Обов'язки з охорони праці бригадира та робітників

Обов'язки з охорони праці бригадира та робітників Обов'язки бригадира 1. Перед початком та протягом зміни перевіряє стан умов та безпеки праці повідомляє про виявлені порушення своєму безпосередньому керівникові. 2. Під час небезпечних ситуацій що загрожують життю або здоров'ю працівників призупиняє роботу і вживає заходів щодо забезпечення безпеки працівників повідомляє про це майстрові начальникові дільниці зміни . 3. Організовує практичний показ членам бригади безпечних методів та прийомів роботи обмін досвідом та пропаганду охорони праці в бригаді. 4. Підчас виконання робіт дотримується вимог безпеки а роботи з підвищеною небезпекою виконує відповідно до наряду-допуску. 5. Не допускає виконання членами бригади робіт не передбачених змінним завданням за винятком робіт пов'язаних з рятуванням людей ліквідацією аварійних ситуацій тощо. Відстороняє від роботи осіб що перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. 6. Вносить пропозиції до плану робіт з охорони праці. 7. Вимагає від майстра начальника дільниці зміни виконання у встановлені терміни заходів передбачених наказами і планами а також виконання вимог безпеки яким мусить відповідати виробниче обладнання робочий інструмент робочі місця і приміщення забезпечення працівників засобами індивідуального захисту справності засобів колективного захисту. 8. Якщо стався нещасний випадок терміново організовує надання першої долікарської допомоги потерпілому повідомляє про це майстра начальника дільниці зміни . Несе відповідальність за порушення вимог охорони праці у межах його функціональних обов'язків. Обов 'язки робітників Робітник зобов'язаний дбати про особисту безпеку і здоров'я а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства для чого: перед початком роботи перевіряє справність засобів індивідуального захисту стан обладнання пристроїв інструменту наявність засобів колективного захисту огороджень блокувань сигналізації вентиляції тощо . У разі їх несправності сповіщає про це керівника робіт; не розпочинає роботу якщо умови її виконання не відповідають вимогам інструкції з охорони праці; виконує тільки ту роботу яку йому доручено; проходить у визначені строки обов'язкові медичні огляди; повідомляє керівникові робіт про нещасні випадки що сталися з ним або колегами по роботі надає першу допомогу під час нещасних випадків; вносить пропозиції до щорічної угоди колективного договору з охорони праці; несе відповідальність за порушення інструкції з охорони праці за невиконання своїх обов'язків з охорони праці.