Канада, провінція Онтаріо: відшкодування шкоди травмованому

Канада провінція Онтаріо: відшкодування шкоди травмованому Г.Кузнєцов НДІ проблем охорони праці м. Москва Онтаріо - найрозвинутіша в економічному відношенні провінція Канади. Там є все - від чорної металургії та машинобудування до виноробства яке процвітає завдяки виноградникам розташованим у районі Ніагарського водоспаду. Провінція - перша за кількістю населення а її столиця Торонто - найбільше місто країни в якому живуть представники багатьох національностей включаючи росіян та українців. Як і всі інші провінції Онтаріо має своє законодавство в сфері охорони праці та соціального страхування від нещасних випадків на роботі та обумовлених виробництвом захворювань. Переді мною плакат зверху та знизу обрамлений чорно-жовтою "зеброю". На чорному тлі виділяються чотири цифри виведені дуже великим шрифтом і різними фарбами: червоною синьою зеленою та жовтогарячою. Під верхньою "зеброю" надпис: "У випадку виробничої травми". На цифрі один - червоний хрест у білому квадраті а під ним слова: "Негайно отримайте першу допомогу". На синьому тлі двійки - два звернення: "Робітник повідом своєму роботодавцю про отриману травму" та ''Роботодавець у разі потреби виклич транспорт щоб доставити потерпілого в медичну установу. Оплати транспортні витрати". У зелені трійки - знак долара та заклик: "Роботодавець оплати працівнику той день коли сталося травмування". Нарешті - четвірка з нагадуванням: "Роботодавець протягом трьох днів повідом про травму в Управління з безпеки та страхування на робочому місці УБС якщо потерпілий: звернувся по медичну допомогу; не зміг працювати; через травму втратив зарплату". Цей плакат випущено УБС. У ньому порада: "Якщо виникнуть питання телефонуйте..." а також номер телефону й адреса електронної пошти. УБС орган державного у рамках провінції Онтаріо обов'язкового страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань. Його мета - захист працівників і надання допомоги потерпілим. Доходи УБС створюються за рахунок страхових внесків роботодавців. Чотири пункти на плакаті які нагадують працівнику та підприємцю про необхідні дії в разі нещасного випадку на виробництві взяті з положень Закону про безпеку та страхування на робочому місці що набув чинності з 1 січня 1998 року. Цим нормативним документом визначено основні обов'язки УБС: запобігання нещасним випадкам і пов'язаним з виробництвом захворюванням включаючи професійні вжиття заходів з лікування реабілітації потерпілих та повернення їх на робочі місця а також виплата допомоги пов'язаної з втратою заробітку й інших визначених законодавством платежів і пенсій. Описаний вище плакат можна побачити на підприємствах провінції Онтаріо всюди. Кожен застрахований може отримати компактну написану зрозумілою мовою Програму із забезпечення виробничої безпеки та страхування далі - Програма . Програма учасниками якої є всі застраховані - своєрідний посібник котрий кожен може носити з собою в кишені й читати що робити у випадку будь-якого надзвичайного випадку якими правами та пільгами він володіє які допомоги та виплати повинен отримати й що зобов'язаний робити підприємець та УБС. Програму видано не тільки англійською та французькою двома узаконеними в країні мовами але й іншими включаючи російську . Отже у випадку одержання травми чи захворювання на виробництві застрахований зобов'язаний негайно звернутися по першу допомогу в разі потреби - в медустанову а також якомога швидше сповістити роботодавця котрий у свою чергу зобов'язаний негайно заповнити спеціальний бланк "Звіт про виробничу травму/захворювання" взяти підписи в роботодавця та потерпілого й направити його до УБС. Підпис травмованого хворого означає що він звертається по допомогу й дає лікарю дозвіл надати менеджеру чи підприємцю інформацію про своє повернення на роботу коли він буде в змозі її виконувати . Підприємець надає копію звіту потерпілому виплачує йому заробітну плату за день в який було отримано травму за необхідності покриває витрати зі транспортування травмованого до лікарні. При першому ж контакті з лікарем під час проходження лікування травмований повинен повідомити що травму отримано на виробництві а у випадку захворювання - розповісти коли він помітив симптоми описати умови праці та тривалість роботи в цих умовах. Лікар зобов'язаний направити цю інформацію до УБС щоб потерпілий чи хворий міг звернутися по матеріальну допомогу яку в Онтаріо називають страховою. Особа котра звертається до УБС із заявою про надання допомоги повинна дотримуватися визначених норм і виконувати передбачені законом обов'язки. Інакше при відсутності поважних причин несподіване захворювання нещасний випадок або смерть члена родини виплати може бути припинено чи скорочено їх розмір. Обов'язки травмованих елементарні: співробітничати з питань зміцнення здоров'я та виконання призначеного лікування що схвалюється УБС; проходити медичні обстеження; співробітничати з питань якомога скорішого повернення на роботу й брати участь у програмі УБС з повернення на ринок праці. За яких умов працівник може звергатися по матеріальну допомогу в зв'язку з втратою трудових доходів? Якщо йому надавали медичну допомогу і/чи він був непрацездатним крім дня отримання травми; якщо через травму довелося більше семи днів виконувати інші обов'язки одержуючи нижчу зарплату роботодавець зобов'язаний сповістити про це в УБС ; якщо продовжував працювати за "полегшеним графіком" на основі колишньої чи зниженої зарплати. Як пояснюють в УБС негайне надання звіту про травму допоможе почати виплату допомоги відшкодовуючи втрати в заробітній платі за час непрацездатності покрити всі медичні витрати пов'язані з лікуванням травми чи захворювання надати допомогу в поверненні на роботу. Відповідно до положень Закону розмір страхової допомоги при повній утраті працездатності складає 85 % від суми "чистої" заробітної плати яку працівник одержував до нещасного випадку травми . Виплати починаються з наступного дня і продовжуються протягом усього часу непрацездатності. Допомога у зв'язку з втратою трудових доходів може виплачуватися до 65 років - досягнення пенсійного віку. Протягом перших шести років після травми її розмір може переглядатися спеціальним третейським суддею УБС залежно від стану здоров'я потерпілого й інших обставин. Крім виплати допомоги у зв'язку з втратою трудового доходу УБС оплачує цілу низку витрат викликаних лікуванням травми чи захворювання пов'язаного з виробництвом. Управління компенсує пов'язані з лікуванням витрати громадської охорони здоров'я у Канаді воно належить державі та інші медичні й транспортні витрати затрати на придбання ліків які прописуються лікарями а також на купування спеціального одягу та взуття. Відповідно до Закону про безпеку та страхування на робочому місці у випадку постійної втрати працездатності постраждалому необхідно пройти спеціальне медичне обстеження і одержати висновок що визначає ступінь цієї втрати на підставі якого УБС виплачує відповідну допомогу. Чим більший ступінь втрати працездатності тим вищий розмір допомоги який розраховується відносно базової суми. У 1990 році вона становила 45 тис. канадських доларів на рік приблизно ЗО тис. американських та індексувалася залежно від рівня інфляції; у 2002 році - вже 51 845 дол. При перерахуванні допомоги на кожен рік віку потерпілого якщо йому менше 45 років до суми допомоги додається 1 тис. доларів а якщо більше 45 років - ця сума віднімається але корекція не може перевищувати 20 тис. Тому 25-річний буде одержувати максимум 65 тис. дол. на рік а 65-річний - 25 тис. дол. Середня цифра в перерахуванні на рік перевищує 11 тис. дол. У випадку незгоди з установленням розміру допомоги можна звернутися до Апеляційного суду. З набуттям чинності з 1 січня 1998 року нового Закону про безпеку та страхування було переглянуто старі правила виплати допомоги в зв'язку з потенційними економічними втратами. УБС виплачує їх одержувачам допомоги котрі втрачають трудовий дохід через травму чи виробниче захворювання. Щорічно індексована допомога відповідно до рівня інфляції складає 90 % від різниці між середнім доходом до одержання травми й очікуваним "чистим" доходом після нещасного випадку та втрати працездатності. У законі окремо обговорено: при будь-яких змінах у положенні потерпілого зокрема що стосуються одержуваних доходів необхідно протягом 10 днів інформувати про це УБС. У протилежному випадку порушника чекає стягнення. Допомога виплачується до 60 місяців але питання про неї може бути переглянуто наприклад при завершенні реабілітаційної програми та поверненні на ринок праці. Вона виплачується якщо потерпілий активно співпрацює в затвердженій УБС реабілітаційній програмі у програмі раннього повернення на роботу чи в медобстеженнях включених до програми повернення на ринок праці. При досягненні 65 років застрахований котрий мав травми на робочому місці починає одержувати пенсійну допомогу. Якщо працівник під час свого трудового життя одержував допомогу з втрати трудового доходу в зв'язку з травмою чи виробничим захворюванням безупинно протягом 12 місяців УБС відкладав 5 % від одержуваної ним суми в спеціальний пенсійний фонд. При бажанні працівник міг і може сам зі своєї допомоги перевести в цей фонд ще 5 %. Пенсійний фонд поповнюється і за рахунок інших платежів зокрема - доходів від інвестованих коштів вам не здається що деякі положення нового російського пенсійного плану запозичені в Онтаріо? . У випадку смерті одержувача цієї пенсії кошти передаються членам його родини котрі мають право й на одержання допомоги в зв'язку зі втратою годувальника. Крім пенсії через старість всім канадським громадянам виплачується ще й пенсійна допомога а також інші пенсійні допомоги чи виплати що наприклад може робити роботодавець своїм співробітникам. Маючи справу з величезними грошовими потоками зі збором страхових внесків і виплатою допомоги УБС з 1993 року проводить комплексну політику боротьби з можливим шахрайством роботодавців працівників постачальників послуг і власного персоналу. З цією метою створено Спеціальний відділ розслідувань проведено ретельну підготовку персоналу котрий займається безпосереднім наданням послуг у тому числі лікуванні чи реабілітації введено чіткі адміністративні процедури та внутрішній контроль. Рада директорів затвердила "стратегію абсолютної нетерпимості" шахрайства зі вжиттям жорстких заходів щодо її порушників і заохоченням тих хто чуйно та професійно обслуговує клієнтів. Штат відділу складається з 60 чоловік. Крім цього УБС використовує послуги приватних пошукових фірм мас безкоштовні телефони "гарячої лінії". Якщо правопорушення пов'язане з виплатою допомоги чи інше шахрайство скоює застрахований УБС може скоротити розмір допомоги чи взагалі припинити страхові виплати. Програма із забезпечення виробничої безпеки та страхування нагадує працівникам: для УБС неважливо на кому лежить провина за нещасний випадок. "Навіть якщо травма сталася з вашої вини а не з вини вашого роботодавця ви застраховані. Негайно повідомте про те що сталося вашому начальнику". При цьому в Управлінні пояснюють: "Ви та ваш роботодавець краще знаєте що треба зробити для того щоб ви повернулися на роботу. Працівники та роботодавці - зацікавлені учасники виробничого процесу вони мають взаємні обов'язки: якомога швидше вступити в контакт у випадку виробничої травми й підтримувати його; обговорювати планувати та працювати над якнайшвидшим і безпечним для здоров'я поверненням на роботу; надавати всю інформацію що стосується стану здоров'я і видужування до УБС. Цілком можливо що в процесі видужування вам буде тимчасово потрібна якась інша робота ймовірно з меншою кількістю годин. Можливо потрібно буде змінити виробниче середовище чи внести інші зміни до виконуваної роботи. Спробуйте разом з роботодавцем зробити все що можна для одужання та повернення до праці". Однак найважливіше в співробітництві підприємця працівника й УБС - запобігання нещасному випадку. Тому інструктаж з техніки безпеки та попередження роботодавця про небезпеки виробництва обов'язкові. Працівник зобов'язаний брати участь у створенні безпечного робочого місця якщо потрібно - за допомогою представників з безпеки праці. Він повинен дотримуватися техніки безпеки повідомляти про її порушення використовувати засоби індивідуального та колективного захисту. Працівник має право відмовитися від виконання виробничого завдання якщо вважає що воно саме по-собі а також використовуване устаткування несуть небезпеку для здоров'я та життя. І ніхто не може за це усунути його від роботи понизити зарплату чи кудись перевести. У цьому випадку як запропоновано законом інспекція праці й Управління з безпеки та страхування стоять на варті прав працівника. За матеріалами "Бюллетеня Национального информационного центра " м.Москва 2004 № 4