Інструкція з охорони праці під час роботи на швацьких станках

повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ПІД ЧАС РОБОТИ НА ШВАЦЬКИХ СТАНКАХ місце видання повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ посада роботодавця і найменування підприємства № число місяць рік Інструкція з охорони праці № під час роботи на швацьких станках 1. Загальні положення 1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства. 1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці що діють на підприємстві" ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці" ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці". 1.3. За даною інструкцією швачка інструктується перед початком роботи первинний інструктаж а потім через кожні 3 місяці повторний інструктаж . Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці» в журналі після проходження інструктажу повинні бути підписи особи яка інструктує та швачки. 1.4. Власник повинен застрахувати швачку від нещасних випадків та професійних захворювань. В разі пошкодження здоров'я швачки з вини власника вона швачка має право на відшкодування заподіяної їй шкоди. 1.5. За невиконання даної інструкції швачка несе дисциплінарну матеріальну адміністративну та кримінальну відповідальність. 1.6. До роботи на швацьких станках допускаються особи не молодше 18 років які пройшли медичне обстеження професійне навчання вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж з пожежної безпеки інструктаж на робочому місці. 1.7. Швачка повинна: 1.7.1. Знати устрій і методику роботи швацької машини. Вивчати та удосконалювати методи безпечного виконання робіт на ній. 1.7.2. Не приступати до роботи на несправній машині несправному інструменті при відсутності або несправності огорож та запобіжних пристосувань блокуючих пристроїв. Самостійно проводити ремонт механічного та електричного обладнання швацької машини забороняється. 1.7.3. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку. 1.7.4. Не допускати сторонніх осіб до свого робочого місця. 1.7.5. Пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та відповідальність за товаришів по роботі. 1.7.6. Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків. 1.7.7. Вміти користуватись первинними засобами пожежегасіння. 1.7.8. Виконувати тільки ту роботу яка доручена керівником робіт та по якій вона проінструктована. 1.7.9. Не захаращувати своє робоче місце. 1.7.10. Не виконувати вказівки які суперечать правилам охорони праці. 1.7.11. Працювати тільки на справних швацьких станках та користуватись справним інструментом та пристосуваннями. 1.8. Основні шкідливі та небезпечні виробничі фактори які діють на швачку: 1.8.1. Голка. 1.8.2. Ниткопритягувач. 1.8.3. Ніж на станках з одночасним обрізанням країв тканини . 1.8.4. Маховик. 1.8.5. Ремінні передачі. 1.8.6. Електродвигун. 1.8.7. Недостатня освітленість робочої зони. 1.8.8. Захаращеність робочої зони. 1.9. Швачка забезпечується спецодягом згідно з колективним договором угодою . 1.10. Спецодяг не повинен мати звисаючих кінців а в кишенях металевих та гострих предметів. 1.11. Крім даної інструкції швачка повинна виконувати інструкцію завода-виготовлювача з безпечної експлуатації даної конкретної машини. 2. Вимоги безпеки перед початком роботи 2.1. Одягти спецодяг застібнути рукава волосся прибрати під головний убір. 2.2. Отримати завдання керівника на виконання робіт. 2.3. Оглянути і упорядкувати робоче місце. Прибрати зайві речі звільнити проходи. Впевнитись що робоче місце достатньо освітлене. 2.4. Перевірити надійність кріплення заземлюючого дроту до машини електродвигуна пускового пристрою відсутність обірваних та оголених дротів. 2.5. Перевірити наявність запобіжної лапки огородження привода. 2.6. Впевнитись в справності машини шляхом її включення на холостому ході справність ніжної пускової педалі. 2.7. Перевірити надійність кріплення знімних частин машини. 3. Вимоги безпеки під час виконання роботи 3.1. Заправляти верхню та нижню нитки проводити зміну голки слід тільки при виключеному двигуні машини. 3.2. Прокладаючи стрічку на тканині її слід тримати обома руками з обох боків від голки аби уникнути влучення пальців рук під голку. 3.3. Щоб уникнути отримання травм включення машини в роботу слід проводити плавним натиском на пускову педаль. 3.4. Щоб уникнути отримання удару ниткопритягувачем не слід нахиляти голову низько до машини. 3.5. Нитки обрізки тканин що випадково влучили в привідний механізм машини прибирати тільки при виключеному електродвигуні машини. 3.6. Не гальмувати рукою махове колесо. 3.7. Не торкатися руками частин машини та голки які рухаються не відчиняти та не знімати огородження та запобіжні пристрої на працюючій машині. 3.8. Інструменти ножиці викрутки тощо зберігати у спеціально відведених місцях. 3.9. Відпрацьовані та зламані голки не кидати на підлогу а складати у відведене місце. 3.10. Чищення та змащення машини проводити тільки при виключеному електродвигуні. 3.11. При залишенні робочого місця навіть на короткий час машину слід вимкнути. 4. Вимоги безпеки після закінчення роботи 4.1. Вимкнути машину з електромережі. Очистити від пилу обірваних ниток шматочків тканини зробити змащення вузлів машини згідно з картою змащування. 4.2. Прибрати у відведене місце пристосування інструмент. 4.3. Встановити голку в машині в крайнє нижнє положення. 4.4. Вимити руки та обличчя. 4.5. Доповісти керівникові робіт про всі недоліки які мали місце під час роботи. 5. Вимоги безпеки в аварійній ситуації 5.1. Аварійна ситуація та нещасний випадок при виконанні швацьких робіт можуть виникнути в разі: ураження електрострумом поранення голкою ниткопротягувачем ножем ремінною передачею та інше. 5.2. При виникненні аварійної ситуації поява специфічного запаху горілої гуми чи диму при доторканні до металевих частин відчувається наявність електроструму та інше необхідно відключити машину від електромережі; не допускати сторонніх осіб у небезпечну зону. 5.3. Повідомити про те що сталося керівника робіт. 5.4. Якщо є потерпілі надати їм першу медичну допомогу; при необхідності викликати «швидку медичну допомогу». 5.5. Надання першої медичної допомоги. 5.5.1. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму відключивши електроустановку від джерела живлення а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал. За відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий зовнішній масаж серця звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати швидку медичку допомогу. 5.5.2. Перша допомога при пораненні. Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет накласти стерильний перев'язочний матеріал що міститься у ньому на рану і зав'язати її бинтом. Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку чисту полотняну ганчірку тощо. На те місце ганчірки що приходиться безпосередньо на рану бажано накапати декілька крапель настойки йоду щоб одержати пляму розміром більше рани а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах. 5.5.3. Перша допомога при переломах вивихах ударах. При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною фанерною пластинкою палицею картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба. При передбачуваному переломі черепа несвідомий стан після удару голови кровотеча з вух або роту необхідно прикласти до голови холодний предмет грілку зі льодом або снігом чи холодною водою або зробити холодну примочку. При підозрінні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку не підіймаючи його чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз наглядаючи при цьому щоб тулуб не перегинався з метою уникнення ушкодження спинного мозку. При переломі ребер ознакою якого є біль при диханні кашлю чханні рухах необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху. 5.5.4. Надання першої допомоги при теплових опіках. При опіках вогнем парою гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі які утворюються та перев'язувати опіки бинтом. При опіках першого ступеня почервоніння обпечене місце обробляють ватою змоченою етиловим спиртом. При опіках другого ступеня пухирі обпечене місце обробляють спиртом 3%-ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином таніну. При опіках третього ступеня зруйнування шкіряної тканини накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря. 5.5.3. Перша допомога при кровотечі. Для того щоб зупинити кровотечу необхідно: - підняти поранену кінцівку вверх; - кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом із пакета складеним у клубочок придавити її зверху не торкаючись самої рани потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо кровотеча зупинилася то не знімаючи накладеного матеріалу поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце з деяким натиском ; - при сильній кровотечі яку не можна зупинити пов'язкою застосовується здавлювання кровоносних судин які живлять поранену область при допомозі згинання кінцівок в суглобах а також пальцями джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря. 5.6. Якщо сталася пожежа необхідно викликати пожежну частину і приступити до гасіння наявними засобами пожежегасіння. 5.7. Виконувати всі вказівки керівника робіт по усуненню аварійної ситуації. посада керівника підрозділу особистий підпис прізвище ініціали /організації/ - розробника УЗГОДЖЕНО: Керівник спеціаліст служби охорони праці підприємства особистий підпис прізвище ініціали Юрисконсульт особистий підпис прізвище ініціали Головний технолог особистий підпис прізвище ініціали 1