Посадова Інструкція головного інженера машинобудівного підприємства

Посадова Інструкція головного інженера машинобудівного підприємства 1. Загальні положення 1.1. Головний інженер є першим заступником директора підприємства з виробничої діяльності і забезпечує виконання статутних завдань з цих питань. 1.2. Призначається на посаду та звільняється з посади наказом директора. 1.3. Визначає науково-технічну політику підприємства забезпечує належний технічний рівень виробництва високу якість продукції що випускається та удосконалення системи підготовки і підвищення кваліфікації персоналу. 1.4. Головний інженер підпорядковується безпосередньо директору. 1.5. У своїй діяльності керується законами та іншими нормативно-правовими актами наказами та розпорядженнями директора. 2. Завдання та обов'язки Головний інженер: 2.1. Здійснює керівництво діяльністю технічних служб підприємства контролює результати їх роботи. 2.2. Забезпечує постійне підвищення ефективності виробництва скорочення матеріальних фінансових і трудових витрат на виробництво продукції робіт високу їх якість. 2.3. Організовує розробку і виконання планів розвитку підприємства його реконструкції та модернізації планів впровадження нової техніки і технологій планово-попереджувальних ремонтів обладнання будівель і споруд. 2.4. Контролює додержання проектної конструкторської і технологічної дисципліни. 2.5. Забезпечує: контроль відповідності стандартам технічним умовам та нормативним актам з охорони праці устаткування пристроїв та технологічних процесів що розробляються на підприємстві; впровадження на підприємстві стандартів безпеки праці; систематичний аналіз повітряного середовища контроль рівня шкідливих виробничих факторів шуму вібрації електричних і магнітних полів; додержання вимог безпеки праці в технічній документації що розробляється на підприємстві або сторонніми організаціями на замовлення підприємства; своєчасне і якісне навчання працівників безпечного ведення робіт; своєчасне виконання перспективних та річних планів заходів з охорони праці; безпечну експлуатацію будівель і споруд. 3. Права Головний інженер має право: 3.1. Представляти підприємство у всіх виконавчих органах влади та під час взаємовідносин з іншими підприємствами. 3.2. Укладати договори з іншими підприємствами у межах покладених на нього завдань та обов'язків. 3.3. Видавати розпорядження по підприємству. 3.4. Надавати директору пропозиції щодо поліпшення ефективності роботи підприємства. 4. Відповідальність Головний інженер несе відповідальність за: 4.1. Впровадження нової техніки технологій яка не відповідає вимогам нормативно-правових актів з охорони праці. 4.2. Непроведення планово-попереджувальних ремонтів технологічного обладнання будівель і споруд. 4.3. Відсутність вимог безпеки праці в технічній документації що розробляється на^підприємстві. 4.4. Невиконання заходів з охорони праці визначених колективним договором. 4.5. Незабезпечення моніторингу дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів. 5. Повинен знати 5.1. Чинне законодавство яке регулює господарську діяльність та господарські відносини. 5.2. Основні положення охорони праці та вимоги безпеки під час експлуатації технологічного обладнання та об'єктів підвищеної небезпеки. 5.3. Діловий етикет та етику професійних відносин. 5.4. Вітчизняний та світовий досвід проблематику машинобудування та досвід аналогічних підприємств. 5.5. Технологію виробництва продукції методи господарювання і управління підприємством. 5.6. Порядок укладання і виконання господарських договорів. 6. Кваліфікаційні вимоги Повна вища технічна освіта післядипломна освіта в галузі управління виробництвом. Стаж роботи за професією керівника1 аналогічного рівня не менше 1 року та нижчого рівня не менше 5 років. 7. Взаємовідносини за посадою 7.1. Заміщує директора в разі його відсутності якщо це обумовлено в конкретній посадовій інструкції. 7.2. Одержує необхідну інформацію від директора. 7.3. Доповідає директору про результати своєї діяльності. 7.4. Координує діяльність підпорядкованих служб.