Перелік посад посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці

Додаток 3 до пункту 5.1 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці ПЕРЕЛІК ПОСАД ПОСАДОВИХ ОСІБ ЯКІ ПРОХОДЯТЬ НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ 1. Підприємства установи й організації об’єднання підприємств 1.1. Керівники заступники керівників головні спеціалісти керівники основних виробничих та технічних служб підприємств установ й організацій об’єднань підприємств незалежно від форм власності та характеру виробничої діяльності які безпосередньо пов’язані з організацією безпечного ведення робіт. 1.2. Керівники та спеціалісти науково-дослідних конструкторських проектних і технологічних відділів які займаються проведенням експертизи проектно-конструкторської документації на яку поширюються вимоги нормативно-правових актів з охорони праці а також ті які виконують розробки з питань охорони праці. 1.3. Посадові особи спеціально уповноваженого центрального органу з нагляду за охороною праці та його територіальних управлінь. 1.4. Експерти технічні з промислової безпеки. 1.5. Страхові експерти з охорони праці. 2. Навчальні заклади 2.1. Керівники заступники керівників навчальних закладів на яких покладена відповідальність за організацію безпечного ведення робіт керівники та викладачі кафедр охорони праці керівники та штатні викладачі навчальних закладів які здійснюють навчання з питань охорони праці посадових осіб. 2.2. Майстри та інструктори виробничого навчання керівники виробничої практики та інші посадові особи які викладають питання охорони праці безпечного ведення робіт або проводять інструктажі з охорони праці з учнями студентами курсантами слухачами. 3. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади Перші заступники та заступники міністрів керівників інших центральних органів виконавчої влади перші заступники та заступники міністрів керівників інших центральних органів виконавчої влади Ради міністірів Автономної Республіки Крим функціональні обов’язки яких пов’язані з організацією діяльності підприємств галузі з охорони праці а також з організацією навчання та перевірки знань з питань охорони праці. 4. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування Заступники керівників обласних Київської та Севастопольської міських районних державних адміністрацій а також органів місцевого самоврядування функціональні обов’язки яких пов’язані із забезпеченням охорони праці. 5. Керівники спеціалісти служб охорони праці члени комісій з перевірки знань з питань охорони праці особи відповідальні за технічний стан і безпечну експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки підприємств установ й організацій об’єднань підприємств зазначених у пунктах 1-4 цього додатка. Начальника юридичного відділу І. Калиновська