Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці

Додаток 1 до пункту 3.14  Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці Зразок протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці  підприємство навчальний заклад їх підпорядкованість ПРОТОКОЛ № засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці " " 20 р.  м.   Комісія у складі: голови  прізвище ініціали посада і членів комісії: прізвище ініціали посада створена на підставі наказу від " " 20 р.                №   перевірила знання перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці за якими проводилася перевірка знань № з/п Прізвище ім'я та по батькові працівника Посада професія фах   Місце роботи для підприємства структурний підрозділ Знає / не знає  Примітка 1 2 3 4 5 6 Продовження додатка 1 Голова комісії   підпис    Члени комісії:  підпис     М.П. підпис   підпис Примітка. У разі проведення перевірки знань комісією підприємства затвердження протоколу печаткою не обов’язкове. Начальника юридичного відділу І. Калиновська 3 2