Інструкція з охорони праці під час виконання робіт пороховим пресом ПВ-5

повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ ПОРОХОВИМ ПРЕСОМ ПВ-5 місце видання повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ посада роботодавця і найменування підприємства № число місяць рік Інструкція з охорони праці № під час виконання робіт пороховим пресом ПВ-5 1. Загальні положення 1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства. 1.2. Вимоги Інструкції стосуються безпосередніх виконавців монтажних робіт та керівників відповідальних за безпеку виконання робіт із застосуванням порохових інструментів на підприємстві. 1.3. Прес ПВ-5 призначений для напресування наконечників на багатожильні кабелі і проводи. Прес виробляється відповідно до ТУ 36 УРСР-Т-074-81. 1.4. Роботи з пороховим пресом відносяться до робіт з підвищеною небезпекою відповідно до ДНАОП 0.00-8.02-93 "Перелік робіт з підвищеною небезпекою". 1.5. До самостійної роботи допускаються особи віком не молодше 18 років які мають кваліфікацію з основної спеціальності не нижче 3-го розряду пропрацювали не менше двох років і пройшли: - медичний огляд у відповідності з ДНАОП 0.03-8.06-94 "Положення про медичний огляд працівників певних категорій"; - навчання та перевірку знань з електробезпеки; - навчання та атестацію відповідно до вимог "Правил пожежної безпеки в Україні" ; - навчання з безпечних методів виконання робіт атестовані та призначені наказом на право виконання робіт пороховими інструментами; - вступний інструктаж. 1.6. Робітники які вперше виконують роботу самостійно протягом п'яти змін працюють під наглядом призначеної наказом особи. 1.7. Основними небезпечними виробничими факторами що діють на організм робітника при застосовуванні порохових інструментів є: підвищений рівень шуму та загазованість; руйнування конструкцій; рухомість частин; фізичні навантаження; рикошети; простріли; легкозаймисті тверді речовини патрони . 1.8. Робітники що працюють із застосуванням порохових монтажних інструментів оператори повинні мати індивідуальні засоби захисту: - щиток для захисту обличчя від механічних пошкоджень; - окуляри для захисту очей від механічних пошкоджень у відповідності з вимогами ГОСТ 12.4.013-85; - протишумові навушники групи А і протишумові вкладиші для захисту органів слуху від шуму під час роботи всередині приміщень об'ємом до 200 м3 відповідно до вимог ГОСТ 12.4.051-87; - рукавиці для захисту рук від механічних пошкоджень; - каску згідно з вимогами ГОСТ 12.4.128-83. 1.9. Роботи з пороховим пресом ПВ-5 виконуються під керівництвом особи атестованої та призначеної наказом на право керівництва роботами із застосуванням порохових монтажних інструментів. Роботи виконуються тільки за нарядом-допуском. 1.10. Під час виконання робіт у вибухонебезпечних або пожежонебезпечних приміщеннях вживаються заходи узгоджені з органами пожежного нагляду та власником приміщень. 1.11. Роботи на висоті виконуються із застосуванням інвентарних риштувань. 1.12. Освітленість робочого місця повинна бути не менше 50 лк. 2. Вимоги безпеки перед початком роботи 2.1. Необхідно пройти інструктаж з охорони праці на робочому місці. 2.2. Слід перевірити технічний стан преса: як рухається пуансон у стволі рух має бути вільним під дією руки ; на пресі і деталях не повинно бути іржі; слідкувати щоб бойок не виступав за дзеркало затвора бойок виходить на 0 9 - 1 1 мм тільки після удару по ньому молотком . 2.3. Наконечник матриця пуансон а також потужність заряду повинні відповідати поперечному перерізу жили таблиці на кришці ящика . 2.4. Роботу виконувати за наявності засобів захисту: каски захисного щитка окулярів рукавиць. Працювати у приміщенні з вентиляцією. 2.5. Працювати з пресом треба тільки на стійкій основі підмостки повинні мати суцільний настил і огорожу. 2.6. Поруч з оператором не повинно бути сторонніх осіб. 3. Вимоги безпеки під час виконання роботи 3.1. Заряджати прес необхідно тільки після повної готовності до закінцювання. 3.2. Не допускаються удари по патрону і досилання його твердим предметом. 3.3. Не допускаються крадіжки втрата і нагрівання патронів. 3.4. Не можна передавати прес або дозволяти використовувати його іншим особам не вказаним в наряді-допуску. 3.5. Забороняється використання деталей виготовлених не на заводі-виробнику пресів. 3.6. Вставляти матрицю і пуансон в корпус пуансон переводити у верхнє положення слід попередньо вийнявши патронник з патроном. Під час складання не застосовувати механічних зусиль. 3.7. Не залишати прес і патрони без нагляду. 4. Вимоги безпеки після закінчення роботи 4.1. Після закінчення робіт протерти деталі і корпус преса сухою ганчіркою змастити його і скласти. 4.2. Зберігати прес і патрони слід у металевому ящику обклеєному повстю і замкненому на контрольний замок. 4.3. Віднести спецодяг і засоби індивідуального захисту в приміщення для їх зберігання. 4.4. Сповістити безпосереднього керівника про несправності механізмів пристроїв та інструменту виявлені під час виконання робіт. 5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 5.1. Якщо постріл не виник виконати повторний удар по бойку молоточком вагою 0 3 кг. Розряджати після осічки слід не раніше ніж через 3 хв. після повторного удару. 5.2. Виймати патрон з осічкою шомполом із сталі діаметром 5 мм торець заточений перпендикулярно до осі шомпола легким натиснення без ударів щоб не пошкодити дзеркало патронника. 5.3. Не дозволяється під час виймання патрона направляти шомпол і патрон на себе та інших осіб. 5.4. У разі виникнення аварійної ситуації необхідно огородити небезпечну зону залишити її не допускати в неї сторонніх осіб; повідомити про аварійну ситуацію або нещасний випадок керівника робіт. 5.5. Якщо є потерпілі надати їм першу медичну допомогу; при необхідності викликати швидку медичну допомогу. 5.6. Перша допомога при нещасних випадках. 5.6.1. Перша допомога при ураженні електричним струмом. При уражені електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму відключивши електроустановку від джерела живлення а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал. При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий зовнішній масаж серця звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення починати необхідно негайно після чого викликати швидку медичну допомогу. 5.6.2. Перша допомога при опіках кислотами і лугами. У разі попадання кислоти або лугу на шкіру необхідно ретельно промити місце ураження водою на протязі 15-20 хвилин після цього пошкоджену кислотою поверхню обмити 5 %- ним розчином питної соди а обпечену лугом - 3%-ним розчином борної кислоти або 3 %- ним розчином оцтової кислоти. У разі попадання на слизову оболонку очей кислоти або лугу необхідно очі ретельно промити водою на протязі 15-20 хвилин обмити 5 %- ним розчином питної соди у разі попадання кислоти а обпечену лугом - З %- ним розчином борної кислоти або 3 %- ним розчином оцтової кислоти. У разі попадання на слизову оболонку очей кислоти або лугу необхідно очі ретельно промити водою на протязі 15-20 хвилин після цього промити 2 %- ним розчином питної соди у разі попадання кислоти а у разі ураження очей лугом - 2 %- ним розчином борної кислоти. При опіках порожнини рота лугом необхідно полоскати рот 3 %-ним розчином оцтової кислоти або 3 %- ним розчином борної кислоти при опіках кислотою - 5 %- ним розчином питної соди. У разі попадання кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати розпиленим за допомогою пульверизатора 10 %- ним розчином питної соди при попаданні лугу - розпиленням 3 %- ним розчином оцтової кислоти. 5.6.3. Перша допомога при пораненні. Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет накласти стерильний перев'язочний матеріал що міститься у ньому на рану і зав'язати її бинтом. Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки що приходиться безпосередньо на рану бажано накапати декілька крапель настойки йоду щоб одержати пляму розміром більше рани а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах. 5.6.4. Перша допомога при переломах вивихах ударах. При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною фанерною пластинкою палицею картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба. При переломі черепа несвідомий стан після удару голови кровотеча з вух або роту необхідно прикласти до голови холодний предмет грілку з льодом або снігом чи холодною водою або зробити холодну примочку. При підозріванні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку не підіймаючи його чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз наглядаючи при цьому щоб тулуб не перегинався з метою уникнення ушкодження спинного мозку. При переломі ребер ознакою якого є біль при диханні кашлю чханні рухах необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху. 5.6.5. Перша допомога при теплових опіках. При опіках вогнем парою гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пузирі які утворюються та перев'язувати опіки бинтом. При опіках першого ступеня почервоніння обпечене місце обробляють ватою змоченою етиловим спиртом. При опіках другого ступеня пухирі обпечене місце обробляють спиртом або 3%-ним марганцевим розчином. При опіках третього ступеня зруйнування шкіряної тканини накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря. 5.6.6. Перша допомога при кровотечі. 5.6.6.1. Підняти поранену кінцівку вверх. 5.6.6.2. Рану закрити перев'язочним матеріалом із пакета складеним у клубочок придавити її зверху не торкаючись самої рани потримати на протязі 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася не знімаючи накладеного матеріалу поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце з деяким натиском . 5.6.6.3. У разі сильної кровотечі яку не можна зупинити пов'язкою застосовується здавлювання кровоносних судин які живлять поранену область за допомогою згинання кінцівок в суглобах а також пальцями джгутом або закруткою У разі великої кровотечі необхідно терміново викликати лікаря. 5.7. Якщо сталася пожежа необхідно викликати пожежну частину і приступити до її гасіння наявними засобами пожежогасіння. 5.8. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керівника робіт по ліквідації наслідків аварії. посада керівника підрозділу особистий підпис прізвище ініціали /організації/ - розробника УЗГОДЖЕНО: Керівник спеціаліст служби охорони праці підприємства особистий підпис прізвище ініціали Юрисконсульт особистий підпис прізвище ініціали Головний технолог особистий підпис прізвище ініціали 5