Інструкція з охорони праці під час роботи електропраскою

повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ПІД ЧАС РОБОТИ НА КРУГЛОВ'ЯЗАЛЬНІЙ МАШИНІ місце видання повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ посада роботодавця і найменування підприємства № число місяць рік Інструкція з охорони праці № під час роботи на круглов'язальній машині 1. Загальні положення 1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства. 1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 “Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці що діють на підприємстві” ДНАОП 0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці” ДНАОП 0.00-4.12-99 “Типове положення про навчання з питань охорони праці”. 1.3. За даною інструкцією в'язальниця інструктується перед початком роботи первинний інструктаж а потім через кожні 3 місяці повторний інструктаж . Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці» в журналі після проходження інструктажу повинні бути підписи особи яка інструктує та в'язальниці. 1.4. Власник повинен застрахувати в'язальницю від нещасних випадків та професійних захворювань. В разі пошкодження здоров'я в'язальниці з вини власника вона в'язальниця має право на відшкодування заподіяної їй шкоди. 1.5. За невиконання даної інструкції в'язальниця несе дисциплінарну матеріальну адміністративну та кримінальну відповідальність. 1.6. До роботи на круглов'язальній машині допускаються особи не молодше 18 років які пройшли медичний огляд спеціальне навчання і мають посвідчення на право працювати на круглов'язальній машині пройшли вступний інструктаж з охорони праці інструктаж на робочому місці та інструктаж з пожежної безпеки. 1.7. В'язальниця повинна: 1.7.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку. 1.7.2. Пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та безпеку товаришів по роботі. 1.7.3. Виконувати тільки ту роботу по якій проінструктована і яка доручена керівником робіт. 1.7.4. Користуватися спецодягом і засобами індивідуального захисту. 1.7.5. Не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце. 1.7.6. Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків. 1.7.7. Вміти користуватись первинними засобами пожежегасіння. 1.7.8. Утримувати робоче місце в чистоті і порядку. 1.8. Основні небезпечні і шкідливі виробничі фактори які діють на в'язальницю: 1.8.1. Неогороджені рухомі та обертаючі вузли машини. 1.8.2. Ураження електричним струмом. 1.8.3. Підвищена запиленість робочої зони. 1.8.4. Підвищений рівень шуму в робочій зоні. 1.8.5. Недостатня освітленість робочої зони. 1.9. В'язальниця забезпечується спецодягом спецвзуттям та засобами індивідуального захисту згідно з колективним договором угодою . 1.10. На машинах слід передбачити трикнопкові станції управління з кнопками «Пуск» «Товчок» та «Стоп» розташованих в вертикальній площині на кожній стійці та органи управління провороту на повільній швидкості розташованих окремо від кнопкових станцій. 1.11. Під час роботи машини повинно забезпечуватись відключення органів управління ручного привода. 1.12. На машині повинні передбачатись пристрої для автоматичної зупинки та сигналізатори які повинні включатись при обриві та затягуванні нитки переломі голок наборі петель виході з ладу з'єднувальної муфти в'язального і товароприймальних механізмів перевантаженні двигуна і короткому замиканні чи обриві в його ланцюзі а також напрацюванні полотна заданого розміру для машин з напрацюванням полотна в рулон . Сигналізатори слід встановлювати для кожного пристрою окремо. Крім того слід встановлювати загальний сигналізатор про виникнення технологічних розладів. 1.13. Машини необхідно обладнати місцевим освітленням в'язальних механізмів внутрішньої та зовнішньої поверхні полотна. Вмикання освітлення внутрішньої і зовнішньої поверхні полотна повинно бути роздільним. Розташування світильників повинно виключати їх механічне пошкодження при експлуатації машини. 1.14. Товароприймальні механізми слід повністю огороджувати небитким прозорим матеріалом. Огородження повинно мати блокування які виключають пуск машини і забезпечують її зупинку при відкритті знятті огородження. 1.15. Голкові циліндри в зоні жакардових механізмів повинні мати переглядові огородження з небиткого матеріалу з знімними щитками для заміни встановлення голок зблокованими з пуском машини. 1.16. Жакардові барабани слід поміщати в прозорі небиткі кожухи; розміщення барабанів повинно забезпечити зручність їх заміни. 1.17. На машині повинна забезпечуватись зручність і безпека регулювання щільності в'язання а також виконання операцій по заміні голок товкачів блоків циліндрів та секторів диска. 1.18. Необхідно передбачити спеціальні місця для використаних та запасних голок. 1.19. Машина повинна бути обладнана пристроями пуховидалення які повинні забезпечувати безперервність очищення від накопичення пуху основних робочих місць в зоні пилоутворення та на шляху проходу нитки. 1.20. Голкові циліндри повинні закриватися звукоізоляційними екранами з органічного скла. 3. Вимоги безпеки перед початком роботи 2.1. Отримати завдання від керівника робіт. 2.2. Оглянути упорядкувати та одягти спецодяг; волосся прибрати під головний убір. 2.3. Перевірити стан робочого місця; впевнитись в його готовності до роботи. 2.4. Впевнитись в справності голкового циліндра з рухомими голками. 2.5. Перевірити систему змащення та електрообладнання. 2.6. Перевірити правильність встановлення всіх огороджень та справність автоматичного нагляду за машиною. 2.7. Перевірити наявність і стан заземлення. 2.8. Перевірити правильність роботи голок виконавши перші оберти від кнопки «товчок». 2.9. Перевірити наявність інструмента і його стан. 2.10. Перевірити наявність і стан діелектричного килимка. 3. Вимоги безпеки під час виконання роботи 3.1. Перед включенням машини впевнитись що її пуск нікому не загрожує. 3.2. Виконувати тільки ті операції які відповідають технологічному процесу. 3.3. Під час роботи не можна користуватись несправним інструментом. 3.4. Не дозволяється накидати петлі полотна при працюючому електродвигуні. 3.5. Заправляти нитки слід тільки за допомогою спеціального гачка. 3.6. Не дозволяється торкатися рухомих частин машини намагаючись змінити положення полотна чи купонів у відтяжних валиках під час руху машини. 3.7. Не дозволяється класти на машину голки інструмент щітки для зчищення пуху. 3.8. Не можна залишати включену машину без нагляду. 3.9. При включеному електродвигуні не допускається знімання кожухів і огороджень. 3.10. Необхідно слідкувати щоб голковий циліндр з рухомими голками був закритий стулкою. 3.11. Не дозволяється захаращувати проходи навкруги робочого місця. 4. Вимоги безпеки після закінчення роботи 4.1. Відключити машину від електромережі. 4.2. Після відключення рубильника очистити машину від пуху щіткою . 4.3. Змастити тертьові частини машини що обертаються. 4.4. Прибрати використану тару і напрацьований матеріал. Прибрати робоче місце. 4.5. Інструмент пристосування прибрати у відведене для них місце. 4.6. Зняти спецодяг покласти у відведене для нього місце. 4.7. Помити руки обличчя теплою водою з милом. При можливості прийняти душ. 4.8. Доповісти керівнику про всі недоліки які мали місце під час роботи. 5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 5.1. Аварійна ситуація може виникнути в разі: ураження електричним струмом виході з ладу автоматичних блокувальних систем огородження та інше. 5.2. При виникненні аварійної ситуації необхідно негайно відключити машину від електромережі не допускати сторонніх осіб в небезпечну зону; повідомити про те що сталося керівника робіт. 5.3. Якщо є потерпілі надати їм першу медичну допомогу; при необхідності викликати «швидку медичну допомогу». 5.4. Надання першої медичної допомоги. 5.4.1. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму відключивши електроустановку від джерела живлення а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал. За відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий зовнішній масаж серця звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати “швидку медичну допомогу”. 5.4.2. Перша допомога при пораненні. Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет накласти стерильний перев'язочний матеріал що міститься у ньому на рану і зав'язати її бинтом. Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку чисту полотняну ганчірку тощо. На те місце ганчірки що приходиться безпосередньо на рану бажано накапати декілька крапель настойки йоду щоб одержати пляму розміром більше рани а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах. 5.4.3. Перша допомога при переломах вивихах ударах. При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною фанерною пластинкою палицею картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба. При передбачуваному переломі черепа несвідомий стан після удару голови кровотеча з вух або роту необхідно прикласти до голови холодний предмет грілку з льодом або снігом чи холодною водою або зробити холодну примочку. При підозрінні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку не підіймаючи його чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз наглядаючи при цьому щоб тулуб не перегинався з метою уникнення ушкодження спинного мозку. При переломі ребер ознакою якого є біль при диханні кашлю чханні рухах необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху. 5.4.4. Надання першої допомоги при теплових опіках. При опіках вогнем парою гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі які утворюються та перев'язувати опіки бинтом. При опіках першого ступеня почервоніння обпечене місце обробляють ватою змоченою етиловим спиртом. При опіках другого ступеня пухирі обпечене місце обробляють спиртом 3%-ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином таніну. При опіках третього ступеня зруйнування шкіряної тканини накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря. 5.4.5. Перша допомога при кровотечі. Для того щоб зупинити кровотечу необхідно: - підняти поранену кінцівку вверх; - кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом із пакета складеним у клубочок придавити її зверху не торкаючись самої рани потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо кровотеча зупинилася то не знімаючи накладеного матеріалу поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце з деяким натиском ; - при сильній кровотечі яку не можна зупинити пов'язкою застосовується здавлювання кровоносних судин які живлять поранену область при допомозі згинання кінцівок в суглобах а також пальцями джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря. 5.5. Якщо сталася пожежа приступити до її гасіння наявними засобами пожежегасіння. При необхідності викликати пожежну частину. 5.6. Виконувати всі вказівки керівника робіт по ліквідації аварійної ситуації. посада керівника підрозділу особистий підпис прізвище ініціали /організації/ - розробника УЗГОДЖЕНО: Керівник спеціаліст служби охорони праці підприємства особистий підпис прізвище ініціали Юрисконсульт особистий підпис прізвище ініціали Головний технолог особистий підпис прізвище ініціали 1