Карта обліку небезпечних виробничих факторів

  Додаток 24 до СУОП Карта обліку небезпечних виробничих факторів назва модель інв. № обладнання № п/п Небезпечні фактори Засоби захисту Фактичне забезпечення Так Ні 1 2 3 4 5 1 Машини та механізми що рухаються 1.1. Огороджувальні пристрої 1.2. Сигналізація безпеки 1.3. Запобіжні та блокуючи пристрої 1.4. Система гальмування робочих органів 2 Незахищені рухомі елементи виробничого обладнання 2.1. Огороджувальні пристрої 2.2. Запобіжні та блокуючі пристрої 3 Вироби заготовки матеріали що пересуваються 3.1. Сигналізація безпеки 3.2. Загороджувальні пристрої 4 Підвищена або понижена температура поверхні обладнання матеріалу 4.1. Загороджувальні пристрої 5 Підвищений рівень статичної електрики 5.1. Заземлення 6 Небезпечний рівень напруги в електричній мережі 6.1. Захисне заземлення 6.2. Загороджувальні пристрої 6.3. Запобіжні та блокуючи пристрої Таблиця 2 заповнюється тільки на обладнання незабезпечене засобами захисту. Якщо стандартом не передбачені перелічені у карті засоби захисту у рядках 4 5 ставиться “х”