Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці

Додаток 17 до СУОП назва підприємства ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ІНСТРУКТАЖІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ цех дільниця бригада служба лабораторія майстерня тощо Розпочато " " 20 р. Закінчено " " 20 р. Формат А4 210 х 297 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Дата |Прізвище |Професія |Вид |Причина |Прізвище | |Стажування |Знання | |з/п|прове- |ініціали |посада |інструк- |проведення|ініціали | Підписи | дублювання |переві- | | |дення |особи яку|особи |тажу |позапла- |особи | |на робочому |рив | | |інструк-|інструк- |яку інст-| первин- |нового або|яка | |місці |допуск | | |тажу |тують |руктують |ний |цільового |інструк- |------------------+--------------|до | | | | | |повторний |інструк- |тує та |особи |особи |кіль- |стажу- |роботи | | | | | |позапла- |тажу |перевіряє|яку |яка інст-|кість |вання |здійснив| | | | | |новий | |знання |інструк-|структує |змін | дублю-| підпис | | | | | |цільовий | | |тують | |з |вання |дата | | | | | |назва та | | | | | |пройшов| | | | | | |номер | | | | |до | підпис| | | | | | |інструкції| | | | | дати |праців-| | | | | | | | | | | | |ника | | |---+--------+----------+---------+----------+----------+---------+--------+---------+------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------