Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків

Додаток 20 до СУОП Журнал реєстрації осіб що потерпіли від нещасних випадків на                                         найменування підприємства робочого органу виконавчої дирекції Фонду                            соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань   N п/п  Дата і час події  Прізвище ім'я та по батькові потерпілого  Професія посада   Місце події цех дільниця об'єкт тощо   Обставини і причини нещасного випадку  Наслідки нещасного випадку діагноз захворювання отруєння пов'язаного з умовами праці  Заходи щодо запобігання нещасним випадкам  Відмітка про виконання заходів  Дата видачі актів форми Н-5 форми Н-1 або форми НПВ і підпис особи яка їх одержала  Примітка. Порядковий номер реєстрації повинен відповідати номеру акта форми Н-1 або форми НПВ.