Розрахунок ступеня професійного ризику виробництва

Розрахунок ступеня професійного ризику виробництва № з/п Нормативи що підтверджують дію СУОП Нормативна оцінка Розрахунок сумарного нормативного бала Ваговий коефіцієнт В Нормативний бал Б Сумарний нормативний бал грЗ х гр4 Мmax] Кількість нормативів ? Фактичне забезпечення Оціночний бал гр7/гр6 Сумарний фактичний бал гр8 х гр5 Нгр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Посадові інструкції керівників та спеціалістів 2 1 2 20 15 0 75 1 5 2 Інструкції з охорони праці 3 2 6 31 31 1 6 3 Інструкції з безпечної експлуатації устаткування 4 2 8 2 1 0 5 4 4 Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці 2 1 5 3 25 20 0 8 2 4 5 Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці 3 4 12 11 8 0 73 8 7 6 Програми навчання з питань охорони праці 4 3 12 8 8 1 12 7 Протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 4 2 8 58 58 1 8 8 Попередні медичні огляди при прийнятті на роботу 3 1 3 38 38 1 3 9 Періодичні медичні огляди протягом трудової діяльності 4 1 4 38 25 0 66 2 6 10 Щорічні медичні огляди для осіб віком до 21 року 1 1 1 10 10 1 1 11 Особисті картки обліку спецодягу спец-взуття та інших 3І3 2 2 4 219 181 0 83 3 3 12 Забезпеченість 3І3 5 3 15 219 150 0 69 10 4 13 Накази на виконання приписів органів державного нагляду за охороною праці 4 5 20 10 7 0 7 14 14 Щорічні плани поліпшення стану умов та безпеки праці або підтримки існуючого рівня стану охорони праці 3 4 12 12 10 0 83 10 15 Проведення планово-попереджувальних ремонтів 5 2 10 20 11 0 55 5 5 16 Проведення випробувань 8 3 24 10 8 0 8 19 2 17 Проведення технічних оглядів 7 3 21 12 6 0 5 10 5 18 Відповідність обладнання вимогам НАОП 10 4 40 95 40 0 42 16 8 19 Безпека об'єктів підвищеної небезпеки 10 5 50 - - - - 20 Відображення вимог безпеки у документах? 5 4 20 412 220 0 53 10 6 21 Наявність технологічної документації на робочих місцях 5 10 50 105 63 0 6 30 22 Наявність технічних паспортів на будівлі та споруди 2 1 2 0 0 23 Проведення технічних оглядів будівель та споруд 4 2 8 2 2 1 8 24 Проведення планово-попереджувальних ремонтів будівель та споруд 8 4 32 3 2 0 67 21 4 25 Наявність передбачених нормативно-правовими актами систем припливно-витяжної та місцевої вентиляції 7 5 35 42 30 0 71 24 8 26 Наявність протоколів санітарно-гігієнічних досліджень виробничого середовища? 8 6 48 32 24 0 75 36 27 Плани евакуацій 4 2 8 - - 1 8 28 Первинні засоби пожежогасіння 6 5 30 24 20 0 83 24 9 29 Автоматичні установки пожежогасіння 9 7 63 - - 0 0 30 Системи пожежної сигналізації 5 4 20 - - 0 0 3І Відповідність обладнання та приміщень класу пожежонебезпечної зони згідно з Правилами улаштування електроустановок 9 7 63 0 0 32 Дотримання норм розривів та габаритних розмірів що забезпечують безпеку 5 4 20 - - 0 0 33 Протоколи перевірки ізоляції електромереж 2 3 6 1 6 34 Протоколи вимірювання опору розтікання струму на основних заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування 3 6 18 - - 1 18 35 Протоколи перевірки повного опору петлі «фаза нуль» 4 6 24 1 24 36 Акт опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів 5 6 ЗО 0 0 37 Наявність електрозахисних засобів 8 6 48 0 55 26 4 Усього - - 780 377 ? Кількість нормативів передбачених нормативно-правовими актами ? Маршрутних картах картках типового групового технологічного процесу операційних картках картках типової групової операції відомості операції карті ескізів технологічних інструкціях відомості оснащення комплектувальній картці ? Рівнів шуму вібрації освітлення запиленості температури вологості неюнізуючого випромінювання тощо ?? ?? ?? ?? 1