Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на самопідйомних колисках

повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ НА САМОПІДЙОМНИХ КОЛИСКАХ місце видання повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ посада роботодавця і найменування підприємства № число місяць рік Інструкція з охорони праці № під час виконання робіт на самопідйомних колисках 1. Загальні положення 1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства. 1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці що діють на підприємстві" ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці" ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці" СНиП ІІІ-4-80 “Техника безопасности в строительстве” ГОСТ 27372-87. 1.3. За даною інструкцією робітник інструктується перед початком роботи на підприємстві первинний інструктаж а потім через кожні 3 місяці повторний інструктаж . Результати інструктажу заносяться в "Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці"; в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи яка інструктує та робітника. 1.4. Власник повинен застрахувати робітника від нещасних випадків та професійних захворювань. В разі пошкодження здоров'я з вини власника він робітник має право на відшкодування заподіяної йому шкоди. 1.5. За невиконання даної інструкції робітник несе дисциплінарну матеріальну адміністративну та кримінальну відповідальність. 1.6. До роботи на колисках допускаються особи віком не молодше 18 років які пройшли медичний огляд навчання правилам безпечної експлуатації колисок мають відповідне посвідчення і стаж роботи не менше одного року пройшли вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж на робочому місці. 1.7. Працюючим на колисках повинна бути видана під розписку інструкція в якій вказані правила охорони праці система сигналів правила керування колисками та догляду за ними; вказівки про граничні навантаження та про допустимі швидкості підйому колиски. 1.8. Робітник працюючий на колисках повинен: 1.8.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку. 1.8.2. Виконувати правила охорони праці за основною професією. 1.8.3. Користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту. 1.8.4. Пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та безпеку товаришів по роботі. 1.8.5. Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків. 1.8.6. Вміти користуватись первинними засобами пожежегасіння. 1.9. Головні небезпечні та шкідливі виробничі фактори які діють на робітника під час виконання робіт на колисці крім тих що діють за основною професією : - падіння предметів; - незахищені струмоведучі частини електрообладнання; - недостатня освітленість робочої зони; - падіння з висоти; - несправність обладнання колиски. 1.10. Робітникам які працюють на колисках видається спецодяг згідно з основною професією і додатково засоби індивідуального захисту. 1.11. Щоб запобігти захвату обертаючими частинами лебідки спецодягу при роботі його слід застібнути на всі ґудзики а рукава зав'язати. Волосся слід заправити під головний убір. 1.12. Колиски повинні бути інвентарними. 1.13. Кожна колиска повинна мати табличку яка вміщує дані: - товарний знак за наявності і найменування підприємства – виробника; - умовне позначення колиски; - вантажопідйомність; - висота підйому найбільша ; - швидкість підйому опускання ; - робоча напруга струму; - порядковий номер виробу за системою нумерації підприємства – виробника; - місяць і рік випуску. 1.14. Консоль повинна мати табличку яка вміщує дані: - товарний знак за наявності і найменування підприємства – виробника; - вантажопідйомність; - виліт; - порядковий номер виробу за системою нумерації підприємства – виробника; - місяць і рік випуску. 1.15. Працювати на саморобних колисках забороняється. 1.16. Настил колиски повинен мати різну неслизьку поверхню і не виходити за габарити колиски. 1.17. Навантаження на настил колиски не повинно перевищувати встановленої паспортом вантажопідйомності. 1.18. Проходи під колисками повинні бути закритими або захищеними навісами та позначені знаком безпеки. 1.19. Кантувати та перекатувати колиски при їх перестановці та транспортуванні заборонено. 1.20. Колиски повинні бути забезпечені кінцевими вимикачами які автоматично відключають електродвигун приводу при підході колиски до консолі встановленої на даху будівлі на відстані 0 5 - 0 6 м. 1.21. Зв'язок валу електродвигуна з валом барабану лебідки повинен здійснюватись за допомогою зубчатої або черв'ячної передачі. Використання інших передач забороняється. 1.22. Колиски повинні бути забезпечені уловлювачами. Максимальна висота падіння колиски до її зупинки уловлювачами повинна бути не більше 0 15 м. 1.23. По всьому периметру колиски повинні мати огорожу. Висота огорожі з неробочих боків повинна бути не менше 1 2 м. а з боку фронту роботи - не менше 1 м. Висота бортової огорожі по всьому периметру колиски повинна бути не менше 0 15 м. 1.24. Улаштування дверей в огорожі колисок не допускається. 1.25. Колиски з яких не виконуються роботи забороняється тримати в підвішеному стані. Вони повинні бути опущеними на землю і вкриті від атмосферних опадів. 1.26. Канати які застосовуються на колисках повинні бути однакової конструкції і діаметру відповідати діючим державним стандартам і мати свідоцтво підприємства - виготовлювача про їх випробування. 1.27. Для закріплення канату до консолей слід використовувати затискувачі яких повинно бути не менше 3. Шаг розташування затискувачів і довжина вільного кінця канату від останнього затискувача повинна дорівнювати не менше 6 діаметрів канату. 1.28. Для страхування працюючих на колисках повинні бути навішені страхувальні канати діаметром 6 - 8 мм з петлями через 0 7 - 1 5 м. Страхувальні канати слід кріпити окремо від місць закріплення несучих канатів. 1.29. Лебідки які застосовуються для переміщення колисок і які встановлюються на землі повинні бути завантажені баластом вага якого повинна не менше ніж в два рази перевищувати тягове зусилля лебідки. Баласт повинен бути закріплений на рамі лебідки. 1.30. Привід колиски повинен мати пристрій для її ручного опускання. 1.32. Навіску колисок і обладнання необхідно виконувати згідно плану виконання робіт ПВР . 2. Вимоги безпеки перед початком роботи 2.1. Перед початком експлуатації колиски повинні випробовуватись: 2.1.1. На статичне навантаження яке перевищує вантажопідйомність колиски на 50% впродовж 10 хвилин з відривом від землі на 10 см. 2.1.2. На динамічне навантаження яке перевищує вантажопідйомність колиски на 10% шляхом рівномірного підйому і опускання колиски включаючи власну вагу колиски і двох робітників. Результати випробувань оформляються актом та відмічаються в журналі огляду колисок. 2.1.3. Випробування для перевірки надійності кріплення консолей каната і лебідок проводять при кожному переносі колисок чи при поновленні роботи. 2.2. Перевірити кріплення огорожі бортової огорожі ємність під матеріали остання повинна бути встановлена по центру колиски і прикріплена до настилу . 2.3. До підйому колиски необхідно стати в неї зачепити карабін запобіжного поясу за петлю страхувального канату по мірі підйому колиски карабін перечіплюють . 3. Вимоги безпеки під час виконання роботи 3.1. Працювати на колисках дозволяється тільки при їх повній технічній справності. 3.2. Забороняється піднімати колиску і працювати в ній одному робітнику. 3.3. Забороняється класти інструменти на огорожу колиски. 3.4. Якщо колиска знаходиться на рівні віконного або дверного прорізу виходити з неї в будівлю забороняється. Виходити з неї дозволяється тільки коли вона опущена на землю. 3.5. Піднімати і опускати колиску за допомогою лебідок які знаходяться на самій колисці повинні два робітники один з яких призначається старшим. 3.6. Самоспускання колиски слід проводити виключенням защіпки храпового механізму із зачеплення з послідуючим обертом рукояток обох лебідок проти годинникової стрілки. 3.7. Забороняється ремонтувати і чистити колиску яка знаходиться в підвішеному стані. 3.8. Щоб уникнути розкачування під час роботи колиска повинна бути закріпленою до стіни. 3.9. Підйом та опускання колиски повинні бути рівномірними зі швидкістю не більше 2 м/хв. без перекосів. 3.10. Особи які проводять підйом колиски повинні слідкувати щоб при намотуванні на барабан канат не улучав між зубцями передачі лягав рівномірними витками в кожному шарі намотування. 3.11. Працювати на колисках при ожеледі сильному снігопаді дощі і швидкості вітру 4-5 м/с забороняється. 3.12. В вечірній і нічний час будівельні майданчики на яких виконуються роботи з колисок а також проходи проїзди сходи і механізми повинні бути достатньо освітлені. 3.13. Допуск сторонніх осіб до лебідок і в зону роботи колисок забороняється. 3.14. Після кожної перестановки колиски необхідно: З 14.1. Перевірити відстань між консолями чи місцями закріплення канатів яка повинна дорівнювати відстані між центрами лебідок колисок. 3.14.2. Міцність елементів кріплення консолі до перекриття. 3.14.3. Наявність дерев'яних прокладок на стінах на які опираються консолі. 3.14.4. Кріплення тягового канату до консолі і лебідок кріплення страхового канату та довжину контрольних кінців. 3.14.5. Стан храпового механізму звернути особливу увагу на знос защіпки гальмового механізму. 3.14.6. Величину зносу кожної фрикційної прокладки. 3.14.7. Надійність кріплення великої і малої защіпок і закріплення їх пружин. 3.14.8. Кріплення рукоятки кріпиться надійно затискним гвинтом . 3.14.9. Кріплення лебідок до колисок. З.14.10. Наявність огорожі зубчатих передач які виключають будь-яку можливість попадання сталевого канату або будівельних матеріалів. 3.14.11. Наявність мастила в осях великої і малої защіпок храпових коліс підшипників кочення проміжного валу і в маслинці на головці рукоятки; не можна допускати попадання мастила на фрикційні прокладки. 3.15. Роботу лебідки після змащення необхідно перевірити обертаючи рукоятку що повинно виконуватись без особливих зусиль. 3.16. Зчеплення защіпок храпових коліс повинно бути чітким. 3.17. У разі виявлення несправностей робота на колисці не дозволяється. 3.18. Всі роботи з канатами необхідно виконувати в щільних рукавичках. Бракувати сталеві канати необхідно за числом обривів дротин по довжині одного шагу завивки а також по корозії дротин та поверховому зносі. 4. Вимоги безпеки після закінчення роботи 4.1. Опустити колиску на землю. 4.2. Очистити настил лебідки і огородження колиски від будівельного сміття. 4.3. Очистити витерти і покласти в відведене для них місце використовувані інструменти і пристосування. 4.4. Зняти засоби індивідуального захисту і спецодяг. 4.5. Помити руки обличчя з милом при можливості прийняти душ. 4.6. Про всі недоліки які мали місце під час роботи доповісти майстру виконробу . 5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 5.1. Негайно припинити роботу. 5.2. Відключити напругу. 5.3. При змозі опустити колиску. 5.4. Не допускати сторонніх в небезпечну зону. 5.5. Доповісти про те що сталося майстру виконробу . 5.6. Якщо є потерпілі надавати їм першу медичну допомогу при необхідності викликати швидку медичну допомогу. 5.7. Надання першої медичної допомоги. 5.7.1. Надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом. У разі ураження електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму відключивши електроустановку від джерела живлення а при неможливості відключення – відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал. У разі відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий зовнішній масаж серця звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати швидку медичну допомогу. 5.7.2. Перша допомога при пораненні. Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет накласти стерильний перев'язочний матеріал що міститься у ньому на рану і зав'язати її бинтом. Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки що приходиться безпосередньо на рану бажано накапати декілька крапель настойки йоду щоб одержати пляму розміром більше рани а після нього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах. 5.7.3. Перша допомога при переломах вивихах ударах. При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною фанерною пластикою палицею картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба. При переломі черепа несвідомий стан після удару голови кровотеча з вух або роту необхідно прикласти до голови холодний предмет грілку з льодом або снігом чи холодною водою або зробити холодну примочку. При підозрінні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку не підіймаючи його чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз наглядаючи при цьому щоб тулуб не перегинався з метою уникнення ушкодження спинного мозку. При переломі ребер ознакою якого є біль при диханні кашлю чханні рухах необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху. 5.7.4. Надання першої допомоги при теплових опіках. При опіках вогнем парою гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі які утворюються та обв'язувати опіки бинтом. При опіках першого ступеня почервоніння обпечене місце обробляють ватою змоченою етиловим спиртом. При опіках другого ступеня пухирі обпечене місце обробляють спиртом 3%-ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином таніну. При опіках третього ступеня зруйнування шкіряної тканини накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря. 5.7.5. Перша допомога при кровотечі. Для того щоб зупинити кровотечу необхідно: - підняти поранену кінцівку вверх; - кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом із пакета складеним у клубочок придавити 2 зверху не торкаючись самої рани потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо кровотеча зупинилася то не знімаючи накладеного матеріалу поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце з деяким натиском ; - при сильній кровотечі яку не можна зупинити пов'язкою застосовується здавлювання кровоносних судин які живлять поранену область за допомогою згинання кінцівок в суглобах а також пальцями джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря. 5.8. У разі виникнення пожежі викликати пожежну частину та приступити до гасіння її наявними засобами пожежогасіння. 5.9. Виконувати всі вказівки керівника робіт по ліквідації небезпеки. посада керівника підрозділу особистий підпис прізвище ініціали /організації/ - розробника УЗГОДЖЕНО: Керівник спеціаліст служби охорони праці підприємства особистий підпис прізвище ініціали Юрисконсульт особистий підпис прізвище ініціали Головний технолог особистий підпис прізвище ініціали 1