н/мм2 Rст 1.1.1.2 Рання міцність при стиску 1 2 3 7 діб МПа Н/мм2 Rp ст 1.1.1.3 Строки тужавлення год хв - 1.1.1.4 Речовинний склад % за масою - 1.1.1.5 Вміст ангідриду сірчаної кислоти SO3 % за масою - 1.1.2 Показники призначення додаткові 1.1.2.1 Міцність при вигині 1 2 3 7 28 діб МПа Н/мм2 Rвиг 1.1.2.2 Тонкість помелу ступінь дисперсності за залишком на ситі % за масою або за питомою поверхнею м2/кг - 1.1.2.3 Вміст у клінкері оксиду магнію МgО % за масою - 1.1.2.4 Вміст у клінкері вільного оксиду кальцію СаО3 % за масою - 1.1.2.5 Мінералогічний склад клінкеру % за масою - 1.1.2.6 Хімічний склад цементу % за масою - 1.1.2.7 Вміст нерозчинного залишку % за масою - 1.1.2.8 Вміст втрат при прожарюванні % за масою - 1.1.2.9 Рухливість цементі ю піщаного розчину мм - 1.1.2.10 Гідрофобність хв - 1.1.2.11 Екзотермія кДж/кг - 1.1.2.12 Хибне тужавлення - 1.1.2.13 Лінійне розширення % - 1.1 .2.14 Самонапруження МПа Н/мм2 - 1.1.2.15 Розтічність цементного тіста мм - 1.1.2.16 Водовідділення цементного тіста % - 1.1.2.17 Густина цементного тіста кг/м3 - 1.1.2.18 Час загуснення хв - 1.1.2.19 Водонепроникність - 1.1.2.20 Вогнетривкість °С - 1.1.2.21 Група з ефективності пропарювання - 1.2 Показники довговічності Д 1 .2.1 Рівномірність зміни об'єму візуально або мм - 1.3 Показники зберігання - 1.3.1 Гарантійний строк зберігання діб - 1 .3.2 Умови зберігання - 1.4 Показники естетичності EC 1.4.1 Ступінь білості % - 1.4.2 Колір - 1.5 Показники технологічності ?х 1.5.1 Питома витрата палива кДж/т цементу - 1.5.2 Питома витрата електроенергії кВт.год/т цементу ? 1.6 Показники транспортабельності Тр 1.6.1 Показники транспортабельності загальні 1.6.1.1 Маса нетто однієї упаковки кг/т ? 1 .6.2 Показники транспортабельності додаткові 1.6.2.1 Температура цементу що відвантажується °С - 1.7 Ергономічні показники Ер 1.7.1 Сумарна питома активність природних радіонуклідів у цементі Бк/кг Арн 2 СТАБІЛЬНІСТЬ ЯКОСТІ Ст 2.1 Показники стабільності якості загальні 2.1 .1 Нижня довірча границя міцності при стиску МПа Н/мм2 Lн ст 2.1.2 Наявність рекламацій - 2.2 Показники стабільності якості додаткові 2.2.1 Нижня довірча границя міцності при вигині МПа Н/мм2 Lн виг 2 2.2 Коефіцієнт варіації границі міцності при стиску % V 3 КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 3.1 Показник патентної чистоти Пч 3.2 Показник патентного захисту Пз 4 СТАН СТАНДАРТІВ 4.1 Відповідність Державній системі стандартизації - 4.2 Відповіді IJCTU сталдартам СНД і Єоропсйськсго соіозу - 3.2 Застосовність критеріїв і показників якості 3.2.1 Застосовність критеріїв і показників якості цементів повинна відповідати ГОСТ 4.200. 3.2.2 Показники якості технічного рівня і стабільності розподіляються на: - загальні обов'язкові для всіх типів і видів цементів; - додаткові обов'язкові для окремих типів і видів цементів. 3.2.3 Загальні показники якості що позначені в таблиці 1 під номерами 1.1.1.1 - 1.1.1.5 а також 1.2.1 1.3.1 1.3.2 1.7.1 2.1.1 і 2.1.2 є обов'язковими для всіх типів і видів цементів. Примітка. Обов'язкові показники якості 1.1.1.1 1.2.1 і 2.1.1 не застосовуються для тампонажного цементу; 1.1.1.1 і 1.2.1 - для високогли-ноземистого цементу; 1.1.1.1 1.1.1.5 і 1.2.1 -для глиноземистого цементу; 1.1.1.1- для гіпсоглиноземистого цементу який розширяється та цементу для для виробництва азбестоцементних виробів; 1.1.1.2 і 1.2.1 -для напружуючого цементу; 1 1.1.2 - для сульфатостійкого білого кольорового та цементу для будівельних розчинів. 3.2.4 Додаткові показники якості що позначені в таблиці 1 під номерами 1.1.2.1 - 1.1.2.21; 1.4.1; 1.4.2; 2.2.1 і 2.2.2 застосовуються в залежності від типу і виду цементів і с обов'язковими згідно з вимогами таблиць 2-4. В цих І абліщях знак"+" означає що показник якості застосовується для даного типу цементу знак "–" означає що показник не застосується для даного типу цементу знак "±" означає обмежене застосування показника якості. Примітка. Додатковий показник якості 1.1.2.9 повинен застосовуватись для всіх типів цементів з пластифікуючою добавкою а 1.1.2.10 - для всіх типів цементів з гідрофобізуючою добавкою. 3.2.5 Відповідно до галузі використання застосовуються: - при розробленні стандартів технічних умов і при складанні звітності та інформації про якість - загальні показники якості згідно з 3.2.3 і додаткові показники якості згідно з 3.2.4 а також показники що позначені в таблиці 1 під номерами 3.1 3.2 4.1 і 42; при розробленні систем керування якісно цементу - показники якості згідно з 3.2.4 і 3.2.5 а також показники що позначені в таблиці 1 під номерами 1.5.1; 1.5.2; 1.6.1; 1.6.2; 4.1 і 4.2; - при виборі оптимального варіанту виробництва нового типу цементу - показники якості з 3.2.4 і 3.2.5 а також показники 1.5.1; 1.5.2; 1.6.1; 1.6.2; 3.1; 3.2; 4.1 і 4.2. Таблиця 2 Шифр показника якості Цементи загальнобудівельного призначення* Портландцемент для виробництва азбестоцементних виробів Цементи сульфатостійкі Цемент для будівельних розчинів Портланд-цементи тампонажні 1.1.2.1 - + + - + 1.1.2.2 + + + + + 1.1.2.3 + + + - + 1.1.2.4 - + - - - 1.1.2.5 ± + + - ± 1.1.2.6 ± + + + ± 1.1.2.7 + - - - - 1.1.2.8 + - - - - 1.1.2.9 ± - ± - + 1.1.2.10 ± - ± - ± 1.1.2.11 ± - + - - 1.1.2.12 + + - - - 1.1.2.15 - - - - + 1.1.2.16 - - - + + 1.1.2.17 - - - - + 1.1.2.18 - - - - + 1.1.2.21 + + - - - 2.2.1 - + + - + 2.2.2 + + + + - * ДСТУ... "Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови" Таблиця 3 Шифр показника якості Портламдцемемти білі Портландцемент кольоровий 1.1.2.1 - + 1.1.2.2 + + 1.1 2.3 + + 1.1.2.4 - + 1.1.2.6 ± ± 1.1.2.7 + - 1.1.2.12 + - 1.1.2.21 + - 1.4.1 + - 1.4.2 - + 2.2.1 - + 2.2.2 + + Таблиця 4 Шифр показника якості Цемент глиноземистий Цемент високоглино-земистии Цемент гіпсоглинозе-мистий що розширяється Цемент напружуючий 1.1.2.2 + + + + 1.1.2.3 - + - + 1.1.2.6 + + ± + 1.1.2.13 - - + + 1.1.2.14 - - - + 1.1.2.19 - - + - 1.1 2.20 - + - - 2.2.2 + + + + Застосовують номенклатури показників якості цементів при їх обов'язковій сертифіікації в Системі сертифікації УкрСЕПРО наведена у таблиці 5 Таблиця 5 Галузь використання Номер критерію показника якості згідно з таблицею 1 Цементи загально-будівельного призначення Портландцемент для виробництва азбестоцементних виробів Цементи сульфатостійкі Цемент для будівельних розчинів Порт-ландце-менти тампонажні Порт-ландце-менти білі Портландцемент кольоровий Цемент глиноземистий Цемент високо-глиноземистий Цемент гіпсо-глинозе-мистий. що розширяється Цемент напружуючий Обов”язкова сертифікація цементів 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.3 1.1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.2 1.1.1.2 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.3 1.1.1.3 1.1.2.1 1.1.1.3 1.1.1.3 1.1.1.3 1.1.1 3 1.1.1.3 1.1.1.3 1.1.1.3 1.1.1.5 1.1.2.1 І.2.1 1.1.2.2 1.2.1 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.1.5 1.1.1.5 1.1.2.13 1.1.2.5 1 1.2.1 1.1.2.3 1.7.1 1.1.2.15 1.7.1 1.2.1 1.1.2.6 1.1.2.2 1.1.2.13 1.1.2.14 1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.5 1.1.2.16 1.7.1 1.7 1 1.1.2.3 1.1.2.19 1.7.1 1.7.1 1.1.2.3 1.2.1 1.1.2.18 1.1.2.6 1.7.1 1.1.2.4 1.7.1 1.7.1 1.1.2.20 1.1.2.5 1.7.1 1.1.2.6 1.2.1 1.7.1 Примітка При добровільній сертифікації цементів номенклатура показників якості може змінюватись. Ключові слова: стандарт цемент вимоги номенклатура критерії показники якості одиниці вимірювання.