Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці

Додаток 16 до СУОП назва підприємства ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ Розпочато " " 20 р. Закінчено " " 20 р. Формат А4 210 х 297 № п/п Дата прове- дення інструк-тажу Прізвище ім’я та по батькові особи яку інструк-тують Професія посада особи яку інструк-тують її вік Назва виробни- чого під- розділу група клас гурток до якого приймається особа що інструкту- ється Прізвище ініціали посада особи яка інструктує Підписи особи яку істру- ктують особи яка істру- ктує 1 2 3 4 5 6 7 8