Журнал оперативного контролю за станом охорони праці

Додаток 2 підприємство установа організація Журнал оперативного контролю за станом охорони праці цех дільниця бригада служба лабораторія майстерня тощо 1-а сторінка розвороту Стор. № з/п Дата перевірки Зміст виявлених порушень Посада професія прізвища осіб які допустили порушення Підписи перевіряючих із зазначенням посади прізвища імені та по батькові 1 2 3 4 5 2-а сторінка розвороту Стор. Пропозиції заходи щодо усунення порушень Термін виконання Відповідальний за виконання призначає керівник підрозділу Дата виконання посада підпис особи яка зробила запис 6 7 8 9