Инструкция по заполнению Карты условий труда при проведении аттестации рабочих мест

Карта умов праці № з/п Фактори виробничого середовища Дата досліджень Нормативне значення ГДК ГДР Фактичне значення III клас небезпечні та шкідливі умови праці Тривалість дії фактора протягом зміни % Примітки 1 ст. 2ст. 3ст. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Шкідливі хімічні речовини: 1 клас небезпеки Дата 0 1 0 3 3 80 2 клас небезпеки Те саме 1 0 1 8 1 8 65 3 4 класи небезпеки » 20 44 0 2 2 2 Аерозолі пил переважно фіброгенної дії » 6 13 0 2 17 3 Вібрація загальна і локальна 4 Шум Дата 85 91 6 100 Під час підготовки карт обліку небезпечних виробничих факторів використовується ГОСТ 12.0.003-74* ССБТ. "Опасные и вредные производственные факторы. Классификация".