Основні принципи охорони праці та техніки безпеки

Основні принципи охорони праці та техніки безпеки Бенжамін О.Аллі Коротка довідка. Книга видана в м.Женеві під редакцією Міжнародної організації праці МОП у 2001 році обсягом 154 сторінки. Вона містить таблиці додатки словник термінів бібліографію алфавітний покажчик. Вартість - 20 франків. Це практичний посібник з розроблення ефективної політики у сфері охорони праці та техніки безпеки і програм метою яких є ключові аспекти із забезпечення охорони праці на робочому місці. В роботі подано стислий огляд публікацій що стосуються поряд з конкретними вказівками характеру стратегії та впровадження заходів як на національному рівні так і на рівні окремих підприємств. Викладено також аспекти гармонізації вимог з охорони праці та техніки безпеки з конкретними розділами законодавства та примусові заходи щодо їх вжиття. Публікуємо уривки з цієї книги перекладені з англійської мови. ЗМІСТ Вступ Частина І. Огляд 1. Професійна небезпека: проблеми та відповідні заходи МОП Недопустима ситуація Відмінності Групи особливого ризику Основні документи з охорони праці та здоров'я 2. Ключові принципи охорони та безпеки праці Основоположні принципи охорони праці та здоров'я Права та обов'язки працівників Частина II. Модель стратегії та впровадження 3. Політика уряду з охорони здоров'я та безпеки праці Основні цілі та принципи Формулювання стратегії та аналіз Заходи зі здійснення стратегії Національні закони кодекси законів про працю та підзаконні акти Роль та обов'язки компетентних органів Координація стратегії Освіта та навчання 4. Стратегія охорони праці та здоров'я на підприємстві Основна схема Відповідальність роботодавців Права та обов'язки працівників Комітети з охорони праці та техніки безпеки 5. Керівництво з охорони праці та техніки безпеки Зобов'язання менеджменту та джерела Участь працівників Навчання Організаційні питання Заходи з перевірки працездатності системи керівництва охороною праці та технікою безпеки. Критерії з визначення якості роботи цієї системи Частина III. Функціональні заходи 6. Законодавство примушування та колективні угоди Робітничий контроль Колдоговори 7. Нагляд за умовами праці Основна схема Медичні обстеження оцінка стану здоров'я та біологічні тести Контроль за наявністю захворювань Звітність по аваріях травмах та профзахворюваннях на виробництві Етичні та юридичні проблеми 8. Служби професійної охорони здоров'я Загальні міркування Контроль за приладами. Видалення з приміщень шкідливих речовин Заміна речовин і технологій на безпечніші Практика та методи організації робіт Засоби індивідуального захисту Зміни в технології Захист навколишнього середовища 9. Сприяння охороні праці освіті та навчанню Стимулювання охорони праці та техніки безпеки на виробництві Навчання та інформування на національному рівні Навчання та надання інформації на рівні підприємства Методи навчання та матеріали Додатки I. Програма МОП з безпечних методів праці охорони здоров'я та навколишнього середовища II. Словник термінів III. Основні міжнародні стандарти з охорони праці та здоров'я IV. Приклад стратегії з охорони праці V. Бібліографія Частина І. Огляд ПРОФЕСІЙНА НЕБЕЗПЕКА: ПРОБЛЕМИ ТА ВІДПОВІДНІ ЗАХОДИ МОП Недопустима ситуація Прогрес у справі захисту здоров'я працівників завжди був і залишається пріоритетним напрямком діяльності МОП. Незважаючи на докладені з 70-х років минулого століття великі зусилля аварії на виробництві та захворювання все ще залишаються поширеним явищем їх вартість для суспільства та підприємства як і для самих працівників що потрапили в аварію та їх сімей залишається недопустимою. Щорічно стає понад 250 млн. нещасних випадків на виробництві. Небезпека пов'язана з умовами праці та впливом негативних факторів призводить до 160 млн. випадків захворювань працівників щороку. При цьому встановлено що понад 1 2 млн. працівників помирають з цих причин. Такі соціальні втрати більше не можна терпіти хоч вони і є неминучою ціною прогресу. Зниження величини втрат пов'язаних з нещасними випадками на виробництві та профзахворюваннями сприятиме значному полегшенню людських страждань. Економічні втрати з вищевказаних причин дуже позначаються на конкурентоспроможності підприємств. Установлено таке: щороку втрати через профзахворювання виробничий травматизм зупинки процесів виробництва навчання та підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці витрати на медичне обслуговування тощо за приблизними підрахунками становлять понад 4 % валового національного продукту в усіх країнах світу. Наприклад щорічні втрати від аварій у виробничому секторі США перевищують 190 млрд. доларів; прямі втрати від аварій та профзахворювань на виробництві в Німеччині - 56 млрд. дойчмарок; у Норвегії - 40 млрд. крон в Австралії - варіюються від 15 до 37 млрд. австралійських фунтів. Згідно з даними Європейського Агентства з охорони праці та техніки безпеки втрати валового національного продукту в країнах-членах Євросоюзу становлять майже 2 6-3 8 %. Наведемо деякі приклади. ВИТРАТИ НА ОХОРОНУ ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ'Я У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ Управління з охорони праці та здоров'я Великої Британії разом з Виконавчим органом HSE розробило методику розрахунку вартості нещасних випадків на виробництві окремо для потерпілих роботодавців суспільства загалом. Дослідження показали що за 12 місяців 1995-1996 pp. втрати становили у доларах США : для потерпілих - 8 96 млрд. а в наступні роки - 2 24 млрд.; для роботодавців - 5 6-11 7 млрд. 4-8 % валового торгового прибутку ; для суспільства загалом - 15 8-22 5 млрд. що дорівнює приблизно 2% валового національного продукту а середньорічний приріст валового внутрішнього продукту становив за період 1986-1992 pp. лише 2 6 %. Інакше кажучи втрати від нещасних випадків і профзахворювань на виробництві майже перекреслювали всі результати економічного росту. Джерело інформації: звітні матеріали HSE за 1996-1999 pp. "Втрати Великобританії від нещасних випадків і захворювань на виробництві". Безумовно наведені цифри досить наочно демонструють що значне зниження числа нещасних випадків та профзахворювань за розглядуваний період часу приведе до помітних економічних вигод. Отже питанням охорони праці та здоров'я слід приділяти пріоритетну увагу не тільки на етичному рівні але й на економічному. У цей час склалася ситуація що сприяє здійсненню заходів з охорони праці на виробництві. ВІДМІННОСТІ В СТУПЕНІ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОГРАМ З ОХОРОНИ ПРАЦІ Має місце значна кількість відмінностей при визначенні ступеня ефективності функціонування програм и з охорони праці виходячи з рівня розвитку держави сектора економіки та розміру підприємства. Держави Цифри що стосуються зниження кількості смертельних випадків на виробництві у різних країнах сильно відрізняються. Помітні відмінності спостерігаються між розвинутими державами та тими що розвиваються: - заводський робітник у Пакистані ризикує бути смертельно травмованим на виробництві у 8 разів частіше ніж такий же у Франції; - кількість смертельних випадків серед робітників-транспортників у Кенії в 10 разів вища ніж У Данії; - будівельні робітники у Гватемалі в 6 разів частіше ризикують бути загиблими на роботі ніж їх колеги у Швейцарії. Джерело інформації: Світовий банк: Звіт про всесвітній розвиток 1995 Вашингтон DC 1995 . Сектори економіки При оцінці ступеня ефективності функціонування програм з охорони праці та здоров'я у різних секторах економіки виявлено деякі відмінності. Так статистичні дані свідчать що лідерами за кількістю нещасних випадків і смертністю у світі є такі галузі економіки як сільське та лісове господарства гірничодобувна промисловість і будівництво. Наприклад програмою МОП з охорони праці встановлено що на тропічних лісових розробках фіксується до 300 смертельних випадків на кожні 100000 робітників. Інакше кажучи троє з тисячі робітників зайнятих на поваленні лісу щорічно гине. А виходячи з перспектив довготривалості життя в середньому кожен десятий лісоруб помре на виробництві. Аналогічно робітники зайняті на розфасовці м'яса або гірники дуже часто страждають від профзахворювань у тому числі - смертельних. Розміри підприємств Як правило чим менше підприємство тим гірший стан охорони праці та здоров'я і навпаки чим більше підприємство тим він кращий. Здається що кількість фатальних і серйозних нещасних випадків на малих підприємствах з числом працівників менше 50 чол. удвічі більша ніж на великих працівників понад 200 . ГРУПИ ПІДВИЩЕНОГО РИЗИКУ Існують деякі групи працівників які або підпадають під термін "групи підвищеного ризику" або їх проблемам не приділяється достатньої уваги. Наприклад це стосується працюючих жінок котрі потребують особливої уваги. Специфіка розподілу праці впливає на здоров'я жінок та їх безпеку на робочому місці сильніше ніж небезпека пов'язана з репродуктивністю. Як відмічено в одному з документів профсоюзів: "Перевага з охорони праці та здоров'я надається чоловікам. Близько 86 % від загальної кількості інспекторів з охорони праці та техніки безпеки - чоловіки. Традиційно ресурси інвестуються більше в ті виробництва де працюють в основному чоловіки а не жінки. Стандарти з охорони праці та здоров'я базуються на моделі яку являє собою чоловік. Будівлі та обладнання розраховуються виходячи з розмірів та форм чоловічого тіла. Все це призводить до дискримінації у більшості галузей." Джерело інформації: Працюємо разом. Здоров'я і безпека жінок Великобританія GMB 1988 . Як у розвинутих так і в країнах що розвиваються працює багато надомників. У деяких країнах вони вважаються звичайними службовцями на яких поширюються всі юридичні норми з охорони праці та здоров'я. В інших країнах вони виключені із законодавства взагалі. Але країни які ратифікували Конвенцію про роботу вдома від 1996 року №177 зобов'язані гарантувати цій групі працівників захист у сфері охорони праці та здоров'я на встановленому рівні. Інша група - тимчасові працівники з неповним робочим днем котрі можуть не підпадати під дію підзаконних актів про охорону праці та техніку безпеки. Ось чому Конвенцією про часткову зайнятість від 1994 року №175 обумовлено що "...слід вжити заходів щоб працівники зайняті неповний робочий день отримували б той же захист як і працівники зайняті повний робочий день" ст.4 . Наступна група - працівники-контрактники нещасні випадки з якими стають удвічі частіше ніж зі звичайними постійними працівниками. Багато роботодавців вважають що заключивши субпідряд на деякі роботи вони знімають з себе відповідальність за охорону праці. Але це не так. На особливий ризик наражаються водії. За міжнародними оцінками від 15 до 20% нещасних випадків пов'язаних з ДТП стає з водіями під час роботи. Але їх загибель частіше відносять до розряду дорожньо-транспортних аварій ніж до виробничої смертності. Незважаючи на такий сумний стан справ з охороною праці міжнародна свідомість про значущість проблеми залишається дивовижно спокійною. Неадекватне розповсюдження знань та інформації утруднює вжиття відповідних заходів особливо у країнах що розвиваються. Це обмежує можливості розроблення та впровадження ефективних методик і програм. Цифри смертності нещасних випадків і профзахворювань не залишають байдужими але рішення про інвестиції продовжують прийматися без урахування потреб охорони праці здоров'я та навколишнього середовища. Боротьба за капітал глобалізація та всезростаюча конкуренція породжують тенденцію до відволікання уваги від довгострокових економічних вигод яких можна добитися за допомогою охорони праці здоров'я та навколишнього середовища. У міжнародній пресі друкуються матеріали про основні промислові аварії а велика кількість смертельних випадків на виробництві кожного дня залишається непоміченою. Працівники продовжують зазнавати різних небезпек. Для зниження фінансових втрат пов'язаних з ризиком і зменшення людських страждань слід постійно здійснювати посилені заходи з охорони праці здоров'я та навколишнього середовища. Матеріал перекладено Л.О.Кічаковою провідним перекладачем ННДІОП.