План-звіт про виконання роботи з охорони праці

Додаток 9 до СУОП План затверджено: Звіт затверджено: Керівник служби охорони праці Керівник служби охорони праці / / / / План – звіт про виконання роботи з охорони праці на квартал 200 р назва структурного підрозділу № з/п Найменування заходів Номер документа Строк виконання Відмітки про виконання 1. Згідно з наказом по підприємству. 2. Згідно з протоколом наради з охорони праці. 3. Згідно з приписами органів державного нагляду за охороною праці. 4. Згідно з приписами служби охорони праці. 5. Згідно з пропозиціями уповноваженої найманими працівниками особи з питань охорони праці. 6. Згідно з матеріалами внутрішнього аудиту. 7. Виконання заходів передбачених актами форми Н-1 П-4. План склав Працівник служби охорони праці План отримав Керівник структурного підрозділу План виконано Керівник структурного підрозділу