Пояснення щодо віднесення витрат на медогляди

Пояснення щодо віднесення витрат на медогляди Трудові медогляди провадяться і компенсуються згідно Закону України про охорону праці і відносять до валових витрат вартість бланка медичної книжки теж включається до валових витрат Роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього під час прийняття на роботу і періодичних протягом трудової діяльності медичних оглядів працівників зайнятих на важких роботах роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких де є потреба у професійному доборі щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. Стаття 17. Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій З А К О Н У К Р А Ї Н И Про захист населення від інфекційних хвороб Відомості Верховної Ради ВВР 2000 N 29 ст. 228 Із змінами внесеними згідно із Законом N 913-IV 913-15 від 05.06.2003 ВВР 2003 N 38 ст.321 Стаття 21. Обов'язкові профілактичні медичні огляди Обов'язкові попередні до прийняття на роботу та періодичні профілактичні медичні огляди працівників окремих професій виробництв та організацій діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб проводяться за рахунок роботодавців у порядку встановленому законодавством. При профілактичних медоглядах вартість бланка медичної книжки працівникові не компенсується.. Надалі можна приводити ряд нижчих за рангом нормативних доекументів а саме: постанов переліків правил і т.ін. про обов’язок і відповідальність власника чи роботодавця проведення за їх кошт трудових та профілактичних медоглядів навчання з санітарного мінімуму. В кінцевому рахунку без профілактичного медогляду працівник не допускається допускається до роботи. А наслідком такої дії є зрив ведення виробництва чи продажу послуг У будь-якому разі див. п.5.2.1 наступного закону З А К О Н У К Р А Ї Н И Про оподаткування прибутку підприємств 5.2. До складу валових витрат включаються: 5.2.1. Суми будь-яких витрат сплачених нарахованих протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою організацією веденням виробництва продажем продукції робіт послуг і охороною праці у тому числі витрати з придбання електричної енергії включаючи реактивну з урахуванням обмежень установлених пунктами 5.3 - 5.7 цієї статті. Підпункт 5.2.1 пункту 5.2 статті 5 із змінами внесеними згідно із Законами N 639/97-ВР від 18.11.97 N 349-IV 349-15 від 24.12.2002 N 1957-IV 1957-15 від 01.07.2004