Інструкція з охорони праці для завідувача складом

повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ДЛЯ ЗАВІДУВАЧА СКЛАДОМ місце видання повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ посада роботодавця і найменування підприємства № число місяць рік Інструкція з охорони праці № для завідувача складом 1. Загальні положення 1.1. Дія інструкції поширюється на всі складські підрозділи підприємства. 1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці що діють на підприємстві" ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці" ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці". 1.3. За даною інструкцією завідувач складом інструктується перед початком роботи первинний інструктаж а потім через кожні 3 місяці повторний інструктаж . Результат інструктажу заноситься в "Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці"; в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи яка інструктує і завідувача складом. 1.4. Власник повинен застрахувати завідувача складом від нещасних випадків та професійних захворювань. У разі пошкодження здоров'я завідувача складом з вини власника він завідувач складом має право на відшкодування заподіяної йому шкоди. 1.5. До роботи на складі допускаються особи не молодше 18 років які пройшли медичний огляд вступний інструктаж та інструктаж на робочому місці практично освоїли прийоми правильного застосування механізмів пристосування інструментів а також прийоми роботи з вантажами під час їх переробки. Особи що допускаються до роботи на складі небезпечних і шкідливих речовин кислот лугів лакофарбової продукції тощо повинні пройти спеціальне навчання з безпеки праці і мати посвідчення на право виконання робіт з підвищеною небезпекою. 1.6. Особи допущені до роботи повинні виконувати тільки ту роботу яка доручена адміністрацією підприємства. 1.7. Під час виконання дорученої роботи необхідно суворо дотримуватися прийнятої технології переробки вантажів. Не допускається застосовувати способи що прискорюють виконання технологічної операції та ведуть до порушення вимог безпеки. 1.8. У випадку виникнення в процесі роботи будь-яких питань пов'язаних з її безпечним виконанням необхідно звернутися до особи відповідальної за безпечне проведення робіт. 1.9. Помітивши порушення інструкції або небезпеку для оточуючих завідувач складом повинен у цьому випадку попередити робітника про необхідність дотримання вимог що забезпечують безпеку праці. 1.10. На завідувача складом можуть впливати небезпечні та шкідливі виробничі фактори: машини і механізми що рухаються рухливі частини підйомно-транспортного обладнання переміщувані товари тара штабелі складованих товарів що обрушуються; понижена температура повітря робочої зони; відсутність або недостатність природного світла; недостатня освітленість робочої зони; гострі крайки задирки та шорсткість на поверхнях інструмента устаткування інвентарю тари; хімічні фактори. 1.11. Завідувач складом зобов'язаний: - вживати заходи по недопущенню виробничого травматизму та профзахворювань; - стежити за підтримкою нормальних санітарних умов роботи на складі у допоміжних та побутових приміщеннях; - контролювати дотримання режиму праці та відпочинку робітників складу. 1.12. Завідувач складом повинен бути забезпечений засобами індивідуального захисту. Норми безкоштовної видачі одягу спеціального взуття інших засобів індивідуального захисту що рекомендуються: на складі металу вугілля лісу й інших матеріалів: - халат бавовняний; - рукавиці комбіновані; - черевики шкіряні або чоботи кирзові. Взимку при роботі в неопалюваних приміщеннях і на зовнішніх роботах додатково: - куртка і штани бавовняні на прокладці що утеплює; - валянки; на складі пальних і мастильних матеріалів лаків і фарб: - фартух прогумований з нагрудником; - рукавиці комбіновані; на складі кислот лугів та інших хімікатів: - костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням; - чоботи гумові; - рукавці гумові; - окуляри захисні. 1.13. Завідувач складом повинен: - виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку; - користуватися спецодягом і засобами індивідуального захисту; - виконувати тільки ту роботу яка доручена керівником робіт та по якій він проінструктований; - не допускати на робоче місце сторонніх осіб; - пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці і відповідальність за товаришів по роботі; - вміти користуватися засобами пожежегасіння; - вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків; - не захаращувати робоче місце проходи підходи тощо. 1.14. Завідувачеві складом забороняється: - доторкатися до електрообладнання клем і електропроводів арматури загального освітлення відкривати дверці електрошаф; - включати і зупиняти крім аварійних ситуацій машини верстати і механізми робота на яких не доручена йому керівництвом; - стояти або проходити під піднятим вантажем. 1.15. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях. 1.16. Завідувач складом повинен дотримуватися правил особистої гігієни. Для пиття користуватися водою зі спеціальних пристроїв сатуратори питні баки фонтанчики тощо . 1.17. За невиконання даної інструкції завідувач складом несе дисциплінарну матеріальну адміністративну та кримінальну відповідальність. 2. Вимоги безпеки перед початком роботи 2.1. Надягти справний спецодяг. 2.2. Підготувати робочу зону для безпечної роботи: - перевірити достатність освітлення в проходах проїздах на місцях виконання складських робіт; - перевірити справність вентиляційних установок; - забезпечити наявність вільних проходів і проїздів до місць складування товарів і тари; - перевірити стан підлоги відсутність щілин вибоїв набитих планок . 2.3. Перевірити наявність та справність необхідного для роботи підйомно-транспортного обладнання. 2.4. Перед початком роботи пов'язаної з розвантаженням залізничних вагонів або автотранспортних засобів у зимовий час необхідно рампи і пандуси посипати піском. 2.5. Якщо за умовами роботи потрібно застосування робітниками засобів індивідуального захисту перевірити їх справність. 3. Вимоги безпеки під час виконання роботи 3.1. Не знаходитися на небезпечній відстані від автомашини що маневрує у зоні дії підіймального крана всередині автомашини або вагона при розвантаженні навантаженні . 3.2. Стежити за чистотою поверхні рампи вчасно вживати заходів до очищення її взимку від снігу та льоду посипанню піском або золою. 3.3. Вживати заходів по усуненню вибоїв що з'явилися під час роботи щілин і інших несправностей підлоги в проходах і проїздах. 3.4. Не допускати перевищення швидкості руху транспорту на території складу понад 5 км/ч. 3.5. Дотримуватися правил складання матеріалів у штабелі для збереження. 3.6. Стежити за справністю стелажів не допускати їх перевантаження. 3.7. У випадку виявлення неправильно складеного штабеля вжити заходів до його розбирання та укладання знову з усуненням помічених недоліків. 3.8. Вимагати щоб роботи на висоті 1 5 м виконувалися з використанням справних драбин і сходи що мають пристосування від ковзання. Не допускати використання замість драбини сходи випадкових підставок. Стежити щоб не виконувалися роботи з верхньої сходинки драбини сходи . 3.9. Користуватися для розливу кислот лугів скляними лійками і спеціальним пристосуванням для нахилу у яке встановлюється сулія наповнена кислотою або лугом. 3.10. Стежити за наявністю на тарі бирок і наклейок з точною назвою небезпечних у поводженні вантажів кислоти луги лакофарбові матеріали тощо . 3.11. Укривати вантаж який пилить брезентом рогожею або іншими матеріалами. 3.12. Попереджати людей які знаходяться поруч про можливий пуск обладнання конвеєра підйомника тощо . 4. Вимоги безпеки після закінчення роботи 4.1. Упорядкувати робоче місце. 4.2. Перевірити протипожежний стан складу. 4.3. Переконатися в тім що вантажно-розвантажувальні механізми встановлені на місця відведені для їх зберігання. 4.4. Закрити завантажувальні люки прорізи. 4.5. Зняти й упорядкувати спецодяг засоби індивідуального захисту залишити на зберігання в спеціально відведеному місці. 5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 5.1. У разі виникнення аварійних ситуацій та під час аварії необхідно: - відключити електрообладнання; - призупинити підйом і переміщення вантажу; - опустити вантаж а якщо це неможливо вжити заходів по огородженню місця перебування вантажу; - повідомити про те що сталося адміністрацію. 5.2. У разі нещасних випадках надати потерпілому першу допомогу при необхідності відправити потерпілих у лікувальний заклад. 5.3. Надання першої медичної допомоги. 5.3.1. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. При уражені електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму відключивши електроустановку від джерела живлення а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал. При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий зовнішній масаж серця звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення починати необхідно негайно після чого викликати “швидку медичну допомогу”. 5.3.2. Перша допомога при пораненні. Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет накласти стерильний перев'язочний матеріал що міститься у ньому на рану і зав'язати її бинтом. Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку чисту полотняну ганчірку тощо. На те місце ганчірки що приходиться безпосередньо на рану бажано накапати декілька крапель настойки йоду щоб одержати пляму розміром більше рани а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах. 5.3.3. Перша допомога при переломах вивихах ударах. При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною фанерною пластинкою палицею картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба. При передбачуваному переломі черепа несвідомий стан після удару голови кровотеча з вух або роту необхідно прикласти до голови холодний предмет грілку зі льодом або снігом чи холодною водою або зробити холодну примочку. При підозрі перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку не підіймаючи його чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз наглядаючи при цьому щоб тулуб не перегинався з метою уникнення ушкодження спинного мозку. При переломі ребер ознакою якого є біль при диханні кашлю чханні рухах необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху. 5.3.4. Перша допомога при опіках кислотами і лугами. При попаданні кислоти або лугу на шкіру ушкоджені ділянки необхідно ретельно промити цівкою води на протязі 15-20 хвилин після цього пошкоджену кислотою поверхню обмити 5%-ним розчином питної соди а обпечену лугом - 3%-ним розчином борної кислоти або розчином оцтової кислоти. При попаданні на слизову оболонку очей кислоти або лугу необхідно очі ретельно промити цівкою води протягом 15-20 хвилин після цього промити 2%-ним розчином питної соди а при ураженні очей лугом - 2%-ним розчином борної кислоти. При опіках порожнини рота лугом необхідно полоскати 3%-ним розчином оцтової кислоти або 3%-ним розчином борної кислоти при опіках кислотою - 5%-ним розчином питної соди. При попаданні кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати розпиленим за допомогою пульверизатора 10%-ним розчином питної соди при попаданні лугу - розпиленим 3%-ним розчином оцтової кислоти. 5.4. Якщо сталося пожежа приступити до гасіння наявними засобами пожежегасіння. При необхідності викликати пожежну частину. 5.5. Виконувати вказівки керівника робіт по ліквідації аварійної ситуації. посада керівника підрозділу особистий підпис прізвище ініціали /організації/ - розробника УЗГОДЖЕНО: Керівник спеціаліст служби охорони праці підприємства особистий підпис прізвище ініціали Юрисконсульт особистий підпис прізвище ініціали Головний технолог особистий підпис прізвище ініціали 1