Інструкція з охорони праці під час виконання земляних робіт

повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЗЕМЛЯНИХ РОБІТ місце видання повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ посада роботодавця і найменування підприємства № число місяць рік Інструкція з охорони праці № під час виконання земляних робіт 1. Загальні положення 1.1. До земляних робіт допускаються особи не молодше 18 років які пройшли: - медичний огляд і визнані придатними до роботи за даною професією; - вступний інструктаж з охорони праці виробничої санітарії і пожежної безпеки; - первинний інструктаж на робочому місці; - перевірку знань діючих інструкцій на робочому місці і правил охорони праці в кваліфікаційній комісії. 1.2. Повторний інструктаж проводиться через шість місяців. Періодична перевірка знань з охорони праці проводиться не рідше ніж один раз на рік. 1.3. При введенні в дію нових або перероблених правил безпеки виконання робіт після нещасного випадку або аварії що трапилися на підприємстві чи в цеху дільниці через порушення працівниками правил охорони праці та при встановленні фактів незадовільного знання працівниками інструкцій з охорони праці може бути призначена позачергова перевірка знань. 1.4. Землекоп не допускається до роботи в наступних випадках: - при появі на роботі в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння; - за відсутності спецодягу спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту згідно з діючими нормами і правилами охорони праці; - при хворобливому стані; - при порушенні правил норм і інструкцій з охорони праці; 1.6. Землекоп є підлеглим виконробу дільниці а в процесі роботи – бригадиру і виконує тільки ту роботу яка йому доручена. 1.7. Землекоп зобов’язаний: - виконувати роботу по якій проінструктований і допущений майстром якісно та у встановлені терміни; - утримувати інструмент устаткування і робоче місце в чистоті і порядку; - працювати тільки справними інструментами пристосуваннями і механізмами; - дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку правил безпечного ведення робіт і пожежної безпеки. 1.8. Робочий-землекоп повинен бути ознайомлений з небезпечними і шкідливими виробничими факторами діючими на працівника небезпека отримання травм падіння предметів запиленість робочої зони та ін. . 1.9. Робочому-землекопу видаються спецодяг спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту згідно з Типовими галузевими нормами. 1.10. За порушення правил охорони праці і цієї інструкції винні особи несуть відповідальність у порядку встановленому законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку. 2. Вимоги безпеки перед початком роботи 2.1. Виконання земляних робіт в будівництві здійснюється механізованим способом. Застосування ручної праці на земляних роботах допускається лише у виключних випадках – якщо їх неможливо виконати за допомогою механізмів або якщо обсяг робіт незначний. 2.2. До початку земляних робіт на будівельному майданчику проводять геологічні і гідрогеологічні обстеження з метою виявлення властивостей ґрунту режиму ґрунтових вод і т.п. 2.3. На території будівництва в ґрунті на різній глибині можуть розташовуватися всілякі комунікації: електрокабелі газопровід водопровід каналізація лінія зв’язку і т. ін. Тому необхідно отримати спеціальний письмовий дозвіл ордер на право виконання земляних робіт від тих організацій до яких відносяться підземні комунікації. 2.4. За наявності в зоні земляних робіт підземних комунікацій роботи треба проводити з особливою обережністю під наглядом виконроба або майстра і представника організації до якої відносяться ці комунікації. 2.5. Розробка ґрунту в безпосередній близькості від ліній підземних комунікацій допускається тільки за допомогою землекопних машин. Застосовувати ломи кирки відбійні молотки та інші інструменти забороняється. 2.6. При виявленні будь-яких підземних комунікацій або споруд які не показані на кресленнях роботи необхідно негайно припинити виявлені споруди ретельно оглянути для встановлення їх походження та за участю представників зацікавлених організацій повинно бути вирішене питання про можливість продовження земляних робіт. 2.7. При виконанні земляних робіт трапляються випадки появи в котлованах і траншеях шкідливих газів. В цих випадках роботу слід негайно припинити а працюючих видалити з небезпечних місць до знешкодження останніх і виявлення причин появи газу. Тільки після того як буде встановлена повна безпека можна продовжувати роботи. Палити і застосовувати вогонь в таких місцях забороняється тому що це може викликати вибух в небезпечній загазованій зоні. 2.8. При виявленні боєприпасів відновлювати земляні роботи можна тільки після перевірки дільниці і видалення боєприпасів саперами. 2.9. При виконанні підготовчих робіт застосовують механізми для відводу поверхневих і ґрунтових вод видалення дерев рослин і т.п. При виконанні цих робіт перевіряють справність бульдозерів машин для викорчовування наявність огорож в них стан канатів тросів гальмувальних пристроїв. Присутність сторонніх осіб забороняється. 3. Вимоги безпеки під час виконання роботи 3.1. Найбільшу небезпеку представляє викопування котлованів і траншей з вертикальними стінками без кріплення. 3.2. Глибина ям без кріплення не повинна перевищувати: 1 м – в піщаних і гравистих ґрунтах 1 25 м – в супісках 1 5 м – в суглинках глинах і сухих лісовидних ґрунтах 2 м – в особливо щільних ґрунтах при розробці яких вручну необхідно застосовувати ломи кирки і клин’я. 3.3. Викопування траншей роторними або траншейними екскаваторами в щільних зв’язаних ґрунтах допускається з вертикальними стінками без кріплення на глибину не більше 3 м. При цьому не дозволяється спуск робочих у траншею так як вертикальні стінки можуть обрушитися. 3.4. В місцях траншеї де необхідно перебування робочих повинні влаштовуватися кріплення або відкоси. 3.5. В ґрунтах з порушеною структурою при високому рівні ґрунтових вод наявності підземних комунікацій а також при глибині більше 2 м вертикальні стінки котлованів і траншей повинні обов’язково кріпитися. 3.6. При вириванні траншей котлованів і колодязів в місцях інтенсивного руху людей – на вулицях у дворах площах – навколо місць робіт на відстані 0 8-1 м від бровки встановлюють стійки огородження висотою не менше 1 м з попереджувальними знаками. 3.7. В нічний час огородження слід освітлювати. 3.8. На рівні землі у бровки траншеї або котловану рекомендується встановлювати бортові дошки. 3.9. Відкриті котловани і траншеї поблизу доріг і житлових будинків необхідно огороджувати забором. 3.10. Для переходу через канави і траншеї повинні бути улаштовані містики шириною не менше 0 8 м при односторонньому русі і шириною 1 5 м з поруччями висотою не менше 1 м бортовою дошкою і бар’єрами при двосторонньому русі. В нічний час перехід необхідно освітлювати. 3.11. В межах будівельного майданчика підготовлюють шляхи по яких будуть рухатися екскаватори. Рух екскаваторів по штучних спорудах мости естакади труби під насипами та ін. допускається тільки після попередньої перевірки щільності цих споруд і отримання дозволу на прохід екскаватора по спорудах від тих організацій до яких вони відносяться. 3.12. Під час руху екскаватора стрілу його слід встановлювати суворо за напрямком хода а ківш піднімати над землею на 0 5-0 7 м. Забороняється рух екскаватора з навантаженим ковшем. 3.13. Після підготовки шляху і проходу екскаватора до місця робіт починають виїмку ґрунту згідно з технологічною картою і проектом виконання робіт. 3.14. Для запобігання самовільного переміщення екскаватора під час роботи він повинен закріплятися переносними опорами. Забороняється підкладати під гусениці або котки дошки колоди камені та ін. предмети. 3.15. Під час роботи екскаватора забороняється знаходитися робочим під ковшем або стрілою. Виконувати будь-які інші роботи з боку забою не можна. Особливу увагу звертати на те щоб в радіусі дії екскаватора не було проводів електроліній. 3.16. Не дозволяється піднімати і переміщувати ковшем куски порід колоди балки камені та ін. негабаритні вантажі так як від цього може прокинутися екскаватор. Навантажувати розроблений ґрунт на автомобілі екскаватором слід з боку заднього або бокового борту автомобіля. 3.17. Не можна допускати щоб під час навантаження ґрунту між землерийною машиною і транспортними засобами знаходилися люди. 3.18. Під час перерв в роботі незалежно від їх причин і тривалості стрілу екскаватора слід відвести у бік від забою на відстань не менше 2 м від краю відкритої траншеї а ківш опустити на ґрунт. 3.19. Земляні роботи можуть виконуватися тракторними скреперами або бульдозерами. Для запобігання прокидання скреперів не можна наближатися до відкосів котлованів на відстань менше 0 5 м і до відкосів свіжонасипаної насипі на відстань менше 1 м. 3.20. При роботі декількома скреперами між ними повинна в усіх випадках зберігатися відстань не менше 20 м. 3.21. Забороняється переміщати ґрунт бульдозером на підйом або під ухил більше 30° а також висувати ніж бульдозера на бровку відкоса виїмки. 3.22. Ущільнювати ґрунт котками слід шарами товщиною не більше 30 см. 3.23. Викинутий з котловану або траншеї ґрунт слід розміщувати не ближче 0 5 м від бровки. 4. Вимоги безпеки після закінчення роботи 4.1. Під час перерви в роботі або по закінченні зміни не можна сідати біля основи відкосу бо це може привести до нещасного випадку. 4.2. По закінченні роботи екскаватор перемістити на відстань не менше 2 м від краю траншеї або відправити до місця стоянки техніки опустити ківш на ґрунт. 4.3. Очистити агрегат від пилу і бруду провести між змінне технічне обслуговування. 4.4. Повідомити майстра про всі недоліки які виникли під час роботи. 4.5. Зняти спецодяг упорядкувати його повісити у відведене місце. 4.6. Помити руки водою з милом або прийняти душ. 5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 5.1. При виявленні будь-яких підземних комунікацій або споруд які не показані на кресленнях роботи повинні бути негайно припинені виявлені споруди ретельно оглянуті для встановлення їх походження. 5.2. При виконанні земляних робіт можливе появлення в котлованах і траншеях шкідливих газів. В цих випадках роботу треба негайно припинити а робочих видалити з небезпечних місць до знешкодження останніх і виявлення причин появи газу. 5.3. При виявленні боєприпасів поновлювати земляні роботи можна тільки після перевірки дільниці і видалення боєприпасів саперами. 5.4. При виявленні диму або виникненні загоряння пожежі необхідно негайно повідомити бригадира оголосити пожежну тривогу по місцевому радіо або звуковими сигналами і повідомити в пожежну частину використовуючи найближчий телефон. Одночасно з цим вжити заходів щодо ліквідації пожежі за допомогою наявних первинних засобів пожежегасіння вогнегасники вода пісок і т.д. відповідно джерелу пожежі. 5.5. Про кожний нещасний випадок виникнення аварії пожежі і появі інших небезпек що загрожують аварією чи нещасним випадком повідомити виконробу ділянки організувати першу допомогу постраждалим і направити його до медичної установи зберегти до розслідування обстановку на робочому місці і стан устаткування такими якими вони були в момент події і не приступати до роботи до її усунення. 5.6. Надання першої допомоги. 5.6.1. Перша допомога при пораненні. Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет накласти стерильний перев'язний матеріал що міститься на рану і зав'язати її бинтом. Якщо індивідуального пакета якимсь образом не виявилося то для перев'язки необхідно використовувати чисту носову хустку чисту полотняну ганчірку і т.д. На ганчірку що накладається безпосередньо на рану бажано накапати трохи крапель настойки йоду щоб одержати плями розміром більше рани після чого накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним образом при забруднених ранах. 5.6.2. Перша допомога при переломах вивихах ударах. При переломах і вивихах кінцівок необхідно ушкоджену кінцівку зміцнити шиною фанерною пластинкою ціпком картоном чи іншим подібним предметом. Ушкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба. При переломі черепа несвідомий стан після удару по голові кровотеча з ушей або рота необхідно прикласти до голови холодний предмет грілку з льодом снігом або холодною водою чи зробити холодну примочку. При підозрі перелому хребта необхідно постраждалого покласти на дошку не піднімаючи його повернути постраждалого на живіт обличчям униз спостерігаючи при цьому щоб тулуб не перегинався з метою запобігання ушкодження спинного мозку. При переломі ребер ознакою якого є біль при подиху кашлі чханні рухах необхідно туго забинтувати груди або стягти їх рушником під час видиху. 5.6.3. Перша допомога при кровотечі. Для того щоб зупинити кровотечу необхідно: 5.6.3.1. Підняти поранену кінцівку вверх. 5.6.3.2. Рану закрити перев'язним матеріалом з пакета складеним у клубок придавити його зверху не торкаючись самої рани потримати протягом 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася не знімаючи накладеного матеріалу поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи шматок вати і забинтувати поранене місце з деяким натиском . 5.6.3.3. У випадку сильної кровотечі яку не можна зупинити пов'язкою застосовується здавлювання кровоносних судин що харчують поранену область за допомогою згинання кінцівки в суглобах а також пальцями джгутом або затиском. У випадку сильної кровотечі необхідно терміново викликати лікаря. 5.7. У всіх випадках виконувати вказівки керівника робіт з усунення наслідків аварійної ситуації. посада керівника підрозділу особистий підпис прізвище ініціали /організації/ - розробника УЗГОДЖЕНО: Керівник спеціаліст служби охорони праці підприємства особистий підпис прізвище ініціали Юрисконсульт особистий підпис прізвище ініціали Головний технолог особистий підпис прізвище ініціали 1