Карта показників небезпек та показників для оцінки ризику

Додаток 2 до СУОП Карта показників небезпек та показників для оцінки ризику Сумарний нормативний бал р3 ? р4 Ммах 1 2 3 1 Наявність обов’язків посадових осіб з охорони праці 10 2 Наявність інструкцій з охорони праці 32 3 Проведення інструктажів з охорони праці 40 4 Проведення навчання та перевірки знань з охорони праці 40 5 Проведення медоглядів 40 6 Забезпеченість ЗІЗ 40 7 Виконання приписів органів державного нагляду та контролю за охороною праці 60 8 Виконання планів поліпшення стану умов та безпеки праці 32 9 Проведення планово-попереджувальних ремонтів 30 10 Проведення випробувань 40 11 Проведення технічних оглядів 35 12 Відповідність обладнання вимогам ССБТ 40 13 Відображення вимог безпеки у маршрутних картках картках типового групового технологічного процесу операційних картках картках типової групової операції відомості операції карті ескізів техноло-гічних інструкціях відомості оснастки комплектувальної картки 70 14 Проведення оглядів та ремонтів будівель та споруд 40 15 Дотримання гранично - допустимих норм та концентрацій шкідливих виробничих факторів 49 16 Наявність засобів пожежегасіння 60 17 Забезпечення технічної безпеки електроустановок споживачів 30 18 Наявність електрозахисних засобів 42 Усього 730