Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці

Додаток 15 до СУОП Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці № п/п Дата реєстрації Код або номер інструкції Найменування інструкції Підрозділ якому видана інструкція Кількість виданих примірників Посада прізвище ініціали одержувача інструкції Підпис одержувача інструкції 1 2 3 4 5 6 7 8