Акт опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів

Додаток 28 до СУОП Затверджую: Директор „ ” 200 р. Акт опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів від „ ” 200 р. № Товариство „ТД” Мегаполіс „ м.Хмельницький віл. тел. Комісія у складі: голова комісії члени комісії провела обстеження безпечного стану електроустановок: 1. Стан безпеки електроустановок 2. Відповідність експлуатації електроустановок нормативним вимогам безпеки 3. Наявність та стан документації Зворотній бік акта Висновки: 1. Стан безпеки електроустановок нормативним вимогам безпеки відповідає за винятком: назва електроустановки причини невідповідності 2. Експлуатація електроустановок відповідає нормативним вимогам безпеки за винятком: перелік порушень нормативних вимог 3. Документація наявна в повному обсязі і відповідає нормативним вимогам за винятком: перелік порушень нормативних вимог Заходи щодо усунення допущених порушень з обов’язковим зазначенням термінів усунення порушень та відповідальних осіб Висновки комісії „Експлуатація електроустановок зазначеного енергогосподарства дозволяється не дозволяється Голова комісії підпис Члени комісії підпис Пояснення до заповнення Акту 1.Акт складається відповідно до розділу 8 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998 року №4. 2. У разі відсутності у власника кваліфікованих кадрів роботи виконуються залученими спеціалістами інших організацій. 3. Опосвідченням передбачається: перевірка наявності експлуатаційної і виконавчої документації в обсягах передбачених вимогами нормативно-правовими актами; визначення достатності і працездатності захисно - блокувальних пристроїв; оцінка стану безпеки електроустаткування; оцінка фахової підготовки працівників з питань безпеки відповідної кваліфікації до робіт що виконуються