Інструкція з охорони праці для різальника по металу (гільйотинні ножиці)

повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ДЛЯ РІЗАЛЬНИКА ПО МЕТАЛУ ГІЛЬЙОТИННІ НОЖИЦІ місце видання повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ посада роботодавця і найменування підприємства № число місяць рік Інструкція з охорони праці № для різальника по металу гільйотинні ножиці 1. Загальні положення 1.1. Дія Інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства. 1.2. За даною інструкцією різальник інструктується перед початком роботи первинний інструктаж а потім через кожні 3 місяці повторний інструктаж . Результат інструктажу заноситься в "Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці" в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи яка інструктує і різальника. 1.3. Власник повинен застрахувати різальника від нещасних випадків та професійних захворювань. В разі пошкодження здоров'я різальника з вини власника він різальник має право на відшкодування заподіяної йому шкоди. 1.4. За невиконання даної інструкції різальник несе дисциплінарну матеріальну адміністративну та кримінальну відповідальність. 1.5. Робочим місцем різальника є верстати по механічному розкрою листової та круглої сталі. 1.6. Тривалість робочого часу біля верстата залежить від того чи робітник займається тільки розкроєм металу постійне робоче місце - продовж всього робочого часу чи тільки на час заготовки певної кількості заготовок для подальшої роботи тимчасове робоче місце - на час виготовлення заготовок . 1.7. Для розкрою металу застосовуються гільйотинні ножиці дискові пили привідні вібраційні ножиці привідні зиг-машини та інше. 1.8. Матеріал до верстатів може подаватись вантажопідіймальними кранами механічними візками автокари автонавантажувачі та інше . 1.9. До самостійної роботи різальником по механічному розкрою листової та круглої сталі допускаються особи не молодше 18 років які мають відповідну кваліфікацію пройшли медичне обстеження вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж на робочому місці. 1.10. Різальник повинен: 1.10.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку. 1.10.2. Користуватися спецодягом спецвзуттям та засобами індивідуального захисту. 1.10.3. Не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце. 1.10.4. Пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та безпеку товаришів по роботі. 1.10.5. Надавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків. 1.10.6. Виконувати тільки ту роботу яка доручена майстром та по якій проінструктований. 1.10.7. Не включати не зупиняти крім аварійних випадків машини верстати та механізми робота на яких не передбачена інструкцією. 1.11. Головні небезпечні та шкідливі виробничі фактори які діють на різальника: - конструктивні недоліки устаткування пристосування; - захаращення робочих місць готовими виробами інструментом матеріалами; - відсутність спеціальних пристроїв інструменту та обладнання; - підвищена температура поверхні обладнання матеріалів; - підвищений рівень шуму вібрації на робочому місці; - незахищені струмоведучі частини електрообладнання; - недостатня освітленість робочої зони. 1.12. Різальник забезпечується спецодягом спецвзуттям та засобами індивідуального захисту: костюм бавовняний черевики кожані рукавиці комбіновані окуляри захисні. 1.13. Обладнання повинно бути повністю справним та мати надійно закріплені огорожі та захисні пристрої. 1.14. Всі верстати повинні мати індивідуальний привід. 1.15. Корпуси електродвигунів металеві частини які закривають електроапаратуру повинні мати захисне заземлення. 1.16. Верстати ножиці та інше повинні бути забезпечені спеціальними пристроями надійно захищаючими працюючого та оточуючих людей від стружки іскор зламаного інструменту та бризок охолоджуючої рідини. 1.17. Верстати які знаходяться в роботі повинні бути справними та забезпечені достатнім освітленням. 1.18. На робочому місці під ногами працюючого повинен бути справний дерев'яний настил з відстанню між планками 25-30 мм. 1.19. Листову і сортову сталь а також вироби з них слід складати на дерев'яні підкладки в стійки штабеля проходи між якими повинні бути не менше 1 м. 1.20. Підлога біля верстатів повинна бути рівною та неслизькою. 1.21. Біля кожного верстата повинна бути вивішена інструкція по правилам його безпечної експлуатації та табличка з прізвищем відповідального за його експлуатацію. 2. Вимоги безпеки перед початком роботи 2.1. Одягнути спецодяг таким чином щоб була виключена можливість захоплювання її рухомими частинами машин верстатів деталями що обробляються та працюючим інструментом. 2.2. Прибрати з робочого місця всі сторонні предмети звільнити проходи та проїзди. 2.3. Перевірити наявність та справність захисного заземлення. 2.4. Розкласти інструмент пристосування в зручному та безпечному порядку. 2.5. Перевірити наявність та справність огорожі пускової апаратури. 2.6. Перевірити справність верстата шляхом короткочасного його вмикання на холостому ході. 2.7. У разі виявлення несправності верстата пошкодження захисного заземлення інструментів необхідно про це повідомити керівника робіт не приступаючи до роботи. 3. Вимоги безпеки під час виконання роботи 3.1. При роботі на гільйотинних ножицях: 3.1.1. Працювати з спеціально встановленим столиком на всю довжину ножів ножиць для укладення листів. 3.1.2. Користуватися рукавицями при подачі листа під леза; захоплювати лист руками за кінець протилежний тому що розрізається. 3.1.3. Направляти лист що розрізається до лез повільно без поштовхів і не тримати руки на лінії обрізу. 3.1.4. Стерегтися стикання з рухомими частинами ножиць. 3.1.5. Частіше перевіряти міцність кріплення ножів. 3.1.6. Працювати з запобіжною рейкою перед лезами. 3.1.7. Після кожного ходу ножів обов'язково знімати ногу з педалі. 3.1.8. Не допускати завантаження ножиць вище паспортної норми. 3.1.9. У випадках самовільного опускання ножів необхідно негайно припинити роботу та доповісти майстру. 3.1.10. Не допускати роботи з затупленим ножем. 3.1.11. Забороняється під час роботи вводити руку в вікна балки що притискує та під балку. 3.1.12. При різці короткого залишку стержня або штаби подачу проводити спеціальним пристроєм. 3.2. При роботі на дисковій пилі: 3.2.1. Працювати тільки при наявності упорів та запобіжних пристроїв. 3.2.2. Направляти лист який розрізається плавно без поштовхів. 3.2.3. Не закладати під диск листовий матеріал більшої товщини ніж це дозволяється для даного верстату. 3.2.4. Тримати лист руками за край протилежний тому що розрізається при подачі його під диск. 3.3. При різці металу на приводних вібраційних ножицях: 3.3.1. Необхідно перевірити кріплення всіх болтів перед початком роботи. 3.3.2. Слідкувати щоб величина щілини між ножами не перевищувала товщини металу. 3.3.3. Подавати листовий метал при різанні в горизонтальному положенні. 3.3.4. Працювати тільки на спеціально встановленому столі для укладки листового металу. 3.3.5. Підтримувати лист який розрізується обома руками в рукавицях. 3.4. При роботі на приводній зиг-машині: 3.4.1. Застерігатися захвату рук роликами і не подавати руками матеріал на відстань менше 100 мм від роликів. 3.4.2. Не обробляти матеріал більшої товщини ніж товщина на яку розрахована зиг-машина. 3.4.3. Обробляти фасонні частини тільки з спеціальними підтримуючими пристроями. 3.4.4. Працювати тільки в рукавицях. 3.5. При роботі на приводній вальцовці: 3.5.1. Не пропускати через вальці штабову круглу та іншу сортову сталь. 3.5.2. Застосовувати пристрої для підтримки листового матеріалу. 3.5.3. Не закладати в вальцювальні валки сталь товщиною більш ніж дозволяється для даного верстата. 3.5.4. Працювати тільки в рукавицях. 3.6. Готові заготовки повинні складуватись на спеціальних стелажах і не захаращувати робоче місце проходи проїзди. 4. Вимоги безпеки після закінчення роботи 4.1. Виключити верстати від електромережі. 4.2. Прибрати робоче місце від відходів. 4.3. Протерти верстати та змастити частини що труться при непрацюючому верстаті. 4.4. Інструмент пристосування прибрати та сховати у відведене для них місце. 4.5. Зняти спецодяг скласти його в відведене для цього місце. 4.6. Помити руки лице з милом при можливості прийняти душ. Забороняється мити руки гасом бензином маслом. 4.7. Доповісти майстру про всі недоліки які мали місце під час роботи. 5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 5.1. При різці металу може бути: стикання з рухомими частинами самовільне опускання ножів захоплення роликами та інше. 5.2. При виникненні аварії або ситуації яка може призвести до аварії нещасному випадку необхідно зупинити верстат відключивши його від електроенергії забезпечити огородження небезпечної зони не допускати до неї сторонніх осіб повідомити про те що сталося керівника робіт. 5.3. Якщо є потерпілі необхідно надавати їм першу медичну допомогу; при необхідності викликати швидку медичну допомогу. 5.4. Надання першої медичної допомоги. 5.4.1. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. При уражені електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму відключивши електроустановку від джерела живлення а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал. При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий зовнішній масаж серця звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення починати необхідно негайно після чого викликати швидку медичну допомогу. 5.4.2. Перша допомога при пораненні. Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет накласти стерильний перев'язочний матеріал що міститься у ньому на рану і зав'язати її бинтом. Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки що приходиться безпосередньо на рану бажано накапати декілька капель настойки йоду щоб одержати пляму розміром більше рани а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах. 5.4.3. Перша допомога при переломах вивихах ударах. При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною фанерною пластинкою палицею картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба. При переломі черепа несвідомий стан після удару голови кровотеча з вух або роту необхідно прикласти до голови холодний предмет грілку з льодом або снігом чи холодною водою або зробити холодну примочку. При підозріванні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку не підіймаючи його чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз наглядаючи при цьому щоб тулуб не перегинався з метою уникнення ушкодження спинного мозку. При переломі ребер ознакою якого є біль при диханні кашлю чханні рухах необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху. 5.4.4. Перша допомога при опіках кислотами і лугами. У разі попадання кислоти або лугу на шкіру необхідно ретельно промити місце ураження водою на протязі 15-20 хвилин після цього пошкоджену кислотою поверхню обмити 5 %- ним розчином питної соди а обпечену лугом - 3%-ним розчином борної кислоти або 3 %- ним розчином оцтової кислоти. У разі попадання на слизову оболонку очей кислоти або лугу необхідно очі ретельно промити водою на протязі 15-20 хвилин обмити 5 %- ним розчином питної соди у разі попадання кислоти а обпечену лугом - З %- ним розчином борної кислоти або 3 %- ним розчином оцтової кислоти. У разі попадання на слизову оболонку очей кислоти або лугу необхідно очі ретельно промити водою на протязі 15-20 хвилин після цього промити 2 %- ним розчином питної соди у разі попадання кислоти а у разі ураження очей лугом - 2 %- ним розчином борної кислоти. При опіках порожнини рота лугом необхідно полоскати рот 3%- ним розчином оцтової кислоти або 3 %- ним розчином борної кислоти при опіках кислотою - 5 %- ним розчином питної соди. У разі попадання кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати розпиленим за допомогою пульверизатора 10 %- ним розчином питної соди при попаданні лугу - розпиленням 3 %- ним розчином оцтової кислоти. 5.4.5. Перша допомога при теплових опіках. При опіках вогнем парою гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі які утворюються та перев'язувати опіки бинтом. При опіках першого ступеня почервоніння обпечене місце обробляють ватою змоченою етиловим спиртом. При опіках другого ступеня пухирі обпечене місце обробляють спиртом або 3%-ним марганцевим розчином. При опіках третього ступеня зруйнування шкіряної тканини накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря. 5.4.6. Перша допомога при кровотечі. 5.4.6.1. Підняти поранену кінцівку вверх. 5.4.6.2. Рану закрити перев'язочним матеріалом із пакета складеним у клубочок придавити її зверху не торкаючись самої рани потримати на протязі 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася не знімаючи накладеного матеріалу поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце з деяким натиском . 5.4.6.3. У разі сильної кровотечі яку не можна зупинити пов'язкою застосовується здавлювання кровоносних судин які живлять поранену область при допомозі згинання кінцівок в суглобах а також пальцями джгутом або закруткою. У разі великої кровотечі необхідно терміново викликати лікаря. 5.5. У разі виникнення пожежі викликати пожежну частину та приступити до її гасіння первинними засобами пожежогасіння. 5.6. Виконувати всі вказівки майстра по усуненню небезпечної ситуації. посада керівника підрозділу особистий підпис прізвище ініціали /організації/ - розробника УЗГОДЖЕНО: Керівник спеціаліст служби охорони праці підприємства особистий підпис прізвище ініціали Юрисконсульт особистий підпис прізвище ініціали Головний технолог особистий підпис прізвище ініціали 1