Посадова інструкція комерційного директора (назва підприємства)

Додаток 6 до СУОП Затверджена Директор назва підприємства 2005 року Посадова інструкція комерційного директора назва підприємства Прізвище ім’я та по батькові з з з 1.Загальні положення Комерційний директор визначає координує роботи з господарсько – фінансової діяльності товариства у сферах матеріально-технічного забезпечення придбання сировини збуту продукції за договорами постачання транспортного і адміністративно-господарсько обслуговування 2. Завдання та обов’язки 2.2. Забезпечити ефективне використання матеріальних і фінансових ресурсів зниження їх витрат прискорення обігу обігових коштів 2.3. Організувати роботу торгово-промислової бази та складу щодо розробки нормативних документів з матеріально-технічного забезпечення якості продукції охорони праці організації зберігання і транспортування сировини збуту готової продукції 2.4. Вживати заходів щодо своєчасного укладання договорів з постачальниками і споживачами розширення господарських зв’язків 2.5. Здійснювати контроль за реалізацією продукції своєчасним виконанням завдань і зобов’язань з поставок продукції і їх відповідності господарським договорам 2.6. Вивчати перспективи попиту на продукцію що реалізується 2.7. Організувати: * роботу складського господарства створювати умови для належного та безпечного зберігання матеріальних ресурсів і готової продукції; * приймання зберігання на складах транспортування і видачу в підрозділи небезпечних і шкідливих речовин у відповідності з вимогами нормативних актів про охорону праці; * забезпечення підприємства всіма видами спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту; 2.8. Керувати розробкою заходів пов'язаних з придбанням доставкою і зберіганням засобів індивідуального захисту. 3. Права Комерційний директор має право: 3.1. Представляти фірму на всіх гілках виконавчої влади та у взаємовідносинах з іншими підприємствами. 3.2.Укладати договори із іншими підприємствами з метою виконання покладених на нього завдань та обов’язків. 3.3. Подавати директору пропозиції щодо покращення ефективності роботи щодо реалізації продукції . 4. Відповідальність Комерційний директор відповідає за: 4.1. Якість зберігання та реалізацію продукції 4.2. Організацію охорони праці на складах 4.3. Організацію виконання навантажувально-розвантажувальних операцій у відповідності з технологічною документацією на виконання робіт даного виду. 4.4. Придбання засобів індивідуального захисту працюючих 5. Повинен знати 5.1. Чинне законодавство яке регулює господарську діяльність та господарські відносини. 5.2. Порядок укладання і виконання господарських договорів. 5.3. Організацію фінансової роботи матеріально-технічного забезпечення транспортного обслуговування і збуту продукції. 5.4. Економіку цінову та рекламну політику. 5.5. Порядок укладання і виконання господарських договорів. 5.6. Трудове законодавство та законодавство про охорону праці. 6. Кваліфікаційні вимоги Повна вища технічна освіта післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією керівника аналогічного рівня не менше 1року та нижчого рівня не менше 3 років. 7. Взаємовідносини за посадою 7.1. Одержує необхідну інформацію від директора. 7.2. Доповідає директору про результати своєї діяльності. 7.4. Здійснює координацію виконання робіт на торгово-промисловій базі складі та транспортному підрозділі.