Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці

Додаток 5 до пункту 6.3 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці  Титульний аркуш журналу  підприємство організація установа ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ Розпочато " " 20 р. Закінчено " " 20 р. Формат А4 210 х 297   № з/п Дата прове-дення інструк-тажу  Прізви-ще ім'я та по батькові особи яку інструк-тують  Професія посада особи* яку інструк-тують її вік Назва виробничого підрозділу група клас гурток до якого приймається особа що інструктуєть-ся  Прізвище ініціали посада особи яка інструк-тує  Підписи  особи яку інструк-тують  особи яка інструк-тує  1 2 3 4 5 6 7 8 Начальника юридичного відділу І. Калиновська